Margje de Roo


In het boek van Bantega komen we een flink aantal foto's tegen waarop we Margje de Roo zien.
Margje was nogal aktief in de zgn. Jongedochterverenigingen van Bantega. Deze maakten elk jaar een uitstapje; voor velen was die dag de enige vakantiedag.
Deze uitstapjes waren niet compleet zonder een foto. Vandaar dat Margje er regelmatig op te zien is. Ik heb ze hier in chronologische volgorde neergezet.

Schoolkinderen Echtenerpolder, 17/4/1905
1910
ca.1917


Jongedochters-vereniging "Martha",
ongeveer 1925 op een reisje naar Oranjewoud.
Jongedochters-vereniging 29/7/1926
Begin 30er jaren.Jongedochtersvereniging "Martha" uit Echtenerpolder, begin 30er jaren.
Jongedochtersvereniging "Martha" uit Echtenerpolder, begin 30er jaren.
Vrouwenvereniging "Draagt elkanders lasten" van Bantega, circa 1947.


Het bijschrift in het boek luidt aldus :
Op deze foto zien wij links Margje de Roo en rechts Margje Slootheer. Zij waren nichten, maar ook schoonzusters.
Margje Slootheer was getrouwd met Andries de Roo en was een dochter van Harm Slootheer en Hendrikje Muurling. Margje Slootheer was vroeger dienstbode in het gezin Folkert Holtrop en zijn vrouw Wilhelmina Catharina Westerbeek. Tot 1934 woonde ze in Bantega aan de Bandsloot. Haar man Andries de Roo overleed daar in 1929. Zij trouwde later weer met Poppe Bootsma. Ze overleed op 23 januari 1967.
Haar schoonzuster Margje de Roo, in de omgeving altijd Makke genoemd, is nog in leven en wordt verpleegd in de Flecke te Joure. De familie De Roo behoorde tot de Hervormde Gemeente. Zij waren trouwe kerkgangers en ook in het verenigingsleven was Margje de Roo zeer aktief.
Zij was jaren presidente van de Hervormde vrouwenvereniging "Draagt elkanders lasten". Zij bleef ongetrouwd. Deze foto werd ongeveer in 1921 genomen.


Eveneens vanuit het boek:
Dit is het boerderijtje, waarin vroeger de familie De Roo woonde. Dit boerderijtje werd in de zomer van 1937 door het onweer getroffen en is toen geheel afgebrand. Het werd toen bewoond door broer en zuster Gerrit en Margje de Roo. Timmerman Hette Hooisma bouwde toen op dezelfde plaats weer een nieuwe boerderij aan het eind van de Bandsloot, maar wel een heel ander model. Het is een stelpboerderij. Vader Jan de Roo en moeder Margje Muurling zijn hier allebei overleden. Het land dat bij het boerderijtje behoorde lag niet allemaal aan de Bandsloot. Ook aan de Kooisloot had men nog land in eigendom. Dat was toen nog een rietpolle en nog lang werd dat land genoemd als de polder van Jan de Roo. Later is dat land aangemaakt. Dat gebeurde in de dertiger jaren en nu is het eigendom van Lukas de Vries. De naam De Roo is nu anno 1981 uit Bantega verdwenen. Een kleindochter van Jan de Roo woont in Echtenerbrug. Zij is de vrouw van Eise Slump. Deze man diende vroeger als boerenknecht in Bantega bij Roel Postma.
Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!