Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.


Hinke Kramer was de moeder van mijn grootmoeder Trijntje Ruiter-Meijer.
De familie KRAMER stamt uit de omgeving van Hijlaard (zuidwestelijk van Leeuwarden); een echte Friese familie dus.
Nakomelingen van de stamvader Ype voeren behalve de achternaam KRAMER ook de achternamen SEUNSTRA en VAN DER MEER. .     Ype , geboren circa 1610.
De eerste generaties zijn onder voorbehoud. Jammergenoeg vinden we bij de dopen geen namen van de moeders.
Behalve de achternaam KRAMER komen we ook SEUNSTRA en VAN DER MEER tegen; allen nakomelingen van Ype.

Kinderen:
 1. Focke YPES.
 2. Jan YPES.
 3. Douwe YPES, geboren circa 1640.

 .     Focke YPES, zoon van Ype
Kinderen:
 1. Ype FOCKES, geboren circa 1660.
 2. Jan FOCKES, geboren 16-01-1670 te Hijlaard/Lions.
 3. Romke FOCKES, geboren 19-10-1673 te Hijlaard/Lions.
 4. Antie FOCKES, geboren 16-04-1677 te Hijlaard/Lions.

 .     Ype FOCKES, geboren circa 1660, zoon van Focke YPES
Kind:
 1. Sierck YPES, gedoopt 29-03-1685 te Hijlaard/Lions.

 .     Jan FOCKES, geboren 16-01-1670 te Hijlaard/Lions, zoon van Focke YPES
Gehuwd 10-11-1689 te IJlst met Tyttie YDSESDR..
Kinderen:
 1. Focke JANS, gedoopt 02-12-1691 te IJlst.
 2. Tymen JANS, gedoopt 22-08-1697 te Beers/Jellum.
 3. Romcke JANS, gedoopt 24-09-1699 te Beers/Jellum.
 4. Hendrick JANS, gedoopt 01-01-1702 te Hijlaard/Lions.
 5. Grietie JANS, gedoopt 17-02-1704 te Hijlaard/Lions.

 .     Focke JANS, gedoopt 02-12-1691 te IJlst, zoon van Jan FOCKES en Tyttie YDSESDR..
Gehuwd (1) 28-02-1717 te Schraard met Ytje ANDRIES.
Gehuwd (2) 25-02-1731 te Schraard met Aagtjen ABES.
Kinderen:
 1. Tytje FOCKES, gedoopt 29-06-1721 te Schraard.
 2. Jan FOCKES, gedoopt 13-08-1724 te Makkum.
 3. Jan FOCKES, gedoopt 29-07-1726 te Makkum.
 4. Jan FOCKES, gedoopt 30-09-1727 te Makkum.
 5. Jan FOCKES, gedoopt 30-12-1731 te Schraard.
 6. Abe FOCKES, geboren 27-05-1733 te Schraard.
 7. Tytie FOCKES, geboren 23-09-1735 te Schraard.

 .     Jan YPES, zoon van Ype
Gehuwd geweest.

Kinderen:
 1. Ype JANS, gedoopt 04-04-1669 te Baard.
 2. Ype JANS, gedoopt 13-02-1676 te Baard.

 .     Douwe YPES, geboren circa 1640, zoon van Ype
Gehuwd voor 1668 te Hijlaard met Dieuwke DOUWES, geboren circa 1640.
Kinderen:
 1. Ype DOUWES, geboren circa 1660.
 2. Aaltje DOUWES, gedoopt 05-02-1671 te Hijlaard/Lions.
 3. Romke DOUWES, gedoopt 14-12-1673 te Hijlaard/Lions.
 4. Jan Douwes VAN DER MEER, geboren circa 1675.
 5. Jantie DOUWES, gedoopt 04-05-1676 te Hijlaard/Lions.
 6. Jantien DOUWES, gedoopt 31-08-1679 te Hijlaard/Lions.

 .     Ype DOUWES, geboren circa 1660, zoon van Douwe YPES en Dieuwke DOUWES.
Gehuwd circa 1681 met Auck JANS.
Kinderen:
 1. Douwe YPES, kuiper, gedoopt 16-10-1681 te Hijlaard/Lions.
 2. Itie YPES, gedoopt 24-01-1685 te Hijlaard/Lions.
 3. Jan YPES, gedoopt 30-03-1690 te Hijlaard/Lions.
 4. Hans YPES, gedoopt 27-06-1697 te Hijlaard/Lions.
 5. Itie YPES, gedoopt 28-07-1700 te Hijlaard/Lions.

 .     Douwe YPES, kuiper, gedoopt 16-10-1681 te Hijlaard/Lions, zoon van Ype DOUWES en Auck JANS.
Kinderen:
 1. Jitie DOUWES, gedoopt 26-02-1706 te Hijlaard/Lions.
 2. Jittie DOUWES, gedoopt 15-01-1708 te Hijlaard/Lions.
 3. Dirck DOUWES, gedoopt 24-09-1713 te Hijlaard/Lions.
 4. Antie DOUWES, gedoopt 11-04-1717 te Hijlaard/Lions.

 .     Jan YPES, gedoopt 30-03-1690 te Hijlaard/Lions, zoon van Ype DOUWES en Auck JANS.
Kinderen:
 1. Ype JANS, gedoopt 06-04-1727 te Hijlaard/Lions.
 2. Ype JANS, gedoopt 08-07-1736 te Hijlaard/Lions.

 .     Romke DOUWES, gedoopt 14-12-1673 te Hijlaard/Lions, zoon van Douwe YPES en Dieuwke DOUWES.
Gehuwd circa 1700 te Hijlaard met Jantje JOHANNES.
Kinderen:
 1. Douwe ROMKES, gedoopt 13-10-1700 te Jorwerd.
 2. Johannes ROMKES, geboren 19-11-1702 te Jorwerd.
 3. Douwe ROMKES, gedoopt 19-10-1704 te Jorwerd, overleden circa 1744 Schalsum.
 4. Aal ROMKES, gedoopt 27-03-1707 te Jorwerd.

 .     Johannes ROMKES, geboren 19-11-1702 te Jorwerd, zoon van Romke DOUWES en Jantje JOHANNES.
Gehuwd 21-01-1731 te Weidum met Grietje MARTENS.
Kinderen:
 1. Romke JOHANNES, geboren 30-12-1731 te Weidum.
 2. Marten JOHANNES, geboren 06-09-1733 te Weidum.
 3. Sjuwke JOHANNES, geboren 18-12-1735 te Jorwerd.
 4. Romke JOHANNES, geboren 17-08-1737 te Jorwerd.
 5. Jantje JOHANNES, geboren 29-11-1739 te Jorwerd, overleden 14-07-1746 Jorwerd.
 6. Japik JOHANNES, geboren 06-07-1742 te Jorwerd, overleden 08-02-1744 Jorwerd.
 7. Dieuwke JOHANNES, geboren 16-03-1745 te Jorwerd, overleden 31-05-1746 Jorwerd.
 8. Douwe JOHANNES, geboren 16-03-1745 te Jorwerd, overleden 28-05-1745 Jorwerd.

 .     Romke JOHANNES, geboren 17-08-1737 te Jorwerd, zoon van Johannes ROMKES en Grietje MARTENS.
Gehuwd 16-05-1762 te Harlingen met Trijntje HESSELS, geboren 16-02-1735 te Kleine Buren (Barradeel).
Kinderen:
 1. Tetje ROMKES, geboren 22-10-1764 te Aan de Halle, Almenum.
 2. Tetje ROMKES, geboren 04-02-1766 te Aan de Halle, Almenum.
 3. Grietje ROMKES, geboren 30-10-1768 te Aan de Blijnse, Almenum.

 .     Douwe ROMKES, gedoopt 19-10-1704 te Jorwerd, overleden circa 1744 Schalsum, zoon van Romke DOUWES en Jantje JOHANNES.
Bij huwelijk komt Douwe uit Peins en Wytske uit Schalsum.
Gehuwd 16-10-1735 te Wier met Wytske HENDRIKS.
Kinderen:
 1. Romke DOUWES, koopman, gedoopt 05-08-1736 te St.Anneparochie.
 2. Grietje DOUWES, gedoopt 20-07-1738 te Schalsum, overleden circa 1738.
 3. Hendrik DOUWES, geboren 28-02-1740 te Schalsum, overleden circa 1740.
 4. Dueke (Doeke) DOUWES, gedoopt 23-07-1741 te Schalsum, overleden circa 1741.
 5. Doutsen DOUWES, geboren 08-03-1744 te Schalsum, overleden circa 1744.

 .     Romke DOUWES, koopman, gedoopt 05-08-1736 te St.Anneparochie, zoon van Douwe ROMKES en Wytske HENDRIKS.
Gehuwd 10-01-1773 te Franeker met Antje GEELES.
Kinderen:
 1. Douwe Romkes SEUNSTRA, geboren 03-12-1773 te Franeker, overleden 04-09-1820 Franekeradeel.
 2. Geele ROMKES, geboren 17-03-1775 te Franeker, overleden 08-12-1811 Franeker.
 3. Wytske ROMKES, geboren 13-01-1777 te Franeker.
 4. Wytze ROMKES, geboren 11-08-1778 te Franeker.
 5. Wytze Romkes KRAMER, schoenmaker, geboren 18-03-1784 te Franeker, overleden 07-02-1842 Leeuwarden.

 .     Douwe Romkes SEUNSTRA, geboren 03-12-1773 te Franeker, overleden 04-09-1820 Franekeradeel, zoon van Romke DOUWES en Antje GEELES.
De nakomelingen van Douwe Romkes voeren de achternaam SEUNSTRA.
Gehuwd 19-03-1797 te Franeker met Klaaske JANS.
Kinderen:
 1. Romke Douwes SEUNSTRA, geboren 27-07-1797 te Ried, overleden 15-03-1866 Franekeradeel.
 2. Heebeltje Douwes SEUNSTRA, geboren 19-02-1799 te Ried.
 3. Grietje Douwes SEUNSTRA, geboren 03-12-1801 te Peins.
  Gehuwd (1) 25-09-1827 te Menaldumadeel met Jan Gosses SMID, geboren circa 1795 te Hollum (Ameland), zoon van Gosse Dirks SMID en Anke AEDES.
  Gehuwd (2) 08-02-1843 te Menaldumadeel met Ate VAN DER WEERT, geboren 01-05-1800 te Leeuwarden, zoon van Bernardus VAN DER WEERT en Gelske ADES.
 4. Doutjen Douwes SEUNSTRA, geboren 07-10-1804 te Peins.
  Gehuwd 02-12-1829 te Menaldumadeel met Roelof Hanzes HOITENGA, geboren 01-04-1805 te Slappeterp, zoon van Hans Roelofs HOITENGA en Trijntje HOITES.
 5. Heebeltje Douwes SEUNSTRA, geboren 27-03-1811 te Peins.
  Gehuwd 28-05-1834 te Menaldumadeel met Mink Paulus VENSTRA, geboren 26-03-1810 te Dronrijp, zoon van Paulus Obbes VENSTRA en Antje Lourens POSTHUMUS.

 .     Romke Douwes SEUNSTRA, geboren 27-07-1797 te Ried, overleden 15-03-1866 Franekeradeel, zoon van Douwe Romkes SEUNSTRA en Klaaske JANS.
Gehuwd 02-06-1838 te Franekeradeel met Sjoukje Reinders BRUNIA, geboren 17-09-1811 te Ried, overleden 25-11-1895 Franekeradeel, dochter van Reinder Jacobs BRUNIA en Eke Minnes ANEMA.
Kind:
 1. Douwe Romkes SEUNSTRA, geboren 03-03-1839 te Franekeradeel, overleden 31-07-1922 Franekeradeel.
  Gehuwd 29-04-1893 te Franekeradeel met Jantje DE LANG, geboren 17-06-1833 te Menaldumadeel, dochter van Ale Jans DE LANG en Trijntje Andries NAUTA.

 .     Geele ROMKES, geboren 17-03-1775 te Franeker, overleden 08-12-1811 Franeker, zoon van Romke DOUWES en Antje GEELES.
Gehuwd 17-06-1804 te Franeker met Mayke Jans TADEMA, overleden 17-02-1807 Franeker.
Kind:
 1. Mayke ROMKES, geboren 10-02-1807 te Franeker, overleden 13-03-1807 Franeker.

 .     Wytze Romkes KRAMER, schoenmaker, geboren 18-03-1784 te Franeker, overleden 07-02-1842 Leeuwarden, zoon van Romke DOUWES en Antje GEELES.
Wytze was schoenmaker in Franeker. Zijn woonhuis vinden we terug op de kadasterkaart van 1832.
Gehuwd 08-06-1806 te Franeker met Rinske Hendriks BOLLEMA, geboren 20-04-1786 te Franeker, overleden 24-12-1827 Franeker, dochter van Hendrik Pieters BOLLEMA en Tjietske WYTZES.
Kinderen:
 1. Romke Wytzes KRAMER, geboren 12-04-1807 te Franeker, overleden 24-09-1807 Franeker.
 2. Hendrik Wytzes KRAMER, grofsmid, geboren 26-11-1811 te Franeker, overleden 27-03-1885 Terwispel.
 3. Romke Wytzes KRAMER, geboren 20-03-1815 te Franeker, overleden 21-05-1894 Leeuwarderadeel.
 4. Tjietske Wytzes KRAMER, geboren 02-11-1820 te Franeker.
  Gehuwd 17-05-1843 te Menaldumadeel met Ruurd Aukes ADEMA, geboren circa 1821 te Dronrijp, zoon van Auke Aukes ADEMA en Ymkje Sipkes VAN LOON.
 5. Anne Wytzes KRAMER, geboren 18-01-1825 te Franeker, overleden 20-08-1879 Kubaard.

 .     Hendrik Wytzes KRAMER, grofsmid, geboren 26-11-1811 te Franeker, overleden 27-03-1885 Terwispel, zoon van Wytze Romkes KRAMER en Rinske Hendriks BOLLEMA.
Gehuwd 01-07-1840 te Dronrijp met Geeltje Oepkes BOOMSMA, geboren 28-11-1805 te Dronrijp, overleden 19-03-1876 Terwispel, dochter van Oepke Ulbes BOOMSMA en Geeske Hendriks VAN GORKUM.
Kinderen:
 1. Wytze Hendriks KRAMER, geboren 22-05-1841 te Dronrijp, overleden 20-01-1856.
 2. Rintje Hendriks KRAMER, geboren 05-03-1844 te Dronrijp, overleden 28-04-1888 Terwispel.
 3. Rinske Hendriks KRAMER, geboren 17-04-1847 te Menaldumadeel, overleden 25-07-1911 Menaldumadeel.
  Gehuwd 02-05-1866 te Menaldumadeel met Sjoerd Klazes TERPSTRA, geboren circa 1841 te Holwerd, zoon van Klaas Dirks TERPSTRA en Antje Sjoerds DE GROOT.

 .     Rintje Hendriks KRAMER, geboren 05-03-1844 te Dronrijp, overleden 28-04-1888 Terwispel, zoon van Hendrik Wytzes KRAMER en Geeltje Oepkes BOOMSMA.
Gehuwd 11-06-1874 te Terwispel met Hinke Annes KRAMER [zie stamboom MEIJER] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren 25-09-1851 te Witmarsum, overleden 27-11-1927 Oldeboorn, dochter van Anne Wytzes KRAMER en Antje Reinders KLEIN
Hinke trouwde na het overlijden van haar eerste man Rintje met diens meesterknecht Bindert MEIJER

Kinderen:
 1. Antje Rintjes (Anna) KRAMER, geboren 01-06-1878 te Terwispel, overleden 14-04-1935 Joilet (Il). Gehuwd 20-01-1902 met Engel DEKENS, geboren 31-08-1871 te Nieuwe Pekela (Gr), overleden 24-07-1935 Thornton (Il).
 2. Geeltje Rintjes (Gertrude) KRAMER, geboren 28-09-1879 te Terwispel, overleden circa 1965 Chicago.
  Gehuwd 28-06-1900 met Nanning (Nicholas) HOVING, geboren 26-08-1869, overleden 22-02-1951.
 3. Anne Rintjes KRAMER, geboren 03-02-1883 te Terwispel.
 4. Hendrik Rintjes KRAMER [GRAFSTEEN], geboren 31-01-1887 te Terwispel.
  Gehuwd 30-11-1922 te Opsterland met Metje RINKEMA.

 .     Romke Wytzes KRAMER, geboren 20-03-1815 te Franeker, overleden 21-05-1894 Leeuwarderadeel, zoon van Wytze Romkes KRAMER en Rinske Hendriks BOLLEMA.
Gehuwd 25-04-1843 te Baarderadeel met Janke Uiltjes DE JONG, geboren circa 1817 te Britswerd, dochter van Uiltje Tjerks DE JONG en Lipkje Klazes DE JONG.
Kinderen:
 1. Rinske Romkes KRAMER, geboren 13-06-1844 te Winsum (Baarderadeel), overleden 06-03-1924 Idaarderadeel.
  Gehuwd 04-05-1871 te Rauwerderhem met Jan Roels BIJLSMA, geboren circa 1835 te 't Meer (Schoterland), zoon van Roel Jans BIJLSMA en Albertje Binnes PLANTINGA.
 2. Uiltje Romkes KRAMER, geboren 08-12-1845 te Baarderadeel.
 3. Wytse Romkes KRAMER, koopman, geboren 15-02-1849 te Franeker, overleden 09-11-1908 St.Jacobiparochie.
  Gehuwd 11-05-1876 te Het Bildt met Aaltje VAN DER LAAN, geboren 01-09-1844 te St.Jacobiparochie, overleden 11-02-1904 Het Bildt, dochter van Gerrit Jans VAN DER LAAN en Wytske Meinderts WALBURG.
 4. Klaas Romkes KRAMER, geboren 07-03-1851 te Gaasterland, overleden 06-08-1851 Gaasterland.
 5. Philippus Romkes KRAMER, geboren 19-08-1852 te Franeker, overleden 28-11-1852 Franeker.
 6. Klaas Romkes KRAMER, geboren 18-12-1853 te Franeker.
 7. Hendrik Romkes KRAMER, gardeniersknecht, geboren 07-05-1857 te Franeker, overleden 13-11-1920 Huizum (Leeuwarden).
 8. Tjerk Romkes KRAMER, geboren 31-03-1859 te Rauwerderhem, overleden 30-05-1859 Rauwerderhem.

 .     Hendrik Romkes KRAMER, gardeniersknecht, geboren 07-05-1857 te Franeker, overleden 13-11-1920 Huizum (Leeuwarden), zoon van Romke Wytzes KRAMER en Janke Uiltjes DE JONG. Gehuwd 10-10-1878 te Leeuwarderadeel met Riemke DE BOER, geboren 19-11-1852 te Franeker, overleden 14-11-1918 Dantumadeel, dochter van Douwe DE BOER en Geertje Lieuwkes SCHUITMAKER.
Kinderen:
 1. Romke Hendriks KRAMER, geboren 07-11-1878 te Leeuwarderadeel.
 2. Janke Hendriks KRAMER, geboren 16-05-1880 te Leeuwarderadeel.
 3. Geertje Hendriks KRAMER, geboren 07-08-1882 te Leeuwarderadeel.
 4. Romke Hendriks KRAMER, geboren 11-08-1884 te Leeuwarderadeel, overleden 02-02-1958 Huizum (Leeuwarden).
 5. Iemkje Hendriks KRAMER, geboren 16-03-1888 te Leeuwarderadeel.

 .     Romke Hendriks KRAMER [GRAFSTEEN], geboren 11-08-1884 te Leeuwarderadeel, overleden 02-02-1958 Huizum (Leeuwarden), zoon van Hendrik Romkes KRAMER en Riemke DE BOER. Gehuwd 22-05-1915 te Leeuwarderadeel met Ietje BAKKER, geboren 23-05-1891 te Lutkewierum, overleden 14-04-1962, dochter van Cornelis BAKKER en Franske RIEMERSMA.
Kinderen:
 1. Hendrik Romkes KRAMER, kweker, geboren 09-04-1916 te Huizum, overleden 03-02-2000 Leeuwarden.
  Gehuwd met Tjerkje DE JONG, geboren 21-04-1918 te Roordahuizum, dochter van Hotze Joukes DE JONG en Pietje HYLARIDES.
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
 2. Cornelis KRAMER, fabrieksarbeider, geboren 20-01-1918 te Leeuwarden, overleden 19-12-1983 Leeuwarden.
Hieruit verder nog 2 kinderen en 2 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

 .     Anne Wytzes KRAMER, geboren 18-01-1825 te Franeker, overleden 20-08-1879 Kubaard, zoon van Wytze Romkes KRAMER en Rinske Hendriks BOLLEMA.
Gehuwd 17-10-1850 te Witmarsum met Antje Reinders KLEIN, geboren 29-12-1826 te Makkum, overleden 06-05-1899 Kubaard, dochter van Reinder Pieters KLEIN en Hinke Piers HIDMA
Kinderen:
 1. Hinke Annes KRAMER [zie stamboom MEIJER] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren 25-09-1851 te Witmarsum, overleden 27-11-1927 Oldeboorn.
  Hinke trouwde na het overlijden van haar eerste man Rintje met diens meesterknecht Bindert MEIJER
  Gehuwd (1) 11-06-1874 te Terwispel met Rintje Hendriks KRAMER, geboren 05-03-1844 te Dronrijp, overleden 28-04-1888 Terwispel, zoon van Hendrik Wytzes KRAMER en Geeltje Oepkes BOOMSMA
  Gehuwd (2) 13-12-1889 te Terwispel met Bindert Ruurds MEIJER, smid, geboren 04-11-1837 te West-Terschelling, overleden 25-09-1926 Oldeboorn, zoon van Ruurd Binderts MEIJER en Maria Tjallingius BRANDENBURG
 2. Rinske Annes KRAMER, geboren 25-05-1853 te Makkum, overleden 18-05-1928 Hennaarderadeel.
  Gehuwd 17-05-1882 te Hennaarderadeel met Jacob STAP, geboren circa 1857 te Vrouwenparochie, zoon van Adriaantje Jogchums STAP.
 3. Doetje Annes KRAMER, geboren 11-01-1856, overleden 15-07-1923.
  Gehuwd 17-05-1882 met Cornelis Jacobs DE JONG, overleden 08-12-1934 Kubaard.
 4. Wietske Annes KRAMER, geboren 18-06-1858, overleden 18-10-1863.
 5. Reinder Annes KRAMER, arbeider, geboren 17-03-1860 te Kubaard, overleden circa 1939 Los Angelos.
 6. Wytze Annes KRAMER, geboren 28-12-1863 te Hennaarderadeel.

 .     Reinder Annes KRAMER, arbeider, geboren 17-03-1860 te Kubaard, overleden circa 1939 Los Angelos, zoon van Anne Wytzes KRAMER en Antje Reinders KLEIN.
Op 17 mei 1893 arriveerde Reinder in New York (Ellis Island) met de 'Veendam' vanuit Rotterdam, via Boulogne. Hij was in het gezelschap van zijn vrouw en drie kleine kinderen.
Gehuwd (1) 16-05-1888 te Hennaarderadeel met Sietske VAN DER MOLEN, geboren 16-06-1866 te Wonseradeel, overleden circa 1901, dochter van Wybren Lourens VAN DER MOLEN en Geertje Rinks HANIA.
Gehuwd (2) 1902 met Cornelia ALTHUISIUS, geboren 19-06-1869 te Spannum, overleden 23-12-1943 Los Angelos.
Kinderen:
 1. Anne KRAMER, geboren 16-03-1889 te Hennaarderadeel, overleden 1904 Chicago.
 2. Geertje KRAMER, geboren 02-06-1890 te Hennaarderadeel.
 3. Wybe KRAMER, geboren 27-10-1891 te Hennaarderadeel.
 4. Rita KRAMER, geboren voor 1901.
 5. Rose KRAMER, geboren voor 1901.
 6. Betty KRAMER, geboren 18-08-1901 te Chicago.
  Gehuwd met Clarence BERGER.
 7. Dorothy KRAMER, geboren 14-12-1906 te Chicago, overleden 12-01-1991 Artesia (California, USA).
  Gehuwd met Joe BULTMAN.
 8. Agnes KRAMER, geboren 24-11-1909 te Chicago, overleden 08-11-2001 Simi Valley (CAL).
  Gehuwd geweest.

 .     Jan Douwes VAN DER MEER, geboren circa 1675, zoon van Douwe YPES en Dieuwke DOUWES.
De nakomelingen van Jan Douwes voeren de achternaam VAN DER MEER.

Kinderen:
 1. Dinke JANS, gedoopt 25-12-1696 te Hijlaard/Lions.
 2. Jantie JANS, gedoopt 09-10-1698 te Hijlaard/Lions.
 3. Douwe Jans VAN DER MEER, gedoopt 28-01-1703 te Hijlaard/Lions, overleden 17-10-1740 Fons (bij Jorwerd).
 4. Anne JANS, gedoopt 18-03-1708 te Jorwerd.
 5. Dieuke JANS, gedoopt 13-04-1710 te Jorwerd.
 6. Romke JANS, gedoopt 18-10-1711 te Jorwerd.
 7. Janke JANS, geboren 14-02-1712 te Bozum.
 8. IJsbrand Jans VAN DER MEER, gedoopt 12-03-1713 te Jorwerd.
 9. Tryntie JANS, gedoopt 15-09-1715 te Jorwerd.
 10. Anne JANS, gedoopt 13-03-1730 te Hijlaard/Lions.

 .     Douwe Jans VAN DER MEER, gedoopt 28-01-1703 te Hijlaard/Lions, overleden 17-10-1740 Fons (bij Jorwerd), zoon van Jan Douwes VAN DER MEER
Gehuwd 28-06-1733 te Jorwerd met Antje BOUWES, geboren circa 1706, overleden 02-02-1775 Fons (bij Jorwerd).
Kind:
 1. Marijke Douwes VAN DER MEER, geboren 13-12-1736 te Fons (bij Jorwerd).
  Gehuwd 05-02-1764 te Jorwerd met Pieter JANS.

 .     IJsbrand Jans VAN DER MEER, gedoopt 12-03-1713 te Jorwerd, zoon van Jan Douwes VAN DER MEER
Gehuwd met Bjefke Annes PIETERS.
Kinderen:
 1. Antie IJSBRANDS, gedoopt 11-08-1743 te Hijlaard/Lions.
 2. Marijke IJsbrands VAN DER MEER, gedoopt 22-01-1747 te Hijlaard/Lions.
  Gehuwd met Pieke Augustinus PIEKEMA, geboren circa 1747 te Tjerkwerd, zoon van Augustinus JELMERS en Dieuwer PIETERS.
 3. Pieter IJsbrands VAN DER MEER, gedoopt 15-08-1751 te Hijlaard/Lions, overleden 06-01-1827 Baarderadeel.
 4. Anne IJsbrands VAN DER MEER, gedoopt 22-02-1755 te Hijlaard/Lions, overleden 16-02-1828 Hennaarderadeel.
 5. Douwe IJsbrands VAN DER MEER, geboren 23-08-1758 te Jorwerd, overleden 28-06-1828 Wonseradeel.

 .     Pieter IJsbrands VAN DER MEER, gedoopt 15-08-1751 te Hijlaard/Lions, overleden 06-01-1827 Baarderadeel, zoon van IJsbrand Jans VAN DER MEER en Bjefke Annes PIETERS.
Gehuwd 25-05-1800 te Jorwerd met Tjitske Hyltjes HEERINGA, geboren circa 1774, overleden 15-04-1846 Baarderadeel, dochter van Hyltje Ynzes HEERINGA en Jitske NN.
Kinderen:
 1. Ysbrand Pieters VAN DER MEER, gedoopt 20-11-1801 te Jorwerd.
 2. Yetske Pieters VAN DER MEER, gedoopt 23-11-1802 te Jorwerd.
 3. Ysbrand Pieters VAN DER MEER, geboren 27-07-1807 te Lions.
 4. Hyltje Pieters VAN DER MEER, geboren 30-08-1810 te Lions.
 5. Hyltje Pieters VAN DER MEER, geboren 07-04-1814 te Baarderadeel.

 .     Anne IJsbrands VAN DER MEER, gedoopt 22-02-1755 te Hijlaard/Lions, overleden 16-02-1828 Hennaarderadeel, zoon van IJsbrand Jans VAN DER MEER en Bjefke Annes PIETERS.
Gehuwd (1) 12-06-1796 te Wommels met Berber TJIPKES, overleden voor 1805.
Gehuwd (2) 30-12-1804 te Wommels met Geertje Durks LUBBRONK.
Kinderen:
 1. IJsbrand Annes VAN DER MEER, geboren 14-12-1797 te Wommels.
 2. Dirk Annes VAN DER MEER, geboren 06-07-1805 te Wommels.
 3. IJsbrand Annes VAN DER MEER, geboren 24-06-1807 te Wommels.
 4. Bjefke Annes VAN DER MEER, geboren 22-05-1809 te Wommels.
 5. Dirk Annes VAN DER MEER, geboren 24-10-1810 te Wommels.

 .     IJsbrand Annes VAN DER MEER, geboren 24-06-1807 te Wommels, zoon van Anne IJsbrands VAN DER MEER en Geertje Durks LUBBRONK.
Gehuwd 11-04-1840 te Wonseradeel met Grietje Ypes HOEKSTRA.
Kinderen:
 1. Trijntje IJsbrands VAN DER MEER, geboren 25-05-1842 te Wonseradeel.
 2. Ype IJsbrands VAN DER MEER, geboren 27-12-1844 te Wonseradeel.

 .     Dirk Annes VAN DER MEER, geboren 24-10-1810 te Wommels, zoon van Anne IJsbrands VAN DER MEER en Geertje Durks LUBBRONK.
Gehuwd 02-06-1832 te Hennaarderadeel met Hendrikje Durks BERGSMA, geboren 16-03-1815 te Oosterlittens, dochter van Durk Sakes BERGSMA en Helena HENDRIKS.
Kinderen:
 1. Dirk Dirks VAN DER MEER, geboren 05-09-1834 te Hennaarderadeel.
 2. Pieke Dirks VAN DER MEER, geboren 30-04-1836 te Hennaarderadeel.
 3. Pieke Dirks VAN DER MEER, geboren 13-02-1838 te Hennaarderadeel.
  Gehuwd 16-05-1863 te Hennaarderadeel met Trijntje Sybrens PISO, dochter van Sybren Jans PISO en Jetske Simons OUDEBOORN.
 4. Leendert Dirks VAN DER MEER, geboren 05-10-1841 te Hennaarderadeel.
 5. Geertje Dirks VAN DER MEER, geboren 17-08-1845 te Hennaarderadeel.

 .     Dirk Dirks VAN DER MEER, geboren 05-09-1834 te Hennaarderadeel, zoon van Dirk Annes VAN DER MEER en Hendrikje Durks BERGSMA.
Gehuwd 21-05-1859 te Hennaarderadeel met Geertje Feikes MOLLEMA, geboren circa 1836 te Hitzum (Fran.), dochter van Feike Eeltjes MOLLEMA en Geertje Oepkes BONNEMA.
Kinderen:
 1. Geertje Dirks VAN DER MEER, geboren 04-03-1860 te Hennaarderadeel.
 2. Dirk Dirks VAN DER MEER, geboren 10-04-1864 te Hennaarderadeel.
 3. Dirk Dirks VAN DER MEER, geboren 20-08-1868 te Wommels.
 4. Hendrikje Dirks VAN DER MEER, geboren 15-11-1869 te Wommels.
  Gehuwd 17-05-1890 te Hennaarderadeel met Bauke Lolkes DIJKSTRA, geboren circa 1864 te Oosthem (Wymbr.), zoon van Lolke Aelzes DIJKSTRA en Johantje Jans WYNIA.
 5. Feike Dirks VAN DER MEER, geboren 02-07-1872 te Wommels.

 .     Dirk Dirks VAN DER MEER, geboren 20-08-1868 te Wommels, zoon van Dirk Dirks VAN DER MEER en Geertje Feikes MOLLEMA.
Gehuwd 11-05-1898 te Hennaarderadeel met Durkjen Jans BIJLSMA, geboren circa 1870 te Kubaard, dochter van Jan Bernardus BIJLSMA en Lieuwkjen Douwes KOOISTRA.
Kinderen:
 1. Dirk VAN DER MEER, geboren 29-06-1899 te Hennaarderadeel.
 2. Jan VAN DER MEER, geboren 06-08-1901 te Hennaarderadeel.

 .     Feike Dirks VAN DER MEER, geboren 02-07-1872 te Wommels, zoon van Dirk Dirks VAN DER MEER en Geertje Feikes MOLLEMA.
Gehuwd 17-05-1899 te Hennaarderadeel met Rienke Alberts DEK, geboren circa 1852 te Bolsward, dochter van Albert DEK en Grietje DE BOER.
Kind:
 1. Geertje VAN DER MEER, geboren 01-06-1900 te Hennaarderadeel.

 .     Leendert Dirks VAN DER MEER, geboren 05-10-1841 te Hennaarderadeel, zoon van Dirk Annes VAN DER MEER en Hendrikje Durks BERGSMA.
Gehuwd 27-05-1865 te Hennaarderadeel met Antje Jelles RIEMERSMA.
Kinderen:
 1. Jelle Leenderts VAN DER MEER, geboren 16-01-1867 te Hennaarderadeel.
 2. Dirk Leenderts VAN DER MEER, geboren 10-04-1870 te Hennaarderadeel.
 3. Aafke Leenderts VAN DER MEER, geboren 10-09-1876 te Hennaarderadeel.

 .     Douwe IJsbrands VAN DER MEER, geboren 23-08-1758 te Jorwerd, overleden 28-06-1828 Wonseradeel, zoon van IJsbrand Jans VAN DER MEER en Bjefke Annes PIETERS.
Gehuwd 24-09-1814 te Baarderadeel met Trijntje Jans VAN DER MEULEN, geboren circa 1773 te Tzum, dochter van Jan ARJENS en Trijntje JORIS.
Kinderen:
 1. IJsbrand Douwes VAN DER MEER, geboren 18-06-1799 te Jorwerd.
 2. Jan Douwes VAN DER MEER, geboren 04-09-1816 te Baarderadeel.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 25 jun 2018
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!