De oprichting

 

Wie had kunnen denken dat mijn eerste bezoek aan het Rijksarchief in Leeuwarden (nu Tresoar) in 1979 met als resultaat een lijstje met een achttal voorouders zou uitmonden in een familiestamboom met meer dan 3000 leden? En een enorme verzameling familiefoto's en verhalen uit de familie?

Maar het werd te groot en te belangrijk om door één persoon gedragen te worden, en eind vorig jaar vatte ik het idee op, om een stichting in het leven te roepen.
Nu, met de ondertekening van de stichtingsakte op vrijdag 28 januari 2011 slaat Ruitersporen een nieuwe en spannende weg in, vol vertrouwen dat de stichting binnen onze familie op blijvende steun zal kunnen rekenen.