InhoudsoverzichtRUITERTJES worden een jaar na publicatie openbaar.
Word lid van de Stichting om de huidige jaargang RUITERTJES te kunnen inzien!

RUITERTJE 062: 24 februari 2024
 • Korte berichten
 • Korte Hofstraat 10 – kadasternrs 1058, 1059, 1060
 • Lange Hofstraat 13 – kadasternrs 2667, 2668
 • Juncker Jan Ruiiter Lutenant
 • Het Ruitershofje in Zutphen, deel 1 : Henrick Ruthers Armehuyse
 • De St. Anthony Groote Broederschap
 • De heervaart van 1466
 • Verwantschap Ruyter – Ruiter


RUITERTJE 061: 21 december 2023
 • Bourgonjetoren Zutphen
 • De MyHeritage Photo Enhancer
 • De Ruyterpanden in Zutphen
 • Lange Hofstraat 1 en 3


RUITERTJE 060: 21 februari 2023
 • Ruitersporen website
 • Stichting Ruitersporen
 • Ruiterspoor
 • Reinder Ruiter, soldaat in Nederlands Oost-Indie
 • Rumoer in Tjalleberd
 • Pier Pander
 • Op naar Burgsteinfurt!
 • Sjoerd Ruiter, de sneuper fan 'e Tynje
 • Hanzejaar 2023


RUITERTJE 059: 12 december 2022
 • Bastaarden in de middeleeuwen
 • Zutphen, 1572
 • Zutphen, 1672
 • 'Even' naar de markt
 • Rente kopen
 • De Hofmaat in Neede
 • Ruiter-beelden
 • Armgart Ruytherhuysjes
 • Turfstraat 3
 • Laarstraat 9
 • Ruitervlag
 • Donaties


RUITERTJE 058: 27 september 2022
 • Voortgang onderzoek
 • Johan Ruther, prior van het Dominicanerklooster
 • Het huis te Vieracker
 • 21. Sontag nach Trinit
 • Overrentmeester Henrick Ruyter
 • Stroomversnelling
 • Doorbraak?
 • Een nieuw begin
 • Naar Zutphen
 • En naar Blokzijl
 • Foto’s
 • Anekdotes


RUITERTJE 057: 01 juni 2022
 • Voortgang onderzoek
 • Ruyter met knots?
 • Jacob von Melle
 • De kinderen van Henrick Gerrits Ruyter
 • Mattheus Tidemann, voogd op Bornholm
 • Barlheze 13
 • De boerderij van Siebe de Ruiter


RUITERTJE 056: 03 maart 2022
 • Voortgang onderzoek
 • 1572: De geboorte van nederland
 • 1672: Rampjaar
 • Opgroeien in het dal
 • Ruyters… uit Vegesack/Bremen!
 • Schoteruiterdijken
 • ERUIT ERIN
 • En nóg een Jan Jans Ruijter...


RUITERTJE 055: 12 december 2021
 • Voortgang onderzoek
 • Rondkijken in de St.Petrikerk in Lübeck
 • Henrick en Griete in Vollenhove
 • Onze man in Neurenberg: Philips Ruther
 • De testamenten van Ave Jans
 • RUITER-beelden
 • Donaties


RUITERTJE 054: 27 oktober 2021
 • Computer: handschriftherkenning
 • Eeuwoverzichten familie Ruyter
 • 1200 - 1300 : Westfalen
 • 1300 - 1400 : De Hanze
 • 1400 - 1500 : Bierbrouwers
 • 1500 - 1600 : De drie broers
 • Vijf jaar Hanze Ruyters
 • Het project "Vroege Ruijters"
 • Wijziging in de eerste generaties
 • Hinke Kramer - Deep Nostalgia
 • Catharina von Brevern, deel 5 & 6


RUITERTJE 053: 25 juli 2021
 • Paul von Joukovsky
 • Elisabeth von Reutern
 • Ruyters met een zachte 'G'?
 • Oproep
 • Irina Alexandrovna Romanova
 • Computer: beeldbewerking
 • Herinneringen


RUITERTJE 052: 12 mei 2021
 • Op 't westeijnde van Muggenbeet
 • Verraders?
 • Groothertog Alexis
 • Slachtoffer van de tsaar
 • Nieuw toegevoegde notariele aktes
 • Burgsteinfurt


RUITERTJE 051: 20 maart 2021
 • Bob Haan overleden
 • Terugblik tien jaar Stichting Ruitersporen
 • Nieuwe voogdijakte Wijcher Jans Ruijter
 • Presentatie stamboom gewijzigd
 • 't Sieverinck te Beltrum
 • Leengoederen van de familie Ruyter
 • Het leenstelsel
 • Het goed Gybbeconck
 • Vroege Ruijters
 • Het testament van Volcken Hendricx


RUITERTJE 050: 12 december 2020
 • Tien jaar Stichting Ruitersporen
 • Johan Ruijter en Ave sijn huijsfroue
 • Albert Jansen Ruijter
 • Het zegel van Johan Ruyter tot Vieracker
 • Bastiaan Jans Ruijter op de vaart naar Groenland
 • Vijftig RUITERTJES


RUITERTJE 049: 20 september 2020
 • Groenmarkt 13
 • Raadhuissteeg 6
 • Hulder Henrick Henricks Ruijter
 • Nóg een Gerrit Ruyter erbij...
 • En nóg een Johan Ruijter erbij...
 • De Hanzelijn
 • Wonderlijk...
 • Henrick Ruijters huis in Blokzijl
 • Jan Jans Ruijter
 • ...mijn hant, Jacop Martens...


RUITERTJE 048: 04 mei 2020
 • Renze de Ruiter 1908 - 1944


RUITERTJE 047: 22 april 2020
 • Ruiterdag 2020 in Zutphen afgelast
 • Nieuwe plannen
 • Inhoudsopgave Ruitertjes
 • Everything looks like a nail
 • Gerard Reuter uit Zutphen of Lübeck
 • Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften
 • Ruyter/Reuter
 • Leeft Henrick Gerrits Ruyter in 1577 nog?
 • Maquette Zutphen 1485
 • Narishkin
 • Tijd voor een puzzel
 • Lamme Exsen


RUITERTJE 046: 03 februari 2020
 • Statius von Düren in ... Groningen!
 • ... en in Lübeck...
 • Ruyters in Kampen
 • Catharina von Reutern
 • Russisch Amerika
 • Michiel de Ruuter?
 • Kalender-perikelen
 • Drie keer adeldom


RUITERTJE 045: 18 december 2019
 • Zutphen en Blokzijl in de 80-jarige oorlog
 • Reiterna Nams in Riga
 • De waternimf van de Trave
 • Dockmann
 • Het Grote Gilde in Riga


RUITERTJE 044: 23 november 2019
 • Ruiterparade
 • Een update met gevolgen...
 • Boek Hanze Ruyters
 • Verstandshuwelijken
 • Zutphen - Lübeck - Osnabrück - Riga!
 • Hermann & Johann von Reutern in ... Amsterdam!
 • De waternimf van de Trave
 • Ruiterdag Zutphen


RUITERTJE 043: 16 oktober 2019
 • Notar Nicolaus Ruter
 • Johan Rueter de Ionge
 • Genealogisch bewijs
 • Het Ruiterwapen in de Burgerzaal
 • Ruyters in het stadsbestuur, deel 1
 • Veel gebruikte links
 • Johan Gerrits Ruyter en Elsken Schencken
 • Ruiterdag 2020 in Zutphen


RUITERTJE 042: 28 mei 2019
 • Laatste Ruitertje in deze vorm
 • De akte van 1618
 • Ne vexes Ruiter et suos
 • Gerardus Ruter
 • Cavallino rampante


RUITERTJE 041: 02 april 2019
 • Erfgoed Centrum Zutphen
 • Ruyter Kortegaerd
 • Bakkerstraat 10
 • De Burgerzaal te Zutphen
 • Herziene reconstructie van onze stamboom
 • Vereniging Gelre
 • Testament van Ermgart Ruyter
 • Opnieuw een Henrick Ruter...
 • Herman & Johannes


RUITERTJE 040: 09 februari 2019
 • Henrick Henrickz Ruijter
 • Gevolgtrekkingen
 • Alyt Henricks Ruyter
 • Evert de Rode van Heeckeren
 • Graaf von Reutern
 • Ferrari
 • Mense Ruiter


RUITERTJE 039: 27 december 2018
 • In memoriam: Jan Hendrik Ruiter uit Wetering
 • In memoriam: Ali Douma - van Wijngaarden uit Meppel
 • Von Reutern
 • De Rode van Heeckeren


RUITERTJE 038: 25 september 2018
 • Ik ben ook een Ruiter
 • Laatste boek verkocht
 • Suver nuver
 • Nog een vijfde huwelijk van Johan Ruyter tot Vieracker
 • Zutphen - Beukerstraat
 • Zaltmarkt Zutphen


RUITERTJE 037: 28 augustus 2018
 • Evert die Roede, geheten die Ruyther
 • Archief Lübeck - pech
 • Vranko Ruthere


RUITERTJE 036: 31 juli 2018
 • Historisch Kadaster Zutphen
 • Het Roode Hert
 • Zutphense Ruters in de omgeving van Blokzijl
 • De broers Johan en Henrick Ruter


RUITERTJE 035: 10 juli 2018
 • Het nieuwe Ruitertje
 • Lidmaatschap Ruitersporen
 • Ruiterdag april 2018
 • Minder werken
 • Geert Symen


RUITERTJE 034: 05 maart 2018
 • Weetje
 • Wieger Joost de Ruiter
 • Ruiterdag april 2018


RUITERTJE 033: 20 december 2017
 • Afsluiting Reuter/Ruyter
 • St.Petersburg
 • Ruiterdag april 2018


RUITERTJE 032: 18 oktober 2017
 • Afsluiting Reuter/Ruyter
 • Ruiterdag april 2018
 • Hij was de held, hij die geen held wilde zijn
 • Stamreeks


RUITERTJE 031: 25 september 2017
 • Het Reuter/Ruyter familiewapen
 • Beknopte geschiedenis van Lübeck
 • St.Petrikirche, de koopmanskerk


RUITERTJE 030: 14 augustus 2017
 • Gerhard-Michael von Reutern
 • De St.Walburgiskerk in Zutphen
 • De kogge uit Kampen


RUITERTJE 029: 14 juni 2017
 • Gerhard von Reutern
 • Lübeck
 • Samenvatting Ruyter/Ruiter


RUITERTJE 028: 11 mei 2017
 • Zutphen of Lübeck?
 • Der Kaufmann Gerhard Reuter
 • Reiterna Nam
 • Aansluiting bij onze familie


RUITERTJE 027: 26 april 2017
 • Petra Hacker
 • Stamboom aangepast
 • Gevolgen voor onze familie?


RUITERTJE 026: 04 april 2017
 • Stamboom geslacht Ruyter uit Zutphen
 • Tweemaal Johan die Ruter
 • Van regenten en turfarbeiders
 • Jan Jacob Ruiter van Texel
 • Sjoerd Ruiter overleden
 • Anna Ruiter overleden


RUITERTJE 025: 07 maart 2017
 • De stamboom op de website
 • Het geslacht Ruyter uit Zutphen
 • Blokzijl en Zutphen in de 80-jarige oorlog


RUITERTJE 024: 07 januari 2017
 • De Gelderse Ruters uit ... Zutphen
 • Ruitershofje


RUITERTJE 023: 07 december 2016
 • Video en ander materiaal over voetballer Sjoerd Ruiter
 • Video Blokzijl


RUITERTJE 022: 03 november 2016
 • Geen nieuws


RUITERTJE 021: 13 oktober 2016
 • Eerste RUITERTJE 'nieuwe stijl'


RUITERTJE 020: 03 augustus 2016
 • Scaerwold
 • Binnenlandsche Berigten - sleepboot "Frits"
 • 200 jaar geleden... 1816 het jaar zonder zomer
 • RUITER in 17 stappen, generatie 9
 • Stel je voor... Haaie Spoelstra uit Warffum


RUITERTJE 019: 18 april 2016
 • De stamboom van Jan Willem de Ruiter
 • 100 jaar geleden... de overstroming van 1916
 • Het kerkepad van Muggenbeet
 • RUITER in 17 stappen, generatie 8
 • Stel je voor... Rienk en Annie Ruiter uit Drachten


RUITERTJE 018: 27 december 2015
 • Kop onder water!
 • Hoorn
 • RUITER in 17 stappen, generatie 7, tak 4


RUITERTJE 017: 08 oktober 2015
 • Blokzijl
 • Het dal van de Aa
 • RUITER in 17 stappen, generatie 7, tak 3
 • Verhuizing naar de buren
 • Sij sijn arger dan de duvelen zelve - 2
 • Is een Ruiter een ruiter?


RUITERTJE 016: 04 februari 2015
 • Binnenlandsche Berigten : Neven op de vuist!
 • Het Giethoorn van Friesland
 • Landhuis “De Ruiter” te Wolvega
 • "Sij sijn arger dan de duvelen selve"
 • RUITER in 17 stappen, generatie 7, tak 2


RUITERTJE 015: 01 november 2014
 • Binnenlandse Berigten: Van Ossenzijl tot Muggenbeet
 • De Ruiterstee
 • Toeval bestaat echt: een dagje Echtenerbrug
 • Afscheid van de Van Dekemalaan
 • Dirk Kerst Koopmans - de schilder van de Scheene
 • RUITER in 17 stappen, generatie 7


RUITERTJE 014: 21 augustus 2014
 • Afspraak 2014
 • Familieberichten
 • Leer ze ons kennen
 • De Ruiter en de Zwaan
 • Ruijters uit de 16e eeuw
 • Drie keer Ruiter!
 • De cirkel is rond
 • Allemaal Jacob


RUITERTJE 013: 10 mei 2014
 • Donateursdag 2014
 • Ken je deze pagina?
 • Binnentrouw
 • Het spoor terug: Johan die Ruter
 • De taal van Blokzijl
 • Het 'Friese' Waterland


RUITERTJE 012: 23 december 2013
 • Donateursdag 2014
 • Eendenmandvlechten
 • Ken je deze pagina?
 • Binnenlandsche Berigten : "Van een ijsschots gered"
 • Zadelfabriek De Ruiter
 • VOC-matroos Claes Alberts Ruijter
 • Wie was Claes Alberts Ruijter?
 • De tijdbalk
 • RUITER in 17 stappen: Generatie 6
 • RUITER PARADE : kantklossen, Afke Ruiter


RUITERTJE 011: 31 oktober 2013
 • Donateursdag 2014
 • Krantenberichten
 • RUITER in 17 stappen: Generatie 5
 • "De Ruiter" molens
 • Een wereld van turf. 4. De trek
 • Is dit de oorsprong van onze familienaam?
 • Kaart Blokzijl 1639
 • RUITER-beelden


RUITERTJE 010: 16 juli 2013
 • Oude **-dag
 • Wijziging lidmaatschap
 • 60 jaar getrouwd
 • Foto's en nog eens foto's...
 • Ken je deze pagina?
 • Bijzondere Ruiters
 • Ruiter in 17 stappen: Generatie 4
 • Een wereld van turf. 3. Turfsteken


RUITERTJE 009: 26 april 2013
 • Overlijden Binne Ruiter
 • Armenzorg en nabuurschap
 • Glanerbrug II
 • Voorlopig geen nieuw Ruiterboek
 • RUITER PARADE
 • Ossenzijl
 • Bakker Jaap Ruiter
 • Binnenlandsche Berigten : Ossenzijl uit de brand
 • Ossenzijl, 1832
 • Rondwandeling Ossenzijl - Kalenberg
 • De route
 • De Laatste Stuiver
 • Een weetje uit de familie : 2 x Geertjen Jacobs


RUITERTJE 008: 21 december 2012
 • Familiewapen
 • Nijbeets bestaat 150 jaar
 • Van U naar UI
 • Glanerbrug II
 • Het oudejaarsschrift
 • Vooruit & achteruit
 • Terwispel? Nee, Tijnje!
 • Binnenlandsche Berigten : Neeltje van Wouden
 • De Ruitervlag
 • Op de valreep


RUITERTJE 007: 19 november 2012
 • Overlijden Henk-Jan Ruiter
 • Binnenlandsche Berigten : Jan Wiegers de Ruiter
 • Ruiter in 17 stappen : Generatie 4
 • Veenarbeiders?
 • De Laatste Stuiver
 • Het huis van Dirk Wiegers Ruiter
 • Een wereld van turf. II. Landschap
 • Donateursdag 2012


RUITERTJE 006: 14 juni 2012
 • Wieger Ruiter
 • Reacties familiewapen
 • DE PLEK : De Scheene
 • Ruiter in 17 stappen : Generatie 3
 • Doopsgezind Zaandam II ..
 • .. en Jan Jans Ruijter uit Durgerdam
 • Een wereld van turf. 1. Ontstaan
 • Glanerbrug
 • De Jonge Wypke


RUITERTJE 005: 23 mei 2012
 • Familiewapen familie (De) Ruiter
 • Heraldiek


RUITERTJE 004: 07 maart 2012
 • De Ruiters uit Steenwijk
 • En Amsterdamse Ruiters!
 • DE PLEK : Baarlo
 • Foto's uit de nalatenschap van Grietje Ruiter
 • Doopsgezind Zaandam
 • Ruiter in 17 stappen : Generatie 2
 • De Ruiterdag op 6 oktober 2011
 • Plannen voor 2012


RUITERTJE 003: 11 augustus 2011
 • DE PLEK : De Kooi van Pen
 • Wieger Ruiter, II
 • Jochem (Jo) de Ruiter
 • Het huis van Dirk Wiegers Ruiter in Nijetrijne
 • Ruiter in 17 stappen
 • Ruiter in 17 stappen : Generatie 1
 • HET SPOOR TERUG : Wieger Reins Ruiter (1806-1878)


RUITERTJE 002: 27 juni 2011
 • De plek : Ruiter
 • (Achter)namen
 • Stel je voor : Jaap Ruiter


RUITERTJE 001: 28 februari 2011
 • Sjoerd Ruiter. De tweede Cruijff
 • Yde Jacobus Engelsma
 • Oprichting van de Stichting
 • Michiel de Ruyter
 • Watersnood 1825
 • Wieger Ruiter