Wolter Hendriks Ruiter - veenbaas in Echten


 
Onze familie heeft een aantal veenbazen gekend, waaronder Wolter Hendriks Ruiter van Echten.


Als we vanuit het kadaster van 1832 het grondbezit van Wolter Hendriks Ruiter in kaart brengen, zien we een groot aantal percelen van verschillende grootte :


Nog even iets over het begrip hooiland : dit land was zo drassig dat er geen vee op gehouden kon worden. Het gras dat er groeide werd eenmaal of soms tweemaal per jaar gemaaid en als hooi gebruikt. Het was economisch gezien dus van geringe betekenis, maar leverde eenmalig veel geld op als het werd uitgeveend. Na vervening bleef alleen water over zonder enige economische restwaarde.
De opsomming telt maar liefst vier huizen. Dat is niet vreemd, want het was gebruikelijk dat de turfmakers, die in dienst van een veenbaas waren, in een huis van de veenbaas woonden.
Wellicht had Wolter dus drie turfmakers in dienst.
De meeste percelen liggen juist ten zuiden van de weg Echtenerbrug (rechts) en Echten - ik heb ze rood omlijnd :

Je kunt op deze en de meeste andere afbeeldingen klikken om ze groter te bekijken.


Ik heb geprobeerd een en ander terug te vinden op de huidige kaart.


Dit is de huidige situatie
Het meest noordelijke perceel langs de straatweg is gemakkelijk : het ligt er nog precies zo, alleen is er nu een oprit aangelegd naar de boerderij, die gebouwd is op de plaats van het huisje (zie 1 op rechter kaartje).
Huidige situatie met Google StreetView.
De twee andere percelen wat meer naar het zuiden zijn lastiger omdat de kavelgrenzen iets zijn veranderd. Op grond van de coordinaten blijken de beide huisjes B164a ongeveer op de plaats te liggen net noordelijk van het huidige pand (zie 2). De weg die er nu ligt, loopt tot aan een bruggetje. Daar kijk je uit over de rest van het perceel.  Het ligt er  nog precies zo, al lijkt de westelijke kavelgrens iets naar binnen te zijn geschoven.


Verderop in de polder, richting Bandsloot, vinden we nog twee stukken land, met op beide percelen een huisje :


De beide huisjes iets duidelijker in kaart gebracht :

Het terugvinden van deze huizen is lastiger. Ik heb met pijl (2) de linkeronderkant van het perceel aangegeven. Op grond van coordinaten kom ik voor het noordelijke huisje uit bij pand bij pijl (1).
Het lijkt erop dat het onderste huisje bij het graven van de Bandsloot verloren is gegaan.Jan Kraak, ook uit deze contreien afkomstig, stuurde me een paar foto's van het huisje (1), aan de Bandsloot :
Ook van dit pand kun je met Google Streetview de huidige situatie bekijken.


Bronnen :

Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

Onze familie heeft een aantal veenbazen gekend, waaronder Wolter Hendriks Ruiter van Echten.

Zie ook : De VeenbazenFamilieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video