Home Contact
◊◊◊◊◊◊◊ Laatst gewijzigd : 23 mrt 2006
   
 

 Wolter Hendriks Ruiter - veenbaas in Echten

 
 

 

 

 

 
V
an Wolter Hendriks Ruiter was bekend dat hij veenbaas was te Echten. Nu het kadaster van 1832 via internet te raadplegen is, kunnen we een overzicht maken van zijn bezit, zoals dat in 1832 werd opgetekend.

 

Behalve Wolter heeft onze familie nog een drietal veenbazen gekend, waarvan ik het bezit heb nageplozen :

Joost Wiegers de Ruiter

Dirk Wiegers Ruiter

Rein Wiegers Ruiter

Zie ook : De Veenbazen

 

 

 

 
Als we het grondbezit van Wolter Hendriks Ruiter in kaart brengen, zien we een groot aantal percelen van verschillende grootte :
 

perceel

naam

voornaam

beroep

woonplaats

soort eigendom

legenda

grootte

klasse

Osz B164a Ruiter Wolter Hendriks Veenbaas Echten Huisje Erf 80 1
Osz B164a Ruiter Wolter Hendriks Veenbaas Echten Huisje Erf 80 1
Osz B167 Ruiter Wolter Hendriks Veenbaas Echten Weiland Weiland 38310 4
Osz B138 Ruiter Wolter Hendriks Veenbaas Echten Weiland Weiland 17150 2
Osz B164 Ruiter Wolter Hendriks Veenbaas Echten Weiland Weiland 12300 3
Osz B458 Ruiter Wolter Hendriks Veenbaas Echten Hooiland Hooiland 4080 3
Osz B686b Ruiter Wolter Hendriks Veenbaas Echten Huisje Erf 50 1
Osz B686a Ruiter Wolter Hendriks Veenbaas Echten Huisje Erf 80 1
Osz B686 Ruiter Wolter Hendriks Veenbaas Echten Hooiland Hooiland 59800 3

 

 

De meeste percelen liggen juist ten zuiden van de weg Echtenerbrug (links) en Echten - ik heb ze rood omlijnd :

Er ligt ook nog wat veel zuidelijker in de polder :

Ik heb geprobeerd een en ander terug te vinden op de huidige kaart.

Het meest noordelijke perceel langs de straatweg is gemakkelijk : het ligt er nog precies zo, alleen is er nu een oprit aangelegd naar de boerderij, die gebouwd is op de plaats van het huisje (1).

De twee andere percelen meer naar het zuiden zijn wat lastiger omdat de kavelgrenzen wat zijn veranderd. Op grond van de coordinaten blijken de beide huisjes 164a ongeveer op de plaats te liggen net noordelijk van het huidige pand (2). De weg die er nu ligt, loopt tot aan een bruggetje. Daar kijk je uit over de rest van het perceel.  Het ligt er  nog precies zo, al lijkt de westelijke kavelgrens iets naar binnen te zijn geschoven.

 

De twee huisjes onder nummer 164a :

 

  De huisjes 686b (boven) en 686a (onder) :
Voor het meest zuidelijke perceel komen we uit bij de Bandsloot, vlak bij Bantega. Hier zijn de percelen lastig te herkennen. Op grond van coordinaten kom ik voor het noordelijke huisje uit bij het tegenwoordige pand (1).
Het lijkt erop dat het andere huisje bij het graven van de Bandsloot verloren is gegaan. Ik heb door middel van pijl (2) ook de linkerbenedenhoek van het perceel aangegeven. Nu herkennen we het oorspronkelijk perceel ook wel. Het loopt door tot de vaart bovenin het kaartje.
     

 

 

Conclusie : bij Wolter verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat we al zijn bezit van 1832, nu, na 175 jaar, nog precies kunnen localiseren en zelfs van heel dicht bij kunnen bekijken. Ik zou het leuk vinden als iemand bij gelegenheid wat foto's zou willen maken en naar mij op zou willen sturen.
 
  Jan Kraak, zelf uit deze contreien afkomstig, stuurde me deze foto's van het huisje dat ik hierboven heb aangegeven bij de pijl (1).

 

 

 

 


Voor deze pagina heb ik uitgebreid en dankbaar gebruik gemaakt van de volgende sites :  

 

www.dewoonomging.nl - een site helemaal gewijd aan het kadaster van 1832 met scans van alle OAT's en kaarten

www.hisgis.nl - een interactieve digitale kaart van Friesland waarin alle gegevens van 1832 zijn verwerkt.


Neem zelf maar eens een kijkje!

 
     


© 2006 Jaap Ruiter, Groningen,   the Netherlands
  Inhoud vrij copieerbaar alleen voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciŽle doeleinden.

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊  

Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!