(De) Ruiter/Ruijter/Ruyter


Onze familie is van oorsprong afkomstig uit Muggenbeet en Blokzijl en van onze stamvader Jan Sijmons Ruijter, die rond 1595 moet zijn geboren, zijn meer dan 2700 afstammelingen bekend.
Het blijkt dat ongeveer de helft daarvan de achternaam Ruiter heeft aangenomen, de andere helft heet De Ruiter.
Vanwege de omvang is de stamboom in een aantal takken onderverdeeld én zijn er behalve de stamboom in tekstvorm, ook beknopte- en schematische overzichten gemaakt.

Stamboom in tekstvorm. Stamboom in beknopte vorm. Stamboom in schematische vorm.