De Stichting Ruitersporen zet zich in voor het behoud van het familie-erfgoed van de familie (De) Ruiter / Ruijter / Ruyter, van oorsprong afkomstig uit Muggenbeet en Blokzijl.
Veel van het verzamelde materiaal vindt u op deze website, waaronder een omvangrijke stamboom met zo'n 2700 afstammelingen van onze stamvader Jan Sijmons Ruijter, die rond 1595 moet zijn geboren.

Het familiewapen van (De) RuiterFamiliewapen (De) Ruiter

Lees het verhaal van deze foto
  Lees het verhaal achter deze foto!
Het merendeel van de familie heeft altijd gewoond in de provincies Overijssel en Friesland en dan met name in de voormalige verveningsgebieden - globaal het gebied tussen Blokzijl en Drachten.
Het waren dan ook voornamelijk veenarbeiders en turfmakers die vaak onder erbarmelijk omstandigheden de kost moesten verdienen, al zijn er natuurlijk ook periodes van betrekkelijke welvaart geweest.
Hun verhalen en geschiedenis vormen een belangrijk onderdeel van deze website die ik graag wil opdragen aan:
"de zwoegers in het veen".

Momenteel wordt onderzocht of Johan Ruter, reeds in 1562 eigenaar van een perceel in Muggenbeet en behorend tot het Zutphense Ruyter-geslacht, wellicht verwant is met ónze familie.
Lees: "De Hanze Ruyters".

Volg Ruitersporen op Facebook voor het laatste nieuws:
FACEBOOK


Stop de 'carousel' door de muis erop te plaatsen

Deze (DE) RUITERs zijn vandaag jarig :
23-09-1805  Jantje Jans, geboren te Kalenberg
23-09-1830  Trijntje Jacobs, geboren te Steenwijkerwold, overleden 07-01-1896 te Berlikum
23-09-1884  Jan, geboren te Steenwijk
23-09-1899  Grietje Hendriks, geboren te Echtenerpolder, overleden 15-12-1984 te Lemmer
23-09-1915  Jan, geboren te Aengwirden
23-09-1953  Jochem Douwe (Joop), geboren te Wijnjewoude
23-09-1956  Henri Johan Wilhelm (Harry), geboren te Amsterdam
23-09-1985  Mark Robert Albert, geboren te Enschede
23-09-2001  Patrick David Edward, geboren te Drachten (zkh)