Overzicht streekgeschiedenis


Het dal van de Aa Steenwijk is voor de ontwikkeling van de Kop van Overijssel van groot belang geweest. De stad wenste een goede verbinding met de zee en heeft veel moeite gedaan om deze door de eeuwen heen alsmaar te verbeteren.Deze tekst is eerder verschenen in 'het RUITERTJE'.
Kaart van Blokzijl uit 1639 Een prachtige kaart van Blokzijl, en ook nog eentje van Muggenbeet. Deze tekst is eerder verschenen in 'het RUITERTJE'.
Baarlo Baarlo ligt iets ten noorden van Blokzijl aan de Kuinderdijk. Het heeft in onze familiegeschiedenis een belangrijke rol gespeeld.
De canon van Blokzijl Sinds kort is er op internet een canon van Blokzijl beschikbaar, met heel veel achtergrondinformatie over Blokzijl en zijn bewoners door de eeuwen heen.
Turf, altijd weer turf! Een korte impressie van het bezoek aan het streekmuseum in Gorredijk bij gelegenheid van de tentoonstelling "De lêste ferfeanter / de laatste vervener".
Interieur Hervormde kerk te Blokzijl In de Hervormde kerk van Blokzijl werden de eerste generaties Ruiter gedoopt en getrouwd.
Muggenbeet? Blokzijl? Waar ligt dat? Een kleine verkenning naar de bakermat van onze familie : de plaatsen Muggenbeet, Wetering en Blokzijl
Overies Overies heette het in de Kop van Overijssel, als in de winter het ijs nog de enige mogelijkheid was om goederen en personen te vervoeren. Het isolement waarin dorpen en gehuchten verkeerden was dan plotsklaps opgeheven.
Oer iis Een Friese nakomeling van Jan Jans Ruijter zoekt het ijs op en schaatst een fantastische middag in de Weerribben.
Panorama Munnekeburen De panoramafoto toont het uitzicht naar het zuiden vanuit het voetpad dat achter Munnekeburen langs loopt.
Alde Maaie Alde Maaie (oude mei = 12 mei) was vroeger altijd de dag dat er overal verhuisd werd. Overal in Friesland zag men die dag mensen langs de wegen trekken met karren vol huisraad: de pachtboer onderweg naar zijn nieuwe boerderij, de arbeider onderweg naar zijn nieuwe baas.
Korte geschiedenis van Blokzijl Blokzijl speelt een centrale rol in de stamboom Ruiter. Een korte geschiedenis van dit voormalige Zuiderzeestadje mag daarom niet ontbreken.
Muggenbeet In Muggenbeet hebben lange tijd Ruiters gewoond. Tegenwoordig is Muggenbeet niet meer dan een buurtschap, maar er is een tijd geweest dat Muggenbeet een belangrijke rol speelde bij de grootschalige verveningen die in NW-Overijssel plaatsvonden.
De watersnoodramp van 1825 De gebieden rond de voormalige Zuiderzee waren altijd zeer kwetsbaar - onze voorouders hebben hiervan de gevolgen steeds moeten ondervinden. De laatste overstroming in het oostelijke Zuiderzeegebied vond plaats in 1825 en was van grote omvang. Ook de familie Ruiter werd getroffen...
Korte inleiding over de Weerribben Nu een schitterend natuurgebied, maar vroeger de plaats waar onze familie werkte in het veen.
Fan natte feene tot dreuge turf Roel Piters de Jong beschrijft in zijn boek De Ouster Trijegeaën - Skiednis Fan In Part Fan Doanjewerstal (1982, Leeuwarden) gedetailleerd de wijze van vervening zoals die aan het begin van de 20e eeuw plaatsvond in de omgeving van Ouwsterhaule. Mijn vertaling en bewerking.
Hoogveen en laagveen De begrippen hoogveen en laagveen kennen we nog wel van de lagere school. Maar hoe zat het ook al weer? Het blijkt dat het nog iets ingewikkelder ligt dan gedacht.
Turfmakers en vechtjassen De komst van de Overijsselse turfmakers in Friesland zorgde voor de nodige problemen. In het boek De Ouster Trijegeaën - Skiednis Fan In Part Fan Doanjewerstal van Roel Piters de Jong (1982, Leeuwarden) is hier een prachtig hoofdstuk aan gewijd. Ik heb het vertaald en bewerkt voor deze website.
Migrating Overijssel families attracted by Frisian bogs This article was originally published on December 07, 1996 on www.godutch.com and was written by Albert Vanderheide, who kindly allowed reproduction on my website.
Foto's van de vervening Foto's van de diverse werkzaamheden die plaatsvonden bij de zgn. natte vervening.