Gebruikte bronnen


Bij het samenstellen van de Ruyterstamboom heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het vele materiaal dat tegenwoordig op internet beschikbaar is; vooral op de website van het Erfgoedcentrum Zutphen.
Van bijzonder belang zijn de transcripties die een enthousiaste groep mensen heeft gemaakt van allerlei archiefmateriaal. Deze transcripties vind je hier : Transcripties Zutphen.

 • Bronnen die nog niet geheel verwerkt zijn
 • Bronnen die geheel verwerkt zijn


Overzicht archiefnummers Ruitersporen

 • [b1] = Memorie- en resolutieboek Zutphen 1572 - 1584
 • [b2] = Memorie- en resolutieboek Zutphen 1584 - 1593
 • [b3] = Regesten van de collectie particuliere charters Zutphen 1297 - 1809
 • [b4] = Regesten van brieven Zutphen ca 1350 - 1550
 • [b5] = Regesten van oorkonden
 • [b6] = Repertorium 1573 - 1620
 • [b7] = Repertorium 1620 - 1660
 • [b8] = Regesten Vorden 1499 - 1516
 • [b9] = Stadsrekening 1571 - 1572
 • [b10] = Stadsrekening 1572 - 1573
 • [b11] = Stadsrekening 1574 - 1575
 • [b12] = Stadsrekening 1575 - 1576
 • [b13] = Stadsrekening 1576 - 1577
 • [b14] = Stadsrekening 1577 - 1578
 • [b15] = Stadsrekening 1578 - 1579
 • [b16] = Stadsrekening 1579 - 1580
 • [b17] = Stadsrekening 1581 - 1582
 • [b18] = Stadsrekening 1586 - 1587
 • [b19] = Stadsrekening 1587 - 1588
 • [b20] = Stadsrekening 1588 - 1589
 • [b21] = Stadsrekening 1589 - 1590
 • [b22] = Stadsrekening 1590 - 1591
 • [b23] = Stadsrekening 1591 - 1592
 • [b24] = Stadsrekening 1593 - 1594
 • [b25] = Stadsrekening 1594 - 1595
 • [b26] = Stadsrekening 1595 - 1596
 • [b27] = Stadsrekening 1596 - 1597
 • [b28] = Stadsrekening 1597 - 1598
 • [b29] = Stadsrekening 1598 - 1599
 • [b30] = Stadsrekening 1599 - 1600
 • [b31] = Stadsrekening 1600 - 1601
 • [b32] = Stadsrekening 1601 - 1602
 • [b33] = Stadsrekening 1602 - 1603
 • [b34] = Stadsrekening 1603 - 1604
 • [b35] = Regesten religieuze gilden
 • [b36] = Rekening Nieuwe Gasthuis
 • [b37] = Oud-rechterlijk archief Zutphen
 • [b38] = Ingekomen brieven 1577
 • [b39] = Kerkmeesterrekeningen 1570 - 1586
 • [b40] = Rekenboek 1573 - 1592 van het vrouwenconvent Adamanshuis
 • [b41] = Regesten Oude- en Nieuwe Gasthuis 1380 - 1841, archiefnummer 407
 • [b42] = Regesten 1450 - 1500 Vorden
 • [b43] = Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnummers 26-292
 • [b44] = Historisch Kadaster Zutphen - 2
 • [b45] = Historisch Kadaster Zutphen - 3
 • [b46] = Historisch Kadaster Zutphen - 4
 • [b47] = Historisch Kadaster Zutphen - 5
 • [b48] = Historisch Kadaster Zutphen - 6
 • [b49] = Lijst van magistraatpersonen
 • [b50] = Regesten Vorden (ORA Zutphen 0010, de boeken 457 t/m 462, akten kerspel Vorden)
 • [b51] = Gerichtssignaten Vorden
 • [b52] = Memorie- en resolutieboek Zutphen 1593 - 1599
 • [b53] = Repertorium 1660 - 1700
 • [b54] = Stadsrekening 1570 - 1571
 • [b55] = Algemeen Nederlands Familieblad, nummer 9
 • [b56] = Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, teil Estland, Band 3
 • [b57] = Regesten inventaris vrouwenconvent Isendoorn (archiefnummer 357 : regestenlijst behorende tot de inventaris van het archief van het vrouwenconvent Isendoorn)