Deze website wordt beheerd door Jaap Ruiter


De Stichting Ruitersporen zet zich in voor het behoud van het familie-erfgoed van de familie (De) Ruiter / Ruijter / Ruyter, van oorsprong afkomstig uit Muggenbeet en Blokzijl.
Veel van het verzamelde materiaal vindt u op deze website. Jammergenoeg kunnen - vanwege de privacywetgeving - van de omvangrijke stamboom met meer dan 2800 afstammelingen van onze stamvader Jan Sijmons Ruijter, die rond 1595 moet zijn geboren, slechts ruim 1500 getoond worden.

Het merendeel van de familie heeft altijd gewoond in de provincies Overijssel en Friesland en dan met name in de voormalige verveningsgebieden - globaal het gebied tussen Blokzijl en Drachten.
Hun verhalen en geschiedenis vormen een belangrijk onderdeel van deze website die ik graag wil opdragen aan:
"de zwoegers in het veen"


Sinds 2016 doe ik onderzoek naar een mogelijke verwantschap tussen onze familie en een Zutphense Ruyter-familie. Hiervoor zijn intussen sterke aanwijzingen gevonden.
Aanleiding voor dit onderzoek was de ontdekking dat in 1562 in Muggenbeet een Johan Ruter als grondeigenaar genoemd wordt. Deze Johan staat aan het hoofd van onze familie maar mogelijk is hij een telg uit het Zutphense Ruytergeslacht.(Lees verder..)

De geschiedenis van de Zutphense Ruyters gaat terug tot in de 14e eeuw, met als stamvader Henrick Ruyter die rond 1380 is geboren. Hij staat aan het hoofd van een geslacht van Hanze-kooplieden/bierbrouwers, waarvan meerdere leden ook in het stadsbestuur (als schepen en later als burgemeester) hebben plaatsgenomen.
Vooralsnog heeft deze familie een eigen gedeelte van de website: "De Hanze Ruyters".LAATSTE NIEUWS
14 JUNI 2024
Meerdere aktes toegevoegd

In de afgelopen weken heb ik meerdere aktes toegevoegd aan de 'verzameling' (zie Overzicht aktes).
Allemaal voegen ze weer iets toe aan het beeld van de eerste generaties Ruijter, en dan heb ik het tegenwoordig over het begin van de 17e eeuw. Nooit gedacht dat ik nog zo ver zou komen, nadat de stamboom decenia lang was blijven steken bij Jan Jans Ruijter en Trijntje Harms/Geesjen Wijchers. Nu weten we van diezelfde Jan Jans zijn betovergrootvader die rond of zelfs iets voor 1500 moet zijn geboren...

Meteen naar laatst toegevoegde:
     ☉ Nieuws
     ☉ Foto's
     ☉ Artikelen
     ☉ Anekdotes/herinneringen

Stuur je bijdrage op naar
ruitersporen @ gmail.com!