Spittaalstraat 47



Verpondingsnummer : 1240
Kadastraal nummer : 2066, 2067, 2068, 2069, 2071
Betreft:
  1. Henrick Ruyter

In 1524 worden Henrick en Grete genoemd als hypotheekgever. In 1530 verkopen zij dit huis en hof. Hoe moeten we dat zien?
Bij dergelijke hypotheken gold het pand zelf vaak als onderpand. Als de hypotheeknemer de jaarlijks afgesproken rente niet kon betalen, verviel het pand aan de hypotheekgever. Dat lijkt hier ook gebeurd te zijn. We kunnen aannemen dat Henrick en Grete hier dan ook niet hebben gewoond.

Op de kadasterkaart van 1832 vinden we de nummers makkelijk terug. Oorspronkelijk zal het huis aan de Spittaalstraat hebben gestaan, met de tuin erachter uitstrekkend.

Klik op foto voor groter formaat


Tegenwoordige situatie:
Als ik het aantal panden tel vanaf de linkerhoek kom ik uit bij de rode pijl. Hier zit ook een kleine knik in de straat, net als in 1832.

Klik op foto voor groter formaat



Die zelfde knik zien we ook duidelijk op de frontale foto.

Klik op foto voor groter formaat


Op de kaart van 1649 moeten we het huis ergens bij de rode pijl zoeken.

Klik op foto voor groter formaat


Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief Ruitersporen



Jaap Ruiter