Jan Jans Reuter
Met de wetenschap dat de eerste generaties Ruijter doopsgezind waren was mijn eerste stap de aanschaf van het boek "Geschiedenis der Doopsgezinden in Blokzijl", van F. Smit.
Ik ben dit boek nu aan het doorspitten maar stuitte meteen al op een grote vondst.

Het schippersgilde van Blokzijl bestond voor een belangrijk deel uit doopsgezinde leden. Deze mennisten beklaagden zich in 1691 bij de landdrost van Vollenhove vanwege het feit dat ze zich achtergesteld voelden bij hun medeleden. De precieze aard van hun klachten is op deze plaats niet zo van belang, maar wél dat één van de ondertekenaars van de aanklacht ene Jan Jans Reuter is!

Is dit onze stamvader Jan Jans Ruijter, die rond 1620 geboren is? Zijn vader met dezelfde naam, van wie we weten die hij doopsgezind was, was tenslotte al in 1652 overleden. Maar was deze Jan Jans wel doopsgezind? Hij liet tenslotte kinderen dopen in de hervormde kerk, al was dat dan dertig jaar eerder. Ik heb het vermoeden dat er vast meer kinderen zijn geboren, behalve Wijcher in 1661. Mogelijkerwijs is Jan Jans kort daarna doopsgezind geworden.
(Zie in dit verband ook Albert en Bastiaan).

Een andere mogelijkheid is, dat er dan toch nog een tweede Jan Jans Ruijter in Blokzijl rondliep (zoals ik me ook al afvroeg bij het tweede huwelijk van 1656, zie genealogie).

De schrijfwijze Reuter doet voor ons erg Duits aan, maar aan spelling moeten we niet al te veel aandacht besteden, al moeten we het natuurlijk wel in ons achterhoofd houden!

Vooralsnog kunnen we dan onze stamvader Jan Jans Ruijter, als lid van het schippersgilde van Blokzijl, zonder twijfel beschouwen als schipper. Dit komt overeen met het algemene beeld van de doopsgezinden in Blokzijl : de meesten waren schipper, dan wel handelaar van beroep.

Een tweede bijzonderheid openbaarde zich meteen : de schrijver van het boek, F. Smit, vertelt in de verantwoording vóór in het boek, hoe hij in de oorlog onderduikt en terechtkomt in Muggenbeet. Daar ontmoet hij zijn latere vrouw, Betje Middelhof, dochter van Roelof Middelhof en Antje van den Berg. Maar deze Antje kennen we, zij was eerder getrouwd met Wieger Ruiter, de broer van mijn overgrootvader!  Na diens overlijden vertrok Antje met haar kinderen naar Wetering en trouwde daar opnieuw, met Roelof. Het is een kleine wereld.Jaap Ruiter


                      volgende 

Onderzoek Hanze Ruyters


Onderzoek 'Vroege Ruijters'


Overzicht artikelen


Overzicht aktes

Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!