Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.Afke Schaaf was mijn grootmoeder van moeders kant.
Deze genealogie is slechts een eerste aanzet.
De familie SCHAAF stamt uit de omgeving van Makkum; een echte Friese familie dus.

De genealogie SCHAAF begint met de doop van Sjoerd FOPKES, 27-09-1657 te Makkum. Zijn vader wordt genoemd : Fopke GERLOFS, zodat we aannemen dat die rond 1630 moet zijn geboren. Jammergenoeg ontbreekt de naam van de moeder.
Pas in 1811 verschijnt de achternaam Schaaf. .     Fopke GERLOFS.
Kinderen:
 1. Sjoerd FOPKES, gedoopt 27-09-1657 te Makkum.
 2. Griet FOPKES, gedoopt 28-08-1659 te Makkum.
 3. Gerlof FOPKES, gedoopt 08-09-1661 te Makkum, overleden voor 1662.
 4. Gerlof FOPKES, gedoopt 09-11-1662 te Makkum, overleden voor 1664.
 5. Gerlof FOPKES, gedoopt 27-09-1664 te Makkum, overleden voor 1668.
 6. Gerlof FOPKES, gedoopt 19-01-1668 te Makkum, overleden voor 1670.
 7. Jelle FOPKES, gedoopt 19-01-1668 te Makkum.
 8. Gerlof FOPKES, gedoopt 23-04-1670 te Makkum.

 .     Gerlof FOPKES, gedoopt 23-04-1670 te Makkum, zoon van Fopke GERLOFS
Gehuwd 26-01-1692 te Makkum met Gerritje GERRITS.
Kinderen:
 1. Fopke GERLOFS, gedoopt 24-08-1693 te Makkum, overleden voor 1697.
 2. Fopke GERLOFS, gedoopt 31-01-1697 te Makkum.

 .     Fopke GERLOFS, gedoopt 31-01-1697 te Makkum, zoon van Gerlof FOPKES en Gerritje GERRITS.
Gehuwd 12-04-1739 te Makkum met Riemke DOUWES.
Kinderen:
 1. Fookel FOPKES, gedoopt 14-07-1726 te Makkum.
 2. Gerlof FOPKES, gedoopt 14-08-1729 te Makkum, overleden voor 1734.
 3. Gerlof FOPKES, geboren te Makkum, gedoopt 16-11-1734 te Makkum, overleden 13-05-1811 Makkum.
 4. Wapke FOPKES, gedoopt 17-01-1736 te Makkum.

 .     Gerlof FOPKES, geboren te Makkum, gedoopt 16-11-1734 te Makkum, overleden 13-05-1811 Makkum, zoon van Fopke GERLOFS en Riemke DOUWES.
Gehuwd 26-01-1766 te Makkum met Trijntje LUITJENS, geboren 11-06-1744 te Makkum, overleden 07-09-1813 Makkum, dochter van Luitjen GERRITS en Richtje JELTES.
Kinderen:
 1. Fopke GERLOFS, gedoopt 07-06-1767 te Makkum, overleden voor 1775.
 2. Richtje GERLOFS, gedoopt 20-10-1768 te Makkum, overleden voor 1785.
 3. Luitjen GERLOFS, gedoopt 05-11-1770 te Makkum, overleden voor 1812.
 4. Fopke Gerlofs SCHAAF, geboren 29-06-1775 te Makkum.
 5. Klaas Gerlofs SCHAAF, varensgezel in dienst des Keizers, ontvanger der plaatselijke belastingen, deurwaarder, dienaar van politie en bode van de grietenij, geboren 15-12-1776 te Makkum, overleden 19-11-1851 Makkum.
 6. Douwe GERLOFS, geboren 21-12-1778 te Makkum, overleden voor 1781.
 7. Douwe GERLOFS, geboren 05-10-1781 te Makkum.
 8. Richtje GERLOFS, geboren 17-06-1785 te Makkum.

 .     Luitjen GERLOFS, gedoopt 05-11-1770 te Makkum, overleden voor 1812, zoon van Gerlof FOPKES en Trijntje LUITJENS.
Gehuwd 19-08-1798 te Makkum met Dieuwke Klazes MEYER.
Kinderen:
 1. Trijntje LUITJENS, geboren 11-11-1800 te Makkum, overleden 21-11-1812 Makkum.
 2. Janna Luitjens SCHAAF, geboren 21-04-1802 te Makkum, overleden 08-09-1834 Wonseradeel.
  Gehuwd 12-04-1828 te Wonseradeel met Sybolt Jacobs LOLKEMA, geboren circa 1804 te Idsegahuizen (Won), zoon van Jacob Lolkes LOLKEMA en Jeskjen Sybolts SIKKEMA.

 .     Klaas Gerlofs SCHAAF, varensgezel in dienst des Keizers, ontvanger der plaatselijke belastingen, deurwaarder, dienaar van politie en bode van de grietenij, geboren 15-12-1776 te Makkum, overleden 19-11-1851 Makkum, zoon van Gerlof FOPKES en Trijntje LUITJENS.
Gehuwd 07-09-1800 te Makkum met Oetske Cornelis DE BOER, geboren circa 1783 te Bolsward, overleden 29-12-1852 Makkum, dochter van Cornelis Douwes DE BOER en Oeke Murks ABBEMA.
Kinderen:
 1. Trijntje Klazes SCHAAF, geboren 16-12-1801 te Makkum, overleden 31-07-1828 Makkum.
  Gehuwd 13-05-1826 te Makkum met Beuwe Minses DE BOER, slager, geboren 17-09-1795 te Wonseradeel, overleden 01-04-1834 Wonseradeel, zoon van Minse Sijbolts DE BOER en Antje Wijpkes DE BOER.
 2. Gerlof Klazes SCHAAF, geboren 31-03-1803 te Makkum, overleden 23-08-1808 Makkum.
 3. Cornelis Klazes SCHAAF, arbeider, boerenknecht, postbode [1859], geboren 16-03-1805 te Makkum, overleden 15-02-1869 Cornwerd.
 4. Luitjen Klazes SCHAAF, geboren 10-09-1807 te Makkum.
 5. Geertje Klazes SCHAAF, geboren 23-10-1808 te Makkum, overleden 29-04-1902 Makkum.
  Gehuwd 22-03-1834 te Wonseradeel met Doede Sybolts DIJKSTRA, geboren circa 1806, overleden voor 1902, zoon van Sybolt JANNES en Hieke Doedes DIJKSTRA.
 6. Oeke Klazes SCHAAF, geboren 23-10-1808 te Makkum, overleden 17-05-1887 Makkum.
  Gehuwd 29-11-1834 te Wonseradeel met Wiebe Jacobs VISSER, panbakkersknecht, geboren 11-11-1812 te Makkum, zoon van Jacob Wiebes VISSER en Maaike DURKS.
 7. Gerlof Klazes SCHAAF, schipper, veerschipper, geboren 09-10-1810 te Makkum, overleden 22-01-1860 Makkum.
 8. Idske Klazes SCHAAF, geboren 03-10-1812 te Makkum, overleden 20-07-1813 Makkum.
 9. Pietje Klazes SCHAAF, geboren 19-04-1814 te Makkum, overleden 17-02-1899 Wonseradeel.
  Gehuwd 24-12-1836 te Wonseradeel met Thijs Roelofs DE VRIES, geboren 25-07-1813 te Bolsward, overleden 27-06-1891, zoon van Roelof Thijsses DE VRIES en Aaltje JANS.
 10. Johantje Klazes SCHAAF, geboren 17-05-1816 te Makkum, overleden 20-04-1888 Makkum.
  Gehuwd 03-06-1843 te Wonseradeel met Johannes Douwes VAN DER KOOY, geboren 29-05-1810 te Piaam, overleden 03-07-1868 Piaam, zoon van Douwe Johannes VAN DER KOOY en Sjoukjen Cleises DEINUM.
 11. Luda Klazes SCHAAF, geboren 25-10-1817 te Wonseradeel, overleden 08-07-1881 Wonseradeel.
  Gehuwd (1) 10-06-1848 te Wonseradeel met Riek Tjeerds RINIA, geboren 21-06-1818 te Makkum, overleden 15-01-1875 Wonseradeel, zoon van Tjeerd Mevis RINIA en Antje RIEKS.
  Gehuwd (2) 10-01-1891 te Wonseradeel met Foeke DE JONG.
 12. Fopke Klazes SCHAAF, geboren 20-12-1819 te Wonseradeel, overleden 03-02-1833 Wonseradeel.
 13. Douwe Klazes SCHAAF, winkelier (1850), brievengaarder (1853), waagmeester (1854), koopman, geboren 26-02-1822 te Makkum, overleden 04-01-1873 Wonseradeel.
 14. Rigtje Klazes SCHAAF, geboren 18-03-1825 te Wonseradeel, overleden 10-03-1912 Wonseradeel.
  Gehuwd 01-06-1844 te Wonseradeel met Ruurd Goverts KUIPERS, geboren 20-09-1821 te Makkum, overleden voor 1912.

 .     Cornelis Klazes SCHAAF, arbeider, boerenknecht, postbode [1859], geboren 16-03-1805 te Makkum, overleden 15-02-1869 Cornwerd, zoon van Klaas Gerlofs SCHAAF en Oetske Cornelis DE BOER.
Gehuwd 02-05-1835 te Makkum met Martha Douwes VAN DER KOOY, geboren 28-03-1810 te Piaam, overleden 07-03-1868 Makkum, dochter van Douwe Johannes VAN DER KOOY en Sjoukjen Kleizes DEINUM.
Kinderen:
 1. Oetske Cornelis SCHAAF, geboren 01-05-1836 te Makkum, overleden 10-01-1927 Wonseradeel.
  Gehuwd 11-05-1867 te Wonseradeel met Engele Annes DIJKSTRA, boerenknecht, geboren circa 1834 te Gaast, overleden voor 1927, zoon van Anne Dooitzes DIJKSTRA en Grietje Engeles DE VRIES.
 2. Douwe Cornelis SCHAAF, boerenarbeider, geboren 12-08-1837 te Piaam, overleden 26-08-1859 Makkum.
 3. Sjoukjen Cornelis SCHAAF, geboren 10-04-1840 te Piaam.
  Gehuwd 16-10-1862 te Wonseradeel met Sybolt ATTEMA, geboren circa 1838 te Parrega, zoon van Feite Sybolts ATTEMA en Aaltje Jans HEERES.
 4. Klaas Cornelis SCHAAF, geboren 31-03-1843 te Piaam, overleden 15-09-1843 Piaam.
 5. Klaas Cornelis SCHAAF, postbode, geboren 18-11-1844 te Piaam.

 .     Klaas Cornelis SCHAAF, postbode, geboren 18-11-1844 te Piaam, zoon van Cornelis Klazes SCHAAF en Martha Douwes VAN DER KOOY.
Gehuwd 15-05-1868 te Wonseradeel met Luitske SALVERDA, geboren 25-05-1846 te Makkum, dochter van Jan Ages SALVERDA en Antje Jans PYLGROMS.
Kinderen:
 1. Cornelis Klazes SCHAAF, geboren 26-08-1869 te Makkum.
 2. Jan Klazes SCHAAF, geboren 27-09-1871 te Makkum.
 3. Antje Klazes SCHAAF, geboren 09-12-1872 te Makkum.

 .     Gerlof Klazes SCHAAF, schipper, veerschipper, geboren 09-10-1810 te Makkum, overleden 22-01-1860 Makkum, zoon van Klaas Gerlofs SCHAAF en Oetske Cornelis DE BOER.
Gehuwd 16-04-1836 te Makkum met Sijke Douwes BAKKER, geboren 28-12-1814 te Makkum, overleden 08-04-1857 Makkum, dochter van Douwe Karstens BAKKER en Janna Jurjens BRITZEL
Kinderen:
 1. Janna Gerlofs SCHAAF, dienstmeid, geboren 13-12-1837 te Makkum, overleden 05-05-1896 Makkum.
  Gehuwd 11-12-1886 te Wonseradeel met Jetze KUIPERS, kuiper, geboren 27-09-1850 te Makkum, overleden 21-12-1893 Makkum.
 2. Klaasje Gerlofs SCHAAF, geboren 10-11-1839 te Makkum, overleden 30-08-1903 Makkum.
  Gehuwd 12-06-1873 te Wonseradeel met Roelof Sweerus OLDENDORP, geboren circa 1839, overleden 04-01-1919 Makkum.
 3. Oetske Gerlofs SCHAAF, geboren 29-04-1842 te Makkum, overleden 20-01-1924 Harlingen.
  Gehuwd 14-05-1864 te Wonseradeel met Wybe Dirks MONSMA, boerenknecht, geboren 25-06-1833 te Gaast, zoon van Dirk Bruins MONSMA en Grietje Gosses SCHIPPER.
 4. Klaas Gerlofs SCHAAF, geboren 31-12-1843 te Makkum, overleden 12-10-1894 Makkum.
  Gehuwd met J. KUIPERS.
 5. Douwe Gerlofs SCHAAF, broodbakkersknecht, winkelier, bakker, geboren 15-09-1845 te Makkum, overleden 11-08-1914 Schoterland.
 6. Dirk Gerlofs SCHAAF, geboren 10-03-1848 te Makkum, overleden 11-04-1848 Makkum.
 7. Huite Gerlofs SCHAAF, arbeider, bakkersknecht, bakker, koopman, geboren 10-03-1848 te Makkum, overleden 12-04-1907 Harlingen.
 8. Fopke Gerlofs SCHAAF, geboren 04-06-1849 te Makkum.
 9. Heiltje Gerlofs SCHAAF, geboren 12-03-1852 te Makkum, overleden 02-01-1853 Makkum.
 10. Dirk Gerlofs SCHAAF, geboren 03-11-1853 te Makkum.
 11. Heiltje Gerlofs SCHAAF, geboren 20-03-1857 te Makkum.
  Gehuwd 21-02-1898 te Harlingen met Andele DE JONG, geboren circa 1865 te Franeker, zoon van Klaas Andeles DE JONG en Johanna BETZOU.
 12. Luda Gerlofs SCHAAF, geboren 20-03-1857 te Makkum, overleden 12-09-1861 Makkum.

 .     Douwe Gerlofs SCHAAF, broodbakkersknecht, winkelier, bakker, geboren 15-09-1845 te Makkum, overleden 11-08-1914 Schoterland, zoon van Gerlof Klazes SCHAAF en Sijke Douwes BAKKER.
Gehuwd (1) 11-05-1871 te Barradeel met Janke Sikkes REISMA, dienstmeid, geboren 23-08-1848 te Minnertsga, overleden 02-08-1875 Minnertsga, dochter van Sikke Heins REISMA en Jeltje Jans VAN DER MEULEN.
Gehuwd (2) 04-07-1885 te Ferwerderadeel met Trijntje Johannes DE WALLE, geboren 06-11-1857 te Hallum, overleden 15-11-1885 Ferwerderadeel, dochter van Johannes Andries DE WALLE en Baukje Jacobs KOOPMANS.
Gehuwd (3) 19-09-1891 te Abbega met Jeltje Lieuwes BOUMA, dienstmeid, geboren 09-04-1869 te Hemelum, overleden 30-05-1907 Schoterland, dochter van Lieuwe Symens BOUMA en Aafke Ykes VISSER
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Gerlof Douwes SCHAAF, geboren 26-04-1872 te Franekeradeel, overleden 03-12-1872 Franekeradeel.
 2. Jeltje Douwes SCHAAF, geboren 01-05-1874 te Herbayum, overleden 29-12-1874 Minnertsga.

 3. Uit (2):
 4. Gerlof Douwes SCHAAF, geboren 05-10-1885 te Makkum, overleden 12-02-1886 Makkum.

 5. Uit (3):
 6. Sijke Douwes SCHAAF, geboren 09-11-1892 te Abbega, overleden 19-02-1926 Follega. Gehuwd 29-07-1920 te Schoterland met Lykle Egbert POEPJES.
 7. Afke Douwes SCHAAF [GRAFSTEEN], geboren 23-09-1894 te Abbega, overleden 10-12-1972 Heerenveen (ziekenhuis). Gehuwd 19-09-1918 te Delfstrahuizen met Jacob Alberts DE ROO [zie stamboom DE ROO] [GRAFSTEEN], geboren 08-07-1890 te Nijega (Don), overleden 05-04-1958 Heerenveen (ziekenhuis), zoon van Albert Jacobs DE ROO en Eelkjen Everts OTTEN
  Jacob is in het ziekenhuis van Heerenveen overleden aan kanker.
 8. Gerlof Douwes SCHAAF [FOTOPAGINA], timmerman, koster, geboren 19-02-1898 te Lemsterland, overleden 19-12-1973.
  Gehuwd voor 1924 met Catharina SOETEN, geboren 17-02-1903 te Aengwirden, overleden 05-03-1986 Heerenveen, dochter van Roel SOETEN en Pietertje HOFSTEE.
  Hieruit verder nog 3 kinderen en 3 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

 .     Huite Gerlofs SCHAAF, arbeider, bakkersknecht, bakker, koopman, geboren 10-03-1848 te Makkum, overleden 12-04-1907 Harlingen, zoon van Gerlof Klazes SCHAAF en Sijke Douwes BAKKER.
Gehuwd (1) 30-05-1875 te Franeker met Trijntje Gosses KAMSTRA, geboren 28-12-1853 te Franekeradeel, overleden 23-03-1887 Makkum, dochter van Gosse Pieters KAMSTRA en Grietje Meinderts WESTRA.
Gehuwd (2) 20-08-1891 te Harlingen met Anna DE VRIJ, geboren 19-07-1849 te Harlingen, dochter van Jan Siebes DE VRIJ en Rinske BLANKSMA.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Gerlof Huites SCHAAF, kleermaker, geboren 01-11-1876 te Minnertsga, overleden 08-08-1931 Sneek.
 2. Grietje Huites SCHAAF, geboren 03-03-1879 te Makkum.

 .     Gerlof Huites SCHAAF, kleermaker, geboren 01-11-1876 te Minnertsga, overleden 08-08-1931 Sneek, zoon van Huite Gerlofs SCHAAF en Trijntje Gosses KAMSTRA.
Gehuwd met Maria HUISMAN.
Kinderen:
 1. Trijntje SCHAAF, geboren 29-12-1902 te Makkum.
  Gehuwd 09-02-1927 te Wonseradeel met Eelke DE JONG, zoon van Tjeerd DE JONG en Romkjen MULDER.
 2. Dirkje SCHAAF, geboren 18-09-1905 te Wonseradeel.

 .     Douwe Klazes SCHAAF, winkelier (1850), brievengaarder (1853), waagmeester (1854), koopman, geboren 26-02-1822 te Makkum, overleden 04-01-1873 Wonseradeel, zoon van Klaas Gerlofs SCHAAF en Oetske Cornelis DE BOER.
Gehuwd 10-05-1849 te Wonseradeel met Tjitske Obes POSTHUMUS, geboren 28-12-1822 te Exmorra, overleden 14-12-1871 Makkum, dochter van Obe Harkes POSTHUMUS en Grietje Piers BROERSMA.
Kinderen:
 1. Klaas Douwes SCHAAF, geboren 27-03-1850 te Makkum.
 2. Grietje Douwes SCHAAF, geboren 14-08-1851 te Makkum, overleden 15-12-1871 Wonseradeel.
 3. Oetske Douwes SCHAAF, geboren 17-04-1853 te Makkum, overleden 31-03-1891 Sneek.
  Gehuwd 21-11-1880 te Sneek met Albert HENDRIKS, geboren circa 1850 te Drachten, zoon van Klaas Hendriks HENDRIKS en Trijntje Alberts VAN DER BAAN.
 4. Hinke Douwes SCHAAF, geboren 10-08-1854 te Makkum, overleden 01-11-1854 Makkum.
 5. Klaaske Douwes SCHAAF, geboren 03-06-1856 te Makkum.
 6. Obe Douwes SCHAAF, geboren 02-01-1859 te Makkum.
 7. Gerlof Douwes SCHAAF, geboren 25-01-1861 te Makkum.
 8. Pier Douwes SCHAAF, geboren 12-06-1863 te Makkum, overleden 20-05-1875 Makkum.
 9. Cornelis Douwes SCHAAF, geboren 19-03-1865 te Makkum.
 10. Harke Douwes SCHAAF, schippersknecht, geboren 14-08-1866 te Makkum, overleden 23-10-1889 Purmerend.
 11. Luda Douwes SCHAAF, geboren 22-11-1867 te Makkum, overleden 25-08-1949 Sneek.
  Gehuwd 10-01-1891 te Wonseradeel met Foeke DE JONG, geboren circa 1866 te Sneek, zoon van Jan Foekes DE JONG en Wypkje VAN AKKEREN.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 24 jun 2019
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!