Jochem de Ruiter - personalia


 
De personalia zijn afkomstig van de website : http://www.parlement.comJochem de Ruiter

Goedmoedige Friese landbouwonderwijzer die achttien jaar landbouw- en visserij-woordvoerder van de CHU-Tweede-Kamerlid was. Was voor de oorlog onderwijzer op onder meer Terschelling en directeur van een landbouwschool in Balk (Frl.). Sprak ook vaak over waterstaatsaangelegenheden en was lid van de Zuiderzeeraad.

CHU
in de periode 1945-1963: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)
Jochem (Jochem)

personalia
geboorteplaats en -datum
Schoonhoven, 22 maart 1893

overlijdensplaats en -datum
Alphen aan den Rijn, 25 juli 1969

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

partij/stroming
partij(en)
C.H.U. (Christelijk-Historische Unie)

loopbaan
-    onderwijzer te Ameide, van 1913 tot 1915
-    onderwijzer Martha-stichting te Alphen (Z.H.), van 1915 tot 1921
-    hoofd Chr. lagere school te Hoorn (Terschelling), van 1921 tot 1925
-    hoofd Chr. lagere school te Aduard, van 1925 tot 1929
-    directeur landbouwschool te Balk, van 1929 tot 1946
-    lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1939 tot 1 september 1941
-    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 3 juli 1956
-    lid Provinciale Staten van Friesland, van 1 juli 1947 tot 6 juli 1954
-    lid Tweede kamer der Staten-Generaal, van 23 oktober 1956 tot 5 juni 1963
-    lid gemeenteraad van Alphen aan de Rijn, van 1959 tot september 1962

partijpolitieke functies
-    voorzitter C.H.U. kiesvereniging
-    secretaris C.H.U. kamerkieskring Friesland
-    lid hoofdbestuur C.H.U., vanaf 1946

nevenfuncties
overzicht
-    lid Zuiderzeeraad
-    lid College voor de Visserijen
-    voorzitter 'Vereniging Friesland 1940-1945' (voor Gaasterland en Sloten)
-    beheerder coöperatief dorsbedrijf voor Gaasterland
-    adviserend lid bestuur diverse land- en tuinbouwverenigingen
-    lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

gedelegeerde commissies
-    voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Onteigening in het belang der natuurbescherming (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf november 1956
-    voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet erkenningen tuinbouw (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 1961 tot juli 1961

opleiding(en)
type of school en plaats (hoger-)beroepsonderwijs
-    onderwijzersopleiding Rijksnormaalschool, 1913
-    opleiding landbouwonderwijzer te Leeuwarden, van 1925 tot 1930 (akten land- en tuinbouw en diploma pluimveeteelt)

activiteiten
als parlementariër
-    Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw, verkeer, waterstaat en onderwijs
-    Behoorde in juli 1949 tot de meerderheid van de C.H.U.-fractie die vóór een (verworpen) motie-Schouten stemde waarin het Indonesië-beleid werd afgekeurd
-    Stemde in december 1949 tegen de Soevereiniteitsoverdracht over Indonesië
-    Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet
-    Stemde in oktober 1958 als enige van zijn fractie vóór een amendement-Biewenga over het opnemen van een einddatum in de Wet vervreemding landbouwgronden. Het amendement werd daardoor (met 69 tegen 67 stemmen) tegen de zin van het kabinet aangenomen.
-    Behoorde in 1962 met Diepenhorst, Van Gelder en jkvr. Wittewaall van Stoetwegen tot de minderheid van zijn fractie, die vóór de ontwerp-Wet Premie Kerkenbouw stemde

wetenswaardigheden
uit de privé-sfeer
-    Was actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
-    Zijn vader was hoefsmid

woonplaats(en)/adres(sen)
-    Harich, van 1899 tot 1946
-    Balk, van 1946 tot 1953
-    Heerenveen, Burg. Kuperusplein 19, van 28 september 1953 tot 27 maart 1957
-    Alphen aan den Rijn, van 27 maart 1957 tot 25 juli 1969

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1954

familie/gezin
samenlevingsvorm
gehuwd te Alphen aan den Rijn, 28 april 1921

naam partner
K. Gerwig, Kunera

kinderen
2 zoons en 2 dochters

naam vader
A. de Ruiter, Albertus

geboorteplaats en/of -datum vader

Weststellingwerf, 23 april 1954

naam moeder
A. Wassenaar, Adriana

geboorteplaats en/of -datum moeder

Katwijk, 1 januari 1959

familierelaties

Vader van mevrouw N.C. de Ruiter, Tweede-Kamerlid

Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

De personalia zijn afkomstig van de website :
http://www.parlement.comFamilieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video