Kaart van Blokzijl uit 1639


Allereerst zien we de drie zijlen van Blokzijl :
a = vollenhoofsche zijl
b = steenwijcker zijl
c = ghietersche zijl

Voor de duidelijkheid heb ik de letters nog eens extra op de kaart geschreven.
Van de drie is de laatste duidelijk uitsluitend bedoeld als afwateringssluis. Dit zijl moet ook het oudste zijn van de drie. De beide andere zijlen zijn echte schutsluizen.
De havenkom tussen deze beide sluizen is goed zichtbaar, de toegang tot de Zuiderzee is nog kort; in de loop van de volgende twee eeuwen zal de toegang tot de havenkom van Blokzijl dermate verzanden dat dit Scheepsdiep een lengte van meer dan een kilometer zal krijgen.
Aan de oostkant van Blokzijl zien we het Noorderdiep en het Zuiderdiep. In de laatste mondt ook de Duijnerwetering uit;  tegenwoordig loopt hier de Duinweg. Het gehucht Duijn ligt juist beneden de kaart. Het was gelegen op een natuurlijke ophoging in het terrein (vandaar de naam). Tegenwoordig vinden we hier alleen nog een camping De Duin. De Duin was de woonplaats van de ons bekende Margjen Roelofs. Zij was de vrouw van Rein Wijchers Ruijter, de stamvader van tak 3.

Vlak voor Blokzijl komen beide diepen te samen. Op de kaart is hier vaag een bruine streep te ontdekken. Het lijkt erop alsof hier een mogelijkheid was om de beide diepen over te steken. Daarna splitst het diep zich weer in tweeën, met daartussen de Rietvinck.

Overigens is van het Zuiderdiep tegenwoordig niet veel meer over, zoals we hiernaast zien op de huidige kaart.


Situatie rond Muggenbeet. Vanuit het Noorderdiep is het Muggenbeetse Diep gegraven. Via Muggenbeet - we zien uitsluitend woningen aan de noordkant staan - kun je bovenaan de kaart het in 1632 gegraven Nieuwe Diep op. Dit kanaal was een vervanging voor de route via de Steenwijker Aa, een slingerend riviertje, waarvan we de monding nog zien uitkomen in het Gieterse Meer aan de rechterkant van de kaart. Tegenwoordig staat het Nieuwe Diep bekend als het Steenwijkerdiep. Bij die monding zijn ook twee gebouwen te zien met de tekst Reduite. Een reduite (ronduite, redoute) is een kleine schans of versterking, waarmee hier de toegang tot de Aa gecontroleerd werd.
Vanuit Muggenbeet zien we twee watertjes naar het zuiden in het Gieterse Meer lopen.
Op de tegenwoordige kaart vinden we ze zonder veel moeite terug. De rechter is De Riete, tegenwoordig de enige doorgang
richting noorden, omdat het Muggenbeetse Diep afgesloten is voor doorvaart. Het linker watertje is nagenoeg verdwenen.
Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

Op internet vond ik deze prachtige kaart van Blokzijl. In combinatie met onze familie valt hier wel wat van te vertellen.
Ik heb de kaart in tweeën geknipt en gedraaid, zodat het noorden naar boven wijst, zoals we dat tegenwoordig gewend zijn.
Deze tekst is eerder verschenen in 'het RUITERTJE'.Familieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video