Emigreren naar Amerika - VIII


Lammechien mag hier ook best wezen. Zij heeft hier veel kennisen waar zij mee omgaan kan, mijn Oude Knecht J. Stegehuis werkt nu ook bij mijn Baas. Hij is er de voorgaande week van 't werk gekomen en verdient 12 Dollar per week. Ook op Kerkelijk gebied is het hier waarlijk een voorrecht zoo goed het hier is.
Hier zijn 9 Geref. Kerken in deze stad en even zooveel schoolen, onze Niesje gaat nu naar School, zij gaat het eerste jaar in een Hollandsche klas en dan komt zij in 't Engelsch. Dat gaat er met de Kinderen spelende in. Ik ben druk aan Studeren om het wat machtig te worden, de taal is het eerst het moeilijkst doch het is niet slim (erg - JR) daar er hier 40.000 Hollanders zijn waar men mee Spreken kan. Hier woonen verschillende volken ook Negers en Indiaanen maar het Engelsch is hier de volkstaal, waar zich hier ieder mee verstaanbaar tracht te maken.
Nu Geliefden, nu zal ik het hier maar eens bij laten ik heb 9 vel bijna vol u zal nog wel nooit zo'n Groote Brief hebben gekregen.
Ik hoop dat het lezen ervan u niet verveelt, maar dat het u aangenaam mag zijn. Zie de Schrijffouten over het hoofd en laat s.v.p. deze Brief aan Broer J. Haagedoorn lezen en zijn gezin. Het is mij ondoenlijk allen hetzelfde te Schrijven want dat neemt tijd en geduld en Kost veel voor Postzegels en dan waarde Broeder en zuster zou ik zeer gaarne willen dat u hem naar mijn Ouders stuurde die hem dan kunnen lezen en die hem u wel weer willen doen toekomen als u dit aangenaam is. Ze krijgen gelijk met u een brief van ons waar ik hun in zal melden dat ik u onze Reis uitvoerig heb geschreven en in u bezit is.
Zijt allen van ons hartelijk gegroet en Groet alle Vrienden en bekenden van ons en de Heere zij met u allen.

U Broer en Zuster R Ruiter en Echtgenoote.

Ons Adres is :
Mr R. Ruiter
Caulfield Ave 562
Grand Rapids
U.S. Noord Amerika

NB.
Schrijf ons allen eens Spoedig terug wij hoopen dat het u allen welgaat en dat u deze in de besten welstand moogt ontvangen.Dit komt uit het manifest van de Statendam. We zien dat Roelof 27.00 meenam naar de V.S. Ook het adres van zijn oom staat vermeld. - JROpmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

Roelof Pieters Ruiter en zijn vrouw Lammegien met hun drie jonge kinderen emigreerden in 1906 naar Noord-Amerika. Enkele weken na hun aankomst in Grand Rapids schreef Roelof deze brief naar familie in Nederland.

De tekst heb ik zoveel mogelijk letterlijk overgenomen en voorzien van foto's die uit dezelfde tijd stammen.Familieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video