Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.


Peter RUTER staat aan de basis van een zeer omvangrijk nageslacht, waarin Sijmon Jans CUIJPER uit de derde generatie met zekerheid de stamvader is van onze familie (DE) RUITER.
Er zijn sterke aanwijzingen dat onze familie verwant is met het geslacht Ruyter dat we aantreffen in Zutphen. Mogelijk heeft die aftakking reeds plaatsgevonden in de 15e eeuw.


0.a    Peter RUTER, geboren circa 1500.
Peter wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters) als grootvader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Mogelijk is er een verwantschap tussen onze familie (De) Ruiter en de Ruyterfamilie uit Zutphen.
Onderzoek hiernaar is nog altijd bezig. De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.

Kinderen:
 1. Pieter PIETERS, geboren circa 1525.
 2. Johan RUTER, geboren circa 1525, overleden circa 1563.

I.b    Pieter PIETERS, geboren circa 1525, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
Pieter wordt genoemd in 1630 (Pieter Pieters als oom van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".

Kinderen:
 1. Jan Pieters KEMPEN, geboren circa 1550.
 2. Hugo PIETERS, geboren circa 1550.
  Onder voorbehoud is Hugo Pieters hier in de stamboom geplaatst.

II.c    Jan Pieters KEMPEN, geboren circa 1550, zoon van Pieter PIETERS (zie I.b)
Onder voorbehoud is Jan Pieters hier in de stamboom geplaatst. Hij wordt met regelmaat samen genoemd met (zijn neef) Jan Jans Ruijter. Enkele keren als Jan Pieters Kempen of Jan Pieters van Kempen genoemd.
Gehuwd circa 1575 met Jantien CORNELIS, geboren circa 1550.
Kind:
 1. Lijsbeth JANS, geboren circa 1590.
  Gehuwd circa 1620 met Willem BASTIAENS, geboren circa 1590.

I.a    Johan RUTER, geboren circa 1525, overleden circa 1563, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.
Johan wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters als vader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Gehuwd circa 1550 met Griete JANSSEN, geboren circa 1525.
Kinderen:
 1. Frans (RUIJTER), geboren circa 1550.
 2. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1555, overleden voor 1633.
 3. Albert Jans RUIJTER, geboren circa 1560, overleden voor 1604.
 4. Sijmen Jans (RUIJTER), kuiper, geboren circa 1561, overleden 1618.

II.a    Frans (RUIJTER), geboren circa 1550, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
Kind:
 1. Jan FRANSEN, geboren circa 1570, overleden voor 1626.

III.a    Jan FRANSEN [SCHULDBEKENTENIS, 1618], geboren circa 1570, overleden voor 1626, zoon van Frans (RUIJTER) (zie II.a)
In twee aktes van 21/5/1618 worden Jan Fransen en Jantien Roelofs genoemd, én ene Jan Jans Ruijter. Zie artikel : "De akte van 1618"
In een akte uit 1626 vinden we alle personen van dit gezin opgesomd. Zie: "Verkoopakte 6 mei 1626"
Gehuwd circa 1595 met Jantien ROELOFS.
Kinderen:
 1. Claes JANS, geboren circa 1595 ========zie familie Roossien.
 2. Jan JANS, geboren circa 1595 ========zie familie Roossien.
  Gehuwd circa 1620 met Anna NN, geboren circa 1595, overleden na 1665.
 3. Frans JANSEN, kleermaker, geboren circa 1595 ========zie familie Roossien.
  Op 19-04-1658 is Frans Jansen, 'kleermaker tot Muggenbeete', in een proces gewikkeld met Pieter Boelens. Het gaat in dit proces om een 'libeli' (schotschrift). Wat daarin stond, wordt niet vermeld. De uitspraak is dat Frans Jansen het libeli heeft te accepteren en dat hij de 'noodeloose costen' moet betalen. Bij Pieter Boelens zou het heel goed kunnen gaan om een oudere broer van Roelofien en Hendrickien Boelens. Pieter is dan de broer van zijn schoondochter.
  Gehuwd (1) voor 1626 met Marritje JANS, geboren circa 1595, overleden voor 1654.
  Gehuwd (2) 17-02-1654 te Steenwijkerwold met Jutje WOLTERS.
  Het huwelijk staat zowel in het trouwboek van Blokzijl als van Giethoorn opgetekend. Frans Jansen komt van Muggenbeet, Jutjen Wolters komt van Giethoorn. Frans' eerste vrouw wordt in Blokzijl als 'Marijgjen' geschreven, in Giethoorn als 'Marritjen'.
 4. Volcken Jans KOY, geboren circa 1595, overleden voor 1670 ========zie familie Roossien.
  Op 21/6/1657 doet ene Volcken Jans van Muggenbeet belijdenis - de kans is groot dat dit 'onze' Volcken Jans is.
  Volken Jansen Kooij (Koy) en Hendrikje Coops wonen in 1668 in het arve "Ave Wijchers" in Muggenbeet.
  Volken Jansen Koy en Hendrikje Coops worden samen genoemd op 3-12-1666 in een schulderkenning - van 100 goudguldens van 28 stuivers - aan Luijtjem Jacobs van Oldemarkt [NL-ZlHCO_0076_16_0041] en later nogmaals als Volken Janse Koy en Hendrikje Coops op 10-12-1668 voor de hypotheek van 200 Gld en 28 stuivers op hun
  Op 14-3-1670 is er een voogdijrekening van Albert Volkens en Jan Harms Pot over het weeskind Jan Volkens van Volken Jansen en Hendrikje Tjeerds in hun leven als echtelieden (Voogdijregister 85 Steenwijk).
  Gehuwd (1) circa 1620 met Hendrikje TJEERDS.
  Gehuwd (2) voor 1626 met Geese BOLDINCK, geboren circa 1595, overleden voor 1650.
  Gehuwd (3) circa 1650 met Hendrickje COOPS, overleden voor 1670.
  In 1650 wordt Hendrickje Coops genoemd als lidmaat van de Geref. kerk.
 5. Wijcher Jans RUIJTER, geboren circa 1600, overleden voor 1663 ========zie familie Roossien.
  Deze huwelijksdatum treffen we aan in de rechterlijke archieven van Steenwijkerwold, nota bene als eerste vermelding van het boek.
  Gehuwd 29-12-1627 te Steenwijkerwold met Aeltjen ROELOFS [SCHULDBEKENTENIS, januari 1665] [SCHULDBEKENTENIS, februari 1665].

II.b    Jan Jans RUIJTER [Koop van potschip, 1612], geboren circa 1555, overleden voor 1633, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN. Gehuwd (1) circa 1580 met Ave JANS, geboren circa 1560, overleden circa 1625.
Gehuwd (2) circa 1627 met Bartien HUIJGENS, geboren circa 1580.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Ave JANS, geboren circa 1585. Gehuwd (1) circa 1610 met Eijsse EIJSSEN, geboren circa 1580, overleden circa 1624.
  Gehuwd (2) circa 1628 met Bastiaen JANS, geboren circa 1580.
 2. Claes JANS, geboren circa 1585.
 3. Wolter JANS, geboren circa 1585.

III.f    Claes JANS, geboren circa 1585, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie II.b) en Ave JANS.
Kind:
 1. Jan CLAESEN, geboren circa 1605, overleden circa 1636 ========zie 'Blokzijliger Ruiters'.
  Jan Claesen en dochter Trijntien worden genoemd in het testament van Ave Jans : Ave Jans herziet haar testament

III.e    Albert Jans RUIJTER, geboren circa 1560, overleden voor 1604, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
Albert Jansen Ruijter wordt genoemd in een akte uit 1611 (NL-ZlHCO_0078_9_0026) . Onder voorbehoud heb ik hem als zoon van Jan Jans Ruijter en Ave Jans in de stamboom opgenomen.
Gehuwd voor 1600 met Hille JANS.
Kind:
 1. Jan Alberts RUIJTER, geboren circa 1620 ========zie 'Blokzijliger Ruiters'.
  In 1686 ondertekent Jan Alberts Ruijter namens de doopsgezinde gemeente een financieel akkoord met Blokzijl; in feite krijgt Blokzijl een lening verstrekt tegen bepaalde voorrechten voor de doopsgezinden.
  Gehuwd met Grietje BASTIAANS, geboren circa 1620.

III.c    Sijmen Jans (RUIJTER), kuiper, geboren circa 1561, overleden 1618, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
In 1620 koopt Trijne Jans, weduwe van Sijmen Janssen, een kuiperij net buiten Blokzijl. Zie: De weduwe van Sijmen Janssen
In mei 1618 hebben Trijne Jans en haar dochter Jantien een schuld uitstaan. Zie: Trijne Jans en dochter Jantien lenen geld
In januari 1618 verkoopt Sijmen Jans zijn huis. Zie: Sijmen Jans verkoopt huis
Gehuwd circa 1590 met Trijne JANS, geboren circa 1560, overleden na 1620.
Kinderen:
 1. Jan Sijmens (RUIJTER), geboren circa 1590, overleden voor 1645.
 2. Jantien Sijmens (RUIJTER), geboren circa 1600.
 3. NN (RUIJTER), geboren circa 1605.
 4. NN (RUIJTER), geboren circa 1605.

IV.g    Jan Sijmens (RUIJTER), geboren circa 1590, overleden voor 1645, zoon van Sijmen Jans (RUIJTER) (zie III.c) en Trijne JANS.
Jan Simons wordt genoemd bij het huwelijk van zijn zoon Sijmon Jansen in 1645. Hij is dan al overleden.
In 1620 leent Jan Sijmens 229 gulden bij zijn moeder voor de aankoop van een potschip. Zie Jan Sijmens leent 229 gulden bij zijn moeder Trijn Jans
Gehuwd circa 1620 met Lumme VOLCKENS, geboren circa 1595.
Kinderen:
 1. Claes JANSEN, geboren circa 1620.
 2. Coop JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1653.
 3. Marten JANSEN, schoolmeester in Muggenbeet, geboren circa 1620, overleden voor 1665.
 4. Sijmon JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1671.
 5. Jan Jans RUIJTER [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren circa 1625, overleden circa 1681 ========zie familie (De) Ruiter.
  Gehuwd (1) 29-01-1648 te Giethoorn met Trijntje HARMS.
  Bij huwelijk : Trijntje Harms van Giethoorn, Jan Jans Ruyter van Muggenbeeke.
  Gehuwd (2) 31-12-1659 te Steenwijkerwold met Geesjen WIJCHERS, geboren circa 1625, gedoopt circa 1625 te Blokzijl, overleden voor 1671, dochter van Wijcher Jans RUIJTER en Aeltjen ROELOFS.
  Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
  Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van zijn broer Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
  Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
  Geesje is een verre achternicht van Jan; hier staat zij in de stamboom.
  Gehuwd (3) na 1671 met Hilligje BARTELS.

V.x    Claes JANSEN, geboren circa 1620, zoon van Jan Sijmens (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Claes wordt na het vroege overlijden van zijn broer Marten Jansen aangesteld als voogd over diens nagelaten kinderen. Zie ook "Had Jan Jans Ruijter nóg twee broers?".
Gehuwd circa 1645 met Beerte EVERTS, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Heijltje CLASEN, gedoopt te Blokzijl.
 2. Albert CLASEN, gedoopt te Blokzijl.
 3. Hiltjen CLASEN, gedoopt te Blokzijl.
 4. Volcken CLASEN, geboren circa 1650.
  Volcken wordt op 16-02-1680 aangesteld als voogd over het weeskind van wijlen "Ruijter Clasen". Dat maakt het waarschijnlijk dat Volcken een broer van Jan is. Volcken Clasen wordt ook genoemd in een akte uit 1691. Hij blijkt daarin buurman te zijn van Wijcher Jans Ruijter en Grietje Reijnders, onze stamouders.
 5. Jan Clasen RUIJTER, geboren circa 1650, overleden voor 1680.

VI.ai    Albert CLASEN, gedoopt te Blokzijl, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Gehuwd circa 1674 met Aechien DIRCKS, gedoopt te Blokzijl, dochter van Dirck OOSTEN en Griet JANSZ.
Kinderen:
 1. Dirck ALBERTS, gedoopt te Blokzijl, overleden circa 1690.
 2. Grietje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 3. Claes Alberts RUIJTER, matroos VOC, gedoopt te Blokzijl, overleden 18-01-1711 te Azie.
  Claas is matroos op het VOC-schip "Ouwerkerk" geweest. Lees het verhaal "Matroos Claes Alberts Ruijter uit Blokzijl".
 4. Beertje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 5. Maertje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 6. Jan ALBERTS, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1689.
 7. Jan ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 8. Dirck ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.

VI.ak    Jan Clasen RUIJTER [VOOGDIJREGELING, 1680], geboren circa 1650, overleden voor 1680, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Uit de voogdijakte van 16-02-1680 blijkt "Ruijter Clasen" te zijn overleden. Hiermee wordt naar alle waarschijnlijkheid "Jan Clasen Ruijter" bedoeld.
Gehuwd 28-11-1675 te Steenwijkerwold met Jacobje ANDRIES, gedoopt te Steenwijkerwold, dochter van Andries HESSELS en Roelofjen GOOSSENS.
Op 22-2-1680 trouwt Jacobjen opnieuw, te Steenwijkerwold. Ze is weduwe en afkomstig uit Muggenbeet.
Bij huwelijk komt Gerbrandt uit Nieuw Nederland, en Jacobjen uit Muggenbeet.

Kind:
 1. NN RUIJTER, geboren circa 1675.

V.y    Coop JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1653, zoon van Jan Sijmens (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS. Gehuwd circa 1645 met Maritjen CLAES, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Jan COOPS, gedoopt te Blokzijl.
 2. Ave COOPS, gedoopt te Blokzijl.

V.w    Marten JANSEN, schoolmeester in Muggenbeet, geboren circa 1620, overleden voor 1665, zoon van Jan Sijmens (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Martens positie in de stamboom wordt uitgebreid behandeld in "Marten Jans, schoolmeester in Muggenbeet".
Uit het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Blokzijl: Lidmaat Den 18 junij 1648 Marten Jans van Muggenbeke
Gehuwd circa 1645 met Hille MARTENS, geboren circa 1620, overleden voor 1665, dochter van Marten ALBERTS en Anna JANS.
In 1665 zijn zowel Marten als Hille overleden. Als voogd over hun onmondige kinderen worden Claes Jansen (V.x) en Henrik Martens, een broer van Hille, aangesteld.

Kinderen:
 1. Jan Martens BLAAUW, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.
 2. Albert MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.
 3. Jacob MARTENS, gedoopt te Blokzijl.
 4. Annichjen MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.
 5. Marten MARTENS, gedoopt te Blokzijl.
 6. Marten MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.

VI.w    Jan Martens BLAAUW, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd 10-04-1671 te Steenwijkerwold met Hendrickje PIETERS.
Kinderen:
 1. Jantje JANS, gedoopt te Blokzijl.
 2. Marten Jans BLAAUW, geboren circa 1673.
 3. Pieter JANS, gedoopt te Blokzijl.
 4. Pieter JANS, gedoopt te Blokzijl.

VII.az    Marten Jans BLAAUW, geboren circa 1673, zoon van Jan Martens BLAAUW (zie VI.w) en Hendrickje PIETERS.
Gehuwd circa 1695 met NN .
Kinderen:
 1. Jantje Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 2. Neeltje Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 3. Jan Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 4. Jan Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 5. Ummigjen Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 6. Jantje Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 7. Harmen Martens BLAAUW, geboren te Ossenzijl, gedoopt te Oldemarkt.
 8. Harmen Martens BLAAUW, gedoopt te Oldemarkt.

VIII.ci    Jan Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt, zoon van Marten Jans BLAAUW (zie VII.az) en NN .
Gehuwd circa 1725 met NN .
Kind:
 1. Femmigje Jans BLAAUW, geboren circa 1730 te Nederland?.
  Gehuwd 13-05-1753 te Blokzijl met Joost Dirks KLUITENBERG, geboren te Nederland, gedoopt te Blokzijl, zoon van Dirk Joosten KLUITENBERG en Fokje HARMS.

VI.x    Albert MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS. Gehuwd (1) 05-12-1669 te Steenwijkerwold met Geesje JANS.
Bij het huwelijk van Albert treden - waarschijnlijk vanwege zijn jonge leeftijd - zijn beide voogden als getuige op: Claes Jansen (V.x) en de broer van Hille Martens.
Gehuwd (2) circa 1675 met Swaentje ALBERTS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Lubbichjen ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 2. Marten ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.

 3. Uit (2):
 4. Marten ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 5. Willem ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 6. Annetje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 7. Hilletje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 8. Geesje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.

VI.y    Jacob MARTENS, gedoopt te Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd met Stijntje JANS.
Kinderen:
 1. Marten JACOBS, gedoopt te Blokzijl.
 2. Hiltje JACOBS, gedoopt te Blokzijl.
 3. Jan JACOBS, gedoopt te Blokzijl.

V.a    Sijmon JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1671, zoon van Jan Sijmens (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Sijmon Jansen wordt in 1671 voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p).
Lees ook : Sijmon Jansen
Gehuwd 17-12-1645 te Blokzijl met Ydtjen DOUWES, gedoopt te Tjerkgaast, dochter van Douwe ISKES en Popk DOUWES.
Ytien Douwes genoemd in Vuurstedengeld Muggenbeet 1675, pauper.
Uit lidmatenboek Herv. Gemeente Blokzijl : tot lidmaat op paesche dach den 25 martij 1649 : IJtske Douwes

Kinderen:
 1. Sybrich SIJMONS, gedoopt te Blokzijl.
  Gehuwd 03-11-1670 te Steenwijkerwold met Jan LUIJTIES.
  Jan Luijties wordt in 1681 - na het overlijden van zijn schoonvader Sijmon Jansen - voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p)
 2. Trijntjen SIJMONS, gedoopt te Blokzijl.
  Gehuwd 19-02-1682 te Steenwijkerwold met Arent HENDRIKS.
 3. Jan SIJMONS, geboren circa 1655, overleden voor 1683.
  Jan leent 1679 als 'jonggezel' aan zijn zuster Sybrig en zwager Jan Luijten 200 car. gulden en 20 stuivers.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3.4 op 14 jun 2024 / Jaap Ruiter
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!