Alde Maaie


De Alde Maaie is de aanduiding van 12 mei als dag dat er contracten en huwelijken gesloten werden. Betrekkingen met een baas werden steeds voor een vol jaar aangegaan, tegen een vooraf overeengekomen jaarloon.

Van oudsher liep in het noordwesten van Europa het jaar van 1 mei tot 30 april. Dat betekende niet alleen dat op 1 mei het nieuwjaar, het meifeest, werd gevierd, maar een langlopend contract, zoals een huwelijk of een betrekking bij een baas, begon ook bij het begin van het nieuwe jaar.
Nu was het op het eind van de 17e eeuw al lang niet meer zo dat het kalenderjaar op 1 mei begon, maar de knechten werkten nog altijd tot 1 mei bij de baas, of tot aan "de Maaie" zoals men zei. Het was nooit een probleem geweest om het zo te laten zoals het altijd geweest was, het het kon ook niet anders omdat het contract en het afgesproken jaarloon altijd voor een heel jaar was. En zou men het als enige anders doen, dan kon men na afloop van het contract geen andere baas of andere knecht vinden.

Toen de Gregoriaanse kalender in Friesland werd ingevoerd, in het begin van 1701, werd de kalender 11 dagen opgeschoven. Op 31 december 1700 volgde 12 januari 1701. De oude '1 mei' was nu plotseling 12 mei geworden. Omdat de bestaande jaarcontracten 365 dagen golden, werd 12 mei vanaf dat moment de dag waarop de contracten afliepen en opnieuw gesloten werden.


De nieuwe 1 mei werd de feestdag, "Neie Maaie" en de 12e mei kwam bekend te staan als "Alde Maaie".


Tot in de 20e eeuw was het gebruikelijk dat arbeiders op de Alde Maaie begonnen te werken bij hun nieuwe baas. Tegenwoordig heeft dit begrip geen betekenis meer.
Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

Alde Maaie (oude mei = 12 mei) was vroeger altijd de dag dat er overal verhuisd werd. Overal in Friesland zag men die dag mensen langs de wegen trekken met karren vol huisraad: de pachtboer onderweg naar zijn nieuwe boerderij, de arbeider onderweg naar zijn nieuwe baas.Familieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video