Siebe en Dirk de Ruiter, II


 
Vader en zoon de Ruiter werden in 1945 door de Duitse bezetter gefusilleerd omdat ze meehielpen in het verzet. Op de website heb ik daarvan een verhaal geschreven: 'In het verzet, Siebe en Durk de Ruiter'
Via Jappie Berger, zelf afkomstig uit Oudehaske, heb ik onlangs verdere informatie gekregen.


Jappie wist de plek aan te duiden waar De Ruiter zijn boerderij had. Deze lag ten noorden van de toenmalige Rijksweg 43 (tegenwoordig A7) in de Haskerveenpolder.
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw is dit uitgeveende gebied ontgonnen.

Ontginning Haskerveenpolder
Ik vond bijgaande foto op internet; voor mij extra bijzonder want op de achtergrond zie ik de 'skyline' van Heerenveen met links de Katholieke kerk, en rechts de watertoren. Rond deze tijd ben ik in Heerenveen geboren.

De boerderij bij de rode pijl
Tegenwoordig loopt de weg langs de boerderij dood tegen de A7, maar in de jaren 40 kon je natuurlijk gewoon oversteken en kwam je uit in Oudehaske.

Onderstaande foto’s heb ik via StreetView verkregen.


Kijkrichting naar noord

Kijkrichting naar zuiden

Op de nok van de boerderij zie je een prachtig ûleboerd (uilenbord); dit is een typisch Friese ‘versiering’ op de uiteinden van de nok van boerenschuren. Er zijn 6 verschillende soorten, afhankelijk van de streek. Dit is het type dat in de Friese Wouden (zuiden en oosten van provincie) thuishoort.

In december 1949 besloot de gemeenteraad om de "Luinenburg-reed" om te dopen tot "Siebe de Ruiterweg".

Op Google Maps kun je zelf rondkijken: Google MapsOpmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!