#03 mei 2010

Jacobjen Klazen Backer
Jacobjen Klazen Backer komt in een aantal aktes voor 'als nagelaten weeskint van Claas Jans en Marrigien Wijchers'.
In de aktes wordt het kind nogal wat bezit toebedeeld, waarover ze alleen kan beschikken als ze volwassen is geworden.
Ik was benieuwd of ze de volwassen leeftijd heeft bereikt. Na enig speuren kwam ik haar naam tegen in het trouwboek van Giethoorn!
Ze trouwt op 10 januari 1723 met ene Wolter Andries Buijs, zij komt van Muggenbeet, hij van Giethoorn. Maar oud is ze toch niet geworden, op 25 januari 1733 trouwt Wolter opnieuw, als weduwe van Jacobjen... Hij is dan 42 jaar, en mennist. Kinderen komen we dus niet tegen in het doopboek van Giethoorn...


#07 april 2010

Jantien Jans Ruijter
  • In 1709 maakt ene Jantien Jans Ruijter haar testament op. Ze noemt als haar ouders Jan Jans Ruijter en Aucke Peters, die helemaal aan het begin van onze stamboom staan!
  • In een regeling uit 1700 komt de naam van de vrouw van Wijcher Franzen Ruijter voor : Hendrickien Boelen. Dit moet wel haast een zuster zijn Roelofien Boelen, die getrouwd was met Wijcher's neef : Jan Wijchers Ruijter (Backer)
  • De twee broers Bastiaan Jans en Albert Jans Ruijter had ik op grond van hun patroniem tot kinderen gerekend van 'onze' Jan Jans Ruijter.
    Met de vondst van een akte uit 1676 kunnen we nu vaststellen dat zij de kinderen zijn van het echtpaar Jan Alberts Ruijter en Grietje Bastiaans. Maar hiermee wordt het probleem verplaatst : wie was dan Jan Alberts Ruijter? Voorlopig reken ik hem tot een broer van Jan Jans Ruijter (x Aucke Peters), maar hopelijk komen er nog meer gegevens boven water!


#12 maart 2010

Jan Wijchers Ruijter / Backer / Zootjes
Begin dit jaar is de tak Jan Wijchers Ruijter / Backer / Zootjes op basis van gefundeerde veronderstellingen aan onze stamboom toegevoegd.
De connectie met de stamboom liep via een min of meer hypothetische Wijcher Jans Ruijter, waarvan we aannamen dat het een broer was van onze Jan Jans Ruijter.
Ik ben blij verrast dat we deze Wijcher nu werkelijk tegen zijn gekomen in een akte uit 1665. We lezen :

Compareerden Aeltjen Roelofs wed. van wijlen sal. Wijcher Jansen Ruijter, geadsisteert met haeren soon Jan Wijchers en haar swager Jan Ruijter, en heeft ....

De akte leert verder dat Wijcher voor 1665 moet zijn overleden en dat hoogstwaarschijnlijk Jan Wijchers zijn enigst kind is geweest.
De stamboom heb ik met deze informatie opnieuw op de website gezet.
Behalve de akte van 1665 zijn er nog twee andere aktes, eveneens betrekking hebbend op Aeltjen Roelofs, die van belang zijn. Zie menu-item "overzicht aktes".


Hier vind je het laatste nieuws rond de Stichting Ruitersporen en de website.Dit jaar verschenen nieuwsberichten:Andere jaren:

Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!