vorige    volgende 

Roel Piters de Jong beschrijft in zijn boek "De Ouster Trijegeaën" gedetailleerd de wijze van vervening zoals die aan het begin van de 20e eeuw plaatsvond in de omgeving van Ouwsterhaule. Zijn beschrijving schetst een mooi beeld van de dagelijkse werkzaamheden in het laagveen. De oorspronkelijk tekst is in het Fries. Ik heb deze vertaald en op verschillende plaatsen aangevuld.Familieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video