Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.


Terug naar de eerste generaties

De nakomelingen van Rein Wijchers Ruijter zijn als TAK 3 in de stamboom opgenomen.
Reins broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Jan (tak 1), Albert (tak 2) en Cornelis (tak 4).TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4  

VII.c    Rein Wijchers RUITER, gedoopt 26-02-1708 te Blokzijl, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VI.p) en Grietje REIJNDERS.
Bij huwelijk komt Reijn uit Muggenbeet; Margjen komt uit De Duin. Margjen is als volwassen vrouw gedoopt. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Gehuwd 20-09-1739 te Blokzijl met Margjen ROELOFS, gedoopt 24-03-1742 te Blokzijl, overleden 25-08-1785 Blokzijl.
Kinderen:
 1. Wieger Reins RUITER, veenbaas, gedoopt 08-11-1739 te Blokzijl, overleden 12-1803 Tjalleberd.
 2. Roelof Reins RUITER, gedoopt 03-12-1741 te Blokzijl, overleden voor 1743.
  Bij de doop worden als ouders genoemd : Jan Wichers en Margjen Roelofs. Jan Wichers was Rein's broer en was getrouwd met Margjen Wouters. Verwarrend!
 3. Roelof Reins RUITER, gedoopt 17-02-1743 te Blokzijl, overleden voor 1751.
 4. Lummigjen Reins RUITER, gedoopt 20-09-1744 te Blokzijl.
  Gedoopt onder de naam "Lubbegjen". Vader staat als "Reijn Geers" vermeld.
  Gehuwd 19-09-1766 te Blokzijl met Gerrit Gerrits RAM, gedoopt 09-04-1741 te Giethoorn, zoon van Gerrit Gerrits RAM en Dieuwertje JANS.
 5. Grietje Reins RUITER, gedoopt 16-01-1746 te Blokzijl, overleden voor 1748.
 6. Grietje Reins RUITER, gedoopt 09-04-1747 te Blokzijl.
  Vader staat als "Reijn Geers" vermeld.
 7. Grietje Reins RUITER, gedoopt 20-10-1748 te Blokzijl, overleden voor 1751.
 8. Grietje Reins RUITER, gedoopt 21-02-1751 te Blokzijl.
 9. Roelof Reins RUITER, gedoopt 21-02-1751 te Blokzijl, overleden voor 1755.
 10. Roelof Reins RUITER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 05-01-1755 te Blokzijl.
  Roelof is de enige van de kinderen waarbij de geboorteplaats genoemd wordt.

VIII.ai    Wieger Reins RUITER, veenbaas, gedoopt 08-11-1739 te Blokzijl, overleden 12-1803 Tjalleberd, zoon van Rein Wijchers RUITER (zie VII.c) en Margjen ROELOFS.
Op 26/6/1801 wordt Wieger overgeschreven van Blokzijl naar Tjalleberd; hij woont dan overigens al in Tjalleberd.
Gehuwd 16-04-1770 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Geertje Hendriks TEN BOOM, gedoopt 02-03-1749, overleden 21-08-1825 Tjalleberd, dochter van Hendrik WIEGERS en Aaltjen HENDRIKS
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet. Bij de doop van hun kinderen wordt Wieger bij de doop van de eerste alleen Wieger Reins genoemd; verder heet hij Wieger Reins Ruijter. Geertje wordt in alle gevallen Geertje Hendriks genoemd; in 1776 heet ze Geertje Hendriks Boon.

Kinderen:
 1. Aaltje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 11-11-1770 te Blokzijl, overleden voor 1774.
 2. Rein Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 01-03-1772 te Blokzijl, overleden voor 1778.
 3. Aaltje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 06-02-1774 te Blokzijl.
 4. Marritje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 08-09-1776 te Blokzijl, overleden voor 1825.
  Gehuwd 21-12-1794 te Tjalleberd met Gerke LAMMERTS, zoon van Lammert TJEERDS en Foekje THEUNIS.
 5. Rein Wiegers RUITER, veenwerker, veenbaas, geboren 02-09-1778 te Wetering, gedoopt 06-09-1778 te Blokzijl, overleden 07-10-1859 Tjalleberd.
 6. Grietje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 06-07-1781 te Blokzijl, overleden 27-04-1858 Tjalleberd.
  Bij overlijden laat Grietje 4 kinderen na; ze is niet opnieuw getrouwd. Ze sterft op huisnummer 151.
  Grietje is kerkelijk lid geworden op 27 juli 1806 "op belijdenis des geloofs, huisvrouw van Hans Klazes te Terband". In 1832 woont Grietje in Tjalleberd, huisno. 77, ze is gereformeerd. Bij haar in wonen dochter Aaltje en kleinzoon Hans (buitenechtelijk kind).
  Grietje was in 1850 winkelierse te Tjalleberd.
  Gehuwd 01-11-1801 te Terband met Hans Klazes TERPSTRA, geboren te Tjalleberd, gedoopt 09-02-1766 te Tjalleberd, overleden 08-10-1828 Tjalleberd, zoon van Klaas Klazes TERPSTRA en Grietie HANZES.
 7. Hendrikje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 23-11-1783 te Blokzijl, overleden 07-10-1876 Oldeboorn.
  Gehuwd 28-08-1813 te Oldeboorn met Gorrelt Wybes VAN DER PLOEG, timmerman, geboren 1786 te Oldeboorn, overleden 20-03-1856 Oldeboorn, zoon van Wybe Gorrelts VAN DER PLOEG en Akke FREERKS
  Bij de huwelijkse bijlagen vinden we deze aantekening : "Gorrelt Wybes van der Ploeg kan geen akte van geboorte vertoonen vermits hij in zijn kindsche jaren niet gedoopt en er geene aanteekeninge van deszelfs geboorte gehouden is, dewijl zijne moeder tot de Doopsgezinde gemeente behoort. Getuige Wybe Gorrelts van der Ploeg, timmerman, 68 jaar, vader, meent te weten dat hij geboren is te Oldeboorn in 1786."
 8. Geesje Wiegers RUITER [FOTOPAGINA], geboren te Wetering, gedoopt 01-10-1786 te Blokzijl, overleden 02-02-1841 Oosterend (Henn'deel).
  Geesje en Jacobus figureren in het boek "De Oerpolder" van Hylke Speerstra. Ik heb het betreffende fragment op mijn website gezet. [LEES VERDER]
  Geesje en Jacobus kregen in ieder geval één dochter : Geertje. Van deze Geertje heb ik een paar foto's. Je vindt ze hier.
  Gehuwd 31-07-1813 te Oldeboorn met Jacobus Ydes ENGELSMA [FOTOPAGINA], geboren 18-04-1785 te Oldeboorn, overleden 24-02-1855 Workum, zoon van Yde JACOBUS en Ynskje YNZES
 9. Hendrik Wiegers RUITER, schipper, arbeider, geboren te Wetering, gedoopt 29-11-1789 te Blokzijl, overleden 02-05-1852 Grouw.

IX.ae    Rein Wiegers RUITER [RUITERSTEE], veenwerker, veenbaas, geboren 02-09-1778 te Wetering, gedoopt 06-09-1778 te Blokzijl, overleden 07-10-1859 Tjalleberd, zoon van Wieger Reins RUITER (zie VIII.ai) en Geertje Hendriks TEN BOOM.
Een persoonlijk verslag van de zoektocht naar Rein's huizen in Tjalleberd. [LEES VERDER]
Rein was direct betrokken bij de zgn. Afscheiding, wat later de Gereformeerde kerk zou heten. De overheid was hier in eerste instantie fel tegen gekant. [LEES VERDER]
Van Rein is de plaats en omvang van zijn bezit aan landerijen, huizen en percelen uit 1832 bekend. Daarvan heb ik aparte pagina's gemaakt. [LEES VERDER]
Rein werd op 2 april 1809 ingeschreven als lid van de Hervormde Gemeente Tjalleberd; zijn vrouw Trijntje werd op 6 mei 1814 aangenomen als lid. Bij de laatste gelegenheid wonen beiden te Tjalleberd. Informatie uit volkstelling 1830 Tjalleberd : Het gezin Ruiter woont op huisnummer 105 Tjalleberd (oostzijde). Bij hen in woont Johanneske Sybrens (Trijntjes moeder), zij is geboren in januari 1744 te Birstum (bij Nes) en in 1782 in de grietenij Aengwirden aangekomen. Van Rein wordt gezegd dat hij in 1805 in de grietenij is aangekomen. Dochter Eekjen wordt Eke genoemd.Uit de informatie bij de geboorteaktes blijkt dat Rein is opgehouden veenbaas te zijn tussen 1844 en 1849. In de lijst van grondeigenaren 1836-1839 van Terband wordt Rein genoemd als Rein Wiegers de Ruiter, veenbaas te Tjalleberd.
Gehuwd 28-04-1805 te Tjalleberd met Trijntje Johannes JAGER, geboren 11-09-1784 te Tjalleberd, overleden 21-01-1841 Tjalleberd, dochter van Johannes Luitjens JAGER en Johanneske SYBRENS
Bij huwelijk komen beiden van Tjalleberd.

Kinderen:
 1. Wieger Reins RUITER, geboren 21-02-1806 te Tjalleberd, overleden 25-11-1878 Terwispel.
  Wieger is nooit getrouwd geweest. Wieger wordt genoemd op 24 augustus 1872 bij het overlijden van een bekende : Rigtje Pieters Moedt; hij woonde toen in Gersloot. Volgens Bevolkingsregister woonde Wieger in 1872 bij zijn broer Hendrik in, en verhuisde met hem op 20/4/1876 naar Terwispel (lees: Tijnje). Wieger wordt genoemd in het het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
 2. Johanneske Reins RUITER, geboren 18-10-1807 te Tjalleberd, overleden 14-11-1900 Nijehaske.
  In 1832 woont Johanneske met Tjitske Arjens Burke in Tjalleberd, huisno. 37. Op 16/6/1884 vertrekt Johanneske als weduwe naar Nijehaske.
  Gehuwd 07-12-1834 te Tjalleberd met Jacob Luites TEN HOEVE, geboren 20-10-1807 te Oudega (Hem), overleden 21-10-1883 Tijnje (Terwispel), zoon van Luite Geerts TEN HOEVE en Aaltje Klazes MOED
 3. Johannes Reins RUITER, veenwerker, klompmaker, geboren 26-10-1809 te Tjalleberd, overleden 30-05-1876 Gersloot.
 4. Durk Reins RUITER, veenwerker, turfarbeider, arbeider, geboren 09-02-1813 te Tjalleberd, overleden 17-05-1881 Daarle.
 5. Hendrik Reins RUITER, veenarbeider, geboren 02-06-1817 te Tjalleberd, overleden 28-03-1892 Tijnje.
 6. Geertjen Reins RUITER, geboren 01-04-1820 te Tjalleberd, overleden 18-07-1897 Beneden Knijpe.
  Gehuwd 31-03-1849 te Langezwaag met Jan Alberts MEESTER, landbouwer, geboren 03-01-1815 te Oudehaske, overleden 18-02-1882 Gersloot, zoon van Albert Tijmens MEESTER en Willempje Jans DE ROO
 7. Eekjen Reins RUITER, geboren 26-03-1824 te Tjalleberd, overleden 25-09-1888 Dedemsvaart.
  Gehuwd 12-05-1844 te Aengwirden met Wieger Roelofs BOSCH, veenwerker, geboren 26-06-1819 te Luinjeberd, overleden 04-04-1880 Slagharen, zoon van Roelof Hendriks BOSCH en Hendrikje Pieters DE JONG
 8. Sytze Reins RUITER, turfmaker, veenwerker, arbeider, geboren 11-09-1828 te Tjalleberd, overleden 28-02-1884 Beets.

X.cn    Johannes Reins RUITER, veenwerker, klompmaker, geboren 26-10-1809 te Tjalleberd, overleden 30-05-1876 Gersloot, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Johannes is getuige bij de geboorteaangifte van Geesje Pieters Lok in 1842. Hij is dan veenwerker en woont in Tjalleberd. Johannes wordt genoemd in het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
Gehuwd 12-08-1838 te Oldeboorn met Feikjen Hendriks TUINSMA, geboren 09-11-1803 te Oldeboorn, overleden 19-08-1873 Gersloot, dochter van Hendrik Klazes TUINSMA en Jantje Alles WAGENSMA
Feikjen verkocht in 1840 haar gouden oorijzer om de Afgescheiden kerk van Tjalleberd te steunen, maar niemand mocht het weten. [LEES VERDER]
Bij huwelijk is Johannes klompmaker, wonend te Tjalleberd. Hij had verlof als schutter bij het 2e Bataillon der tweede afdeling mobiele Friese schutterij. In 1839 is Johannes klompmaker, wonend te Oldeboorn. Feikjen is dan naaister.

Kinderen:
 1. doodgeb. zoon RUITER, geboren 21-07-1839 te Oldeboorn, overleden 21-07-1839 Oldeboorn.
 2. doodgeb. zoon RUITER, geboren 09-08-1840 te Oldeboorn, overleden 09-08-1840 Oldeboorn.
 3. Hendrik Johannes RUITER, vervener, arbeider, turfmaker, geboren 10-08-1843 te Tjalleberd, overleden 13-04-1908 Glanerbrug.

XI.ha    Hendrik Johannes RUITER [DOSSIER], vervener, arbeider, turfmaker, geboren 10-08-1843 te Tjalleberd, overleden 13-04-1908 Glanerbrug, zoon van Johannes Reins RUITER (zie X.cn) en Feikjen Hendriks TUINSMA.
Hendrik en zijn kinderen schreven op oudejaarsavond in een schrift dat bewaard is gebleven. [LEES VERDER]
Bij geboorte van Feikjen (1877) is Hendrik vervener, bij de geboorte van Grietje (1879) is hij turfmaker, en bij de geboorte van Jacob (1880) is hij arbeider. Bij de geboorte van Hinke (1887) is hij turfmaker, te Oldelamer. In 1900 is Hendrik arbeider, en woont in Lonneker.
In mei 1890 vertrekt het gezin naar Weststellingwerf. In mei 1900 vertrekt het gezin vanuit Steenwijk naar Lonneker.
Gehuwd (1) 08-05-1868 te Aengwirden met Geesje Jans DE WITH, geboren 03-05-1842 te Luinjeberd, overleden 17-07-1883 Tijnje, dochter van Jan Jacobs DE WIT en Grietje Jelles VOORSTRA
Bij huwelijk is Hendrik 24 jaar, arbeider, geboren Tjalleberd, wonende Gersloot. Geesje is 26 jaar, zonder beroep, wonende Oudehaske, geboren Luinjeberd.
Gehuwd (2) 24-12-1886 te Opsterland met Sipkje Aukes POST [FOTOPAGINA], geboren 22-12-1860 te Tzummarrum, overleden 26-05-1924 Veendam, dochter van Auke Johannes POST en Hinke Douwes ZIJLSTRA.
Kinderen:
 1. Johannes Hendriks RUITER, turfmaker, winkelier, geboren 05-03-1869 te Gersloot, overleden 27-09-1934 Glanerbrug.
 2. Jan Hendriks RUITER, visser, vervener, brandstoffenhandelaar, geboren 03-11-1871 te Gersloot, overleden 14-02-1942 Wolvega.
 3. Alle Hendriks RUITER, commies der Rijksbelastingen, geboren 23-01-1873 te Gersloot, overleden 25-08-1941 Steenwijk.
 4. Jacob Johannes RUITER, geboren 29-12-1875 te Gersloot, overleden 06-12-1877 Gersloot.
 5. Feikjen Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren 15-08-1877 te Tijnje, overleden 23-01-1926 Delden.
  Gehuwd 04-11-1904 te Lonneker met Jacob Gijsberts BRUIJS, textielarbeider, geboren 02-10-1884 te Veenendaal, overleden 28-05-1947 Borne, zoon van Gijsbert BRUIJS en Jacoba STIP.
 6. Grietje Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren 29-01-1879 te Tijnje, overleden 27-02-1943 Almelo.
  Gehuwd 04-03-1909 te Enschede met Pouwel Lukas BRUINS, gemeenteambtenaar, geboren 28-06-1877 te Avereest, overleden 03-04-1949 Wolvega, zoon van Lukas BRUINS en Geertje OOSTENDIJK.
 7. Jacob Johannes Hendriks RUITER, turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen, geboren 24-06-1880 te Tijnje, overleden 14-06-1926 Almelo.
 8. Geert Hendriks RUITER, geboren 17-07-1883 te Tijnje, overleden 04-08-1883 Het Bildt.
 9. Hinke Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren 25-11-1887 te Oldelamer, overleden 27-05-1963 Apeldoorn.
  Op 25/4/1916 naar Veendam vertrokken.
  Gehuwd 25-04-1918 te Lonneker met Jan Pieters RIDDERSMA, gemeentesecretaris, geboren 06-06-1885 te Winsum, overleden 07-08-1964 Haarlem, zoon van Pieter Jans RIDDERSMA en Aafke SCHOLMA.
 10. Auke Hendriks RUITER, grossier in levensmiddelen, reiziger, geboren 23-06-1889 te Oldelamer, overleden 05-02-1951 Almelo.
 11. Johannes Hendriks RUITER, commies der Rijksbelastingen, geboren 13-08-1893 te Steenwijk, overleden 23-06-1962 Utrecht.

XII.na    Johannes Hendriks RUITER [DOSSIER] [RUITERSTEE /2] [RUITERSTEE /1], turfmaker, winkelier, geboren 05-03-1869 te Gersloot, overleden 27-09-1934 Glanerbrug, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Johannes had in Glanerbrug een grote winkel maar raakte in de crisisjaren alles kwijt. [LEES VERDER]
Johannes verrichtte in Glanerbrug pioniersarbeid en hij was alom bekend. [LEES VERDER]
Gehuwd 03-12-1896 te Steenwijk met Aaltje VAN DER PLAS, geboren 14-11-1869 te Steenwijk, overleden 17-03-1944 Glanerbrug, dochter van Gerrit VAN DER PLAS en Betje VAN ZANTEN.
Kinderen:
 1. Geesje RUITER, winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, geboren 14-02-1898 te Gronau (Dld), overleden {1981} Amstelveen.
 2. Hendrik Johannes RUITER, ambtenaar, geboren 14-04-1900 te Glanerbrug, overleden {1970} Den Haag.
 3. Gerrit RUITER, metselaar, bouwvakker, geboren 10-12-1903 te Glanerbrug, overleden {1991} Hengelo.
 4. Betje (Bets) RUITER [FOTOPAGINA], kraam- en bejaardenverzorgster, geboren 28-01-1906 te Glanerbrug, overleden {1979} Deventer.
  Ongehuwd gebleven.
 5. Jan RUITER [FOTOPAGINA], geboren 17-06-1908 te Glanerbrug, overleden 03-1973 How Island (Canada).
  Naar Canada geëmigreerd. Ongehuwd gebleven.
 6. Aleida (Ali) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], onderwijzeres, geboren 19-10-1914 te Glanerbrug, overleden {1993} Glanerbrug. Gehuwd 31-05-1935 te Lonneker met Johannes WESSELS, bakker, geboren 08-02-1899 te Avereest, overleden {1973} Glanerbrug, zoon van Jan WESSELS en Jantje PADDING.

XIII.nf    Geesje RUITER [FOTOPAGINA], winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, geboren 14-02-1898 te Gronau (Dld), overleden {1981} Amstelveen, dochter van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Op 9/8/1923 naar Amsterdam vertrokken.
Gehuwd 09-08-1923 te Lonneker met Cornelis VAN WIJNGAARDEN, leraar Duits M.O, geboren 15-01-1896 te Papendrecht, overleden 10-07-1954 Amstelveen, zoon van Pieter VAN WIJNGAARDEN en Neeltje VISSER.
Kinderen:
 1. doodgeb. zoon VAN WIJNGAARDEN, geboren {1925} te Amsterdam, overleden 25-03-1925 Amsterdam.
 2. doodgeb. zoon VAN WIJNGAARDEN, geboren {1926} te Amsterdam, overleden 14-06-1926 Amsterdam.
 3. Cornelia VAN WIJNGAARDEN, lerares Naaien Huishoudonderwijs, geboren {1929} te Amsterdam.
  Gehuwd {1955} te Nieuwer-Amstel met Jacobus Cornelis WIEGERS, AA-accountant Ver. Ned. Gemeenten, geboren {1929} te Rheden, overleden {1996} Wageningen, zoon van Geert WIEGERS en Jantje Wiegertje BERGSMA.
 4. Alida VAN WIJNGAARDEN, onderwijzeres, geboren {1933} te Amsterdam.
  Gehuwd {1957} te Nieuwer-Amstel met Age Meile DOUMA, leraar, directeur MAVO, geboren {1928} te Ferwerd, zoon van Reitze DOUMA en Helena SALVERDA.
 5. Pieter VAN WIJNGAARDEN, register-accountant, geboren {1936} te Amsterdam, overleden {2013} Santpoort.
  Gehuwd {1961} te Amsterdam met Maria VAN HALM, medisch maatsch. werkster, geboren {1936} te Gorinchem, overleden {2004} Santpoort, dochter van Volkert VAN HALM en Hendrika Johanna VAN ZELM.

XIII.ng    Hendrik Johannes RUITER [FOTOPAGINA], ambtenaar, geboren 14-04-1900 te Glanerbrug, overleden {1970} Den Haag, zoon van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Op 20/8/1919 naar Den Haag vertrokken.
Gehuwd 13-04-1932 te Den Haag met Johanna Elisabeth MEYER, geboren 14-07-1908 te Den Haag, overleden {1997} Den Haag, dochter van Tieleman MEYER en Jacoba VAN BOMMEL.
Kinderen:
 1. Elisabeth Johanna RUITER, geboren {1933} te Den Haag.
  Gehuwd (later gescheiden) {1955} te Den Haag met Goose VAN DAM, beroepsmilitair, geboren {1930} te Den Haag, overleden {1996} Harderwijk, zoon van Abraham VAN DAM en Immetje BAAK.
 2. Hendrik Johannes RUITER, geboren {1937} te Den Haag.
 3. Frederik Hendrik RUITER, leraar economie, geboren {1942} te Den Haag.
 4. Eva RUITER, belastingambtenaar, geboren {1943} te Den Haag.
  Gehuwd (later gescheiden) {1964} te Den Haag met Dirk Sijbren DOUMA, gemeenteambtenaar, geboren {1936} te Den Haag, overleden {1987} Den Haag, zoon van Dirk Sijbren DOUMA en Reinette KAASSCHIETER.

XIV.mp    Frederik Hendrik RUITER, leraar economie, geboren {1942} te Den Haag, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XIII.ng) en Johanna Elisabeth MEYER.
Gehuwd (later gescheiden) {1964} te Haarlemmermeer met Anneke HIJSTEK.
Gehuwd (2) {1982} te Reuver (L) met Gerrie VERHAEG, ziekenverzorgster, geboren {1953} te Beesel (L), dochter van Martinus VERHAEG en Maria CLUMPKENS.
Kinderen:
 1. Dominique RUITER, geboren {1966} te Den Haag, overleden 1969 Frankrijk.
 2. Frits RUITER, geboren {1967} te Antibes.
 3. Orchidee RUITER, geboren 1970.
 4. Cynthia RUITER, geboren {1982} te Cannes (Fr).
 5. Pascal RUITER, geboren {1984} te Voorburg.
 6. Michel RUITER, geboren {1985} te Voorburg.

XIII.nh    Gerrit RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], metselaar, bouwvakker, geboren 10-12-1903 te Glanerbrug, overleden {1991} Hengelo, zoon van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Gehuwd 29-05-1925 te Lonneker met Johanna HEETEBRIJ, geboren 12-10-1904 te Avereest, overleden {1980} Glanerbrug, dochter van Albert HEETEBRIJ en Hendrikje VAN DER WAL.
Kinderen:
 1. Aaltje RUITER, verpleegster, geboren {1925} te Noord Eschmarke (Lonneker), overleden 2008 Bergen op Zoom?.
  Gehuwd {1955} te Enschede met Cornelis August VLUG, gerechtsdeurwaarder, geboren {1924} te Soerabaja, overleden 2007 Spanje, zoon van Johannes VLUG en Maria Louise HEEMSKERK.
 2. Albert RUITER, metselaar, geboren {1927} te Glanerbrug, overleden {2014} Glanerbrug.
 3. Hendrikje RUITER, geboren {1929} te Noord Eschmarke, overleden 11-04-1938 Schiermonnikoog.
 4. Johanna Hendrika RUITER, geboren {1931} te Glanerbrug, overleden {1998} Borne.
  Gehuwd {1952} te Enschede met Siete VRIESEMA, electro/gas-installateur, geboren {1929} te Glanerbrug, zoon van Remmelt VRIESEMA en Pietertje POOL.
 5. Johannes Hendrik RUITER, zeeman, koeltechnicus, geboren {1933} te Glanerbrug.
 6. Geert RUITER, machinebankwerker, geboren {1936} te Glanerbrug, overleden {1994} Rotterdam.
 7. Hendrikje RUITER, verpleegkundige, geboren {1939} te Enschede.
  Gehuwd {1966} te Leiden met Jacobus Dirk VAN DER REYDEN, hoofd technische dienst, geboren {1940} te Leiden, zoon van Dirk VAN DER REYDEN en Martina SUURMOND.
 8. Geesje RUITER, kinderverzorgster, geboren {1942} te Glanerbrug.
  Gehuwd {1965} te Den Haag met Wolter TANJA, duikofficier Marine, geboren {1942} te Den Haag, zoon van Arend TANJA en Aaltje KLOK.

XIV.ms    Albert RUITER, metselaar, geboren {1927} te Glanerbrug, overleden {2014} Glanerbrug, zoon van Gerrit RUITER (zie XIII.nh) en Johanna HEETEBRIJ.
Gehuwd (later gescheiden) {1957} te Enschede met Kornelia VAN DER HELM, geboren {1939} te Enschede, dochter van Elijes VAN DER HELM en Alie BARELDS.
Samenwonend (2) {1957} met Catharina Johanna THIHATMAR, geboren {1931} te Overdinkel, overleden {2003}, dochter van Jozef THIHATMAR en Hubertha Maria WALMANN.
Catharina heeft 3 kinderen uit huwelijk met Herman Oude Bos.

Kinderen:
 1. Albert Jacob RUITER, coordinatenslijper, geboren {1958} te Glanerbrug.
 2. Elijes Hendrikus (Erik) RUITER, chauffeur, geboren {1961} te Glanerbrug.
 3. Robert RUITER, magazijnbediende, geboren {1972} te Glanerbrug.
 4. Sabine RUITER, documentair informatieverzorger, geboren {1973} te Glanerbrug.

XV.nq    Albert Jacob RUITER, coordinatenslijper, geboren {1958} te Glanerbrug, zoon van Albert RUITER (zie XIV.ms) en Kornelia VAN DER HELM.
Gehuwd {1980} te Witten (Dld) met Petra REISZ, juweliersvakverkoopster, geboren {1960} te Witten (Dld), dochter van Rudiger REISZ en Gerda TRIEMER.
Kinderen:
 1. Sabrina RUITER, geboren {1983} te Witten (Dld).
 2. Roland RUITER, geboren {1986} te Witten (Dld).

XV.nr    Elijes Hendrikus (Erik) RUITER, chauffeur, geboren {1961} te Glanerbrug, zoon van Albert RUITER (zie XIV.ms) en Kornelia VAN DER HELM.
Eric en Jolanda hebben een aantal jaren samengewoond.
Samenwonend (1) voor 1983 met Jolanda ALFING, geboren {1964}.
Gehuwd (2) {1999} met Annie REICHART, geboren {1963} te Enschede.
Kinderen:
 1. Roy RUITER [GRAFSTEEN], geboren {1983} te Enschede, overleden {1983} Enschede.
 2. Mark Robert Albert RUITER, geboren {1985} te Enschede.

XV.ns    Robert RUITER, magazijnbediende, geboren {1972} te Glanerbrug, zoon van Albert RUITER (zie XIV.ms) en Kornelia VAN DER HELM.
Gehuwd {2001} te Enschede met Monique VISSER, geboren {1972} te Enschede.
Kinderen:
 1. Caitlin RUITER, geboren {2001} te Enschede.
 2. Jorn RUITER, geboren {2003} te Enschede.

XV.nt    Sabine RUITER     , documentair informatieverzorger, geboren {1973} te Glanerbrug, dochter van Albert RUITER (zie XIV.ms) en Kornelia VAN DER HELM.
Gehuwd {2001} te Haaksbergen met Marco Edwin BENNEKER, assistent bedrijfsleider detailhandel, geboren {1972} te Enschede.
Kinderen:
 1. Tom Peter BENNEKER, geboren {2002} te Enschede.
 2. Kyra Sanne BENNEKER, geboren {2004} te Hengelo.

XIV.mv    Johannes Hendrik RUITER, zeeman, koeltechnicus, geboren {1933} te Glanerbrug, zoon van Gerrit RUITER (zie XIII.nh) en Johanna HEETEBRIJ.
Gehuwd {1964} te Enschede met Johanna Catharina BRAHAM, verkoopster, geboren {1940} te Amsterdam, dochter van Josephus Franciscus Anthonius BRAHAM en Geertruida Theodora LIBBERS.
Kinderen:
 1. Josephus Franciscus Anthonius (Stef) RUITER, beleidsmedewerker, planoloog, geboren {1966} te Oldenzaal.
 2. Ingrid Geertruida Theodora RUITER, marketing/communicatiemanager, geboren {1969} te Oldenzaal.

XV.nu    Josephus Franciscus Anthonius (Stef) RUITER     , beleidsmedewerker, planoloog, geboren {1966} te Oldenzaal, zoon van Johannes Hendrik RUITER (zie XIV.mv) en Johanna Catharina BRAHAM.
Gehuwd {1995} te Enschede met Maria Grazia Francesca (Franca) CARBONE, geboren {1967} te Enschede, dochter van Cristofero CARBONE en Maria MARINO.
Kinderen:
 1. Sofie Francesca RUITER, geboren {2004}.
 2. Stefan Luca Francesco RUITER, geboren {2006} te Enschede.

XV.nv    Ingrid Geertruida Theodora RUITER     , marketing/communicatiemanager, geboren {1969} te Oldenzaal, dochter van Johannes Hendrik RUITER (zie XIV.mv) en Johanna Catharina BRAHAM.
Gehuwd {2003} met Remko Detlef HUIJGEN, geboren {1972} te Delft, zoon van Alphonsus Jacobus Cornelis HUIJGEN en Felicitas Johanna Cecilia DE JONG.
Kind:
 1. Eva HUIJGEN, geboren {2008} te Hoofddorp.

XIV.mw    Geert RUITER, machinebankwerker, geboren {1936} te Glanerbrug, overleden {1994} Rotterdam, zoon van Gerrit RUITER (zie XIII.nh) en Johanna HEETEBRIJ.
Gehuwd {1957} te Schiedam met Cornelia VAN DER KRAAN, laborante, geboren {1937} te Rotterdam, dochter van Gerardus VAN DER KRAAN en Antoinette Aleida BERGEN.
Kinderen:
 1. Rijmpje RUITER, secretaresse, geboren {1958} te Schiedam.
 2. Johanna RUITER, verzekeringsadministratrice, geboren {1959} te Glanerbrug.
 3. Marina RUITER, geboren {1961} te Schiedam.
  Gehuwd (later gescheiden) {1979} te Schiedam met Herman VAN GOGH.
  Gehuwd (2) {1991} te Rotterdam met Aad NIEUWENHUIZEN, werknemer R.E.T, geboren {1957} te Rotterdam.
 4. Gerrit RUITER, scheepvaart, geboren {1963} te Schiedam.

XII.nb    Jan Hendriks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], visser, vervener, brandstoffenhandelaar, geboren 03-11-1871 te Gersloot, overleden 14-02-1942 Wolvega, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
In 1908 visser, te Oldelamer.
Gehuwd 21-07-1900 te Weststellingwerf met Tintje Paulus VAN DER WAL, geboren 02-02-1876 te Oldelamer, overleden 10-10-1948 Wolvega, dochter van Paulus VAN DER WAL en Bontje DE HOOP.
Bij huwelijk is Jan 28 jaar, geboren te Gersloot, wonende te Lonneker, slager. Tintje is 23 jaar, geboren en wonende te Oldelamer.

Kind:
 1. Paulus (Paul) RUITER, muziekleraar, geboren 06-07-1908 te Oldelamer, overleden {1978} Steenwijk.

XIII.nl    Paulus (Paul) RUITER [DOSSIER], muziekleraar, geboren 06-07-1908 te Oldelamer, overleden {1978} Steenwijk, zoon van Jan Hendriks RUITER (zie XII.nb) en Tintje Paulus VAN DER WAL.
Uit het blad "De Stelling" komt het artikel "Paul Ruiter, een gedreven muziekpedagoog". [LEES VERDER]
Paulus is op 6 september 23:40 uur overleden, maar omdat zijn vrouw de begrafenis op maandag 11 september wilde hebben, werd 7 september als overlijdensdatum ingevuld ..
Gehuwd 16-07-1935 te Steenwijk met Wilhelmina Margaretha KAT, geboren 16-06-1914 te Steenwijk, overleden {2004} Steenwijk, dochter van Rense Cornelis KAT en Margaretha Pietje VAN DAM.
Kinderen:
 1. Jan Hendrik RUITER, architect, geboren {1936} te Wolvega.
 2. Rense Berend RUITER, winkelier in delicatessen, geboren {1939} te Wolvega, overleden {2012}.
 3. Tina Margaretha RUITER     , schoonheidsspecialiste, kleur- en stijladviseuse, geboren {1942} te Wolvega. Gehuwd {1985} te Oldemarkt met Jan Cornelis PEETOOM, majoor Kon. Landmacht, geboren {1941} te Baarn, overleden {2006} Meppel, zoon van Albert PEETOOM en Gerhardina ZWARTEVEEN.
 4. Margaretha Wilhelmina (Greetje) RUITER, verpleegkundige, geboren {1947} te Wolvega, overleden {2006} Apeldoorn. Gehuwd {1970} te Steenwijk met Jurrien Anne VAN MINNEN, directeur basisschool, geboren {1939} te Groningen, overleden {2007}.

XIV.mz    Jan Hendrik RUITER, architect, geboren {1936} te Wolvega, zoon van Paulus (Paul) RUITER (zie XIII.nl) en Wilhelmina Margaretha KAT.
Gehuwd {1960} te Weststellingwerf met Jantje DE BOER, geboren {1938} te Haulerwijk, dochter van Jitze Wiebe DE BOER en Grietje KRONEMEIJER.
Kinderen:
 1. Paul RUITER, architect, geboren {1961} te Wolvega.
 2. Jitze RUITER, horeca-manager, geboren {1961} te Wolvega, overleden {1994} Emmeloord.
 3. Marieke Eleonore RUITER, administratief medewerkster, geboren {1962} te Meppel.
 4. Wilfriede Marleen RUITER     , bejaardenverzorgster, geboren {1964} te Genemuiden.
  Gehuwd (later gescheiden) {1988} te Steenwijk met Jan HOVING, docent tuinbouw, geboren {1963} te Bourtange (Gr), zoon van Jan HOVING en Jantina Gerritdina KROL.
  Gehuwd (2) {2006} met Willem VAN DER DOES.
 5. Annet Ilona RUITER, secretaresse, geboren {1966} te Genemuiden.
  Gehuwd {1991} te Oklahoma (USA) met Jarvis JOHNSON, militair, geboren {1963} te Henning (Tennessee, USA), zoon van Marvin Dillard JONES en Eddie Sue JOHNSON.
 6. Ronald RUITER, zelfstandig ondernemer, geboren {1969} te Genemuiden.

XV.oa    Paul RUITER, architect, geboren {1961} te Wolvega, zoon van Jan Hendrik RUITER (zie XIV.mz) en Jantje DE BOER. Gehuwd {1986} te Zwolle met Liesbeth VAN DALFSEN, docente Nederlands, geboren {1955} te Genemuiden, dochter van Jan VAN DALFSEN en Trijntje BLOM.
Kinderen:
 1. Sanne RUITER, geboren {1987} te Zwolle.
 2. Mense RUITER, geboren {1988} te Zwolle.
 3. Esmee RUITER, geboren {1991} te Steenwijk.

XV.oc    Marieke Eleonore RUITER, administratief medewerkster, geboren {1962} te Meppel, dochter van Jan Hendrik RUITER (zie XIV.mz) en Jantje DE BOER.
Gehuwd {1987} te Oldemarkt met Bert VRIJHOF, bouwkundige, geboren {1961} te Rijnsburg, zoon van Wolter Jurjen VRIJHOF en Klazien BOER.
Kinderen:
 1. Saskia Ilona VRIJHOF, geboren {1990} te Meppel.
 2. Robin Jorn VRIJHOF, geboren {1993} te Meppel.

XV.of    Ronald RUITER     , zelfstandig ondernemer, geboren {1969} te Genemuiden, zoon van Jan Hendrik RUITER (zie XIV.mz) en Jantje DE BOER.
Gehuwd {1994} te Steenwijk met Carola VAN GINKEL, receptioniste, geboren {1969} te Ede, dochter van Teunis Jacobus Pieter VAN GINKEL en Johanna Hendrika VAN SON.
Kinderen:
 1. Joëlle Johanna RUITER, geboren {2000}.
 2. Anne-Roos RUITER, geboren {2006}.

XIV.na    Rense Berend RUITER, winkelier in delicatessen, geboren {1939} te Wolvega, overleden {2012}, zoon van Paulus (Paul) RUITER (zie XIII.nl) en Wilhelmina Margaretha KAT. Gehuwd {1964} te Giethoorn met Cornelia (Corrie) TEN WOLDE, geboren {1941} te Steenwijkerwold, dochter van Jan TEN WOLDE en Jantje WINTERS.
Kinderen:
 1. Paul RUITER, eigenaar cateringbedrijf, geboren {1966} te Wolvega.
 2. Jan Marcel (Marcel) RUITER, horeca-manager, geboren {1968} te Steenwijk.

XV.og    Paul RUITER     , eigenaar cateringbedrijf, geboren {1966} te Wolvega, zoon van Rense Berend RUITER (zie XIV.na) en Cornelia (Corrie) TEN WOLDE.
Samenwonend met Annemarijke TERPSTRA, bankemployee, geboren {1968} te Delft, dochter van Jan Bernard TERPSTRA en Catharina MOLENAAR.
Kinderen:
 1. Rutger RUITER, geboren {1997} te Sneek.
 2. Ivo RUITER, geboren {2000} te Sneek.
 3. Marjet RUITER, geboren {2005} te Sneek.

XII.nc    Alle Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], commies der Rijksbelastingen, geboren 23-01-1873 te Gersloot, overleden 25-08-1941 Steenwijk, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Alle overleed in de tram van Steenwijk naar Wolvega (op weg naar zijn woonplaats Groningen).
Op 21 november 1912 wordt het gezin overgeschreven van Enschede naar Steenwijk.
Gehuwd 17-02-1905 te Lonneker met Maria BERGER, geboren 05-05-1882 te Steenwijkerwold, overleden {1977} Assen, dochter van Mense BERGER en Anna BUNT.
Kinderen:
 1. Hendrik (Henk) RUITER, arts, geboren 23-02-1907 te Enschede, overleden 21-07-1964 Middelburg.
 2. Mense RUITER [DOSSIER], orgelbouwer, geboren 05-10-1908 te Enschede, overleden {1993} Groningen.
  In mei 2004 bezocht ik met mijn beide zonen Rein en Geert het bedrijf van Mense Ruiter. [LEES VERDER]
  Mense Ruiter had in de wereld van de Nederlandse orgelmakers een grote naam. [LEES VERDER]
  Gehuwd {1947} te Barradeel met Tietje SCHOTANUS, verpleegster, geboren 26-01-1918 te Minnertsga, overleden {2011} Oosterwolde, dochter van Dirk SCHOTANUS en Elisabeth TILSTRA.
 3. Geesje RUITER [FOTOPAGINA], verpleegster, directrice Militair Sanatorium Amersfoort, geboren 28-03-1912 te Enschede, overleden {1981} Kelowna (Canada).
  Geesje is naar Canada geëmigreerd.
  Gehuwd {1962} te Groningen met Jan TIMMERMAN, geboren 01-04-1914 te Blokzijl.
 4. Anna RUITER, geboren 11-07-1916 te Steenwijk, overleden {2016} Assen.
 5. Feikje RUITER, kleuterleidster, geboren {1921} te Steenwijk.

XIII.nm    Hendrik (Henk) RUITER, arts, geboren 23-02-1907 te Enschede, overleden 21-07-1964 Middelburg, zoon van Alle Hendriks RUITER (zie XII.nc) en Maria BERGER.
Gehuwd (later gescheiden) 23-07-1937 te Groningen ? met Berendina Theresia EELKEMA, onderwijzeres, geboren 11-06-1913 te Groningen, dochter van Mijndert Gerben EELKEMA en Hermina Jacoba SUERS.Gehuwd (2) {1950} te Groningen met Geesje MULDER, geboren 09-08-1910 te Groningen, overleden {1996} Groningen, dochter van Geert MULDER en Gepke Coletta Gudula WELBERGEN.
Kinderen:
 1. Alle Hendrik RUITER, docent Natuurkunde, geboren {1942} te Groningen.
 2. Meindert Gerben Hendriks RUITER, socioloog, geboren {1944} te Groningen.

XIV.nd    Alle Hendrik RUITER, docent Natuurkunde, geboren {1942} te Groningen, zoon van Hendrik (Henk) RUITER (zie XIII.nm) en Berendina Theresia EELKEMA.
Gehuwd {1978} te Zwolle met Maria Louisa DE JONG, leerkracht basisonderwijs, geboren {1946} te St.Annaparochie, dochter van Yde IJsbrand DE JONG en Grietje BRANDSMA.
Kinderen:
 1. Ard IJde RUITER, geboren {1980} te Drachten.
 2. Reinder Gerben RUITER, geboren {1981} te Drachten.

XIV.ne    Meindert Gerben Hendriks RUITER, socioloog, geboren {1944} te Groningen, zoon van Hendrik (Henk) RUITER (zie XIII.nm) en Berendina Theresia EELKEMA.
Gehuwd {1970} te Groningen met Henriette Beatrix HOLTKAMP, logopediste, geboren {1947} te Groningen, overleden {1989} Groningen, dochter van Hinderk Teunis HOLTKAMP en Beiske Klasina DIJK.
Kinderen:
 1. Leonie Elizabeth RUITER     , geboren {1976} te Groningen.
 2. Frank Arnoud RUITER, fotograaf, geboren {1978} te Groningen.

XIII.np    Anna RUITER [FOTOPAGINA], geboren 11-07-1916 te Steenwijk, overleden {2016} Assen, dochter van Alle Hendriks RUITER (zie XII.nc) en Maria BERGER. Gehuwd 23-09-1940 te Groningen met Johannes Jacob (Jos) STOIT, houthandelaar, geboren 18-07-1916 te Leens, overleden {1974} Groningen, zoon van Hendricus STOIT en Martje HELLER.
Kinderen:
 1. Hendricus STOIT, autotechnisch ingenieur, geboren {1942} te Groningen, overleden {1988} Groningen.
 2. Alle Hendrik STOIT, houthandelaar, geboren {1944} te Groningen.
  Gehuwd met Sieta Grietje Johanna STUURWOLD, geboren {1943}.
 3. Martje STOIT, groepsverpleegkundige, geboren {1946} te Groningen.
 4. Maria STOIT, lerares Natuurkunde, geboren {1948} te Groningen.
  Gehuwd met Hans VAN ARKEL, geboren {1946}.
 5. Geesje STOIT, doktersassistente, geboren {1949} te Groningen.
  Gehuwd met Geert H. NAP, geboren {1948}.
 6. Jacob Jan STOIT, werfchef, geboren {1951} te Groningen.
  Gehuwd met Jeane PLAS, geboren {1949}.
 7. Hendrik Mense STOIT, leerkracht Basisonderwijs, geboren {1955} te Groningen.

XIII.nq    Feikje RUITER [FOTOPAGINA], kleuterleidster, geboren {1921} te Steenwijk, dochter van Alle Hendriks RUITER (zie XII.nc) en Maria BERGER.
Gehuwd {1951} te Groningen met Kornelis SMITH, orgelmaker, geboren {1926} te Bedum, overleden {2001} Groningen, zoon van Bernardus SMITH en Maria MULDER.
Kinderen:
 1. Bernardus SMITH, beleidsmedewerker Verkeer en Waterstaat, geboren {1954} te Groningen.
  Gehuwd {1977} te Groningen met Roelfina Hendrina HAKVOORT, geboren {1953} te Urk.
 2. doodgeb. zoon SMITH, geboren {1956} te Groningen, overleden 08-08-1956 Groningen.
 3. Maria SMITH, medisch analyste, geboren {1959} te Groningen.
  Gehuwd {1995} te Groningen met Jabik SEINSTRA, geboren {1951} te Tjerkwerd.
 4. Margaretha Theresia SMITH, lerares Biologie, geboren {1960} te Groningen.
  Gehuwd {2007} te Zuidhorn met Mees TE VELDE, geboren {1950} te Zalk ?.
 5. Alle Hendrik SMITH, software engineer, geboren {1961} te Groningen.
  Gehuwd {1985} te Groningen met Berdina Annegina AKKERMAN, geboren {1962} te Amersfoort.
 6. Ebbe Cornelis SMITH, eigenaar groothandel, geboren {1964} te Groningen.
  Gehuwd {1986} te Groningen met Inge Elizabeth WIERSEMA, geboren {1965}.

XII.ng    Jacob Johannes Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen, geboren 24-06-1880 te Tijnje, overleden 14-06-1926 Almelo, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH. Gehuwd 24-05-1911 te Middelburg met Catharina Geertruida SCHOT, geboren 07-06-1885 te Bergen op Zoom, overleden {1971} Almelo, dochter van Dirk Cornelis SCHOT en Janna VAN BEMDEN.
Kinderen:
 1. Hendrik RUITER, geboren 27-06-1914 te Amsterdam, overleden {1990} Zuid-Afrika.
 2. Janna RUITER, geboren 08-11-1916 te Amsterdam, overleden {1999} Almelo.
 3. Dirk Cornelis RUITER [GRAFSTEEN], geboren 31-12-1918 te Amsterdam, overleden 23-09-1944 Zenderen.
  Dirk kwam in de oorlog in het verzet terecht en is door de Duitse bezetter gefusilleerd. [LEES VERDER]
 4. Geesje RUITER, verpleegster, geboren {1920} te Almelo, overleden {1999} Oud-Beijerland.
  Volgens persoonskaart is Geesje op 18 april 1940 naar Den Haag vertrokken.
  Gehuwd {1950} te Oud-Beijerland met Jacob SCHIPPER, koopman, boekhouder, geboren 22-03-1902 te Oud-Beijerland, overleden {1975} Oud-Beijerland, zoon van Bastiaan Willem SCHIPPER en Annigje LODDER.
 5. Adriaan Johan RUITER, belastingadviseur, geboren {1921} te Almelo, overleden {2015} Zwolle.

XIII.nr    Hendrik RUITER, geboren 27-06-1914 te Amsterdam, overleden {1990} Zuid-Afrika, zoon van Jacob Johannes Hendriks RUITER (zie XII.ng) en Catharina Geertruida SCHOT.
Volgens de persoonskaart is Hendrik op 20 april 1954 naar Zuid-Afrika vertrokken.
Gehuwd {1955} te Germiston (Zuid-Afrika) met Jeannette Roelfine WALHOF, geboren {1920} te Amsterdam, overleden {1993} Zuid-Afrika, dochter van Johannes Bernardus WALHOF en Hendrika Geertruida WILLEMSEN.
Kinderen:
 1. Johannes RUITER, geboren {1960} te Zuid-Afrika.
 2. Dirk Cornelis RUITER, geboren {1961} te Zuid-Afrika.

XIII.nv    Adriaan Johan RUITER, belastingadviseur, geboren {1921} te Almelo, overleden {2015} Zwolle, zoon van Jacob Johannes Hendriks RUITER (zie XII.ng) en Catharina Geertruida SCHOT.
Volgens persoonskaart vertrok Adriaan op 30 januari 1948 naar Aalsmeer.
Gehuwd {1951} te Den Haag met Frankelina BOERSMA, kantoor-, winkelbediende, geboren {1924} te Vlagtwedde, dochter van Durk BOERSMA en Trijntje VAN NETTEN.
Kinderen:
 1. Jacob Johannes RUITER, leraar, geboren {1953} te Sleeuwijk (NB).
 2. Dirk Cornelis RUITER, beheerder Streekarchief Heusden, geboren {1956} te Sleeuwijk.
 3. Hendrik RUITER, administrateur, geboren {1958} te Sleeuwijk.
 4. Franke Wiemer RUITER, bouwkundig ingenieur, geboren {1959} te Sleeuwijk.
 5. Catharina Geertruida RUITER, docente, geboren {1960} te Sleeuwijk.
  Gehuwd {1991} te Rotterdam met Willem Dirk BLIJDORP, loodsmedewerker, geboren {1960} te Dokkum, zoon van Gosse BLIJDORP en Klasina DE JONG.
 6. Geert RUITER, wachtmeester Rijkspolitie, geboren {1962} te Sleeuwijk.
 7. Adriaan Johan RUITER, landmeter, geboren {1963} te Sleeuwijk.
 8. Reint Jan RUITER, juridisch adviseur, geboren {1965} te Sleeuwijk.
  Gehuwd {1997} te Bergen op Zoom met Monica CHICOTE, tolk, geboren {1967} te Barcelona, dochter van Jose Louis CHICOTE en Pilar Portella VIDAL.
 9. Geesje Janna RUITER, directie-secretaresse, geboren {1970} te Sleeuwijk.
  Gehuwd {1997} te Delft met Cornelis Henricus VAN DER MEIJS, mechanisch inspecteur, geboren {1962} te Poortugaal, zoon van Petrus Antonius VAN DER MEIJS en Antonia Maria LANSBERGEN.

XIV.nh    Jacob Johannes RUITER, leraar, geboren {1953} te Sleeuwijk (NB), zoon van Adriaan Johan RUITER (zie XIII.nv) en Frankelina BOERSMA.
Gehuwd {1980} te Breda met Elise Johanna ABERKROM, ergotherapeute, geboren {1958} te Amsterdam, dochter van Jan ABERKROM en Saartje Marie VAN DER VOET.
Kinderen:
 1. Elja Marise RUITER, geboren {1990} te Zwolle.
 2. Rens Aryan RUITER, geboren {1994} te Zwolle.

XIV.nj    Hendrik RUITER, administrateur, geboren {1958} te Sleeuwijk, zoon van Adriaan Johan RUITER (zie XIII.nv) en Frankelina BOERSMA.
Gehuwd {1989} te Zeist met Janneke Elzelina Hermina VAN DIJK, geboren {1965} te Zeist, dochter van Wouter Johannes Marinus VAN DIJK en Sientje Hermine MOUW.
Kind:
 1. Wouter Hendrik RUITER, geboren {1994} te Utrecht.

XIV.nk    Franke Wiemer RUITER, bouwkundig ingenieur, geboren {1959} te Sleeuwijk, zoon van Adriaan Johan RUITER (zie XIII.nv) en Frankelina BOERSMA.
Gehuwd {1986} te Woudrichem met Antonia Josina KOEK, lerares, geboren {1958} te Werkendam, dochter van Dirk KOEK en Neeltje PAANS.
Kinderen:
 1. Leentje Anna RUITER, geboren {1990} te Almkerk.
 2. Adriaan Paul RUITER, geboren {1993} te Gorinchem.
 3. Johan Luuk RUITER, geboren {1993} te Gorinchem.

XIV.nm    Geert RUITER, wachtmeester Rijkspolitie, geboren {1962} te Sleeuwijk, zoon van Adriaan Johan RUITER (zie XIII.nv) en Frankelina BOERSMA.
Gehuwd {1989} te Werkendam met Marianne DE BRAAL, marechaussee, geboren {1964} te IJmuiden, dochter van Pieter DE BRAAL en Anna Maria JACOBS.
Kind:
 1. Lieke Anna RUITER, geboren {1995} te Gorinchem.

XII.nj    Auke Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], grossier in levensmiddelen, reiziger, geboren 23-06-1889 te Oldelamer, overleden 05-02-1951 Almelo, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Op 4/10/1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd 18-10-1918 te Lonneker met Geertje KOOI, winkeljuffrouw, geboren 12-06-1890 te Ossenzijl, overleden {1969} Almelo, dochter van Klaas KOOI en Hendrikje HULZINGA.
Kinderen:
 1. Sipkje RUITER, geboren {1919} te Almelo, overleden {2004} Almelo.
  Gehuwd {1948} te Almelo met Sjoerd KUPERUS, fabrikant matrassen/stalen meubelen, geboren {1919} te Almelo, overleden {1981} Almelo, zoon van Gerrit KUPERUS en Ida STEENHUIS.
 2. Klaas RUITER, ambtenaar, geboren {1922} te Almelo, overleden {1992} Almelo.
  Gehuwd {1967} te Almelo met Gossina Hendrika Aleida LOOMS, geboren {1930} te Almelo, dochter van Jan LOOMS en Gosina Aleida WAAIJERINK.

XII.nk    Johannes Hendriks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], commies der Rijksbelastingen, geboren 13-08-1893 te Steenwijk, overleden 23-06-1962 Utrecht, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Het echtpaar Johannes Ruiter en Elisabeth Ruiter-van Sitteren heeft gedurende de oorlog aan veel onderduikers een veilig toevluchtsoord geboden. In 1996 kregen zij daarvoor postuum de Yad Vashem-onderscheiding toegekend. [LEES VERDER]
Op 29 mei 1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd 28-06-1922 te Andel met Elisabeth VAN SITTEREN, geboren 28-02-1901 te Andel, overleden {1981} Utrecht, dochter van Jacobus Dirk VAN SITTEREN en Elisabeth DE BRUIN.
Kinderen:
 1. Elizabeth Sipkje RUITER, onderwijzeres, geboren {1923} te Kaatsheuvel, overleden {2010} Zeist.
  Gehuwd {1945} te Gorinchem met Gerrit GERRITSE, rijksaccountant, geboren {1922} te Gorinchem, overleden {2010} Zeist, zoon van Jacobus Johannes GERRITSE en Willemina Johanna MUILENBURG.
 2. Hendrik Johannes RUITER, leraar, conrector VWO, geboren {1924} te Sprang Capelle (NBr), overleden {2010} Amersfoort.

XIII.nz    Hendrik Johannes RUITER, leraar, conrector VWO, geboren {1924} te Sprang Capelle (NBr), overleden {2010} Amersfoort, zoon van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.nk) en Elisabeth VAN SITTEREN.
Gehuwd {1952} te Maartensdijk (Utr) met Johanna Margaretha SCHOLTEN, administratief medewerkster, geboren {1927} te Rotterdam, dochter van Willem SCHOLTEN en Cornelia RIJNTJES.
Kinderen:
 1. Johannes Victor RUITER, directeur financien/organisatie Scholengemeenschap, geboren {1954} te Amersfoort.
  Gehuwd {1978} te Amersfoort met Enink Catharina OVERBEEKE, notarisklerk, geboren {1955} te Eindhoven, dochter van Maarten OVERBEEKE en Amarentia VAN ANDEL.
 2. Wilhelmus Roland RUITER, fysiotherapeut, geboren {1957} te Amersfoort.
 3. Erik Alexander RUITER, coordinator, leraar Aardrijkskunde, geboren {1959} te Amersfoort.

XIV.nr    Wilhelmus Roland RUITER, fysiotherapeut, geboren {1957} te Amersfoort, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XIII.nz) en Johanna Margaretha SCHOLTEN.
Gehuwd {1984} te Amersfoort met Annette Margaretha Petronella KRAAK, operatie-assistente, geboren {1957} te Voorburg, dochter van Arie Willem KRAAK en Johanna Geertruida LOS.
Kinderen:
 1. Roland Paul RUITER, geboren {1993} te Amersfoort.
 2. Roanne Eloi RUITER, geboren {1994} te Amersfoort.

XIV.ns    Erik Alexander RUITER, coordinator, leraar Aardrijkskunde, geboren {1959} te Amersfoort, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XIII.nz) en Johanna Margaretha SCHOLTEN.
Gehuwd {1988} te Bunnik met Anke Nicoline DE JONG, marketing manager N.S, geboren {1958} te Schiedam, dochter van Jan Casper Willem DE JONG en Elisabeth Emerentia FIBBE.
Kinderen:
 1. Koen Johan RUITER, geboren {1990} te Utrecht.
 2. Niels Adriaan RUITER, geboren {1992} te Utrecht.

X.co    Durk Reins RUITER, veenwerker, turfarbeider, arbeider, geboren 09-02-1813 te Tjalleberd, overleden 17-05-1881 Daarle, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
In de lijst van grondeigenaren Gersloot 1836-1839 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd. Bij de geboorte van Rein in 1840 is Dirk veenwerker te Tjalleberd. Bij overlijden van Rein (1842) is hij turfmaker en woont in Avereest. Op 1/4/1842 verhuisde het gezin van Tjalleberd no.134 naar Avereest. In 1868 is Dirk arbeider, wonende Terband. In 1875 is Dirk arbeider, woonachtig "thans onder Daarle, gem. Hellendoorn, vroeger te Vroomshoop". Overleden te Deventer, wonende te Daarle.
Gehuwd 21-02-1840 te Tjalleberd met Wiegertje Pieters LOK, geboren 13-02-1821 te Tjalleberd, overleden 08-12-1888 Amsterdam, dochter van Pieter Arends LOK en Grietje Pieters DE JONG
Bij huwelijk is Dirk veenwerker; Wiegertje is zonder beroep, haar vader is veenbaas. Getuige is Jacob Luites ten Hoeve "aangehuwd broeder van de man". In het woningregister van Aengwirden 1841 staat Dirk Reins Ruiter vermeld als wonende te Aengwirden, nummer 134. Dit is hetzelfde adres als van zijn schoonvader Pieter A. Lok. Dirk woont er met zijn vrouw en zoon; Pieter met 4 zonen, 4 dochters en zijn vrouw. Op 1 april 1842 vertrekt Dirk met zijn gezin naar Grote Moer (nog niet bekend waar dat is). In 1855 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd!

Kinderen:
 1. Rein Durks RUITER, geboren 11-12-1840 te Tjalleberd, overleden 18-06-1842 Avereest.
 2. Pieter Durks RUITER, veenwerker, fabrieksarbeider, schipper, geboren 12-02-1843 te Avereest, overleden 06-02-1929 Vroomshoop.
 3. Trijntje Durks RUITER, geboren 19-12-1844 te Avereest.
  Gehuwd (1) 28-09-1867 te Aengwirden met Cornelis Thaes BOESKE, boendermaker, geboren 02-08-1841 te Nijehaske, overleden 06-05-1885 Terband, zoon van Thae Cornelis BOESKE en Aaltje Alberts PRINS.
  Gehuwd (2) 15-07-1893 te Terband met Wiebe Klazes SLAGER, scheepstimmermansknecht, geboren 25-08-1845 te Luinjeberd, zoon van Klaas Roelofs SLAGER en Margjen Hendriks JASPER.
 4. Grietje Durks RUITER [GRAFSTEEN], geboren 24-09-1847 te Tjalleberd, overleden 12-11-1920 Veenoord.
  Gehuwd 21-05-1869 te Terband met Hendrik Luites BAAS, veenwerker, geboren 13-12-1843 te Haskerdijken, overleden na 1920, zoon van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED
 5. Rein Durks RUITER, arbeider, geboren 25-12-1850 te Tjalleberd, overleden 16-01-1876 Nijehaske.
 6. Jantje Durks RUITER, geboren 14-03-1854 te Luinjeberd.
 7. Wieger Durks RUITER, geboren 11-04-1857 te Tjalleberd, overleden 07-10-1860 Tjalleberd.
  Wieger overlijdt te huisno. 45.
 8. Arend Durks RUITER, geboren 09-01-1860 te Tjalleberd, overleden 08-08-1877 Daarle.
 9. Johanneske Durks RUITER, geboren 06-09-1862 te Tjalleberd, overleden 30-10-1889 Amsterdam.
  Gehuwd 23-11-1883 te Den Ham met Jacob Hendriks KNOL, arbeider [2426], geboren 14-05-1860 te Den Ham, zoon van Hendrik KNOL en Johanna Geertruida Willemina BOMHOF.

XI.hc    Pieter Durks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], veenwerker, fabrieksarbeider, schipper, geboren 12-02-1843 te Avereest, overleden 06-02-1929 Vroomshoop, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
In 1869 veenwerker, Terband. Getuige bij geboorteaangifte van Alle Hendriks Ruiter in 1873. Dan is hij 29 jaar, arbeider, Nijehaske. In 1911 fabrieksarbeider, wonende Lonneker.
Gehuwd 20-05-1868 te Terband met Niesje Luites BAAS [FOTOPAGINA], geboren 05-03-1846 te Haskerdijken, overleden 03-03-1926 Vroomshoop, dochter van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED
Pieter "de Ruiter" is bij huwelijk arbeider, wonende Terband. Niesje is zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband. Pieter ondertekent met "P.D.Ruiter".

Kinderen:
 1. Luite Pieters RUITER, beurtschipper, brugwachter, geboren 03-05-1869 te Terband, overleden 14-07-1939 Vroomshoop.
 2. Dirk Pieters RUITER, visser, geboren 25-04-1871 te Haskerdijken, overleden 27-05-1898 Vroomshoop.
 3. Roelof Pieters RUITER, geboren 07-02-1873 te Haskerland, overleden 27-06-1877 Vroomshoop.
 4. Wiegertje Pieters RUITER, geboren 29-04-1875 te Haskerland, overleden 20-09-1898 Vroomshoop.
 5. Fokje Pieters RUITER, geboren 09-07-1876 te Vroomshoop, overleden 24-09-1893 Vroomshoop.
 6. Roelof Pieters RUITER, schilder, geboren 20-04-1878 te Vroomshoop, overleden 12-06-1929 Grand Rapids (VS).
 7. Reinske Pieters RUITER, geboren 31-05-1880 te Vroomshoop, overleden 01-02-1881 Vroomshoop.
 8. Reinske Pieters RUITER, geboren 16-04-1882 te Vroomshoop, overleden 05-09-1883 Vroomshoop.
 9. Reinske Pieters RUITER [FOTOPAGINA], geboren 03-05-1884 te Vroomshoop, overleden 05-07-1917 Enschede.
  Gehuwd 29-12-1911 te Lonneker met Thomas BRUINEWOUD [FOTOPAGINA], koopman, geboren 22-08-1888 te Nijeholtwolde, zoon van Pieter BRUINEWOUD en Maaike KOOISTRA.
 10. Aafje Pieters RUITER [GRAFSTEEN], geboren 14-04-1886 te Vroomshoop, overleden {1984} Schiedam.
  Gehuwd 04-07-1912 te Enschede met Jan BAKKER, slager [2433], geboren 22-09-1889 te Vledder, overleden 04-12-1933 Enschede, zoon van Remmelt BAKKER en Grietje Oostindië.
 11. Hendrik Pieters RUITER, geboren 08-08-1889 te Vroomshoop, overleden 27-07-1895 Vroomshoop.
 12. Catharina Pieters RUITER [FOTOPAGINA], geboren 09-08-1892 te Vroomshoop, overleden {1980} Hilversum.
  Ongehuwd gebleven.

XII.nl    Luite Pieters RUITER [GRAFSTEEN], beurtschipper, brugwachter, geboren 03-05-1869 te Terband, overleden 14-07-1939 Vroomshoop, zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Gehuwd 08-02-1896 te Den Ham met Gerrigje Jans VERMEER, geboren 04-01-1871 te Den Ham, overleden 21-02-1927 Vroomshoop, dochter van Jan Roelof VERMEER en Janna MANESCHIJN.
Kinderen:
 1. Jan Roelof RUITER, belastingambtenaar, geboren 09-11-1897 te Vroomshoop, overleden {1986} 's Gravenzande.
 2. Janna Luites RUITER, geboren 24-09-1899 te Vroomshoop, overleden {1999} Hellendoorn.
  Gehuwd 26-06-1936 te Den Ham met Berend POST, geboren 08-03-1886 te Vroomshoop, overleden {1972} Hellendoorn.
 3. Niesje Luites RUITER [GRAFSTEEN], geboren 24-09-1899 te Vroomshoop, overleden {1991} Vroomshoop.
  Gehuwd 16-09-1938 te Den Ham met Gerrit Jan VENEMAN, geboren 10-09-1906 te Almelo, overleden {1988} Vroomshoop.
 4. Pieter RUITER, geboren 22-05-1903 te Vroomshoop, overleden {1986} Brisbane (Australie).
 5. Dirk RUITER, geboren 04-10-1905 te Vroomshoop, overleden voor 2002.
  Gehuwd met Gé ZUIDEMA.
  Er zijn vier kinderen uit dit gezin geboren, woonden in Leiden.
 6. Roelof RUITER, geboren 17-01-1909 te Vroomshoop, overleden {1991} Brisbane.

XIII.oa    Jan Roelof RUITER, belastingambtenaar, geboren 09-11-1897 te Vroomshoop, overleden {1986} 's Gravenzande, zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd 14-12-1923 te Den Ham met Jantje JANSEN, geboren 22-09-1900 te Den Ham, overleden {1978} 's Gravenzande, dochter van Jan JANSEN en Jennigje BORGER.
Kinderen:
 1. Gerritje RUITER, geboren {1925} te Lonneker.
  Gehuwd (1) {1947} te Avereest met Jan VAN HAERINGEN, geboren {1920} te 's Gravenhage, overleden 04-08-1956 Wassenaar, zoon van Arie VAN HAERINGEN en Roelofje VAN HAERINGEN.
  Gehuwd (2) {1963} te 's Gravenzande met Leendert Hendrik VAN GEEST, geboren {1926} te 's Gravenhage, zoon van Arend Cornelis VAN GEEST en Paulina Lijntje BUITENDIJK.
 2. Jan RUITER, geboren {1928} te Losser, overleden 11-11-1928 Oldenzaal.
 3. Jan RUITER, geboren {1930} te Oldenzaal.
 4. Jenny Jantina RUITER, geboren {1932} te Oldenzaal.
  Gehuwd {1960} te 's Gravenzande met Anton Jasparus HEUS, geboren {1932} te 's Gravenzande, zoon van Albertus HEUS en Johanna Petronella BREDEROO.
 5. Lucie Gerda RUITER, geboren {1935} te Oldenzaal.
  Gehuwd {1959} te 's Gravenzande met Pleunis Pieter VAN EENDENBURG, geboren {1933} te Monster, zoon van Willem Nicolaas VAN EENDENBURG en Immetje Cornelia VREUGDENHIL.

XIV.nv    Jan RUITER, geboren {1930} te Oldenzaal, zoon van Jan Roelof RUITER (zie XIII.oa) en Jantje JANSEN.
Gehuwd (1) {1959} te 's Gravenzande met Maria Elisabeth HEUS, geboren {1937} te 's Gravenzande, overleden 27-10-1964 's Gravenzande, dochter van Albertus HEUS en Johanna Petronella BREDEROO.
Gehuwd (2) {1974} te 's Gravenhage met Carla JANSSEN, geboren {1948} te 's Gravenhage, dochter van Anthonius Johannes JANSSEN en Evertje LANGEVELD.
Kind:
 1. Hanneke RUITER, geboren {1960}.

XIII.od    Pieter RUITER, geboren 22-05-1903 te Vroomshoop, overleden {1986} Brisbane (Australie), zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd 12-04-1935 te Vroomshoop met Hendrikje LEISNER, geboren 09-04-1912 te Vroomshoop, overleden {1992} Brisbane (Australie).
In 1951 emigreerde dit gezin naar Australie.

Kinderen:
 1. Gerrie RUITER, geboren {1936} te Vroomshoop.
  Gehuwd {1957} te Brisbane (Aus) met Gerlof DE GROOT, geboren {1929}, zoon van Gerrit Godefriedus DE GROOT en Willemina ELZINGA.
 2. Martinus Jan (Martin) RUITER, geboren {1938} te Vroomshoop.
 3. Luite Pieter (Peter) RUITER, geboren {1942} te Vroomshoop.
 4. Hendrik (Hank) RUITER, geboren {1948} te Vroomshoop, overleden {1994} Brisbane (Aus).

XIV.nz    Martinus Jan (Martin) RUITER, geboren {1938} te Vroomshoop, zoon van Pieter RUITER (zie XIII.od) en Hendrikje LEISNER.
Gehuwd (later gescheiden) {1967} te Brisbane (Aus) met Janneke HAARTSEN, geboren {1944}.
Kinderen:
 1. Kallista Marina RUITER, geboren {1969} te Brisbane (Aus).
 2. Peter Joshua RUITER, geboren {1972} te Brisbane (Aus).
 3. Reuben Matthew RUITER, geboren {1980} te Brisbane (Aus).

XIV.oa    Luite Pieter (Peter) RUITER, geboren {1942} te Vroomshoop, zoon van Pieter RUITER (zie XIII.od) en Hendrikje LEISNER.
Gehuwd {1968} te Brisbane (Aus) met Susan Denise CUMMINGS, geboren {1946} te Brisbane (Aus), dochter van Edwin Henry CUMMINGS en Ruth Melva HELYAR.
Kinderen:
 1. Sharon Marie RUITER, geboren {1970} te Brisbane (Aus).
  Gehuwd {1993} te Brisbane (Aus) met Darren Julian LOCHOWICS.
 2. Julie Ann RUITER, geboren {1971} te Brisbane (Aus).
  Gehuwd {1995} te Kingaroy (Aus) met Jamie Lloyd CROYDON.
 3. Peta Denise RUITER, geboren {1976} te Brisbane (Aus).
 4. Mark Edwin RUITER, geboren {1978} te Brisbane (Aus), overleden {1980} Brisbane (Aus).

XIV.ob    Hendrik (Hank) RUITER, geboren {1948} te Vroomshoop, overleden {1994} Brisbane (Aus), zoon van Pieter RUITER (zie XIII.od) en Hendrikje LEISNER.
Gehuwd (1) voor 1970 met Sally MILLS.
Gehuwd (2) 10-1970 te Brisbane (Aus) met Margaret FIELD.
Kinderen:
 1. Shaloam Kasia RUITER, geboren {1975} te Brisbane (Aus).
 2. Chelsea RUITER, geboren {1977} te Brisbane (Aus).

XIII.of    Roelof RUITER, geboren 17-01-1909 te Vroomshoop, overleden {1991} Brisbane, zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd 03-04-1929 te Leiden met Hendrikje ZUIDEMA, geboren 20-09-1909 te Hoogeveen, overleden {1993} Brisbane (Australie).
Omstreeks 1951 is dit gezin naar Australie geëmigreerd.

Kinderen:
 1. Gerrigje RUITER, geboren {1929} te Leiden.
  Gehuwd {1950} te Hoofddorp met Jacob VAN STRIEN, geboren {1929} te Houtrakpolder, zoon van Johannes VAN STRIEN en Maria MONSTER.
 2. Klaas Roelof (Ralph) RUITER, geboren {1941} te Leiden.
 3. Lucie Sophia RUITER, geboren {1944} te Leiden.
  Gehuwd {1970} te Brisbane (Aus) met Raymond George BURGE, geboren {1949} te Ingham (Aus).

XIV.od    Klaas Roelof (Ralph) RUITER, geboren {1941} te Leiden, zoon van Roelof RUITER (zie XIII.of) en Hendrikje ZUIDEMA.
Gehuwd (later gescheiden) {1964} te Brisbane (Aus) met Elaine Clare LEES, geboren {1948} te Brisbane (Aus), dochter van Harry LEES en NN PHYLIS.
Kinderen:
 1. Sharon Lee RUITER, geboren {1964} te Brisbane (Aus).
  Gehuwd {1995} te Callumvale (Aus) met John BECK.
 2. Mark RUITER, geboren {1966} te Brisbane (Aus).

XII.nq    Roelof Pieters RUITER [FOTOPAGINA], schilder, geboren 20-04-1878 te Vroomshoop, overleden 12-06-1929 Grand Rapids (VS), zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Roelof en Lammegien emigreerden in 1906 naar de Verenigde Staten. Kort na aankomst schreef Roelof een brief aan zijn familie in Nederland met het reisverslag. [LEES VERDER]
Roelof is aan nierziekte overleden als gevolg van zijn beroep als schilder.
Gehuwd 10-05-1900 te Almelo met Lammegien BOSSCHER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren 08-04-1878 te Ommen, overleden 24-06-1962 Grand Rapids (VS), dochter van Hemmo BOSSCHER en Lammegien ENSING.
In 1936 bezoeken Lammigje en haar dochter Emma Nederland. Eind augustus 1936 varen ze met de "Statendam" terug naar Amerika. Woonadres: 636 Olympia Street S.W. Grand Rapids.

Kinderen:
 1. Niesje RUITER [FOTOPAGINA], geboren 21-03-1901 te Almelo, overleden {1974} Grand Rapids (VS).
  Niesje schreef in 1970 een aantal pagina's met, wat zij noemde, "the early days of her life". [LEES VERDER]
  Niesje werd in de VS Nell genoemd.
  Gehuwd 10-09-1925 te Grand Rapids (VS) met John George BAAS, geboren 12-09-1899 te McBain (Michigan, VS), overleden {1974} Grand Rapids (VS).
 2. Lammegien RUITER [FOTOPAGINA], geboren 28-12-1902 te Vroomshoop, overleden {1993} Grand Rapids (VS).
  Lammegien werd in de VS Elisabeth genoemd.
  Gehuwd 05-07-1923 te Grand Rapids (VS) met Enno Ralph HAAN, geboren 09-01-1902 te Grand Rapids (VS), overleden 28-07-1961 Grand Rapids (VS).
 3. Pieter RUITER, geboren 18-09-1904 te Almelo, overleden 09-11-1956 Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (later gescheiden) 3-1935 te Detroit (Michigan, VS) met Martha VROOM, geboren 1904 te Ned..
 4. Emma RUITER, geboren 11-07-1906 te Grand Rapids (VS), overleden 11-03-1907 Grand Rapids (VS).
 5. Emma RUITER, onderwijzeres, geboren 08-01-1908 te Grand Rapids (VS), overleden {2004} Grand Rapids (VS).
  Naar aanleiding van Emma's overlijden verscheen een krantenartikel in de plaatselijke pers. [LEES VERDER]
  Ongehuwd gebleven.
 6. Irene RUITER [FOTOPAGINA], geboren 18-11-1909 te Grand Rapids (VS), overleden {1994} Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (1) 28-09-1934 te Grand Rapids (VS) met Jay. R. VENEMA, geboren 26-08-1908 te Grand Rapids (VS), overleden {1986} Arizona (VS).
  Gehuwd (2) {1992} te Raybrook Manor, Grand Rapids (Mi) met Claus BEUKEMA, geboren 1907, overleden {1993} Grand Rapids (Mi).
 7. Angelina RUITER, geboren 20-07-1911 te Grand Rapids (VS), overleden 29-07-1911 Grand Rapids (VS).
  Nederlandse naam : Arendje.
 8. Margaret RUITER, geboren 20-07-1911 te Grand Rapids (VS), overleden {1993} Grand Rapids (VS).
 9. Arthur RUITER, geboren 12-04-1913 te Grand Rapids (VS), overleden {1984} Grand Rapids (VS).
 10. Ruth RUITER, geboren 25-08-1914 te Grand Rapids (VS), overleden 01-09-1914 Grand Rapids (VS).
 11. Louis RUITER, geboren 17-01-1918 te Grand Rapids (VS), overleden {1975} Grand Rapids (VS).

XIII.oo    Arthur RUITER [FOTOPAGINA], geboren 12-04-1913 te Grand Rapids (VS), overleden {1984} Grand Rapids (VS), zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd 23-04-1938 te Grand Rapids (VS) met Ruth Esther ROGERS, geboren 27-11-1916 te Grand Rapids (VS), overleden {1997} Grand Rapids (VS).
Kinderen:
 1. Earl Rogers RUITER, geboren {1939} te Grand Rapids (VS).
 2. Mary Ruth RUITER, geboren {1943} te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (later gescheiden) {1964} te Grand Rapids (VS) met Michael Curtis VANDER VELDE, geboren {1943} te Grand Rapids (VS).
 3. Ralph Arthur RUITER, geboren {1947} te Grand Rapids (VS).
 4. Daniel Sidney RUITER, geboren {1950} te Grand Rapids (VS).
 5. Sue Ann RUITER, geboren {1953} te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd {1978} te Grand Rapids (VS) met Douglas L. BOUWENSE, geboren {1952} te Grand Rapids (VS).
 6. Michael John RUITER, geboren {1955} te Grand Rapids (VS), overleden {2000} Grand Rapids (VS).
 7. James Edward RUITER, geboren {1957} te Grand Rapids (VS).

XIV.of    Earl Rogers RUITER, geboren {1939} te Grand Rapids (VS), zoon van Arthur RUITER (zie XIII.oo) en Ruth Esther ROGERS.
Gehuwd {1961} te Grand Rapids (VS) met Ruth Lois VELTMAN, geboren {1941} te Prairie City (Iowa, VS).
Kinderen:
 1. Debora Ruth RUITER, geboren {1962} te Kalamazoo (Michigan, VS).
  Gehuwd {1989} te Framingham (Mass, VS) met Robert Douglas WOOD, geboren {1961}.
 2. Steven Earl RUITER, geboren {1965} te Park Ridge (Illinois, VS).
 3. Jonathan Mark RUITER, geboren {1968} te Framingham (Mass., VS).

XV.pk    Steven Earl RUITER, geboren {1965} te Park Ridge (Illinois, VS), zoon van Earl Rogers RUITER (zie XIV.of) en Ruth Lois VELTMAN.
Gehuwd {1986} te Grand Rapids (VS) met Leslie Carole VANDERGRIEND, geboren {1963} te Grand Rapids (VS).
Kinderen:
 1. Joshua Davis RUITER, geboren {1993} te Atlanta (Georgia, VS).
 2. Michael Steven RUITER, geboren {1998} te Seattle (Washington, VS).
 3. David Allan RUITER, geboren {2001} te Seatlle (Washington, VS).

XV.pl    Jonathan Mark RUITER, geboren {1968} te Framingham (Mass., VS), zoon van Earl Rogers RUITER (zie XIV.of) en Ruth Lois VELTMAN.
Gehuwd {1990} te Grand Rapids (VS) met Vicki L. VAN PUTTEN, geboren {1967} te Grand Rapids (VS).
Kinderen:
 1. Timothy Alan RUITER, geboren {1996} te Washington DC (VS).
 2. Charles Jeremy RUITER, geboren {1998} te Centreville (Virginia, VS).
 3. Juliana Kathleen RUITER, geboren {2000} te Centreville (Virginia, VS).

XIV.oh    Ralph Arthur RUITER, geboren {1947} te Grand Rapids (VS), zoon van Arthur RUITER (zie XIII.oo) en Ruth Esther ROGERS.
Gehuwd {1961} te Grand Rapids (VS) met Barbara Jean BOONE, geboren {1948} te Grand Rapids (VS).
Kinderen:
 1. Wendy Jean RUITER, geboren {1968} te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd {1988} te Grand Rapids (VS) met Aaron Thomas BRONKEMA, geboren {1968} te Grand Rapids (VS).
 2. Eric Douglas RUITER, geboren {1970} te Grand Rapids (VS).
 3. Robin Sue RUITER, geboren {1972} te Grand Rapids (VS).
 4. Ryan Arthur RUITER, geboren {1975} te Grand Rapids (VS).

XV.pn    Eric Douglas RUITER, geboren {1970} te Grand Rapids (VS), zoon van Ralph Arthur RUITER (zie XIV.oh) en Barbara Jean BOONE.
Gehuwd {2000} te Grand Rapids (VS) met Ann Kristin NYLANDER, geboren {1963} te Glendale (California, VS).
Kinderen:
 1. Hunter John RUITER, geboren {2001}.
 2. Violet Grace RUITER, geboren {2003}.

XV.pp    Ryan Arthur RUITER, geboren {1975} te Grand Rapids (VS), zoon van Ralph Arthur RUITER (zie XIV.oh) en Barbara Jean BOONE.
Gehuwd {1998} te Cedar Springs (Michigan, VS) met Daria Anne HAFER, geboren {1965} te Grand Rapids (VS).
Kinderen:
 1. Jessika Anne RUITER, geboren {1997} te Grand Rapids (VS).
 2. Justin Arthur RUITER, geboren {2001} te Grand Rapids (VS).

XIV.oi    Daniel Sidney RUITER, geboren {1950} te Grand Rapids (VS), zoon van Arthur RUITER (zie XIII.oo) en Ruth Esther ROGERS.
Gehuwd {1970} te Grand Rapids (VS) met Jayne Louise OOLE, geboren {1948} te Grand Rapids (VS).
Kinderen:
 1. Joel Daniel RUITER, geboren {1970} te Grand Rapids (VS), overleden 1970 Grand Rapids (VS).
 2. Bradley Daniel RUITER, geboren {1975} te Grand Rapids (VS), overleden {2001} Holland (Michigan, VS).
  Gehuwd {2001} te Holland (Michigan, VS) met Heather VAN HOVEN, geboren {1975} te Holland (Michigan, VS), overleden {2001} Holland (Michigan, VS).
  Bradley en Heather zijn beide omgekomen bij een auto-ongeluk.
 3. Kelly Jayne RUITER, geboren {1978}.

XIV.ok    Michael John RUITER, geboren {1955} te Grand Rapids (VS), overleden {2000} Grand Rapids (VS), zoon van Arthur RUITER (zie XIII.oo) en Ruth Esther ROGERS.
Gehuwd {1976} te Grand Rapids (VS) met Betsy Jo NANNINGA, geboren {1956} te Grand Rapids (VS).
Kinderen:
 1. Matthew RUITER, geboren {1984} te Grand Rapids (VS).
 2. Kendra RUITER, geboren {1988} te Grand Rapids (VS).

XIV.ol    James Edward RUITER, geboren {1957} te Grand Rapids (VS), zoon van Arthur RUITER (zie XIII.oo) en Ruth Esther ROGERS.
Gehuwd {1988} te Grand Rapids (VS) met Lou Ann BORIS, geboren {1964} te Grand Rapids (VS).
Kinderen:
 1. Alexander James RUITER, geboren {1998} te Grand Rapids (VS).
 2. Arend Paul RUITER, geboren {1998} te Grand Rapids (VS).

XIII.oq    Louis RUITER [FOTOPAGINA], geboren 17-01-1918 te Grand Rapids (VS), overleden {1975} Grand Rapids (VS), zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd (later gescheiden) 08-02-1937 te Grand Rapids (VS) met Margaret DIEPENHORST, geboren {1921} te Grand Rapids (VS), overleden {1986} San Bernardino (Californie, VS).
Gehuwd (2) {1956} te Grand Rapids (VS) met Evelyn Koets CARPENTER, geboren {1924} te Grand Rapids (VS), overleden 30-05-1966 Grand Rapids (VS).
Gehuwd (later gescheiden) {1967} te Grand Rapids (VS) met Tonia Kathleen VANDER WOUDE, geboren {1944} te Grand Rapids (VS).
Kinderen:
 1. Robert Louis RUITER, geboren {1938} te Grand Rapids (VS), overleden {1986} Florence (Carolina, VS).
 2. Kathy Lou RUITER, geboren {1968} te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd {1992} te Milwaukee (Oregon, VS) met Randal Scot WORDEN, geboren {1959} te Portland (Oregon, VS).
 3. Patricia Lynne RUITER, geboren {1969} te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd {1993} te Red Deer (Alberta, Canada) met David Ronald NOBLE.

XIV.om    Robert Louis RUITER, geboren {1938} te Grand Rapids (VS), overleden {1986} Florence (Carolina, VS), zoon van Louis RUITER (zie XIII.oq) en Margaret DIEPENHORST.
Gehuwd (later gescheiden) {1956} te Grand Rapids (VS) met Sharon Ann OOSTVEEN, geboren {1938} te Grand Rapids (VS), overleden {1986} Florence (Carolina, VS).
Kinderen:
 1. Robert Louis RUITER, geboren {1957} te Grand Rapids (VS).
 2. NN RUITER, geboren 1958 te Grand Rapids (VS), overleden 1958 Grand Rapids (VS).
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
 3. NN RUITER, geboren 1958 te Grand Rapids (VS), overleden 1958 Grand Rapids (VS).
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
 4. Sherri Lynn RUITER, geboren {1959} te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (later gescheiden) te Friends Hill (Texas, VS) met James HILL.
 5. Terri Jo RUITER, geboren {1961} te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd {1980} te Atmore (Alabama, VS) met Robert Samuel KELLEY, geboren {1959} te Jackson (Michigan, VS).

XI.hf    Rein Durks RUITER, arbeider, geboren 25-12-1850 te Tjalleberd, overleden 16-01-1876 Nijehaske, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
Gehuwd 12-06-1875 te Aengwirden met Afke Luites BAAS, geboren 25-08-1849 te Haskerdijken, dochter van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED
Bij huwelijk is Rein 24 jaar, geboren Tjalleberd, arbeider, wonende Nijehaske. Afke is 25 jaar, zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband, binnen laatste 6 maanden te Holwerd.

Kind:
 1. Luite Reins RUITER, geboren 23-06-1876 te Terband, overleden 04-07-1876 Terband.

X.cp    Hendrik Reins RUITER, veenarbeider, geboren 02-06-1817 te Tjalleberd, overleden 28-03-1892 Tijnje, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Volgens Bevolkingsregister woonde in 1872 zijn broer Wieger bij Hendrik in en verhuisde met hen op 20/4/1876 naar Terwispel.
Gehuwd 30-10-1864 te Oudehaske met Margjen Jacobs MOED [FOTOPAGINA], geboren 09-10-1841 te Nijehaske, overleden 28-12-1923 Tijnje, dochter van Jacob Berends MOED en Ummigjen Franzes SLOT
Volgens Margje Ruiter : Hendrik woonde met 2 broers in de Warren bij Tijnje; hier was Margje Moed huishoudster. Hendrik verhuurde pramen in de Warren, hetgeen een redelijk bestaan verzekerde; zelfs genoeg om er een naaister op na te houden. Margje heeft haar hele leven in de Warren gewoond. Volgens Kerst Ruiter woonden Hendrik en Wieger samen in Oudehaske en was Margje Moed daar huishoudster. Volgens huwelijksakte was Margje dienstmeid.

Kinderen:
 1. doodgeb. dochter RUITER, geboren 04-03-1865 te Oudehaske, overleden 04-03-1865 Oudehaske.
 2. Jacob Hendriks RUITER, veenarbeider, boer, geboren 04-03-1865 te Oudehaske, overleden 12-10-1930 Tijnje.
 3. Wieger Hendriks RUITER, geboren 17-11-1870 te Tijnje, overleden 19-11-1899 Tijnje.
 4. Trijntje Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren 16-01-1877 te Tijnje, overleden 28-01-1950 Ureterp.
  Toen Trijntje stierf was ze weduwe; ze zat in een tehuis. Ze werd op donderdag 2 februari 1950 in Tijnje begraven.
  Gehuwd 12-06-1913 te Opsterland met Feitze JEENINGA, geboren 15-02-1868 te Tijnje, overleden 17-03-1931 Zuidlaren, zoon van Bauke Feddes JEENINGA en Trijntje Tjipkes VAN DER VLIET.

XI.hk    Jacob Hendriks RUITER [DOSSIER], veenarbeider, boer, geboren 04-03-1865 te Oudehaske, overleden 12-10-1930 Tijnje, zoon van Hendrik Reins RUITER (zie X.cp) en Margjen Jacobs MOED.
In 1901 is Jacob veenarbeider en woont in Terwispel. Zonder twijfel wordt hier Tijnje bedoeld, dat tot circa 1910 onder Terwispel viel.
Jacob was de mannelijke helft van een tweeling; zijn zusje werd dood geboren. Hendrik en Margje woonden in Oudehaske, Margje was zonder beroep. Jacob is op donderdag 16 oktober begraven in Tijnje.
Gehuwd (1) 11-03-1886 te Tijnje met Attje Hendriks LAGEVEEN, dienstmeid, geboren 05-05-1864 te Tijnje, overleden 10-03-1898 Tijnje, dochter van Hendrik Wiebes LAGEVEEN en Jantje Jeens AKKERMAN
Dit is het eerste huwelijk van Jacob Ruiter.Bij huwelijk is Attje dienstmeid.
Gehuwd (2) 18-12-1903 te Tijnje met Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN [FOTOPAGINA], geboren 29-06-1876 te 't Meer, overleden 16-08-1955 Drachten, dochter van Sjoerd Hendriks VAN WOUDEN en Sietske Bouwes VAN DER LAAN
Volgens Margje Ruiter : Jacob heeft bij Van Ek gewerkt, die kwam uit 't Meer. Toen de veenderij ophield en Van Ek ook, kocht Jacob land en boerderij. Zijn zoon Sjoerd hielp hem met het bedrijf (Hendrik en Hendrik Wiebe waren al het huis uit) en nam dat na Jacob's overlijden in 1930 over. Jacob is aan kanker gestorven. Volgens verschillende nazaten van Jacob was er nog sprake van een klein dochtertje dat in een petgat is verdronken. Dit dochtertje zou wellicht een 'onecht' kind van Elisabeth zijn. Dit dochtertje hebben we inderdaad opgespoord. Het is Cornelia (Neeltje) van Wouden, geboren 24 sep 1902 in Bockheim (Dld), en overleden op 20 sep 1912 te Nijbeets.

Kinderen:
 1. Hendrik RUITER, veenarbeider, arbeider, geboren 15-08-1886 te Tijnje, overleden {1973} Joure.
 2. Jantje RUITER, geboren 19-07-1888 te Tijnje, overleden 05-08-1901 Leeuwarden (zkh).
  Bij overlijden woont Jantje in Terwispel. Jantje is overleden in het ziekenhuis van Leeuwarden; ze leed aan botkanker.
 3. Hendrik Wiebe RUITER, geboren 07-12-1890 te Tijnje, overleden {1971} Tijnje.
 4. Margje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 14-10-1893 te Tijnje, overleden {1985} Leeuwarden.
  Gehuwd 15-05-1919 te 't Bildt met Foppe ANDRINGA [FOTOPAGINA], geboren 28-08-1892 te St.Annaparochie, overleden {1976} Leeuwarden, zoon van Sjoerd ANDRINGA en Yfke VAN DER WAL.
 5. Dirkje RUITER [FOTOPAGINA], geboren 22-03-1896 te Tijnje, overleden 09-04-1963 Leeuwarden.
  Dirkje is begraven op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden. Ze woonde in de Sumatrastraat 9.
  Gehuwd 19-09-1918 te Beverwijk met Piet BROEKSMA [FOTOPAGINA], politieagent, geboren 23-10-1894 te Holwerd, overleden 29-01-1967 Leeuwarden, zoon van Sijbren Harmens BROEKSMA en Antje Jacobs SCHAAP.
  Van Piet Broeksma verscheen een kort artikel in de plaatselijke krant. [LEES VERDER]
 6. Sjoerd RUITER, geboren 08-01-1905 te Tijnje, overleden {1979} Tijnje.
 7. Wieger RUITER, chauffeur (1934), geboren 27-12-1906 te Tijnje, overleden {1976} Trenton, Ontario (Can).
 8. Sietske RUITER [FOTOPAGINA], geboren 12-09-1908 te Tijnje, overleden {1995} VS.
  In VS bekend als Shirley Cloo.
  Gehuwd 1930 te Opsterland met Marten CLOO [FOTOPAGINA], geboren 22-06-1906 te Zeist, overleden 4-1974.
 9. Kerst RUITER, geboren 26-12-1909 te Tijnje, overleden {1993} Nijbeets.
 10. Jannes RUITER, postbode, geboren 18-04-1911 te Tijnje, overleden {1981} Drachten.
 11. Hendrikus RUITER, geboren 29-06-1912 te Tijnje, overleden 14-10-1912 Tijnje.
 12. Neeltje RUITER, geboren 06-11-1913 te Tijnje, overleden 08-01-1914 Tijnje.
 13. Neeltje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 27-12-1914 te Tijnje, overleden {1999} Nij Beets. Gehuwd 07-05-1937 met Aize TOLSMA [FOTOPAGINA], geboren 22-07-1910 te Drachten, overleden {1995} Nij Beets, zoon van Harmen TOLSMA en Oedske DE VRIES.
 14. Trijntje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 19-04-1917 te Tijnje, overleden {1978} Sneek.
  Begraven te Hidaard.
  Gehuwd 20-05-1938 te Hidaard met Tjeerd HINGST [FOTOPAGINA], geboren 02-07-1905, overleden {1990} Sneek.
 15. Hendrikus RUITER, geboren 08-09-1918 te Tijnje, overleden 15-01-1919 Tijnje.

XII.ny    Hendrik RUITER [DOSSIER] [RUITERSTEE], veenarbeider, arbeider, geboren 15-08-1886 te Tijnje, overleden {1973} Joure, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Attje Hendriks LAGEVEEN.
Na het overlijden Hendrik Ruiter verscheen in het 'Kerknieuws' van de gereformeerde kerk van Tijnje een 'in memoriam'. [LEES VERDER]
Gehuwd 03-04-1919 te Tijnje met Trijntje MEIJER [zie stamboom MEIJER] [FOTOPAGINA], geboren 24-05-1892 te Tijnje, overleden 25-02-1966 Heerenveen (zkh), dochter van Bindert Ruurds MEIJER en Hinke Annes KRAMER
De brief die haar moeder haar schreef terwijl ze in de Verenigde Staten verbleef is bewaard gebleven. [LEES VERDER]
Op basis van het Amerikaans 'avontuur' van Trijntje heb ik in het najaar van 2006 een kort verhaal geschreven. [LEES VERDER]
In 1916 woonde Trijntje in Langezwaag Klidze. Volgens Jeltje de Roo : Trijntje's moeder Hinke, had uit het huwelijk met Rintje 3 dochters gekregen, waarvan er minstens twee, waaronder Anne, naar Amerika emigreerden. Trijntje heeft een jaar bij een van hen in Chicago in de huishouding gewerkt, ze kreeg daar verkering met een geëmigreerde neef, en wilde er blijven om te trouwen. Vanwege de slechte toestand thuis (haar vader was alkoholist) vroeg haar moeder haar om weer terug te komen; Trijntje was toen ongeveer 20 jaar. Trijntje had haar zinnen in eerste instantie op Hendrik Wiebe gezet, maar die trouwde met iemand anders.

Kinderen:
 1. Jacob RUITER, geboren {1922} te Tijnje, overleden 10-03-1922 Tijnje.
 2. Jacob (Jappie) RUITER, (Electro)monteur, technicus, geboren {1923} te Tijnje, overleden {1985} Heerenveen.
 3. Bindert Henk (Binne) RUITER      [OVERLIJDEN] [GRAFSTEEN], geboren {1931} te Tijnje, overleden {2013} Heerenveen. Gehuwd {1956} te Oosterwolde met Wieke JANSMA, geboren {1932} te de Knijpe, dochter van Dirkje JANSMA.

XIII.os    Jacob (Jappie) RUITER [DOSSIER], (Electro)monteur, technicus, geboren {1923} te Tijnje, overleden {1985} Heerenveen, zoon van Hendrik RUITER (zie XII.ny) en Trijntje MEIJER.
Een jeugdherinnering aan mijn vader. [LEES VERDER]
Mijn vader moest in de oorlog dwangarbeid verrichten in Duitsland. Hij besloot onder te duiken. [LEES VERDER]
Gehuwd (later gescheiden) {1946} te gem. Doniawerstal met Jeltje DE ROO [zie stamboom DE ROO] [FOTOPAGINA] [RUITERSTEE], geboren {1921} te Westermeer (bij Joure), dochter van Jacob Alberts DE ROO en Afke Douwes SCHAAFGehuwd (2) {1973} te Heerenveen met Marie Baukje GOMBAULT, geboren {1931} te Leeuwarden.
Kinderen:
 1. Afke Trijntje RUITER, kleuterjuf, geboren {1947} te Ouwsterhaule.
 2. Hendrik Jacob (Henk) RUITER, technicus, monteur, geboren {1949} te Heerenveen.
 3. Jacob Albert (Jaap) RUITER, computerprogrammeur, geboren {1954} te Heerenveen.

XIV.op    Afke Trijntje RUITER, kleuterjuf, geboren {1947} te Ouwsterhaule, dochter van Jacob (Jappie) RUITER (zie XIII.os) en Jeltje DE ROO. Gehuwd {1970} te Heerenveen met Hotze Djurre DE JONG, geboren {1946} te Pingjum, zoon van Djurre DE JONG en Judith Maria Johanna VAN DEN HEUVEL.
Kinderen:
 1. Irmen Jurrian DE JONG, geboren {1974} te Alkmaar.
 2. Harriët Eline DE JONG, geboren {1977} te Alkmaar.

XIV.oq    Hendrik Jacob (Henk) RUITER, technicus, monteur, geboren {1949} te Heerenveen, zoon van Jacob (Jappie) RUITER (zie XIII.os) en Jeltje DE ROO. Gehuwd {1971} te Heerenveen met Grietje NUTTERS, geboren {1946} te Bovenknijpe, dochter van Jacob NUTTERS en Grietje DE VRIES.
Kinderen:
 1. Mark RUITER, geboren {1975} te Heerenveen.
 2. Karin RUITER, geboren {1978} te Heerenveen.

XV.qc    Mark RUITER, geboren {1975} te Heerenveen, zoon van Hendrik Jacob (Henk) RUITER (zie XIV.oq) en Grietje NUTTERS.
Gehuwd {2003} te Ysbrechtum met Jacomijn WEIJER.
Kinderen:
 1. Yoline Maria Claire RUITER, geboren {2006} te Groningen (zkh).
 2. Kyan RUITER, geboren {2010} te Drachten (zkh).

XIV.or    Jacob Albert (Jaap) RUITER, computerprogrammeur, geboren {1954} te Heerenveen, zoon van Jacob (Jappie) RUITER (zie XIII.os) en Jeltje DE ROO. Gehuwd (later gescheiden) {1987} te Groningen met Froukje Marja VAN DER ZWAAG, geboren {1957} te Heerenveen.
Samenwonend (2) {1987} met Denise Loraine WALRAVEN, geboren {1962} te 's-Gravenhage.
Kinderen:
 1. Elske Charlotte RUITER, geboren {1987} te Groningen.
 2. Rein Tjalling RUITER, geboren {1990} te Groningen.
 3. Geert Symen RUITER, geboren {1993} te Groningen.
  Geert werd in 2006 met zijn voetbalteam kampioen. [LEES VERDER]

XV.qf    Rein Tjalling RUITER [KRANT], geboren {1990} te Groningen, zoon van Jacob Albert (Jaap) RUITER (zie XIV.or) en Froukje Marja VAN DER ZWAAG.
Rein werd in 2007 kampioen met zijn voetbalteam. [LEES VERDER]
Samenwonend met Kim BOLT.
Kinderen:
 1. Lina Esmee RUITER [GEBOORTE], geboren {2015} te Groningen.
 2. Elin Isabel RUITER [GEBOORTE], geboren {2018} te Groningen.

XII.oa    Hendrik Wiebe RUITER [DOSSIER], geboren 07-12-1890 te Tijnje, overleden {1971} Tijnje, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Attje Hendriks LAGEVEEN.
Gehuwd (1) 16-07-1915 te gem. Opsterland met Sietske WEILAND [FOTOPAGINA], geboren 12-06-1893 te Tijnje, overleden 05-11-1918 Tijnje, dochter van Hendrik Everts WEILAND en Finske Sierds AARDEMA.Gehuwd (2) 06-05-1921 te gem. Opsterland met Baukje BOUMA [FOTOPAGINA], geboren 26-08-1901 te Ureterp, overleden 05-01-1948 gem. Opsterland, dochter van Jannes BOUMA en Hendrikje VAN DER MEULEN.
Kinderen:
 1. Attje RUITER [FOTOPAGINA], geboren 22-03-1918 te Tijnje, overleden {2007} Groningen (zkh).
  Bij overlijden woonachtig te Haren. Begraven op de Harenerhof te Haren.
  Gehuwd {1944} te Tijnje met Jan HELDER, geboren 29-07-1918 te Augustinusga, overleden {1998} Groningen (zkh).
 2. Hendrika (Hennie) RUITER, geboren {1922} te Tijnje, overleden {2006} Hoogeveen.
  Hennie is op 11-1-2006 in Hoogeveen begraven.
 3. Jacob RUITER, geboren {1925} te Tijnje, overleden {2007} Drachten.

XIII.ow    Jacob RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1925} te Tijnje, overleden {2007} Drachten, zoon van Hendrik Wiebe RUITER (zie XII.oa) en Baukje BOUMA.
Begraven 27 jan 2007 te Drachten.
Gehuwd {1954} te Utingeradeel met Jantje KRAMER, geboren {1933} te Oldeboorn, overleden {1999} Drachten.
Kinderen:
 1. Jan RUITER, geboren 09-1956 te Utingeradeel.
 2. Baukje RUITER, geboren 10-1957 te Oldeboorn.
  Gehuwd met Jan NN.
 3. Klaas RUITER, geboren {1959} te Oldeboorn, overleden {2005} Drachten.
 4. Attie RUITER, geboren {1960}.
  Gehuwd met Jan NN.
 5. Hendrik RUITER, geboren {1960}.
 6. Hinke (Hennie) RUITER, geboren {1960}.
  Gehuwd met Sietse NN.
 7. Jos RUITER, geboren {1960}.
 8. Margje RUITER, geboren {1960}.
  Gehuwd met Marcel NN.

XIV.ou    Jan RUITER, geboren 09-1956 te Utingeradeel, zoon van Jacob RUITER (zie XIII.ow) en Jantje KRAMER.
Gehuwd met Binnie NN.
Kind:
 1. Linda RUITER, geboren {1990}.

XIV.os    Klaas RUITER, geboren {1959} te Oldeboorn, overleden {2005} Drachten, zoon van Jacob RUITER (zie XIII.ow) en Jantje KRAMER.
Op 16 maart begraven Slingehof.
Gehuwd 1983 met Sijke HOEKSTRA.
Kinderen:
 1. Jacob RUITER, geboren {1984} te Drachten.
 2. Jackelien RUITER, geboren {1987} te Drachten.

XIV.ot    Hendrik RUITER, geboren {1960}, zoon van Jacob RUITER (zie XIII.ow) en Jantje KRAMER.
Gehuwd met Aafke NN.
Kinderen:
 1. Jantje RUITER, geboren {1985}.
 2. Tjeardje RUITER, geboren {1985}.

XIV.ow    Jos RUITER, geboren {1960}, zoon van Jacob RUITER (zie XIII.ow) en Jantje KRAMER.
Gehuwd met Anneke NN.
Kinderen:
 1. Janna RUITER, geboren {1990}.
 2. Jappie RUITER, geboren {1990}.
 3. Trientsje RUITER, geboren {1990}.

XII.od    Sjoerd RUITER [DOSSIER], geboren 08-01-1905 te Tijnje, overleden {1979} Tijnje, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN.
Sjoerd heeft aantekeningen nagelaten waarin hij zijn inzichten naar voren brengt m.b.t. de verveningen. [LEES VERDER]
Gehuwd 26-05-1933 te gem. Opsterland met Rinkje VEENSTRA [FOTOPAGINA], geboren 18-05-1905 te Beets, overleden {2000} Ureterp, dochter van Hendrik VEENSTRA en Aaltje VEGELIN.
Kinderen:
 1. Aaltje RUITER, geboren {1934} te Beets, overleden {2015} Beetsterzwaag.
 2. Jacob (Jappie) RUITER, geboren {1938} te Beets.
 3. Hendrik RUITER, geboren {1943} te Beets.
 4. Elisabeth (Betty) RUITER [OVERLIJDEN], geboren {1947} te Beets, overleden {2016} Drachten. Gehuwd 02-1969 te Opsterland met Wiebe VOLLEMA.

XIII.ox    Aaltje RUITER, geboren {1934} te Beets, overleden {2015} Beetsterzwaag, dochter van Sjoerd RUITER (zie XII.od) en Rinkje VEENSTRA. Gehuwd {1958} te Beetsterzwaag met Hielke SPOELSTRA, geboren {1934} te Boornbergum, zoon van Haije Hielkes SPOELSTRA en Aukje RIEMERSMA.
Kinderen:
 1. Haaie SPOELSTRA, geboren {1959} te De Wilgen/de Veenhoop.
  Gehuwd (later gescheiden) {1980} met Trijntje HOEKSTRA.
  Samenwonend sinds {2009} met Heleen KOLENBRANDER.
 2. Sjoerd SPOELSTRA, geboren {1960} te De Wilgen/de Veenhoop.
 3. Sjouke SPOELSTRA, geboren {1961} te De Wilgen/de Veenhoop.
 4. Jappie SPOELSTRA, geboren {1963} te De Wilgen/de Veenhoop.
 5. Jouke SPOELSTRA, geboren {1965} te De Wilgen/de Veenhoop.
 6. Hendrik SPOELSTRA, geboren {1967} te De Wilgen/de Veenhoop.
 7. Rina Elisabeth SPOELSTRA, geboren {1973} te De Wilgen/de Veenhoop, overleden {1989} De Wilgen.

XIII.oy    Jacob (Jappie) RUITER, geboren {1938} te Beets, zoon van Sjoerd RUITER (zie XII.od) en Rinkje VEENSTRA. Gehuwd {1963} te gem. Opsterland met Oetsiena (Siene) TAEKEMA, geboren {1937} te Ureterp, dochter van Anne TAEKEMA en Sjoukje YBEMA.
Kinderen:
 1. Sjoukje RUITER, geboren {1964} te Beets.
  Gehuwd met Poppe VAN DER MOLEN.
 2. Sjoerd RUITER, geboren {1966} te Beets.
 3. Rina RUITER, geboren {1967} te Beets.
 4. Anita Geertje RUITER, geboren {1982} te Drachten.
  Anita is in ziekenhuis van Drachten geboren.

XIV.pb    Sjoerd RUITER, geboren {1966} te Beets, zoon van Jacob (Jappie) RUITER (zie XIII.oy) en Oetsiena (Siene) TAEKEMA.
Gehuwd {1990} te Beetsterzwaag met Jeltsje DIJKSTRA, geboren {1968} te Deersum, dochter van Jelle DIJKSTRA en Janke VAN DER HEIDE.
Kinderen:
 1. Jorn Jacob RUITER, geboren {1999} te Groningen.
 2. Mirjam RUITER, geboren {2000} te Nij Beets.
 3. Esther RUITER, geboren {2004} te Nij Beets.

XIII.oz    Hendrik RUITER     , geboren {1943} te Beets, zoon van Sjoerd RUITER (zie XII.od) en Rinkje VEENSTRA.
Gehuwd {1966} te gem. Smallingerland met Wikje DE JONG, geboren {1945} te De Wilgen, dochter van Wietze DE JONG en Anna VAN DER VEER.
Kinderen:
 1. Sjoerd Hendrik RUITER, geboren {1966} te Drachten.
 2. Wietze Gerrit RUITER, geboren {1969} te Leeuwarden.
 3. Kornelis Johan RUITER, geboren {1973} te Leeuwarden.

XIV.pe    Sjoerd Hendrik RUITER, geboren {1966} te Drachten, zoon van Hendrik RUITER (zie XIII.oz)      en Wikje DE JONG.
Gehuwd {2000} te Drachten met Barbara VAN HOUTEN, geboren {1977} te Drachten, dochter van Hilke VAN HOUTEN en Hiltje ELVERDINK.
Kinderen:
 1. Iris RUITER, geboren {2002} te Drachten.
 2. Marit RUITER, geboren {2004} te Drachten.

XIV.pf    Wietze Gerrit RUITER, geboren {1969} te Leeuwarden, zoon van Hendrik RUITER (zie XIII.oz)      en Wikje DE JONG.
Samenwonend met Natasja DROGT, geboren {1975}, dochter van Jan DROGT en Hillie DE BOER.
Kinderen:
 1. Siebren Hendrik Jan RUITER, geboren {2005} te Beetsterzwaag.
 2. Aranka Hilly Wikje RUITER, geboren {2008} te Drachten.

XIV.pg    Kornelis Johan RUITER, geboren {1973} te Leeuwarden, zoon van Hendrik RUITER (zie XIII.oz)      en Wikje DE JONG.
Gehuwd {2002} te Kolding (Den) met Anne RASMUSSEN, geboren {1976} te Herning (Den), dochter van Birgitte RASMUSSEN.
Kinderen:
 1. Malte Hendrik RUITER, geboren {2004} te Kolding (Den).
 2. Oskar Aksel RUITER, geboren {2006} te Kolding (Den).
 3. Ella-mai RUITER, geboren {2010} te Kolding.

XII.oe    Wieger RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], chauffeur (1934), geboren 27-12-1906 te Tijnje, overleden {1976} Trenton, Ontario (Can), zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN.
In mei 1956 geëmigreerd naar Canada.
Gehuwd 14-08-1934 te Grootegast met Griet DE BOER [FOTOPAGINA], geboren 28-03-1908 te Stroobos, overleden {1995} Hamilton, Ontario (Can), dochter van Jan Pieter DE BOER en Tetje SIKKENS.
Kinderen:
 1. Jacob RUITER      [FOTOPAGINA] [FOTOALBUM] [OVERLIJDEN], geboren {1935} te Ede, overleden {2014} Oshawa, Ontario (Can).
  Jacob is geëmigreerd naar Canada, geen kinderen.
  Gehuwd (later gescheiden) {1964} met Roelie JONKERS, geboren {1943}, dochter van Willem JONKERS
 2. Jan Pieter RUITER [GRAFSTEEN], geboren {1936} te Ede, overleden 22-01-1946 Brummen (Gld).
 3. Tetje RUITER, geboren {1940} te Zutphen, overleden 30-11-1940 Zutphen.
 4. Tetje RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren {1941} te Brummen (Gld).
  Uit eerste huwelijk met Adrie van Dijk zijn drie kinderen geboren. Tetje is geëmigreerd naar Canada.
  Gehuwd (1) met Adrie VAN DIJK.
  Gehuwd (2) met Wietze ZUIDEMA.
 5. Elisabeth RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren {1946} te Brummen (Gld).
  Elisabeth geëmigreerd naar Canada, daar gehuwd en twee kinderen.
  Gehuwd met Robert MATTINSON [OVERLIJDEN], geboren 03-1947, overleden {2006}.
 6. Jan Pieter RUITER, geboren {1948} te Brummen (Gld).

XIII.pg    Jan Pieter RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren {1948} te Brummen (Gld), zoon van Wieger RUITER (zie XII.oe) en Griet DE BOER.
Gehuwd (1) {1973} te Trenton, Ontario (Can) met Nellie Johanna PIKAART, geboren {1954} te Trenton, Ontario (Can).
Gehuwd (2) {2004} te Toronto met Julia Carolyn FINLAYSON, geboren {1948} te Toronto, Ontario (Can).
Kinderen:
 1. Jessica Ann Margaret RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1977} te Oshawa, Ontario (Can).
  Jessica is geadopteerd.
 2. Melinda Ruth RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1978} te Oshawa, Ontario (Can).
 3. Stephen John William RUITER, geboren {1979} te Oshawa, Ontario (Can).
 4. Leanne Joy RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1980} te Oshawa, Ontario (Can).
  Gehuwd {2004} te Oshawa, Ontario (Can) met David Joseph Lee HAIN, geboren {1978} te Oshawa, Ontario (Can), zoon van David HAIN en Sherry MISZTAK.

XIV.pj    Stephen John William RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1979} te Oshawa, Ontario (Can), zoon van Jan Pieter RUITER (zie XIII.pg) en Nellie Johanna PIKAART.
Gehuwd {2005} te Unionville, Ontario (Can) met Arlynne Leah FINLAYSON.
Kind:
 1. Noah Kees RUITER, geboren {2009} te Markham/Stoufville (Can.).

XII.og    Kerst RUITER [FOTOPAGINA], geboren 26-12-1909 te Tijnje, overleden {1993} Nijbeets, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN. Gehuwd 27-10-1932 met Tjitske TOLSMA [FOTOPAGINA], geboren 23-07-1909 te Drachten, overleden {2005} Drachten, dochter van Harmen TOLSMA en Oedske DE VRIES.
Kinderen:
 1. Oedske (Dora) RUITER, geboren {1933} te Tijnje.
  Gehuwd {1951} te Hennaarderadeel met Cornelis PUNTER, geboren {1928}.
 2. Jacob (Jake) RUITER, geboren {1934} te Beets.
 3. Elisabeth RUITER, geboren {1935} te Beets.
  Gehuwd {1957} te Hennaarderadeel met Pieter JANSEN, geboren {1932}.
 4. Harmen RUITER, geboren {1937} te Beets.
 5. Sietske Marie RUITER, geboren {1939} te Beets.
  Gehuwd {1963} te Hennaarderadeel met Jelle SCHILSTRA, geboren {1934} te Ferwoude, overleden {2000} Exmorra.
 6. Pietje RUITER, geboren {1941} te Beets.
  Gehuwd {1963} te Hennaarderadeel met Jan JANSEN, geboren {1938}.
 7. Neeltje RUITER [GRAFSTEEN], geboren {1942} te Beets, overleden {1993} Easterein. Gehuwd {1965} te Hennaarderadeel met Gerrit Sjirk KEUNING, geboren {1941}.
 8. Aaltje RUITER, geboren {1943} te Beets.
  Gehuwd {1965} te Hennaarderadeel met Arie BERGSTRA, geboren {1939}, overleden {1998}.
 9. Sjoerd RUITER, geboren {1945} te Beets.
 10. Atje RUITER     , geboren {1948} te Beets.
  Gehuwd {1969} te Hennaarderadeel met Sjoerd VISSER, geboren {1942}.
 11. Trijntje (Tine) RUITER     , geboren {1950} te Hidaard.
  Gehuwd {1974} met Johannes DIJKSTRA, geboren {1950}.
 12. Folkert RUITER, geboren {1956} te Hidaard.

XIII.pi    Jacob (Jake) RUITER, geboren {1934} te Beets, zoon van Kerst RUITER (zie XII.og) en Tjitske TOLSMA.
Naar Canada geëmigreerd.
Gehuwd {1957} te Rauwerderhem met Joukje (Jean) BRON, geboren {1935}.
Kinderen:
 1. Kenneth Charles RUITER, geboren {1959}.
 2. James Paul (Jim) RUITER, geboren {1961}.
 3. Wendy RUITER, geboren {1962}.
  Gehuwd {1984} met Peter SMIT.
 4. Theona Grace RUITER, geboren {1963}.
  Gehuwd (later gescheiden) {1986} met Randall William (Randy) CROCKET, geboren {1963}.
 5. Jacqueline RUITER, geboren {1966}.
  Gehuwd met Bert VAN BASTEN, geboren {1966}.
 6. Irene Olivia RUITER, geboren {1979}.

XIV.pl    Kenneth Charles RUITER, geboren {1959}, zoon van Jacob (Jake) RUITER (zie XIII.pi) en Joukje (Jean) BRON.
Gehuwd {1989} met Cindy VAN HEMERT, geboren {1964}.
Kinderen:
 1. Kyle Jacob RUITER, geboren {1993}.
 2. Christopher John RUITER, geboren {1994}.
 3. Leak Justine RUITER, geboren {1998}.

XIV.pm    James Paul (Jim) RUITER, geboren {1961}, zoon van Jacob (Jake) RUITER (zie XIII.pi) en Joukje (Jean) BRON.
Gehuwd {1981} met Debra Ann (Debbie) JANSEN, geboren {1961}.
Kinderen:
 1. Erica Lee RUITER, geboren {1985}.
 2. Nicole Leanne RUITER, geboren {1987}.
 3. Tyler James RUITER, geboren {1992}.

XIII.pk    Harmen RUITER, geboren {1937} te Beets, zoon van Kerst RUITER (zie XII.og) en Tjitske TOLSMA.
Gehuwd {1959} te Bolsward met Siebrigje (Siepie) PIEKSMA, geboren {1938} te Wommels, dochter van Siebren PIEKSMA en Taetske DUIZENDSTRA.
Kinderen:
 1. Taetske (Thea) RUITER, geboren {1960} te Bayum.
  Gehuwd {1983} te Bolsward met Anne DAM, geboren {1957} te Paesens, zoon van Jan DAM
 2. Tjitske RUITER, geboren {1962} te Leeuwarden.
  Gehuwd {1983} te Lemmer met Gabry HARKEMA, geboren {1960} te Rotterdam, zoon van Arjen HARKEMA en Antje GROUWSTRA.
 3. Aaltje (Alie) RUITER, geboren {1965} te Lemmer.
  Gehuwd {1991} te Groningen met Herman KOOPMAN, geboren {1967}.
 4. Kerst RUITER, geboren {1970} te Lemmer.

XIV.pu    Kerst RUITER, geboren {1970} te Lemmer, zoon van Harmen RUITER (zie XIII.pk) en Siebrigje (Siepie) PIEKSMA.
Gehuwd {1996} te Lemmer met Hetty Gerda METSELAAR, geboren {1973}, dochter van Ane METSELAAR
Kinderen:
 1. Maaike RUITER, geboren {2002} te Sneek.
 2. Femke RUITER, geboren {2006} te Sneek.

XIII.pp    Sjoerd RUITER, geboren {1945} te Beets, zoon van Kerst RUITER (zie XII.og) en Tjitske TOLSMA.
Gehuwd {1969} te Sneek met Lieuwkje DIJKSTRA, geboren {1946} te Oosterbierum.
Kinderen:
 1. Ymkje Irma RUITER, geboren {1972} te Sneek.
 2. Tjitske Christina RUITER, geboren {1980} te Hidaard.
 3. Trijntje Elisabeth RUITER, geboren {1981} te Hidaard.

XIV.pv    Ymkje Irma RUITER     , geboren {1972} te Sneek, dochter van Sjoerd RUITER (zie XIII.pp) en Lieuwkje DIJKSTRA.
Gehuwd (later gescheiden) {1997} met Luutsen DE JONG, geboren {1969}.
Kinderen:
 1. Esther DE JONG, geboren {2000} te Ede.
 2. Matthijs DE JONG, geboren {2002} te Ede.

XIII.ps    Folkert RUITER, geboren {1956} te Hidaard, zoon van Kerst RUITER (zie XII.og) en Tjitske TOLSMA. Gehuwd {1978} te Opsterland met Grietje VRIJBURG, geboren {1959}.
Kinderen:
 1. Kerst RUITER, geboren {1980} te Nijbeets.
 2. Gerdina RUITER, geboren {1989}.
 3. Jonathan RUITER, geboren {1997}.

XIV.py    Kerst RUITER, geboren {1980} te Nijbeets, zoon van Folkert RUITER (zie XIII.ps) en Grietje VRIJBURG.
Gehuwd {2004} met Petra VAN DER VELDE, geboren 3-1978.
Kind:
 1. Boukje RUITER, geboren {2008} te Drachten.

XII.oh    Jannes RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], postbode, geboren 18-04-1911 te Tijnje, overleden {1981} Drachten, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN. Gehuwd 25-05-1939 te gem. Opsterland met Tjitske Akke KRAMER [FOTOPAGINA], geboren 30-01-1915 te Boornbergum, overleden {2007} Drachten, dochter van Rinze KRAMER en Neeltje VAN DER GLAS.
Kinderen:
 1. Neeltje RUITER, geboren {1940} te Beets, overleden 25-02-1940 Beets.
 2. Neeltje (Nelly) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {1941} te Nijbeets, overleden {2002} Nijverdal. Gehuwd {1965} te Drachten met Gerard BOSGRA [FOTOPAGINA], geboren {1942}.
 3. Jacob (Jappie) RUITER, geboren {1942} te Nij Beets, overleden {2013} Drachten.
 4. Rinze RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1943} te Drachten.
 5. Elisabeth Tjitske RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1946} te Drachten.
  Gehuwd {1984} te Huizen met Ronald Marnix VAN DER STOK, goudsmid, geboren {1947} te De Lier, overleden {2002} Naaldwijk.
 6. Rienk RUITER, account manager, geboren {1949} te Nijbeets.
 7. Sietske Sjoerdje RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1952} te Nijbeets.
  Gehuwd {1973} met Sibbele (Siep) VAN STRALEN [GRAFSTEEN], geboren {1951} te Leeuwarden, overleden {2012} Leeuwarden.

XIII.pv    Jacob (Jappie) RUITER [FOTOPAGINA] [OVERLIJDEN], geboren {1942} te Nij Beets, overleden {2013} Drachten, zoon van Jannes RUITER (zie XII.oh) en Tjitske Akke KRAMER. Gehuwd {1964} te Drachten met Teatske (Thea) DE VRIES, geboren {1946} te Siegerswoude, dochter van Hendrik DE VRIES en Machtilda VAN BRUGGEN.
Kinderen:
 1. Jannes (Johan) RUITER, geboren {1964} te Drachten.
  Roepnaam Johan.
 2. Mathilda Petronella (Marjan) RUITER, geboren {1966} te Drachten.
  Roepnaam Marjan.
  Gehuwd met Arie BIJLSMA.
 3. Tjitske Theodora Theresia (Theresa) RUITER, geboren {1968} te Drachten.
  Roepnaam Theresa.
  Gehuwd met Harry VAN WIEREN.

XIII.py    Rienk RUITER      [FOTOPAGINA], account manager, geboren {1949} te Nijbeets, zoon van Jannes RUITER (zie XII.oh) en Tjitske Akke KRAMER. Gehuwd {1972} te Drachten met Annie VAN WIJK [FOTOPAGINA], geboren {1951} te Groningen, dochter van Wiebe VAN WIJK en Ietje BOONSTRA.
Kinderen:
 1. Ruben RUITER, geboren {1976} te Drachten.
 2. Mark Sebastiaan RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {1978} te Drachten, overleden {1993} Groningen.

XIV.qe    Ruben RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1976} te Drachten, zoon van Rienk RUITER (zie XIII.py)      en Annie VAN WIJK.
Samenwonend met Ciska DE BOER, geboren {1978} te Warga (Idaarderadeel, Frl), dochter van Jurjen DE BOER en Sjirkje LOOTSMA.
Kinderen:
 1. Thomas RUITER [GEBOORTE], geboren {2006} te Drachten.
 2. Jildou RUITER [GEBOORTE], geboren {2008} te Drachten.

XI.hm    Wieger Hendriks RUITER, geboren 17-11-1870 te Tijnje, overleden 19-11-1899 Tijnje, zoon van Hendrik Reins RUITER (zie X.cp) en Margjen Jacobs MOED.
Gehuwd 09-03-1893 te Tijnje met Antje Pieters VAN DEN BERG, geboren 16-05-1876 te Tijnje, overleden 01-11-1945 Steenwijkerwold, dochter van Pieter Jans VAN DEN BERG en Elisabeth Jacobus AKKERMAN.
Bij huwelijk is Wieger arbeider; zijn moeder is zonder beroep. Antje is dienstmeid wonend te Terwispel, haar vader is arbeider te Terwispel. Wieger was sinds juni 1890 met verlof van het 1e Regiment Infanterie te Leeuwarden. Bij de geboortes van de kinderen wordt Wieger genoemd als arbeider, wonende te Terwispel

Kinderen:
 1. Hendrik RUITER, geboren 28-03-1893 te Tijnje, overleden 25-02-1900 Tijnje.
 2. Pieter RUITER, arbeider, geboren 15-12-1895 te Tijnje, overleden {1974} Den Helder.
 3. Jacob (Jaap) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], arbeider, geboren 22-02-1898 te Tijnje, overleden {1978} Scheerwolde.
  Jaap Ruiter gaat het gemaal in Wetering verlaten. [LEES VERDER]
  Gehuwd 16-05-1925 te Steenwijkerwold met Aaltje TIMMERMAN [FOTOPAGINA], geboren 09-02-1903 te Steenwijkerwold, overleden {1993}, dochter van Willem TIMMERMAN en Femmigje DE LANGE.

XII.oo    Pieter RUITER [FOTOPAGINA], arbeider, geboren 15-12-1895 te Tijnje, overleden {1974} Den Helder, zoon van Wieger Hendriks RUITER (zie XI.hm) en Antje Pieters VAN DEN BERG.
Gehuwd 01-04-1922 te Steenwijkerwold met Hendrikje MIDDELHOF [FOTOPAGINA], geboren 26-05-1902 te Steenwijkerwold, dochter van Hendrik MIDDELHOF en Hendrikje VAN BEEK.
Kinderen:
 1. Wieger Roelof RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1922} te Steenwijkerwold, overleden 26-04-1944 Den Helder.
 2. Tiementje Aaltje (Alie) RUITER, geboren {1924} te Steenwijkerwold, overleden {2009} Den Helder.
 3. Antje (Annie) RUITER [FOTOPAGINA], geboren {1927} te Wetering, overleden {2006} Den Helder.
  Gehuwd met Joost ZANDBERGEN.
 4. Hendrikje (Hennie) RUITER, geboren {1932} te Steenwijkerwold.

X.cs    Sytze Reins RUITER, turfmaker, veenwerker, arbeider, geboren 11-09-1828 te Tjalleberd, overleden 28-02-1884 Beets, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
In de lijst van grondeigenaren Gersloot 1836-1839 wordt Sytze genoemd als turfmaker te Tjalleberd. In 1872 woonde het gezin in Gersloot. In 1874 verhuisde het gezin van Tjalleberd naar Terwispel, in maart 1881 naar Beets en op 5/5/1886 naar Boornbergum.
Gehuwd (1) 09-05-1852 te Tjalleberd met Margje Jans MAST, geboren 07-01-1830 te Tjalleberd, overleden 05-07-1859 Tjalleberd, dochter van Jan Jans MAST en Grietje Harmens MAST
Gehuwd (2) 12-05-1860 te Tjalleberd met Teetske Roels BIJLSMA, geboren 06-07-1831 te 't Meer, overleden 19-04-1908 Heerenveen, dochter van Roel Jans BIJLSMA en Albertje Binnes PLANTINGA.
Kinderen:
 1. Jan Sytzes RUITER, arbeider, geboren 29-05-1853 te Tjalleberd, overleden 13-08-1923 Beets.
 2. Trijntje Sytzes RUITER, geboren 18-12-1854 te Tjalleberd, overleden 23-08-1872 Gersloot.
 3. Grietje Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], geboren 21-12-1856 te Tjalleberd, overleden 20-02-1927 Tjalleberd.
  Bij overlijden is Grietje zonder beroep en weduwe van Hendrik. Ze overlijdt te Tjalleberd, no.12.
  Gehuwd 04-02-1882 te Tjalleberd met Hendrik Joukes HOFSTRA, arbeider, geboren 19-08-1841 te Tjalleberd, overleden 10-03-1913 Tjalleberd, zoon van Jouke Jelles HOFSTRA en Pietje Jans STOKER.
 4. doodgeb. dochter RUITER, geboren 20-05-1859 te Tjalleberd, overleden 20-05-1859 Tjalleberd.
 5. Albertje Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], geboren 18-09-1860 te Tjalleberd, overleden 02-03-1936 Wirdum. Gehuwd 30-05-1890 te Utingeradeel met Aane Foppes DE HAAN, koemelker, geboren 28-07-1851 te Ureterp, overleden 22-11-1923 Wirdum, zoon van Foppe Berends DE HAAN en Trijntje Wobbes DE VOS.
 6. Rein Sytzes RUITER, schipper, arbeider, geboren 04-11-1862 te Tjalleberd, overleden 05-01-1941 Beets.
 7. Johanneske Sytzes RUITER, geboren 21-11-1864 te Tjalleberd, overleden 27-10-1872 Tjalleberd.
 8. Roel Sytzes RUITER, arbeider, schipper, cementwerker (1923), geboren 10-04-1867 te Tjalleberd, overleden 18-09-1959 Leeuwarden.
 9. Geertje Sytzes RUITER, geboren 15-09-1870 te Tjalleberd.
 10. Trijntje Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], geboren 26-03-1875 te Tijnje, overleden 10-06-1949 Oldeboorn. Gehuwd 19-04-1906 te Utingeradeel met Klaas Sybes DE VOS, boekverkoper, geboren 30-12-1869 te Utingeradeel, overleden 07-04-1956 Heerenveen, zoon van Sybe Klazes DE VOS en Grietje KRAMER.
 11. Tjitske Sytzes RUITER, geboren 25-09-1877 te Tijnje, overleden 12-11-1877 Tijnje.

XI.ho    Jan Sytzes RUITER, arbeider, geboren 29-05-1853 te Tjalleberd, overleden 13-08-1923 Beets, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Margje Jans MAST.
Bij overlijden is Jan weduwnaar en arbeider van beroep. Er worden geen kinderen genoemd.
Gehuwd 07-03-1878 te Opsterland met Jantje Egberts HUISMAN, geboren 22-12-1849 te Terwispel, overleden 06-09-1894 Boornbergum, dochter van Egbert Ernstes HUISMAN en Annigjen Johannes KALSBEEK.
Kinderen:
 1. Sytze Jans RUITER, geboren 04-02-1879 te Tijnje, overleden 28-06-1879 Tijnje.
 2. Margjen Jans RUITER, geboren 13-05-1880 te Tijnje.
 3. Annigjen Jans RUITER, geboren 26-10-1882 te Tijnje, overleden 08-10-1892 Smallingerland.
 4. Margjen Jans RUITER, geboren 12-05-1884 te Tijnje.
 5. Sytze Jans RUITER, machinist, geboren 26-02-1885 te Tijnje, overleden 01-03-1953 Kortehemmen.
 6. Joukje Jans RUITER [GRAFSTEEN], geboren 26-03-1888 te Boornbergum, overleden 22-07-1951 Nijbeets.
  Begraven te Nijbeets.
  Gehuwd 24-04-1913 te Opsterland met Jan WAGENAAR, geboren 02-02-1886 te Boornbergum, overleden 07-11-1964 Nijbeets, zoon van Sjultje WAGENAAR.
 7. Trijntje Jans RUITER [GRAFSTEEN], geboren 25-08-1891 te Boornbergum, overleden 28-10-1942 Haskerhorne.
  Bij overlijden woonachtig te Tjalleberd.
  Gehuwd 25-05-1918 te Aengwirden met Sipke STOL, geboren 18-05-1891 te Terband, overleden {1978} Joure, zoon van Jan Sipkes STOL en Harmke Taekes DE LEEUW.
 8. Annigje Jans RUITER, geboren 08-10-1892 te Boornbergum.

XII.ou    Sytze Jans RUITER, machinist, geboren 26-02-1885 te Tijnje, overleden 01-03-1953 Kortehemmen, zoon van Jan Sytzes RUITER (zie XI.ho) en Jantje Egberts HUISMAN. Gehuwd 18-05-1918 te Smallingerland met Johanna WIELING, geboren 22-01-1887 te Boornbergum, overleden 27-12-1938 Kortehemmen, dochter van Gerben Jacobus WIELING en Antje FRIESWIJK.
Kinderen:
 1. Jan RUITER, geboren {1919} te Smallingerland, overleden {1994} Grou.
 2. Anna (Antje) RUITER [GRAFSTEEN], geboren {1920} te Boornbergum, overleden 17-01-1956 Heerenveen (zkh).
  Begraven te Oldeberkoop.
  Gehuwd 12-1953 te Ooststellingwerf met Theunis VAN DER WOUDE, geboren {1925} te Oldeberkoop, overleden {2005} Heerenveen.
 3. Gerben RUITER, werknemer Rijksbelastingen, geboren {1922} te Kortehemmen, overleden {1982} Drachten.
 4. Jacobus RUITER, geboren {1924} te Boornbergum, overleden {1980} Leeuwarden.
 5. Jantje RUITER, geboren {1928} te Kortehemmen (Smallingerland), overleden {2010} Drachten. Gehuwd {1950} met Thomas POSTMA, geboren {1919} te Drachten, overleden {2001} Drachten.

XIII.qe    Jan RUITER, geboren {1919} te Smallingerland, overleden {1994} Grou, zoon van Sytze Jans RUITER (zie XII.ou) en Johanna WIELING.
Volgens persoonskaart van zijn vader is Jan op 18-4-1947 naar Grouw vertrokken.
Gehuwd {1949} te Akkrum met Aaltsje SLANGE, dochter van Gerrit SLANGE en Wimke DE HAAN.
Kind:
 1. Sytze Gerrit RUITER, geboren {1953} te Grou.

XIV.qg    Sytze Gerrit RUITER, geboren {1953} te Grou, zoon van Jan RUITER (zie XIII.qe) en Aaltsje SLANGE. Gehuwd {1982} te Grou met Sylvia SIESWERDA, geboren {1962} te Hempens.
Kinderen:
 1. Sylvia RUITER, geboren {1984} te Grou.
 2. Marion RUITER, geboren {1985} te Grou.

XIII.qh    Jacobus RUITER, geboren {1924} te Boornbergum, overleden {1980} Leeuwarden, zoon van Sytze Jans RUITER (zie XII.ou) en Johanna WIELING.
Volgens persoonskaart van zijn vader is Jacobus op 29-7-1948 naar Leeuwarden vertrokken.
Gehuwd met C.E. (Tiny) DE JONG.
Kinderen:
 1. Jack RUITER, geboren {1950}.
 2. Marjo RUITER, geboren {1950}.

XI.ht    Rein Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], schipper, arbeider, geboren 04-11-1862 te Tjalleberd, overleden 05-01-1941 Beets, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Teetske Roels BIJLSMA.
Bij de geboorte van Teetske (1894) is Rein schipper, bij de geboorte van Roelofje (1895) is hij arbeider.
Gehuwd 06-04-1893 te Oldeboorn met Thijmentje Jans BLOEMSMA, geboren 27-01-1869 te Oldeboorn, overleden 29-03-1936 Oldeboorn, dochter van Jan Berends BLOEMSMA en Rinske Botes VAN DER KERK.
Bij huwelijk wordt vermeld dat Rein binnen de laatste 6 maanden ook in Beets gewoond heeft; zijn moeder Teetske woont dan in Beetsterzwaag. Hij is schipper van beroep, de vader van Thijmentje is arbeider.Op 23 januari 1893 is Rein vanuit Beets naar Oldeboorn verhuisd. Op 17 september 1921 is Roelofje naar Oudega (Smallingerland) vertrokken. Ook Trijntje woonde (met haar man?) in dezelfde woning.

Kinderen:
 1. Teetske RUITER [GRAFSTEEN], geboren 12-01-1894 te Oldeboorn, overleden 14-04-1919 Oldeboorn.
 2. Roelofje RUITER [GRAFSTEEN], geboren 22-04-1895 te Oldeboorn, overleden 12-09-1966 Smallingerland.
  Gehuwd 09-04-1921 te Smallingerland met Paulus PROCEE, veehandelaar [2431], geboren 23-09-1891 te Bergum, overleden {1986} Ureterp, zoon van Sikke Paulus PROCEE en Froukje Sjoukes PROCEE.

XI.hv    Roel Sytzes RUITER, arbeider, schipper, cementwerker (1923), geboren 10-04-1867 te Tjalleberd, overleden 18-09-1959 Leeuwarden, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Teetske Roels BIJLSMA.
Roel is getuige bij de geboorteaangifte van Hendrik Wiebe Ruiter; hij is dan schipper, wonend te Beets.
Gehuwd 29-09-1900 te Leeuwarden met Geertje DIJKSTRA, geboren 10-09-1873 te Stiens, overleden 29-10-1957 Leeuwarden, dochter van Thijs Tietes DIJKSTRA en Tietje Jacobs KUIPER.
Kinderen:
 1. Sytze Roels RUITER, machinezetter bij de Leeuwarder Courant, geboren 06-03-1902 te Leeuwarden, overleden {1986} Leeuwarden.
 2. Jacob RUITER, geboren 5-1903 te Leeuwarden, overleden 17-10-1903 Leeuwarden.
 3. doodgeb. zoon RUITER, geboren 21-03-1905 te Leeuwarden, overleden 21-03-1905 Leeuwarden.

XII.pa    Sytze Roels RUITER, machinezetter bij de Leeuwarder Courant, geboren 06-03-1902 te Leeuwarden, overleden {1986} Leeuwarden, zoon van Roel Sytzes RUITER (zie XI.hv) en Geertje DIJKSTRA. Gehuwd 17-11-1923 te Leeuwarden met Marijke BUL, geboren circa 1904 te Leeuwarden, overleden {1996} Leeuwarden, dochter van Auke BUL en Ynskje JONKHOF.
Kinderen:
 1. Roel Sytze RUITER, boekbinder, geboren {1924} te Leeuwarden, overleden {1993} Deventer.
 2. IJnskje RUITER, geboren {1926} te Leeuwarden. Gehuwd met H. HOITZING.
 3. Auke RUITER, geboren {1929} te Leeuwarden.
 4. Geertje RUITER, geboren {1933} te Leeuwarden. Gehuwd {1952} met Gerhardus DUL, medewerker Thomassen & Drijver, geboren {1925}, overleden {1997} Leeuwarden.

XIII.qj    Roel Sytze RUITER [GRAFSTEEN], boekbinder, geboren {1924} te Leeuwarden, overleden {1993} Deventer, zoon van Sytze Roels RUITER (zie XII.pa) en Marijke BUL.
Roel keerde in juni 1947 met het troepentransportschip "Zuiderkruis" terug uit Indië. Hij was marinier en woonde aan het Hoeksterplein 20, Leeuwarden.
Gehuwd {1949} te Leeuwarden met Antonia VAN DER TAS, geboren {1930} te Krommenie.
Kinderen:
 1. Alida Klazina (Alie) RUITER, geboren {1950} te Leeuwarden.
  Gehuwd (later gescheiden) {1967} met Johan TICHELAAR.
  Gehuwd (later gescheiden) {2000} met Freerk KROES.
 2. Sytze RUITER, geboren {1953} te Leeuwarden.
 3. Marijke RUITER, geboren {1959} te Leeuwarden.
  Gehuwd (later gescheiden) {1990} met Hans VAN HEES.
 4. Arina (Riny) RUITER, geboren {1959} te Leeuwarden.
  Gehuwd (later gescheiden) (1) {1990} met Auke DIJKSTRA.
  Geregistreerd partnerschap sinds {1990} met Johan (Hans) DE VINK.
 5. Geertje (Gerda) RUITER, geboren {1961} te Leeuwarden.
  Gehuwd met Jos BIERHOF.

XIV.qi    Sytze RUITER, geboren {1953} te Leeuwarden, zoon van Roel Sytze RUITER (zie XIII.qj) en Antonia VAN DER TAS.
Gehuwd {1975} met Rita SPOELSTRA, geboren {1955}, overleden {2001} Leeuwarden.
Kinderen:
 1. Roel-Sytze RUITER [GRAFSTEEN], geboren {1977} te Leeuwarden, overleden {1977} Leeuwarden.
 2. Susan RUITER, geboren {1980}.
  Gehuwd met Rob NN.
 3. Roel-Sytze RUITER, geboren 10-1980 te Leeuwarden.

XIII.ql    Auke RUITER, geboren {1929} te Leeuwarden, zoon van Sytze Roels RUITER (zie XII.pa) en Marijke BUL. Gehuwd met Arina M. (Riny) VAN DER KEULEN, secretaresse bij KSG Leeuwarden, geboren {1931}, overleden {1986} Leeuwarden.
Kinderen:
 1. Cora RUITER, geboren {1955}.
  Gehuwd met Arjen SPANDAW.
 2. Marijke RUITER, geboren 04-1959 te Grouw?.
  Gehuwd met Tom DIJKSTRA.

IX.ai    Hendrik Wiegers RUITER, schipper, arbeider, geboren te Wetering, gedoopt 29-11-1789 te Blokzijl, overleden 02-05-1852 Grouw, zoon van Wieger Reins RUITER (zie VIII.ai) en Geertje Hendriks TEN BOOM.
Hendrik is getuige bij het huwelijk van zijn zuster Geeske (1813); hij woont dan in Oldeboorn. Uit akte van Nationale Militie : "Lengte: 5 voet en 4 duim, aangezicht: ovaal, voorhoofd: rond, oogen: bruin, neus: spits, mond: ordinair, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: bruin, geen merkbare teekenen."
Gehuwd 07-10-1819 te Grouw met Haitske Haites POSTMA, geboren 1797 te Grouw, overleden 16-03-1874 Grouw, dochter van Haite Fokkes VAN DER SCHAAF en Sytske JOHANNES.
Bij huwelijk is Hendrik arbeider, Grouw. Haitske is naaister, Grouw.

Kinderen:
 1. Geertje Hendriks RUITER, geboren 20-07-1820 te Grouw, overleden 20-01-1863 Grouw.
  Gehuwd 18-12-1841 te Grouw met Herre Klazes VAN DER VEEN, schipper, geboren 02-10-1818 te Grouw, overleden 10-11-1904 Grouw, zoon van Klaas Herres VAN DER VEEN en Pietje Botes GEUKER.
 2. Sytske Hendriks RUITER, geboren 11-09-1822 te Grouw, overleden 10-02-1825 Grouw.
 3. Hendrikje Hendriks RUITER, geboren 08-11-1824 te Grouw, overleden 16-05-1902 Leeuwarden.
  Gehuwd 17-04-1847 te Idaarderadeel met Wolter Geerts HAKZE, schipper, geboren 22-05-1815 te Terwispel, overleden 07-02-1896 Leeuwarden, zoon van Geert Jans HAKZE en Geertje Wolters PETTER.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 28 mrt 2018
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!