Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.

Genealogie Henrick RUYTERDeze reconstructie van het geslacht Ruyter/Reuter uit Zutphen/Lübeck, is grotendeels samengesteld op basis van archiefmateriaal uit het Regionaal Archief Zutphen en materiaal afkomstig van Petra Hacker, Michael-Gerhard von Reutern en Michael Ritter. Ook is veel materiaal op internet gevonden.
Een overzicht van de gebruikte bronnen.Veel geboorte-, trouw- en overlijdensdata zijn geschat, waarbij er een meestal een flinke marge aangehouden mag worden. Circa 1490 wil dan eigenlijk zeggen "ergens tussen 1475 en 1505".
Voor een generatie is meestal 25-30 jaar genomen.


Deze reconstructie wordt nog regelmatig bijgewerkt en is dan ook verre van definitief.
Heb je aanvullingen of verbeteringen, neem dan a.u.b. contact met me op!


Uit archiefnummer 357 : "Regestenlijst behorende tot de inventaris van het archief van het vrouwenconvent Isendoorn" :
1345, 29 september :
Lambertus de Ansem, schout binnen en buiten Sutphania, en Arnoldus de Drijnen en Arnoldus then Goije, schepenen van Sutphania, oorkonden dat Gerardus Ruter afstand heeft gedaan van zijn aanspraken op het goed Gybbeconck.
Het goed "Gybbeconck" lag eertijds juist buiten Zutphen en op deze plaats vind je tegenwoordig de boerderij "De Ploeg" (Leestenseweg 22, Zutphen). Frappant dat 100 jaar voor [R1] Gerard Ruyter een naamgenoot opduikt! Dit moet toch wel een voorvader van hem zijn!
Lees het artikel "Het goed Gybbeconck".

Ook in Lübeckse testamenten vinden we Ruthers, waarvan een gedeelte zelfs nog één of twee generaties ouder is dan [R0] Henrick Reuter waarmee deze stamboom begint. Een relatie van deze personen met onderstaande Ruyter/Reuter familie ligt voor de hand.
 1. Nicolaus, genoemd in 1362, notaris, zie Notar Nicolaus Ruter,
 2. Vranko, genoemd in 1366, 1368, verwant aan Johannes en Hermann, zie het testament van Vranko Ruthere,
 3. Johannes, genoemd in 1362, 1368 en 1381, ook als burger van Osnabrück,
 4. Hermann, genoemd in 1368 en 1381, broer van bovengenoemde,
 5. Everhard, genoemd in 1375 en 1379, koopman,
 6. Elisabeth, genoemd in 1381, weduwe van Hermann Ruther en koopvrouw,
 7. Jacob, testament 1451,
 8. Hans, genoemd in 1493
Als vóór de naam een tegeltje, zoals R37 staat, kun je hierop klikken voor een schematisch overzicht
.


R0    Henrick RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1380, overleden voor 1436.
Henrick en Alyden worden genoemd in het testament van Ermgart Ruyter als haar ouders, zie Testament Ermgart Ruyter, 1472
Gehuwd circa 1400 met Alyden NN, geboren circa 1380.
Akte 1436 : Richter en schepenen van Zutphen oorkonden dat Lambert Muijss en Griete Muijss met haar zoon Lambert aan Aleit Ruters een tuin op de Nyestat hebben verkocht. Dit moet wel de vrouw zijn van Henrick Ruter, die blijkbaar reeds overleden was. Bron: [b57]

Kinderen:
 1. Ermgardis (Ermgart) RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1405, overleden circa 1481.
  In een akte uit 1494 wordt gesproken van "Armgert en Regelant Ruters hebben in de 5 armenhuisjes a.d. Basserortzstraitet. b.v. de arme lieden die daar wonen 8 lb per jaar en een 'gairden' a.d. Hesmarckt gegeven". In 1555 wordt gesproken over Armgart Ruythershuisjes in Bachgerort.
  In 1473 worden Ermgart en Regelant Rueters als hypotheekgevers genoemd. In 1479 wordt Ermgart genoemd als buur. In 1481 is sprake van de 'erfenis van Ermgart'.
  Op 1 augustus 1472 maakt Ermgart haar testament op, waarin ze ondermeer haar (reeds overleden) ouders noemt: Henrick Ruyter en Alyden Ruyter, zie Testament Ermgart Ruyter, 1472. Ook schenkt ze vijf huizen op de Nijestat bij Basseroirt, om er armen in te laten wonen, welke stichting door de pastoor op de Nijestat zal worden beheerd.
  Akte 1474 : Herman ter Haevick en Johan toe Kalfseler, kerkmeesters van O.L. Vrouwekerk op de Nyestat, verklaren dat zij erbij zijn geweest, toen de zusters Armgard en Regelant Ruters een stuk land op de Nyestat aan het convent ten Ysendoern verkocht hebben. Bron: [b57]
  Akte 1466 : Ermgart Rueters wordt genoemd als hypotheekverstrekker. Bron: [b43]
 2. Evert RUYTER, geboren circa 1405.
 3. Regelant RUYTER, geboren circa 1405, overleden voor 1474 te Zutphen.
  Regelants naam komen we voor het eerst tegen in 1450.
 4. Gerhard REUTER, bierbrouwer, geboren circa 1410 te Lübeck (Dld), overleden na 1460 te Nederland.

R91    Evert RUYTER, geboren circa 1405, zoon van Henrick RUYTER (zie R0) en Alyden NN.
in 1455 nemen Evert X Styne (Rueter) hypotheek op een huis aan de Nieuwstad. Dezelfde huis gaat later over op Ermgart en Regelant (Evert Ruetersen zijn zusters huesinge), en in 1501 naar Johan en Alyt. In 1461 : Geryt Rueter en zijn zusters en broeders erfenis.
Gehuwd 1452 te Zutphen met Styne Rickmoets BENTINCKS, dochter van Rickmoet BENTINCKS.
Kinderen:
 1. Johan RUYTER, geboren circa 1425, overleden voor 1483.
  Onder voorbehoud. Argumenten om Johan als zoon van Evert en Styna in de stamboom te plaatsen vind je hier "nieuwsbericht 11 oktober 2019".
  Johan kennen we uit twee aktes; in beide staat hij als "Johan die Ruter de Jonghe" vermeld. De ene akte stamt uit Vollenhove, de andere uit Zutphen.
  Johan kennen we ook nog uit het Historisch Kadaster van Zutphen, uit het jaar 1483. Er staat "erfenis van Jan Rueter". Klaarblijkelijk is Johan dus al vóór dat jaar overleden.
  Gehuwd 1461 te Zutphen met Wendele NN.
 2. Henrick RUTER, geboren circa 1430, overleden circa 1491.

R190    Henrick RUTER, geboren circa 1430, overleden circa 1491, zoon van Evert RUYTER (zie R91) en Styne Rickmoets BENTINCKS.
In 1481 worden Henrick en Styne samen beleend met het "goed Zyberdynck, gelegen in het kerspel van Groll (=Groenloo)". In 1469 werd "Stynen Wynals, selige Geert Korten dochter" ook al met dit goed beleend. In 1485 beleent Jacob van Hackfort (leenheer) "Henrick Ruter als een hulder synre huysfrowe Stynen, Geerds Korten dochter, dat erve" te Lochem. Ook wederom het erf en goed te Zyberdinck.
Gehuwd circa 1450 met Styne Geerts KORTEN.
Kinderen:
 1. Henrick Henricks RUTER, geboren circa 1455.
  Akte 1497 : Henrick Ruiter verkoopt aan zijn broer Gerrit en zijn vrouw Wytzse het goed Syenerdynck, gelegen in de heerlijkheid Boircloe, buurschap Lintvelde, leengoed van Jacob van Hackfoirt, behoudens het recht van wederkoop. Bron: [b3]
  In 1492 wordt beleend "Henrick Ruter, Henrix soen, dat erve ind guet toe Zyberdynck myt synen toebehoir, gelegen in den kirspell van Gronloe..".
 2. Gerrit Henricks RUYTER, geboren circa 1455, overleden voor 1518.

R10    Gerrit Henricks RUYTER, geboren circa 1455, overleden voor 1518, zoon van Henrick RUTER (zie R190) en Styne Geerts KORTEN.
Akte 1500 : Gerit Ruter en Wysse, zijn vrouw, Bron: [b41]
Akte 1505 : Hypotheeknemer Gerrit Ruyter X Wisze Bron: [b44]
Akte 1518 : Verkoper huis Wijze, weduwe van wijlen Gerit Ruyter Henrixs Bron: [b44]
Akte 1520 : Hypotheeknemer Wysze, wed. van wijlen Gerit Ruiter Bron: [b44]
Akte 1524 : Hypotheeknemer Wysse, wed. van wijlen Gerrit Ruter Henrixsoon + kinderen Bron: [b44]
Akte 1531 : Gerrit Ruyter Gerritsn, Wysa Ruyter, Ailtgen Styna Anna end Henrica Ruyters, en nog een zoon in het buitenland Henrick.
Akte 1533 : Wysa Ruters, zoon Gerit, dochters Stina, Henrixken en Anna Bron: [b44]
Akte 1535 : Wyse Wed. zal. Gerrit Ruiters Henrixsn, Gerrit haer soon, Stina, Truyken end Anna, dragen op Henrick Rueter end Grieten syn vr... enz. Gelaven mede voor haer broeder Henrick buiten lants Wesende.
In 1505 maakt Gerrit Ruyter deel uit van een delegatie die bij koning Filips de Schone een wapenstilstand probeert te bewerkstelligen. Lees "Verraders?"
Gehuwd circa 1485 met Wysa (Wijsse) NN, geboren circa 1460, overleden na 1548.
In 1527 woont Wysse aan de Geweldigershoek, ze neemt in 1544 nog een hypotheek op dit huis ( wed. Gerit Ruther), met haar kinderen. In 1566 verkopen haar kinderen Truetgen en Anne Rueters dit huis, Bron: [b43]
In 1544 heeft Wysse een tuin aan de Tengnagelshoek, Bron: [b43]
Tot in 1548 komen we Wyesse tegen als bewoonster in Zutphen. Bron: [b44]

Kinderen:
 1. Henrick Gerrits RUYTER, geboren circa 1490, overleden 1540.
 2. Ailtgen RUYTER, geboren circa 1495.
  Gehuwd circa 1520 met Lenarts VAN EYCK.
 3. Anna Gerrits RUYTER, geboren circa 1495, overleden 02-08-1595 te Zutphen.
  In 1556 verkopen Truetgen en Anne Rueters een huis en hof aan de Nieuwstad in Zutphen. Dit huis was eerder van hun moeder Wysse.
  Anna's grafsteen ligt in de Broederenkerk te Zutphen. De tekst is slecht leesbaar: A° 16.. den ...... sterf den E. s. HENDRICK. STENDERINCK.
  A° 1595 den 2 Augusty sterf de Erber ANN RUITERS
  husfrowe va HENRICK STENDERINCK. Godt sy ons genadiech
  Gehuwd met Henrick STENDERINCK, overleden circa 1605.
 4. Gerrit Gerrits RUYTER, geboren circa 1495, overleden na 1535.
 5. Henrica (Henrixken, Truyken?) RUYTER, geboren circa 1495, overleden na 1535.
  Truyken ligt begraven onder dezelfde steen als Anna, haar zuster: "An° 15.. op suncte Mark' avet starf TRUiKE RUITR".
 6. Styna (Stena, Stina) RUYTER, geboren circa 1495, overleden na 1535.

R16    Henrick Gerrits RUYTER, geboren circa 1490, overleden 1540, zoon van Gerrit Henricks RUYTER (zie R10) en Wysa (Wijsse) NN.
In 1509 nemen Henrick Ruyter X Griete een hypotheek op een huis in de Bodickerstrate. In 1480 was dit huis van zijn grootouders Henrick Ruyter en Alyt geweest. In 1513 ook op het naastliggende huis. In 1516 verkopen ze dit huis weer.
Akte 1521 : Henrick Ruyter en zijn vrouw Griete worden genoemd als kredietverstrekkers, Bron: [b3]
In 1531 in het buitenland, in 1535 eveneens.
Akte 1536 : Henrick Ruter een certificatie gegeven van Burgerschap met passagien in gewoontlicker formen onder narratien, als woe dat Henr. Ruter zalige Gerrit Ruters Henricks soon onse medeburger is. End soo hy zich dan vast Oistwart end anders waer met syne neringe end coopmanschap te verhantieren versueckt end noch geerne vorder versuecken oock syne gueder als voor onse medeburgers guet geerne verdedigen solde.
Akte 1537 : Henrick Rueter end Griete zal. Paul Sluyskens dochter, tuchtigen malcanderen an alle haer guet. Bron: [b3]
Akte 1538 : Henr(ick) Rueter en zijn vrouw Margrita verklaren voor henzelf en erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Gert Hamminck, zijn vrouw Alijt en erven een stuk land met tuin gelegen in de kerspel van Vorden. Bron: [b50]
In 1539 en (een gedeelte van) 1540 behoort Henrick tot de schepenen van Zutphen.
Akte 1539, 18 mei : Derick ten Walle en Henrick Rueter, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat ....
N.B. Daar Henrick Rueter vóór de bezegeling van de akte was gestorven, heeft Gerrit Schimmelpenninck deze in zijn plaats bezegeld.
Gehuwd circa 1520 met Griete SLUYSKEN, geboren circa 1490, dochter van Paul (Pauwel) SLUYSKEN
Kinderen:
 1. Henrica RUYTER, geboren circa 1520.
  In 1544 verkoopt Henrica een huis met steenweg erachter aan de Nieuwstad in Zutphen. Ze is dochter van Henrick. Ditzelfde huis was in 1530 gekocht door Henrick en Griete.
 2. Gerrit Henricks RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1525, overleden na 1581.
  Argumenten om Gerrit hier in de stamboom te plaatsen vind je hier: nieuwsbericht 15 april 2020
  Gehuwd circa 1575 met Aeltgen WOLTERS, geboren circa 1550, overleden na 1632.
 3. Henrick Henricks RUYTER, bierbrouwer, kerkmeester van de St. Walburgiskerk, opziener van het St.Elisabethsgasthuis, raadslid Zutphen, geboren circa 1525, overleden 1591.

R19    Henrick Henricks RUYTER, bierbrouwer, kerkmeester van de St. Walburgiskerk, opziener van het St.Elisabethsgasthuis, raadslid Zutphen, geboren circa 1525, overleden 1591, zoon van Henrick Gerrits RUYTER (zie R16) en Griete SLUYSKEN.
Akte 1550 : richter en schepenen van Zutphen certificeren, dat Johan van Stienre, Henrick Ruther de Jonge, Berndt van Amstell en Hilleken Egbertz onder ede onder meer verklaard hebben, dat de wijnen, die de schipper Johan Reynersz omstreeks Sint Nicolaas langs het tolhuis te Lobede heeft gevoerd, hun toebehoorden. Bron: [b5]
Akte 1563 : hypotheeknemer Henrick Rutter Hendrickss. X Fenne
Akte 1566 : Willem Addinck en zijn vrouw Sophia verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Henrick Ruiters Henricksen en zijn vrouw Fenne hun huis en hof en een Groote Maete en een gerecht Onlant en het huis met het erf met alle toebehoren gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden en de grote Maete met de ene zijde aan de erve van Mr. Alphardt van Tll en met het andere zijde aan de erve van Hackfort en Reasfelt en met het einde aan het Veld. Het Onlandt aan het erve van Mr. Alphardt van Tll en het land van Capittels Heservoorts. Bron: [b50]
Akte 1568 : hypotheeknemer Henrick Rutter Henryckss. X Fenne
Akte 1571 : Johan Marsman en zijn vrouw Rendte bekennen voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan de eerbare Henrick Ruiter Hendrickson, zijn vrouw en erven 18 daalder uit hun aandeel van de erve en goederen Klein Hellinger gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden. 28-07-1617 heeft Jan Luloffs van Reint tho Menckhorst de laatste aflossing ontvangen en is de akte geannuleerd.
Akte 1578 : Johan van de Huijs als gevolmachtigde van Joncker Frederick van Pallandt en Joffer Alexandrine van Raesfelt, heer en vrouw van Keppel, en verklaart dat genoemde echtgenoten en hun erven jaarlijks schuldig zijn aan Hendrick Ruijter en diens vrouw Fenne en erven een bedrag van 56 daalders en 10 oort uit hun erve en goederen goederen de Horst to Wilmerinck en het Brincke gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden, waarbij zij voornoemde goederen geven als onderpand en dus als borg voor een correcte betaling. 26-05-1602. De jaarlijkse afdracht van 56 daalder en 10 oort is afgekocht met een bedrag van 450 daalder en de akte met als onderpand de goederen de Horst to Wilmerink en de Brincke is hiermede geannuleerd.
Akte 1580 : Henderick Ruter, kerkmeester van de St. Walburgiskerk, opziener van het St. Elisabethsgasthuis. Bron: [b41]
Akte 1580 : ... op- en overgedragen aan het Nieuwe Gasthuis van Zutphen, vertegenwoordigd als gemachtigde door Henrick Reuter de kerkmeester van de Walburgiskerk .... Bron: [b50]
Akte 1581 : Jan to Menckhorst en zijn vrouw Aeltjen verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Henrick Rueter en erven 2 daalder uit hun eigendommelijke 1/7 deel van de erve het Wennekinckslach met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden en grenzend aan het Hellingerslach en de Mosselsche Beke, Bron: [b50]
Akte 1581 : Harwich to Langkamp en zijn vrouw Agnes verklaren voor henzelf en hun erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Henrick Rueter en erven 2 daalder uit hun eigendommelijke helft van de hofstede de Voskuele en een stuk land genaamd het Cleijne Molenstuck gelegen in de buurtschap van Mossel, kerspel Vorden, en af te kopen met 32 daalder. Bron: [b50]
Akte 1581 : Henderick Ruter karckmeester ertijtz, nu raedtzheer, Bron: [b36]
Akte 1627 : 6 nov. Margarita Ruiters wed. z. Arents van Munster, Belitjen Ruiters wed. z. Johans ten Bem, Wijze Ruiters wed. z. Johans Op ten Noorth, Lutgart Ruiters wed. z. Johan Luilofs, Aeltjen Ruiters wed. zal. Lamberts Van Elsbroeck, end Willemken Ruiters wed. z. Sweer Keijsers, vercopen...
Henrick Ruyter stond alom bekend als "Henrick Ruyter brouwer", zie "Henrick Ruyter brouwer"
Gehuwd circa 1550 met Fenne (Fenna, Fenneken) VAETEBENDER, geboren circa 1525.
Kinderen:
 1. Aeltjen RUYTER, geboren circa 1550.
  Gehuwd circa 1575 met Lambert VAN ELSBROECK, overleden voor 1627.
 2. Belitjen (Belie) Henricks RUYTER, geboren circa 1550.
  Akte 1598 : koper Johan ten Beem X Belie Ruiters Bron: [b44]
  Akte 1601 : verkoper Johan ten Bem X Belitgen Ruter, Sweer Keiser X Wilhemken Ruter Bron: [b47]
  Akte 1608 : koper Belie Ruter, wed. Johan then Bem Bron: [b44]
  Gehuwd circa 1575 met Johan TEN BEEM, overleden voor 1608.
  In 1590 wordt Johan overrentmeester van de stad Zutphen. Bron: [b22]
  Ook in 1591 is Johan overrentmeester van Zutphen. Bron: [b23]
 3. Henrick Henricks RUYTER, geboren circa 1550, overleden 1583.
  Akte 1580 : Philips, koning van Castilien enz., oorkondt, dat, na dode van de hulder Jasper Kloeck, Henrick Ruiter Henricksen ten behoeve van het Nieuwe Gasthuis beleend is met het goed Lentinck, gelegen in het kerspel Almen . Bron: [b41]
  Akte 1581 : Claesz Vatebender, Egbert Wuestinck en Derick Schoelwyck vanwege Henrick Ruter Henrichsz en Lambert Sickinck, Henrick Stakebrandt en Johann Raesingh vanwege Jenneken Sickincx de Jongste, oorkonden, dat zij huwelijksvoorwaarden maken tussen Henrick en Jenneken.Bron: [b3]
  Akte 1583 spreekt over een scheiding tussen huizen en hoven van Henrick Stakebrant en Jenneken Syckinck, weduwe Henrick Ruter en .. Bron: [b46]
  Akte 1583 : April 19. Elbertus Leoninus, doctor, kanselier en stadhouder van de lenen van Gelre en Zutphen, oorkondt, dat, na dode van de hulder Henrick Ruyter, Johan Goldstein Willems ten behoeve van het Nieuwe Gasthuis is beleend met het goed Lentinck in het kerspel Almen. Bron: [b41]
  Henrick wordt genoemd als 'hulder'; zie "Hulder Henrick Henricks Ruyter"
  Gehuwd 1581 met Jenneken SICKINCX, geboren circa 1550.
  Henrick wordt genoemd als 'hulder'; zie "Hulder Henrick Henricks Ruyter"
 4. Johan Henricks RUYTER, bierbrouwer, raadslid, geboren circa 1550, overleden voor 1612.
  Op 26 februari 1596 is Johan tot overrentmeester benoemd, tot 1599. op 26 februari 1606 wordt hij als schepen gekozen.
  In 1606 wordt Johan als schepen van Zutphen genoemd, Bron: [b3]
  Argumenten om Johan hier in de stamboom te plaatsen vind je hier: nieuwsbericht 17 april 2020
 5. Lutgart RUYTER, geboren circa 1550, overleden na 1631.
  In 1603 kopen Johan Luloffsen X Lutgart Ruters een huis in de Spronkstraat. Bron: [b45]
  In 1610 kopen mr. Jan Luloffsen X Lutgert Ruters het huis "Den Ancker" in de Breedestraat (Groenmarkt). In 1625 verkoopt Lutgardt Ruters, weduwe Johan Luloffsen, dit huis weer. Bron: [b45]
  In 1627 verkoopt Lutgera Ruiters 'het getimmer des vulmoelens' van de zeembereidersmolen aan de Berkel (Gasthuisstraat), Bron: [b43]
  In 1631 verkoopt Lutgard Ruiters, weduwe Jan Luloffs, een hof in de Donkere Steeg.
  Gehuwd circa 1575 met Johan LUILOFS, overleden voor 1627.
 6. Margarita (Margriete) Henricks RUYTER, geboren circa 1550, overleden na 1621.
  Akte 1580 : koper Arndt van Munster X Margriete Ruters
  Akte 1583 : Margarita Ruters Wed. z. Arnts van Munster, Henrick Ruter onze mederaetsvr. haer vader.
  Akte 1596 : Margareta Ruiters de weduwe van Arnts Munsters, laat beslag leggen op de erve en goederen ten Hellinger, hiermede de erven van de overleden eigenaar Johan ten Hellinger manend om de jaarlijkse rente van 36 daalder per omgaande te betalen. Bron: [b51]
  Akte 1621 : verkoper Margareta Ruters, weduwe Arndt van Munster
  Gehuwd circa 1575 met Arnts VAN MUNSTER, overleden voor 1588.
  In 1588 wordt Margarita als weduwe genoemd, Bron: [b43]
 7. Wijze RUYTER, geboren circa 1550, overleden na 1623.
  Gehuwd circa 1575 met Johan OP TEN NOORTH, overleden voor 1623.
  Akte 1603 : Johan ten Luchtenhorst als gevolmachtigde van de heer Fredrick van Pallandt tot Voorst en Keppel en zijn vrouw Sandrina van Raesfelt. Volmacht verstrekt 12-08-1603 te Keppel, gelezen en wettig bevonden, en verklaart te hebben op- en overgedragen aan Johan op den Noort, rechter te Bronckhorst, zijn vrouw Wijsse Ruijters en erven de erve en goederen het Brincke met al haar toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden, uitgezonderd twee stukken land die zijn verkocht en overgedragen aan de weduwe van Sweverinck. Vrij van lasten behalve de tienden en voor zekerheid van levering dit jaar geven de verkopers als onderpand het erve Wilmerink gelegen in de kerspel van Vorden, Bron: [b50]
  Akte 1623 : Wijse Ruijters de weduwe van Jan Opten Noort, geassisteerd door haar zoon Joost Opten Noort, en bekent voor haarzelf en erven dat zij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Wilhelm Noortwijck diens vrouw Geertjen en erven een stuk zaailand gelegen in de Vordensche Enck in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden. Grenzend met de ene zijde en de hoek aan de wind- en rosmolen en met de andere zijde aan het land van Jonkheer van Ripperda en de weg, en met de beide einden ook aan de daar liggende weg. Alles vrij van lasten, uitgezonderd de tiende die aan de rechthebbende toekomt. Bron: [b50]
 8. Willemken RUYTER, geboren circa 1550, overleden na 1631.
  Akte 1601 : verkoper Johan ten Bem X Belitgen Ruter, Sweer Keiser X Wilhemken Ruter Bron: [b47]
  In 1615 kopen Sweer Keyser X Wilhelmken Ruters, Henrick van Haerl X Fenneken then Bem een huis aan de Kruisweg. Bron: [b48]
  Akte 1631 : Wilhelma Ruijters de weduwe van Sweerr Keijser geassisteerd door haar oudste zoon Peter Keijser, en .... verklaren allen dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Berent van Boekholt en diens vrouw Jenneken en erven een stuk land horende onder het goed Onlandt in de buurtschap van Veldwijk, kerspel Vorden, grenzend aan de weide die Burgemeester Schimmelpenninck van der Oye heeft gekocht. Bron: [b50]
  Gehuwd circa 1575 met Sweer KEIJSER, overleden voor 1627.

R1    Gerhard REUTER, bierbrouwer, geboren circa 1410 te Lübeck (Dld), overleden na 1460 te Nederland, zoon van Henrick RUYTER (zie R0) en Alyden NN.
In 1437 (als Gerit die Ruter), 1439, 1449 en 1454 wordt Geryt Rueter genoemd als buurman aan de Bodikerstraat.
In de periode 1446 - 1460 heeft Gerhard een huis in de Böttcherstraße in Lübeck.
In 1455 wordt Geryt Rueter genoemd als eigenaar van een huis in Zutphen. In 1460 neemt "Gerit Rueter de oelde" een hypotheek op een huis in de Bodikerstraete. In 1461 koopt "Geryt Rueter den oelden" een huis in de "Nyerstat an Basseroert (Baggeroord)".
In 1461 wordt van een huis aan de Nieuwstad gezegd: Geryt Rueter en zijn zusters en broeders erfenis. Ditzelfde huis gaat later over op Evert, Regelant en Ermgart.
In 1461 verkoopt Gerrit zijn brouwerij "met oer toebehoor als met namen den grooten ketel" aan zijn zoon Johan. Er is sprake van zal. moeder van Johan. Dan zou Johan geen kind van Alyt zijn?
Akte 1468 : verkoper Gerret Ruyter, zoon Gerret X Lamme, zoon Henrick X Alyt, dochter Hille met onmondige kinderen Werner, Ermgart, Alijt, die zij had bij wijlen Derick Venss. Kopers zijn Johan Ruyter X Alijt Bron: [b44]
Gehuwd circa 1430 te Lübeck (Dld) met Alheyd PAELICKE, geboren circa 1410, overleden na 1488, dochter van Henrick PAELICKE en Alyt NN.
Aleyd is in 1477 voor de tweede maal getrouwd met Johan to Korenbleeck. Haar zoon Johan uit het eerste huwelijk heeft voor haar de huwelijksvoorwaarden gemaakt. Haar ouders komen we in de periode 1446 - 1477 regelmatig in het Historisch Kadaster van Zutphen tegen als hypotheekverstrekkers.

Kinderen:
 1. Gerrit Gerrits RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1430, overleden na 1492.
 2. Henrick Gerrits RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1435, overleden na 1490.
 3. Hille Gerrits RUYTER, geboren circa 1435.
 4. Johan Gerhards RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1435, overleden 11/1501.

R2    Gerrit Gerrits RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1430, overleden na 1492, zoon van Gerhard REUTER (zie R1) en Alheyd PAELICKE.
Akte 1460 : Egbert Hissinck en zijn vrouw Leysken en bekennen voor henzelf en erven dat zij jaarlijks schuldig zijn aan Gerrit Rueter de jonge, zijn vrouw Lammie en erven 4 molder rogge uit hun erve en goederen het Stroede gelegen bij de Moedenburch met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden en af te kopen met 48 gouden Rijnse guldens Bron: [b42]
Akte 1460 : Genoemd als hypotheekgever : "Gerit Rueter de jonge X Lamme".Bron: [b3]
Akte 1461 : Gerrit Ruether de jonge en Lamme zijn vrouw
Akte 1483 : Gerit Rueter en Lamme, hun huis in de Moilenstraat.
Lamme Exzen of Exsen wordt ook nog genoemd in 1448 en 1451 als bewoonster in Zutphen.
Akte 1483 : Gerit Rueter en Lamme, zijn vrouw, verkopen hun helft van het land de Ryserenscamp, buiten de Lairpoort aan de Witte Kolck, aan de steenweg en achter aan de Laicke, aan het St. Elisabethsgasthuis, Bron: [b41]
Akte 1487 : Geryt Ruyter en Lamme, zijn vrouw, vestigen een jaarrente van een pond uit hun huis in de Moelenstraat, Bron: [b41]
Akte 1484 : Gerit Ruyter en zijn vrouw Lamme verkopen aan Johan Haighen en zijn vrouw Gertrut een hofstede, geheten Zwevelkorff en een malder zaadland, gelegen in het kerspel Vorst, buurschap Empe.Bron: [b3]
Akte 1492 : Gherrit Ruter en zijn vrouw Lamme
Gehuwd 1451 te Zutphen met Lamme EXSEN, geboren circa 1410, overleden na 1492.
Lamme was eerder getrouwd geweest met Johan Exsen en had met hem een dochter Geertruut, die in 1451 een kwart huis van haar moeder koopt. Haar vader is dan al overleden. Lamme trouwt hetzelfde jaar nog met Geryt Ruyter.

Kind:
 1. Alijt RUYTER, geboren circa 1470.

R195    Alijt RUYTER, geboren circa 1470, dochter van Gerrit Gerrits RUYTER (zie R2) en Lamme EXSEN.
In een akte uit 1505 worden Alijt Rueters, haar weduwnaar, kinderen en huidige echtgenoot genoemd Bron: [b60]. Haar plek hier in de stamboom is onder voorbehoud.
Gehuwd (1) circa 1490 met Johan HUISIG, overleden voor 1505.
Gehuwd (2) circa 1505 met Garrit EVERT, geboren circa 1470.
Kinderen:
 1. Alijt HUISIG, geboren circa 1500.
 2. Evert HUISIG, geboren circa 1500.
 3. Geert HUISIG, geboren circa 1500.

R3    Henrick Gerrits RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1435, overleden na 1490, zoon van Gerhard REUTER (zie R1) en Alheyd PAELICKE.
In 1473 en 1474 kopen zij ditzelfde huis en nemen een hypotheek.
Akte 1480 : hypotheeknemer Henrick Rueter X Alyt, Hypotheekgever Jo Rueter X Alyt.
In 1467 kopen "Henrick Geritzon X Alijt" een huis met kelder aan de Lange Hofstraat in Zutphen. In 1490 verkopen "Henrick Geritzs., opreider, X Alijt" dit pand weer.
In 1467 worden Henrick en Jan Rueter als 'broeders' genoemd.
In 1476 ' Henrick Rueter en Alyt' genoemd als hypotheekgevers voor een huis in de Beekstraat, Bron: [b43]
In 1480 worden Henrick Rueter X Alijt genoemd als hypotheekgevers voor een huis in de Turfstraat, Bron: [b44]
Gehuwd circa 1460 met Alyt NN, geboren circa 1430, overleden na 1490.
Kinderen:
 1. Johan Henricks RUYTER, geboren circa 1450.
  Akte 1493 : koper van een huis is Johan Ruyter Henrixss. Zelfde huis gaat later over op Gerrit Ruyter x Lomme. Bron: [b44]
  In 1496 en 1498 nemen Jan Ruiter Henrixss. X Jutte nog twee keer een andere hypotheek, eveneens bij Jan Ruiter X Alit Bron: [b44]
  In 1498 nemen Jan Ruiter Henrixss. X Jutte een hypotheek op dit huis. Hypotheekverstrekkers zijn Jan Ruiter X Alit. Bron: [b44]
  Gehuwd circa 1480 met Jutte NN.
 2. Gerrit Henricks REUTER, geboren circa 1460.
 3. Alyt RUYTER, geboren circa 1460.
  Gehuwd 1491 te Zutphen met Jacob HENRICKSZ, geboren circa 1460.
 4. Henrick Henricks RUYTER, geboren circa 1460.

R192    Gerrit Henricks REUTER, geboren circa 1460, zoon van Henrick Gerrits RUYTER (zie R3) en Alyt NN.
Gehuwd circa 1485 met NN , geboren circa 1460.
Kind:
 1. Zwene RUYTER, geboren circa 1485, overleden voor 1531.
  Zwene koopt in 1513 een huis in de Bakkerstraat dat ze bestemt als armenhuis. Ze staat vermeld als dochter van Gerrit Ruyter. Haar broer Henrick koopt vanaf 1545 een aantal panden om hier armenhuisjes te bouwen : het latere Ruitershofje. Zwene moet duidelijk ouder zijn dan haar broers en zussen, en moet een andere moeder hebben gehad. We vinden haar naar ook niet in aktes van haar vader Gerrit, zie hierboven. Ze moet daarom al voor 1531 zijn overleden.

R4    Hille Gerrits RUYTER, geboren circa 1435, dochter van Gerhard REUTER (zie R1) en Alheyd PAELICKE.
Gehuwd circa 1460 met Derick VENSS, geboren circa 1430, overleden voor 1468.
Kinderen:
 1. Alyt VENSS, geboren circa 1460.
 2. Ermgart VENSS, geboren circa 1460.
 3. Werner VENSS, geboren circa 1460.

R5    Johan Gerhards RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1435, overleden 11/1501, zoon van Gerhard REUTER (zie R1) en Alheyd PAELICKE.
In een akte uit 1460 uit Hattem is sprake van "Jan Jans geheyten die Ruter en zijn vrouw Aleyt en Willem Janss. en Willem Ians dochter". Het betreft hier een verschrijving ofwel een ander echtpaar.
In 1467 wordt Johan Ruyter genoemd als buurman aan de tegenwoordige Spittaalstraat, destijds buiten de stadsmuur gelegen.
In 1467 worden Henrick en Jan Rueter als 'broeders' genoemd.
In de periode 1469 - 1501 komen we Johan en zijn vrouw Alyt veelvuldig tegen als hypotheekgevers.
In 1477 maakt Johan ten behoeve van Alidt Palicken de huwelijksvoorwaarden voor haar huwelijk met Johan toe Koerenbleke. In 1479 treedt Johan nogmaals op als hun vertegenwoordiger. In 1506 is Alidt Palicken overleden (Johan overigens ook), en erven Gerrits kinderen Gerrit, Evert en Alidt van haar een huis in de Lange Hofstraat.
In 1487 en 1488 koopt "Johan de Rueter" het "erve Strode" van Henric Kerckhof en zijn vrouw, Bron: [b51].
Dit goed is enkele jaren daarna overgegaan op zijn zoon Gerrit en Lamme ten Doene. Zie nieuwsbericht 19/6/2019.
In 1501 : hypotheekgevers voor een huis in de Dieserstraat: Jan en Alyt, Bron: [b43]
In 1502 : hypotheekgever Alit, wed. van wijlen Jan Ruiter. Bron: [b44]
In een akte uit 1504 schenkt "Lijse, weduwe van Johan Ruter aan de abt van Oeldencloester in de Merne in Vrieslant de beterschap van haar huis te Hasselt met inventaris en alles, wat ze bezit in de vrijheid van Hasselt.". Dit klooster stond in Kloosterburen, tegenwoordig prov. Groningen.
Gehuwd 1461 te Zutphen met Alyt TRYMPMAEKER, geboren circa 1430, overleden na 1502, dochter van Claes TRYMPMAEKER en Wysse NN.
Akte 1461 : Wysse, wed. van wijlen Claes Trympmaeker, dochter Alyt Bron: [b44]
Akte 1481: Alyt is eerder getrouwd geweest met Geryt van Vyrackeren, die wordt genoemd als "de overleden eerste man van de tegenwoordige echtgenote van Johan die Ruter, burger van Zutphen".Bron: [b4]
Een hylick gededingt tussen Gerit Rueter en Johan syn soon end Alyt Trympmaekers.
In mei 1502 is Alit, wed. van wijlen Jan Ruiter hypotheekgever voor een huis in de Turfstraat, Bron: [b44]

Kinderen:
 1. Aleytt RUYTER, geboren circa 1460, overleden 02-04-1528 te Zutphen.
  Alyt en Philips kopen in 1488 een huis in de Waterstraat (tegenwoordig 's Gravenhof) van Philips' moeder. Dit huis is al tientallen jaren bezit van familie van Meeckeren. Bron: [b46]
  Van Aleytt en Philips ligt de grafsteen in de Walburgkerk in Zutphen. Inscriptie : "Int jaer ons heren M CCCC XCII op den III dach in Augustus (3/8/1492) starf de vromme Philips van Mekeren. Int jaer ons heren XVc ende XXVIII den II dach der april (2/4/1528) starf de erber Alijt Ruters syn huysfrou. B(id) v(oer) d(ie) zielen."
  Uit dit huwelijk o.a. Renze (Rent) van Meeckeren tot Brandsenburg, landdrost van Zupthen, tr. Elisabeth Schulle.
  Philip was een zoon van Renze (Reint) van Meeckeren, heer van Huning, beleend 1451, gerichtsman te Brummen 1453, zoon van Herman van Meeckeren en Metta Reintsdochter Kreijnck.
  In 1509 Renszo vann Mekeren, kleinkind van Aleytt Ruters, oom Gerart Ruyter.
  Akte 1506 : verkopers 1/2 huis ("georven van Alidt Palicke") zijn Gerit Ruyter X Lomme, Alidt, weduwe van wijlen Philips van Mekeren, Evert Ruyter.
  Op 23-06-1522 verklaart "juffer Aleijt de weduwe van Ph. van Mekeren" dat zij op- en overgedragen heeft op haar dochter Joffer Kunneken van Mekeren en erven de erve en goederen Lebbink met toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Dit erve, goederen en toebehoren heeft zij geërfd van haar broer Evert de Reuter. Bron: [b50]
  Gehuwd circa 1485 met Philips VAN MEECKEREN, geboren circa 1450, overleden 03-08-1492 te Zutphen, zoon van Renze (Renzo, Reint) VAN MEECKEREN en Mechteld VAN NASSAU.
 2. Evert RUYTER, geboren circa 1460, overleden voor 1522.
  Evert is bezitter van erve en goederen Lebbink met toebehoren en rechten; zijn zuster Aleijt erft dit later en in 1522 draagt zij dit bezit weer over aan haar dochter. Bron: [b50]
  Akte 1506 : verkopers 1/2 huis ("georven van Alidt Palicke") zijn Gerit Ruyter X Lomme, Alidt, weduwe van wijlen Philips van Mekeren, Evert Ruyter.
 3. Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER, koopman, geboren circa 1470 te Zutphen, overleden 24-10-1534 te Zutphen.

R37    Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER, koopman, geboren circa 1470 te Zutphen, overleden 24-10-1534 te Zutphen, zoon van Johan Gerhards RUYTER (zie R5) en Alyt TRYMPMAEKER.
Akte 1491 : Ceel Keppelman en Derick van den Walle, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat Gherrit Ruter en zijn vrouw Lamme aan St. Annengilde op St. Nicolaus altaar in de Grote kerk geschonken hebben een jaarlijkse opbrengst van een molder rogge ter uitdeling aan de armen, gaande uit hun goed„"ten Stro" kerspel Vorden. Er is nog altijd een boerderij op diezelfde plaats met dezelfde naam op het adres Strodijk 3 te Vorden. Bron: [b51]
Akte 1506 : verkopers 1/2 huis ("georven van Alidt Palicke") zijn Gerit Ruyter X Lomme, Alidt, weduwe van wijlen Philips van Mekeren, Evert Ruyter.
In de periode 1505 - 1530 komen Gerrit en Lamme veelvuldig voor in de verpondingsregisters als kopers, hypotheeknemers en -gevers.
In 1508 verzoekt Herman van Mekeren, drost van Vellue, aan de stad Zutphen om Gert de Ruter te gelasten het goed dat zijn zuster, huisvrouw van wijlen Philippus van Mekeren, broeder van schrijver, door de dood van hun vader en broeder is aangeërfd, aan haar over te dragen. Bron: [b4]
In 1509 verzoeken de rector, de decanen en de doctoren van de universiteit van Keulen aan Zutphen om Renszo vann Mekeren, student aan hun universiteit, behulpzaam te zijn in het verkrijgen van de renten die hij geërfd heeft van zijn grootmoeder Aleytt Ruters, welke erfenis hem betwist wordt door zijn oom Gerart Ruyter, burger van Zutphenn. Bron: [b4]
In 1527 en 1528 is Gerrit overrentmeester van de stad Zutphen.
In 1529 koopt Gerrit samen met Henrick van kranenborch de Muysersweert, gelegen over de IJssel in Veluwezoom, van de stad Zutphen.
Akte 1529 : Gerrit Ruyter end Luijmma syn huisvrouw, zoon Johan Ruyter Gerritsn end Luymna hun echte zoon, Alyt end Wilhelma haer beyde echte docht(eren) en nog zoon Gerrit Ruyter.
In akte uit 1534 wordt Gerrit genoemd als zoon van Johan en Alyt. Broeder Henrick Kreynck, prior, broeder Garyt Kremer, subprior, broeder Henrick van Deventer, procurator, en de gemene broederen van het convent van de Predickeroerden binnen Zutphen verklaren, dat de 142 philipsgulden en de jaarrente van 6 molder rogge, die in 1505 waren geschonken door Alijt, weduwe van Johan Ruter, waarvoor jaarlijks een uitdeling van 5 molder rogge en een half vat boter aan de armen zou worden gedaan, niet naar behoren waren belegd en ook de roggerente onbekend was, dat hun vader Garyt Ruter, Alijts zoon, hiervoor 30 goudgulden had geschonken en daarenboven Garyt Ruter voornoemd 20 goudgulden heeft geschonken, waarvoor zij op Sint Barbara een gezongen mis zullen opdragen voor het Sint Barbarabeeld, staande voor Sint Thomas, dat voor 1 goudgulden wijn gehaald zal worden voor degenen die over de uitdeling staan en voor de broeders in het refter, die na de maaltijd een “miserere mei Deus” zullen lezen met een collect voor de overledenen van het geslacht Ruter en dat dezen door de priesters de volgende dag in de mis zullen worden herdacht.
In 1543 wordt Lumme als weduwe van Gerrit Rueters genoemd; zij koopt dan een huis "op het Oelde Want". Bron: [b3]
Gehuwd circa 1490 met Luijma (Lumme, Lamme) VAN DOENE, geboren circa 1470, overleden 19-04-1552, dochter van Swane MEIJERINCX.
Akte 1548 : Lumme, wed. Gerit Ruther, verklaart dat alle timmerarbeid enz. door haar zoon Henrick Ruther met haar toestemming is geschied.
Lumme is op paasavond 1552 overleden, dat is 19 april 1552 Bron: [b63]

Kinderen:
 1. Gerhard REUTER, koopman, geboren 03-1494 te Zutphen, overleden 10-03-1564 te Lübeck (Dld) ========zie tak Gerhard Gerrits Reuter.
  Gerhard is volgens bron b63 geboren in de vastentijd van 1494. Die liep van 14 februari tot 1 april, dus is een geboorte in maart waarschijnlijk.
  Gerhard is in 1520 vanuit Zutphen naar Lübeck vertrokken. Hij wordt daar in 1535 'faktor' van de koning van Denemarken en wordt door dezelfde Christian III geadeld (“Gerdt Ruyter de Oude”) en verkreeg het goed Alt Ruppersdorf; dat bleef tot 1759 familiebezit.
  Een artikel van Georg Blohm "Der Kaufmann Gerhard Reuter" : [LEES VERDER]
  Volgens bron b65 begraven op 22 maart.
  Gehuwd (1) circa 1520 te Lübeck (Dld) met Catharina Störtelberg, overleden 1530, dochter van Dietrich Störtelberg
  Gehuwd (2) 29-01-1531 te Lübeck (Dld) met Margareta CARSTENS, geboren circa 1510 te Lübeck (Dld), overleden 06-05-1573 te Lübeck (Dld), dochter van Hinrich CARSTENS en Anna GOTHAN.
 2. Johannes RUYTER, prior van het Dominicanerklooster in Zutphen, geboren 1498, overleden 07-09-1551.
 3. Swana RUYTER, geboren 01-05-1501, overleden 27-07-1518.
 4. Johan Gerrits RUYTER, geboren 03-04-1504, overleden 09-08-1553.
  Mogelijk is er een verwantschap tussen deze Ruyterfamilie en de familie (De) Ruiter. Zie hiervoor "Johan Gerrits Ruyter en Elsken Schencken".
  Akte 1548: hypotheekgever Johan Rueter X Eelsken Bron: [b45]
  Akte 1565: Elsken, weduwe van Johan Ruthers, aan Henrick Ruther en zijn zuster Ailheidt vermaakt heeft onder meer al haar gereed goed.Bron: [b3]
  Gehuwd circa 1548 met Elsken SCHENCKEN, geboren circa 1520, overleden 15-09-1582 te Zutphen.
 5. Wilhelma Gerrits RUYTER, geboren circa 1505.
 6. Aelheit (Alyt) RUYTER, geboren 22-07-1506, overleden 1579 te Zutphen.
  Begraven in de Broederenkerk te Zutphen. "Aelien Rvitters, overleden 1579, gehuwd met Derick Staeckebrant, overleden 1556".
  Akte 1570 : Weduwe Stackebrant neemt als 'joffer Ailheidt' een hypotheek.
  Akte 1548 : Derick neemt een hypotheek.
  Akte 1548 : Derick Staekenbrant en Aeltken, zijn vrouw, erkennen een jaarrente van 10 joachimsdalers, gaande uit hun huis op de Scuepstoel naast de schuur van het Oude Gasthuis, achter strekkende in de Boernhaefferstraat, hebben verkocht aan Johan Rueter en Eelsken, zijn vrouw.
  Gehuwd circa 1545 met Derick STAEKENBRANT, overleden 1556.
 7. Claus RUYTER, geboren 1510, overleden 10-08-1518.
 8. Henrick Gerrits RUYTER, bierbrouwer, cijsmeester, raadslid, schepen Zutphen, geboren 11-04-1517 te Zutphen, overleden voor 1575 te Zutphen.
 9. Philipp RUYTER, geboren 07-04-1518, overleden 1559 te Neurenberg.
 10. Swana RUYTER, geboren 17-09-1518, overleden 26-04-1521.
  Volgens bron b63 is Swana op S.Lamberti geboren. Dat is 17 september.

R28    Henrick Gerrits RUYTER, bierbrouwer, cijsmeester, raadslid, schepen Zutphen, geboren 11-04-1517 te Zutphen, overleden voor 1575 te Zutphen, zoon van Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER (zie R37) en Luijma (Lumme, Lamme) VAN DOENE.
1561: Koper Henrick Rutter Gerrits, raadsvriend X Wilhelma Bron: [b44]
In akte 1566 is sprake van Stijne Sander Varwersdochter en haar beide kinderen, verkregen bij Henrick Ruyter Garritz. Zie nieuwsbericht 4 juni 2019.
In 1566, 1567, 1569, 1570, 1571 genoemd als schepen van Zutphen
Akte 1570: huis en hof aan de Gasthuisstraat, koper Henrick Ruither Gerritsz, raadsvriend en Gertruid van der Hell, Bron: [b43]
In 1574/1575 trouwt Geertruit opnieuw, met Gerrit Kreijnk.
Henrick is overleden tussen 9/12/1574 en 3/2/1575 (zie nieuwsbericht 9 juli 2019).
In akte 1581 worden zoon Johan en zusters Lumme, Lutgert en Gerritgen genoemd. Geen Wilhelma.
In 1590 genoemd : "Henrick Ruiter die Olde, Johan Ruiter syn soon".
Op 31 mei 1592 verdelen Henricks vier kinderen met echtgenoten de nalatenschap van hun ouders.
Henrick is de oprichter van het Ruitershofje in Zutphen.
Akte 1621: Johan Ruiter Lieutenant, syn E susteren Joff. Lummeken Ruters wed. des Raetsheeren Casyns van der Hell, Joff. Wilhelmken Ruters wed. z. Osewolts van Keppe1 In de Voorst, end die nagelaeten kinderen van z. Jacob van Winshem, als erfg(e)n(aam)van Z. Henrick Ruter.
Relatie (1) met N.N. .
Relatie (2) voor 1557 met Stijne Sanders VARWER, geboren circa 1525.
Gehuwd (3) 5-1558 met Wilhelma KREYNK, geboren circa 1530, overleden 01-04-1566 te Zutphen, dochter van Gerrit KREYNK en Lutgert SCHAEPS.
Wilhelma's grafsteen in de St.Walburgiskerk in Zutphen : "Anno 1566 den 1 dach apriel is joeffer Wilhelma Ruetters gestoerven, der silen Got gnedich.".
Wilhelma is kort na geboorte van dochter Aeltje overleden.
Gehuwd (4) circa 1570 met Geertruit VAN DER HELL, geboren circa 1550 te Nijkerk, overleden na 1578, dochter van Johan VAN DER HELL en Swedera Reinier VAN WENCUM.
Akte 1578 : Joffer Geertruidt van der Helle geassisteerd door haar man Garrit Kreijnck en bekent op- en overgedragen te hebben aan haar 3 voorkinderen genaamd Wilhelmina, Johan en Hendrick Ruijter, in huwelijk verwekt met haar overleden man Hendrick Ruijter hun vaders erfdeel bestaande uit het ⅓ deel van het leengoed Groot Jimminck met de Pelskamp, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Bron: [b50]

Kinderen:
  Uit (3):
 1. Lumma (Lummeken, Lumina) RUYTER, geboren 16-02-1560 te Zutphen, overleden 19-03-1638 te Zutphen.
  Akte 1606 : Joff. Lumina Ruters wed. des Raetsheren Casijns van(der) Hell, maeckt mechtich Henrick Ruter haer broeder ..
  Akte 1602 : Joff. Lumma Ruiters Wed. des Raetsheeren Casyns van der Hell, met Henrick Ruter haer broeder end momber‚ maeckt mechtich ...
  Volgens haar grafsteen is Wilhelma Kreijnck haar moeder.
  Lumma kreeg met Casijn maar liefst negen kinderen: Johan, Henrick, Assura, Wilhelmina, Herman, Geertruyd, Jasper, Gerrit Casijn en Alyd.
  Gehuwd (1) voor 1584 met Matthijs VAN WENCUM, burgemeester.
  Gehuwd (2) 1585 met Casijn VAN DER HELL, ambtsjonker van Nijkerk, burgemeester van Nijkerk, raadslid Gelderland, geboren circa 1557, overleden 06-01-1601 te Zutphen.
  Casijn is een broer van Geertruijt waarmee Johan gehuwd was.
  Akte 1599 : Koper Casin van der Hell, raad in Gelderland X joffer Lumme Ruters van een stuk erf in de Beukerstraat. De huizen aan de zijkanten en achterkant zijn ook in hun bezit, Bron: [b44]
 2. Gerhard RUYTER, geboren 1562 te Zutphen, overleden 1584 te Deventer.
  Gerhard is samen met zijn zuster Gerritje in 1584 gestorven aan de pest.

 3. Uit (2):
 4. Henrick RUYTER, overrentmeester, stadssecretaris, geboren 1563, overleden 1626.
  Akte 1565 : Styntgen Sander Verwers dochter end haer beyde kinderen soo sy van Henrick Rueter Gerritsn verworven, als naemlick Henrick ende Lumme Ruiters...
  Henrick is in de jaren 1574 - 1577 overrentmeester van Zutphen. In de periode 1580 tot 1603 is hij stadssecretaris. We komen hem in diverse bronnen tegen als "Henrick Ruyter, licentiaat".

 5. Uit (3):
 6. Lutgert (Rutgart, Lutgera) RUYTER, geboren 20-10-1563 te Zutphen, overleden 08-02-1607 te Zutphen.
  Akte 1588: huisvr. van Jacob van Winshem, dochter van Zal. Henrick Ruiter Gerrits
  Grafsteen aanwezig in St. Walburgiskerk in Zutphen
  Gehuwd (1) 27-07-1588 te Zutphen met Jacob VAN WINSHEM, raadsvriend Zutphen, burgemeester Zutphen, overleden 21-05-1600 te Zutphen.
  Grafsteen aanwezig in Walburgiskerk Zutphen.
  Gehuwd (2) 20-12-1603 te Zwolle met Herbert SPLITLOFS, zoon van Goedert SPLITLOFS
 7. Gerritgen RUYTER, geboren 1564 te Zutphen, overleden 1584.
  Gerritje is samen met haar broer Gerhard in 1584 aan de pest overleden.

 8. Uit (2):
 9. Lumma RUYTER, geboren 1565.
  Akte 1565 : Styntgen Sander Verwers dochter end haer beyde kinderen soo sy van Henrick Rueter Gerritsn verworven, als naemlick Henrick ende Lumme Ruiters...

 10. Uit (3):
 11. Aeltje RUYTER, geboren 10-03-1566 te Zutphen, overleden 1579.

 12. Uit (4):
 13. Johan RUYTER TOT VIERACKER, kapitein-Luitenant, geboren circa 1570, overleden 04-05-1640 te Zutphen.

 14. Uit (1):
 15. Gerrit RUYTER, geboren 1571.

 16. Uit (4):
 17. Wilhelma (Wilhelmken) RUYTER, geboren circa 1572, overleden 1634.
  Akte 1627: Verkoper executeurs wijlen Henrick Ruyter, koper Wilhelma Ruyters, wed. Osewolt van Keppel in de Voorst Bron: [b46]
  Tot in 1634 wordt Wilhelma genoemd als bewoonster van Zutphen (Raadhuisstraat 6) Bron: [b46]
  Gehuwd 23-10-1611 te Zutphen met Oswald (Osewolt) VAN KEPPEL IN DE VOORST, geboren circa 1585 te Laren (Gld), overleden 1640 te Zutphen, zoon van Dirk VAN KEPPEL en Aleijd VAN DER VOORST.
  Oswald was eerder getrouwd met Mechtild van der Capellen. Zij overleed in 1610.
 18. Henrick RUYTER, geboren circa 1574, overleden circa 1585.
  Volgens Bron: [b62] is Henrick op jonge leeftijd overleden.

 19. Uit (1):
 20. Geertruit RUYTER, geboren 1575.

R35    Johan RUYTER TOT VIERACKER, kapitein-Luitenant, geboren circa 1570, overleden 04-05-1640 te Zutphen, zoon van Henrick Gerrits RUYTER (zie R28) en Geertruit VAN DER HELL.
In 1593 wordt Johan Ruitter en zijn vrouw Geerdtken Marryenborchs genoemd als hypotheekverstrekker, Bron: [b3]
In 1601 Luijtenant te paard in de comp. van kapitein Ernst van der Lauwick, enkele jaren in het buitenland tot 1606. Ernst van Lawick was kapitein in het Staatse leger.
In 1601, 1606 en 1608 verkopen Johan Ruter, luitenant en Wilhelmina Ruter, zijn zuster verschillende huizen in Zutphen.
Akte 1601 : "Johan Ruiter echte soon van wylen onsen L. medebroeder. Henrick Ruter Gerritsn, by joff. Gertruidt van der Hell ehelick geprocreiert, Lieutenant des Edelen Erentfesten end Manhaften Ernstes van Lauwick Hopman, voorhebbens zynde na Nurenberch te verreijsen om aldaer syn bloetsverwanten te besoecken, een Borger brief gegeven."
Getrouwd 8/8/1628? Zij van Kampen. Hij Luijtenant Capt. van de Compagnie van Grave Jorrien Ernst.
Zoon Johan is enigst kind; in 1646 worden Jacob van Winshem en Gerard Casyn van der Hell als momberen van het onmondige zoontje van Jonker Johan Ruiter en joff. Gesina Tengnagels genoemd.
In 1641 worden Jonker Jurrien Gansneb gen(aam)t Tengnagel en Jonker Reiner Gansneb gen(aam)t Tengnagel genoemd als "oomen end naeste bloetsverwanten van haer neefken Jan Rueter bij zalige Jonker Johan Ruiter end joff. Gesina Gansnebs gen(aam)t Tengnagel geprocreiert".
Gehuwd (1) 26-08-1590 te Zutphen met Geertruidt MARIENBORCH.
Gehuwd (2) 28-04-1609 te Zutphen met Geertruijt VAN DEN WALL, geboren 15-06-1566, overleden 18-12-1625, dochter van Arend VAN DEN WALL en Geertruid SWAEFFKEN.
Gehuwd (3) 08-08-1626 te Zutphen met Gesina GANSNEB GEN. TENGNAGEL, overleden voor 1634, dochter van Reynier GANSNEB GEN. TENGNAGEL en Aleid VAN HAERSOLTE.
Gehuwd (4) 08-02-1634 te Zutphen met Gesina SPLIJTLOFF, overleden voor 1638.
Achternaam wordt ook genoteerd als "Splitlofs". In 1635 maakt ze haar testament op, en in het volgende jaar vinden we een akte waarin de afwikkeling van dat testament plaatsvindt.
Gehuwd (5) 09-09-1638 te Zutphen met Magdalena STRUYFF VAN LAVENSTEIN, overleden 1642, dochter van Eberhard STRUYFF VAN LAVENSTEIN en Susanne DU PLESSIS.
Kind:
  Uit (3):
 1. Johan RUYTER TOT VIERACKER, raadsvriend Zutphen, burgemeester Zutphen, gecomm. ter adm. Friesland, gecomm. Staten Generaal, geboren 14-07-1631 te Zutphen, overleden 04-01-1678 te Den Haag.
  Akte 1650 : De weledele Jonker Gerhardt van Hartevelt tot Stockhorst voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn vrouw Petra van Marhulsen, met een rechtsgeldig bevonden volmacht verstrekt op 22-01-1650 door de stad Deventer en bekrachtigd met het stadszegel en de handtekening van Johan Engels en rechtsgeldig bevonden, verklaart dat hij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jonkheer Johan Ruiters, zoon van de overleden Jonkheer Jan Ruiter en luitenant van de graaf van Limbourg, en zijn erven hun 50% eigendom van het erve en goed Groot Jimminck en de katersteden Klein Jimminck, Pelscamp en Olijslach, waarvan de wederhelft reeds in bezit van voornoemde Johan Ruiters en met alle toebehoren en rechten gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Bron: [b50]
  Akte 1662 : De Weledelgeboren Johan Ruter tot Mengerink van Vieracker, burgemeester van Zutphen, met zijn echtgenote vrouwe Susanna van Rhemen, en die verklaren voor henzelf en hun erven dat zij voor een koopsom hebben verkocht en op- en overgedragen aan Hendersken Craneborch de weduwe van Gerhardt Jeremius van der Castelen en haar kinderen en erven de helft van de goederen Groot en Klein Jimminck en het Olieslach, gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden. Van deze verkoop zijn uitgezonderd de tienden, die zijn voor degenen die daarop recht hebben. Bron: [b50]
  Begraven te Zutphen, geen kinderen nagelaten.
  Gehuwd (1) 31-12-1657 te Zutphen met Susanne VAN RHEMEN, overleden 1673 te Rotterdam, dochter van Diderich VAN RHEMEN en Magdalena STRUYFF VAN LAVENSTEIN.
  Begraven te Zutphen
  Gehuwd (2) 29-10-1674 te Drempt (bij Doesburg Gld) met Stephanea VAN DER HELL, gedoopt 30-10-1646 te Zutphen, overleden 27-01-1716 te Zutphen, dochter van Gerhard Casijn VAN DER HELL en Walrave SCHIMMELPENNINK VAN DER OYE.

R208    Philipp RUYTER, geboren 07-04-1518, overleden 1559 te Neurenberg, zoon van Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER (zie R37) en Luijma (Lumme, Lamme) VAN DOENE.
In 1548 vrijbrief vanuit Zutphen dat hij zich vrij en zonder schulden in Neurenberg of welke stad dan ook, mag vestigen; hij is daar intussen al getrouwd. In 1601 bezoekt zijn neef Johan Ruyter tot Vieracker zijn verwanten in Neurenberg.
Philipp's geboortejaar is vrijwel zeker fout, en daarmee ook de geboortedag en -maand.
Gehuwd met NN .
Kinderen:
 1. Gerhard RUYTER, geboren circa 1550 te Neurenberg.
  Gehuwd met NN .
 2. Paul RUYTER, geboren circa 1550 te Neurenberg.
 3. Philipp RUYTER, geboren circa 1550 te Neurenberg.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3 op 24 mei 2022
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!