#01 maart 2024

Het St.Anthony Groote Broederschap

Afgelopen week had ik ook nog een artikel geschreven wat hier onvermeld is gebleven: over het St. Anthony Groote Broederschap. Dit  was een zgn. geestelijk gilde, waarvan de belangrijkste doelstellingen liefdadigheid en zorg voor de armen waren, om via deze weg God te eren en te dienen; en dat alles vooral om hierdoor zelf zielenheil te verkrijgen. In de late middeleeuwen was dit een belangrijk streven.
Lees: Het St.Anthony Groote Broederschap

In deze broederschap komen we diverse leden van de familie Ruyter tegen als lid (broeder/zuster), maar ook in het bestuur als gildemeester of een van de olderlieden.
Lees: Ruyters in het St.Anthony Groote Broederschap
#28 februari 2024

RUITERTJE 62

Klik op foto voor groter formaat
Het eerste RUITERTJE van 2024 is verschenen met als onderwerpen:

 • Korte berichten
 • Korte Hofstraat 10 – kadasternrs 1058, 1059, 1060
 • Lange Hofstraat 13 – kadasternrs 2667, 2668
 • Juncker Jan Ruiiter Lutenant
 • Het Ruitershofje in Zutphen, deel 1 : Henrick Ruthers Armehuyse
 • De St. Anthony Groote Broederschap
 • De heervaart van 1466
 • Verwantschap Ruyter – Ruiter

Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.


#16 februari 2024

Polsbroek

Tot in de 19e eeuw bestond het stadsdeel Polsbroek voor het overgrote deel uit tuinen: hier verbouwden de Zutphenaren hun groenten.
Alleen langs de Laarstraat stonden huizen; verder vond je hier en daar wat bebouwing, maar pas in de 18e eeuw werden er huizen gebouwd. Het werd een wijk waar vooral de arme sloebers terecht kwamen die hun heil in Zutphen zochten. Zo ontstond de Polsbroek, van meet af aan een drukke volksbuurt die in het begin veel weg had van een sloppenwijk.
Tussen 1965 en 1973 werd de Polsbroek met de grond gelijk gemaakt.

Maar in de 16e eeuw hadden de Ruyters hier diverse tuinen in bezit; ik heb een overzicht gemaakt: Polsbroek
#09 februari 2024

Website aangepast

In de afgelopen dagen heb ik de website aangepast aan de huidige normen. Toen ik ooit begon met deze website hadden de meeste mensen schermafmetingen van 640 x 480 pixels. Binnen die grenzen moest je de website vormgeven. In de afgelopen jaren zijn de schermen veel groter geworden, tot zelfs boven de 2560 x 1440 pixels. Op zo'n groot scherm vallen ouderwetse websites helemaal in het niet; de letters zijn eenvoudigweg niet of nauwelijks nog te lezen.
In de afgelopen jaren heb ik de website regelmatig aangepast aan de trend van steeds groter worden schermen, maar het werd weer hoog tijd voor een nieuwe update.
Een hele klus, omdat ook allerlei plaatjes en randprogrammatuur aangepast moesten worden. Maar wel de moeite waard.

Als je nog 'gekke' dingen ontdekt, meld het me. Dan kan ik het alsnog aanpassen.#04 februari 2024

Kolenstraat 9

Opnieuw een pand beschreven dat in het bezit is geweest van de familie Ruyter.

Klik op foto voor groter formaat
Daarmee raakt dit project "Ruyterpanden in Zutphen" in de eindfase, ook al zijn er nog zo'n 5 panden te gaan.
In de komende tijd hoop ik dit project af te kunnen sluiten.

Bekijk : Kolenstraat 9.


#30 januari 2024

De heervaart van 1466

De stadsrekeningen van Zutphen zijn al vanaf 1445 in hun geheel bewaard gebleven. Deze rekeningen bevatten een schat aan gegevens. Het zijn niet de betalingen en ontvangsten op zich, maar juist de beschrijvingen en opmerkingen rondom de cijfers die ons op een beeldende wijze over het leven in de stad Zutphen vertellen.

Een bijzonder aardig voorbeeld van een opvallende kostenpost vinden we in de stadsrekening van 1466. Het betreft de kosten van biertonnen "die in desen heervarden verloeren sint van onsen brouwers".

Lees artikel : De heervaart van 1466

#25 januari 2024

Het Ruitershofje in Zutphen

Zojuist het eerste deel van een serie van drie verhalen over het Ruitershofje in Zutphen op de website gezet. Met het tweede en derde deel ben ik nog bezig; zij zullen t.z.t. op de website verschijnen.
Ook ben ik nog bezig met een verhaal over het St. Anthony Groote Broederschap. Dit gilde heeft een centrale rol gespeeld bij het Ruitershofje, en ook andersom: Ruyters hebben hier bijna voortdurend in deelgenomen; als broeder/zuster, of als gildemeester of als een van de olderlieden.

Lees "Henrick Ruthers armehuyse"#17 januari 2024

Nieuwe artikelen en update stamboom

De afgelopen dagen heb ik twee nieuwe artikelen toegevoegd:
 • Basseroord 6: In 1461 kocht Gerrit Ruyter die Olde dit huis. Het bleef vermoedelijk tot 1470 in bezit van Ruyters.
 • Juncker Jan Ruiiter Lutenant : Juncker betekent wel degelijk 'jonkheer': was Jan Ruiter van adel?

Vanavond onze (De) Ruiterstamboom opnieuw uitgedraaid.
Volgens de AVG-privacyregels mogen van overleden personen de gegevens zonder meer getoond worden. Dat geldt ook voor personen die 100 jaar geleden zijn geboren. Van heel veel Ruiters ken ik de overlijdensdatum niet, maar wel de geboortedatum. En zo wordt de stamboom elk jaar aangevuld met enkele personen die 100 jaar geworden (zouden) zijn. Dit jaar zijn er op deze wijze net als vorige jaar 7 personen toegevoegd, tot een totaal van 1697 (De) Ruiters.
De volledige stamboom bevat op dit moment 2873 familieleden, nogal een verschil. Toch jammer dat ik ze niet mag laten zien...


#16 januari 2024

Ruiterspoor of NIEUWS?

Het Ruiterspoor bleek een overbodige aanvulling op de website, omdat kleinere nieuwtjes ook prima als 'normaal' nieuwsbericht op de website gezet kunnen worden. In het kader van verder vereenvoudiging van de website heb ik het Ruiterspoor daarom van de website gehaald en de berichten, voor zover nog 'zinvol' heb ik ondergebracht bij het "NIEUWS".#13 januari 2024

Lange Hofstraat 13

Klik op foto voor groter formaat
De bemoeienis van de familie Ruyter met dit fraaie pand aan de Lange Hofstraat is niet lang geweest, maar al met al toch de moeite waard om in een apart artikel te behandelen: Lange Hofstraat 13.#12 januari 2024

Korte Hofstraat 10


In 1520 kocht Wysze, weduwe van Gerrit Ruyter, dit pand voor haar en haar kinderen. Het perceel zou meer dan 75 jaar in bezit blijven van nazaten van Gerrit en Wysze.
Je leest erover in Korte Hofstraat 10


#11 januari 2024

De draad weer opgepakt

Het afgelopen jaar heb ik weinig tijd besteed aan het bijhouden van deze website. Het onderzoek is (gelukkig) wel gewoon doorgegaan en op dit moment heb ik een aantal artikelen in de 'pipeline', die in de komende tijd op de website zullen verschijnen:

 • Het Ruitershofje - verleden
 • St.Anthony Groote Broederschap
 • Korte Hofstraat 10
 • Stadsrekeningen Zutphen

Op stapel staan nog:
 • Het Ruitershofje - heden
 • Stadssecretaris Henrick Ruyter
 • Hof van VollenhoveFoutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!