Zoek nu de persoon op waarvan je de stamreeks wilt aanmaken, en klik op het bijbehorende '[stamreeks]'


De nakomelingen van Frans (RUIJTER) hebben voor het overgrote deel andere achternamen dan RUIJTER aangenomen.
De tak ROOSSIEN is binnen díe familie uitvoerig uitgezocht en omvat duizenden nakomelingen, vrijwel allemaal in de provincies Groningen en Drenthe; dit overzicht is dan ook bij lange na niet compleet.
De takken HUISMAN en MEESTER heb ik alleen voor wat betreft de eerste generaties uitgezocht.

De nakomelingen van Wijcher Jans RUIJTER hebben ook andere achternamen aangenomen : BACKER, ZOOTJES en DE BOER.


Vooraf: zie eerste generaties RUIJTER   [stamreeks]  0.a    {fn:Peter} {sn:RUTER}, geboren {bd:circa 1500}.
Peter wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters) als grootvader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Mogelijk is er een verwantschap tussen onze familie (De) Ruiter en de Ruyterfamilie uit Zutphen.
Onderzoek hiernaar is nog altijd bezig. De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.

Kinderen:
 1. {fn:Pieter} {sn:PIETERS}, geboren {bd:circa 1525}.
 2. {fn:Johan} {sn:RUTER}, geboren {bd:circa 1525}, overleden {dd:circa 1563}.

   [stamreeks]  I.b    {fn:Pieter} {sn:PIETERS}, geboren {bd:circa 1525}, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
Pieter wordt genoemd in 1630 (Pieter Pieters als oom van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hugo} {sn:PIETERS}, geboren {bd:circa 1550}.
  Onder voorbehoud is Hugo Pieters hier in de stamboom geplaatst.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:PIETERS}, geboren {bd:circa 1550}.
  Onder voorbehoud is Jan Pieters hier in de stamboom geplaatst. Hij wordt met regelmaat samen genoemd met (zijn neef) Jan Jans Ruijter.

   [stamreeks]  I.a    {fn:Johan} {sn:RUTER}, geboren {bd:circa 1525}, overleden {dd:circa 1563}, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.
Johan wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters als vader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Gehuwd {md:circa 1550} met    [stamreeks]  {fn:Griete} {sn:JANSSEN}, geboren {bd:circa 1525}.
Kinderen:
 1. {fn:Frans} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1550}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER} [KOOP POTSCHIP, 1612], geboren {bd:circa 1555}, overleden {dd:voor 1633} ========zie 'Blokzijl'. Gehuwd (1) {md:circa 1580} met    [stamreeks]  {fn:Ave} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1560}, overleden {dd:circa 1625}.
  Gehuwd (2) {md:circa 1627} met    [stamreeks]  {fn:Bartien} {sn:HUIJGENS}, geboren {bd:circa 1580}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Sijmon Jans} {sn:(RUIJTER)}, kuiper, geboren {bd:circa 1561}, overleden {dd:voor 1620} ========zie (De) Ruiter.
  In 1620 koopt Trijn Jans, weduwe van Sijmen Janssen, een kuiperij net buiten Blokzijl. Zie: De weduwe van Sijmen Janssen
  Gehuwd {md:circa 1590} met    [stamreeks]  {fn:Trijn} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1560}, overleden {dd:na 1620}.

   [stamreeks]  II.a    {fn:Frans} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1550}, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
Kind:
 1. {fn:Jan} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:circa 1570}, overleden {dd:voor 1626}.

   [stamreeks]  III.a    {fn:Jan} {sn:FRANSEN} [SCHULDBEKENTENIS, 1618], geboren {bd:circa 1570}, overleden {dd:voor 1626}, zoon van Frans (RUIJTER) (zie II.a)
In twee aktes van 21/5/1618 worden Jan Fransen en Jantien Roelofs genoemd, én ene Jan Jans Ruijter. Zie artikel : "De akte van 1618"
In een akte uit 1626 vinden we alle personen van dit gezin opgesomd.
Gehuwd {md:circa 1595} met    [stamreeks]  {fn:Jantien} {sn:ROELOFS}.
Kinderen:
 1. {fn:Claes} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1595}.
 2. {fn:Jan} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1595}.
 3. {fn:Frans} {sn:JANSEN}, kleermaker, geboren {bd:circa 1595}.
 4. {fn:Volcken Jans} {sn:KOY}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:voor 1670}.
 5. {fn:Wijcher Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1600}, overleden {dd:voor 1663}.

   [stamreeks]  IV.b    {fn:Claes} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1595}, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Albert} {sn:CLASEN}, geboren {bd:circa 1625}.
  Albert is getuige bij het huwelijk van zijn zuster Lisebeth in 1656.
  Bij Alberts tweede huwelijk is hij woonachtig te Muggenbeet, zij te Giethoorn. Hij is weduwe van Annegien Gerrits.
  Gehuwd (1) {md:voor 1660} met    [stamreeks]  {fn:Annegien} {sn:GERRITS}, geboren {bd:circa 1640}.
  Gehuwd (2) {md:16-04-1662} te {mp:Steenwijkerword} met    [stamreeks]  {fn:Jantien} {sn:HERMS}, geboren {bd:circa 1640} te {bp:Giethoorn?}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Lisebeth} {sn:CLASEN}, geboren {bd:circa 1625}.
  Gehuwd {md:29-02-1654} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Reinder} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1625}, zoon van    [stamreeks]  Jan REINDERS
  Onder voorbehoud. Bij huwelijk komt Lisebeth van Muggenbeet. Ze wordt genoemd als dochter van Claas Jansen. Reinder komt van Scheerwolde, en is een zoon van Jan Reinders.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jan Clasen} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1625}.
  Wordt genoemd als Jan Claesen Ruijter in akte 17/1/1663.
  Gehuwd {md:12-01-1656} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Aeffien} {sn:MARTENS}, geboren {bd:circa 1625}.
  Onder voorbehoud. Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.

   [stamreeks]  IV.c    {fn:Jan} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1595}, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Gehuwd {md:circa 1620} met    [stamreeks]  {fn:Anna} {sn:NN}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:na 1665}.
Kinderen:
 1. {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1600}, overleden {dd:voor 1652}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Lysebeth} {sn:JANS} [OVERDRACHT, 1654], geboren {bd:circa 1620}.
  In 1654 verkoopt Lijsbeth Jans samen met Thijmen Harms haar derde part van de erfenis van haar zaliger broer Jan Jans Ruijter. Dit wijst op het bestaan van nóg twee broers of zusters.
  Gehuwd {md:15-04-1649} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Thijmen} {sn:HARMS}.
 3.    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1620}.
 4.    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1620}.

   [stamreeks]  V.z    {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1600}, overleden {dd:voor 1652}, zoon van Jan JANS (zie IV.c) en Anna NN.
Gehuwd {md:circa 1645} met    [stamreeks]  {fn:Auckje} {sn:PETERS}, geboren {bd:circa 1620}.
Aucke trouwt op 22 augustus 1652 voor de tweede maal : copulatie die 22 augusti Peter Janssen wednr van Lysebeth Henricks & Aucke Peters wed. van Jan Jansen Ruiter.

Kinderen:
 1. {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, schipper, vooraanstaand (doopsgezind) lid van het grootschippersgilde, geboren {bd:circa 1645}, overleden {dd:na 1691}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantien Jans} {sn:RUIJTER} [TESTAMENT, 1709], geboren {bd:circa 1645}, overleden {dd:na 1709}.

   [stamreeks]  VI.ac    {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, {pr:schipper, vooraanstaand (doopsgezind) lid van het grootschippersgilde}, geboren {bd:circa 1645}, overleden {dd:na 1691}, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie V.z) en Auckje PETERS.
In 1691 ondertekent Jan Jans Ruijter als vertegenwoordiger van het grootschippersgilde van Blokzijl een bezwaarschrift.
Gehuwd (1) met    [stamreeks]  {fn:Cornelisje} {sn:CORNELIS}, overleden {dd:voor 1687}.
Gehuwd (2) {md:24-02-1656} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Hendrickjen} {sn:DIRCKS}, geboren {bd:circa 1620}, dochter van    [stamreeks]  Dirk COSTWINNER
Huwelijk: Jan Jansen Ruyter, J.G. en Hendrikjen Dirks, nagelaten dochter van Dirk Costwinner. Als jonggezel kan Jan niet eerder getrouwd zijn geweest. Wellicht verschrijving.

Kind:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Cornelisje Jans} {sn:RUIJTER} [VOOGDIJREGELING, 1687], geboren {bd:circa 1685}.
  Gehuwd {md:13-10-1706} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Bastiaan Bastiaans} {sn:RUITER}, geboren {bd:circa 1680}, overleden {dd:29-07-1722} te {dp:Batavia?}, zoon van    [stamreeks]  Bastiaan Jans RUIJTER en    [stamreeks]  Antjen Jacobs NAGTEGAAL.
  Bastiaan was als busschieter in dienst van de VOC. [LEES VERDER]
  Bij huwelijk komen beide van Blokzijl.

   [stamreeks]  IV.a    {fn:Frans} {sn:JANSEN}, {pr:kleermaker}, geboren {bd:circa 1595}, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Op 19-04-1658 is Frans Jansen, 'kleermaker tot Muggenbeete', in een proces gewikkeld met Pieter Boelens. Het gaat in dit proces om een 'libeli' (schotschrift). Wat daarin stond, wordt niet vermeld. De uitspraak is dat Frans Jansen het libeli heeft te accepteren en dat hij de 'noodeloose costen' moet betalen. Bij Pieter Boelens zou het heel goed kunnen gaan om een oudere broer van Roelofien en Hendrickien Boelens. Pieter is dan de broer van zijn schoondochter.
Gehuwd (1) {md:voor 1626} met    [stamreeks]  {fn:Marritje} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:voor 1654}.
Gehuwd (2) {md:17-02-1654} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jutje} {sn:WOLTERS}.
Het huwelijk staat zowel in het trouwboek van Blokzijl als van Giethoorn opgetekend. Frans Jansen komt van Muggenbeet, Jutjen Wolters komt van Giethoorn. Frans' eerste vrouw wordt in Blokzijl als 'Marijgjen' geschreven, in Giethoorn als 'Marritjen'.

Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:FRANSEN} [TESTAMENT, 1681] [ERFENIS, 1694], geboren {bd:circa 1630}, overleden {dd:voor 1693}.
  Gehuwd (1) {md:28-12-1655} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Albert Hendricks} {sn:HEETEKEEL}, overleden {dd:1691}, zoon van    [stamreeks]  Hindrick HINDRICX en    [stamreeks]  Annegien ROELFSEMA.
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
  Gehuwd (2) {md:voor 1692} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:AUCKES}.
 2. {fn:Jan Fransen} {sn:HOUWER}, geboren {bd:circa 1630}, overleden {dd:voor 1691}.
 3. {fn:Roelof Fransen} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:circa 1630}, overleden {dd:voor 1711}.
 4. {fn:Wijcher} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:circa 1640}, overleden {dd:voor 1693}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jan Fransen} {sn:RUIJTER} [TESTAMENT, 1693], geboren {bd:circa 1640}.
  Jan Franzen Ruijter heeft ons een testament nagelaten, waarin veel interessante informatie staat.
  Jan is kinderloos en hoogstwaarschijnlijk ongehuwd gebleven. Door zijn zuster Jantjen werd hij 'Ruijter Fransen" genoemd. Een vreemde naam, maar klaarblijkelijk bedoeld om hem te onderscheiden van de andere Jan (Fransen Houwer).

   [stamreeks]  V.c    {fn:Jan Fransen} {sn:HOUWER}, geboren {bd:circa 1630}, overleden {dd:voor 1691}, zoon van Frans JANSEN (zie IV.a) en Marritje JANS.
Jan Fransen Houwer is op 30-01-1670 getuige bij een huwelijk in Steenwijkerwold. Er wordt uitdrukkelijk bij vermeld dat hij een zoon is van Frans Jansen van Muggenbeet. Blijkbaar een bekend persoon.
Gehuwd {md:05-10-1656} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Jacobjen} {sn:PIETERS}.
Bij huwelijk komt Jan j.m. van Muggenbeet, Jacobjen j.d. van Diever. Op 9-2-1693 werd door Louis Sena en Immetien Sena, echtelieden in de Wildervanck, de ondergrond van no.24 in de Wildervanck verpacht. De huisplaatsen van Marten Wijchers en van de weduwe van Jan Fransen Houwer vallen niet onder deze pacht.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Frans} {sn:JANS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:voor 1694}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Lisebet} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1660}.
  Gehuwd {md:10-06-1688} te {mp:Wildervanck} met    [stamreeks]  {fn:Hilbrandt} {sn:ROELS}, geboren te {bp:Wildervank}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Frans} {sn:JANS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:voor 1694}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Claesjen} {sn:JANS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
  Bij huwelijk komt Claesjen van Veendam, Ufke van Leek.
  Gehuwd {md:15-01-1688} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Ufke} {sn:JANS}, geboren te {bp:Leek}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Marchen} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1670}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Peter} {sn:DERCKS}.

   [stamreeks]  V.d    {fn:Roelof Fransen} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:circa 1630}, overleden {dd:voor 1711}, zoon van Frans JANSEN (zie IV.a) en Marritje JANS.
Gehuwd (1) {md:29-06-1656} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jantijn} {sn:AELERS}.
Bij huwelijk komt Roelof van Muggenbeet, en Jantjen van Blokzijl. Zij was reeds tweemaal weduwe; ze trouwde in 1651 voor de tweede maal. Het huwelijk staat opgetekend in het trouwboek van Blokzijl, maar het huwelijk werd klaarblijkelijk afgekondigd in Steenwijkerwold.
Gehuwd (2) {md:na 1660} met    [stamreeks]  {fn:Aecht} {sn:PETERS}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Arentjen} {sn:ROELOFS}, geboren {bd:circa 1660}.
  Bij huwelijk komt Arentjen van Blokzijl, Coop van Veendam.
  Gehuwd {md:11-02-1694} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Coop} {sn:HINDRICKS}, overleden {dd:voor 1719}.
 2. {fn:Frans} {sn:ROELOFS}, geboren {bd:circa 1660}, overleden {dd:voor 1710}.
 3. {fn:Peter} {sn:ROELOFS}, geboren {bd:circa 1660}.

   [stamreeks]  VI.i    {fn:Frans} {sn:ROELOFS}, geboren {bd:circa 1660}, overleden {dd:voor 1710}, zoon van Roelof Fransen ROOSJE (zie V.d) en Jantijn AELERS.
Het is bekend dat er meer kinderen moeten zijn geweest naast Hindrikjen. Dezen zijn waarschijnlijk allen vroeg overleden.
Gehuwd (1) {md:08-09-1699} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:JANS}, overleden {dd:voor 1709}.
Gehuwd (2) {md:na 1709} met    [stamreeks]  {fn:Hillegien} {sn:JACOBS}.
Kind:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Hindrikjen} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:circa 1700}.
  Gehuwd {md:11-02-1725} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Abel} {sn:JANS}, zoon van    [stamreeks]  Jan Geerts VECHTER

   [stamreeks]  VI.j    {fn:Peter} {sn:ROELOFS}, geboren {bd:circa 1660}, zoon van Roelof Fransen ROOSJE (zie V.d) en Jantijn AELERS.
Gehuwd {md:circa 1698} met    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:JACOBS}, overleden {dd:18-01-1734}.
Kinderen:
 1. {fn:Frans Peters} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:circa 1710}.
 2. {fn:Wolter Pieters} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:12-1712}.
 3. {fn:Andries Pieters} {sn:ROSIJN}, geboren {bd:circa 1715}, overleden {dd:05-02-1775} te {dp:Veendam}.
 4. {fn:Timen Pieters} {sn:ROOSSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam (als volwassene)}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Aagje} {sn:PETERS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam (als volwassene)}, overleden {dd:02-01-1783} te {dp:Veendam}.
  Gehuwd {md:25-01-1722} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Uge} {sn:JANS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, zoon van    [stamreeks]  Jan WOLTERS en    [stamreeks]  Zijtse UGES.
 6. {fn:Hendrik} {sn:PIETERS}, geboren {bd:circa 1730}.
 7. {fn:Jacob Pieters} {sn:ROOSIEN}, geboren {bd:circa 1730}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Roelof Pieters} {sn:ROSIJN}, geboren {bd:circa 1730}, overleden {dd:02-05-1775}.
  Gehuwd (1) {md:19-03-1720} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Antje} {sn:KARSES}, overleden {dd:voor 1759}.
  Gehuwd (2) {md:26-08-1759} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Anje} {sn:AUKES}, gedoopt {bd:} te {bp:Muntendam}.

   [stamreeks]  VII.o    {fn:Frans Peters} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:circa 1710}, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd {md:24-08-1732} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Claasjen} {sn:RIJCKENTS}, dochter van    [stamreeks]  Rijkent RIJKENTS en    [stamreeks]  Petertje CLASENS.
Kind:
 1. {fn:Pieter Fransen} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:circa 1735}.

   [stamreeks]  VIII.ba    {fn:Pieter Fransen} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:circa 1735}, zoon van Frans Peters ROOSJE (zie VII.o) en Claasjen RIJCKENTS.
Gehuwd {md:19-08-1764} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Margjen} {sn:JANS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Klaasjen Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Klaasjen Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Frans Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 5. {fn:Jacob Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:25-04-1842} te {dp:Stadskanaal}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Klaasje Pieters} {sn:ROOSJEN}, geboren {bd:1781} te {bp:Veendam}.

   [stamreeks]  IX.ax    {fn:Jacob Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:25-04-1842} te {dp:Stadskanaal}, zoon van Pieter Fransen ROOSJE (zie VIII.ba) en Margjen JANS.
Gehuwd {md:07-12-1800} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje Sjoerds} {sn:GRUPPELAAR}, geboren {bd:02-08-1776} te {bp:Veendam}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Margjen Jacobs} {sn:ROOSJEN}, geboren {bd:1801} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd {md:29-04-1826} te {mp:Onstwedde} met    [stamreeks]  {fn:Pieter Jans} {sn:DE JONGE}, geboren te {bp:Nieuwe Pekela}, zoon van    [stamreeks]  Jan JURJENS en    [stamreeks]  Geessien PIETERS.
 2.    [stamreeks]  {fn:Fennigjen Jacobs} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:1803} te {bp:Veendam}, overleden {dd:15-05-1840} te {dp:Wildervank}.
  Overleden Stadskanaal No.155
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Fokke Alberts} {sn:FEENSTRA}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Sjoerd Jacobs} {sn:ROOSJEN}, geboren {bd:01-12-1805} te {bp:Veendam}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Pieter Jacobs} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:11-03-1811} te {bp:Veendam}, overleden {dd:12-12-1834} te {dp:Veere (Zeeland)}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Annechien Jacobs} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:27-01-1812} te {bp:Veendam}.

   [stamreeks]  VII.p    {fn:Wolter Pieters} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:12-1712}, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd (1) {md:28-10-1736} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Grietjen} {sn:EGBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, dochter van    [stamreeks]  Egbert DERKS en    [stamreeks]  Hindrikjen JACOBS.
Gehuwd (2) {md:na 1737} met    [stamreeks]  {fn:Arendjen} {sn:JACOBS}, geboren {bd:12-1729} te {bp:Wildervank}, dochter van    [stamreeks]  Jacob JACOBS en    [stamreeks]  Hillegien JACOBS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Egbert Wolters} {sn:ROOSJEN}, schipper, geboren {bd:circa 1740}.

 2. Uit (2):
 3.    [stamreeks]  {fn:Jeltje Wolters} {sn:ROSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Jan Teysens} {sn:GROOTEN}, geboren {bd:27-06-1755} te {bp:Veendam}, overleden {dd:02-07-1835} te {dp:Gieten}.

   [stamreeks]  VIII.bb    {fn:Egbert Wolters} {sn:ROOSJEN}, {pr:schipper}, geboren {bd:circa 1740}, zoon van Wolter Pieters ROOSJE (zie VII.p) en Grietjen EGBERTS.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Annigjen} {sn:BARELTS}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Barelt Egberts} {sn:ROOSJEN}, schipper, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd {md:23-12-1830} te {mp:Groningen} met    [stamreeks]  {fn:Margaretha} {sn:BEKKER}, {pr:schippersche}, dochter van    [stamreeks]  Johan Gerhard BEKKER en    [stamreeks]  Martje Wierts SLOTEN.

   [stamreeks]  VII.q    {fn:Andries Pieters} {sn:ROSIJN}, geboren {bd:circa 1715}, overleden {dd:05-02-1775} te {dp:Veendam}, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd (1) {md:26-07-1739} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Jantjen} {sn:JACOBS}, geboren {bd:1719} te {bp:Hellum}, overleden {dd:20-06-1751} te {dp:Veendam}.
Gehuwd (2) {md:20-06-1751} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Annechien} {sn:JANS}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantien} {sn:ANDRIES}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd {md:05-02-1764} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Evert Pieters} {sn:NAJER}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:29-09-1785} te {dp:Veendam}, zoon van    [stamreeks]  Pieter Jans NAJER en    [stamreeks]  Pietertjen EVERTS.
 2. {fn:Jacob Andries} {sn:ROOSJE}, schipper, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:15-10-1816} te {dp:Veendam}.
 3. {fn:Pieter Andries} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:31-01-1785} te {dp:Veendam}.
 4. {fn:Reemt Andries} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:03-02-1812} te {dp:Veendam}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Arentjen} {sn:ANDRIES}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd {md:23-12-1770} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Christiaan} {sn:WOLTERS}, gedoopt {bd:} te {bp:Hoogezand}, overleden {dd:25-03-1793} te {dp:Veendam}, zoon van    [stamreeks]  Wolter JANS en    [stamreeks]  Greetje CHRISTIAANS.
 6.    [stamreeks]  {fn:Grietjen Andries} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Andries} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.

 8. Uit (2):
 9.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Andries} {sn:ROSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 10.    [stamreeks]  {fn:Jeltje Anries} {sn:ROSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 11.    [stamreeks]  {fn:Annechien Andries} {sn:ROSIEN}, geboren {bd:circa 1755}.
 12.    [stamreeks]  {fn:Evertje} {sn:ROOSSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:03-12-1831} te {dp:Veendaam}.
  Gehuwd {md:27-08-1780} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Jacob Klaassens} {sn:BLIK}, {pr:blikslager, praamschipper}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:25-06-1836} te {dp:Veendam}.
  Het nageslacht van dit echtpaar neemt als achternaam "Roossien" aan (van hun moeder).
 13.    [stamreeks]  {fn:Jan Andries} {sn:ROSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 14.    [stamreeks]  {fn:Roelf Andries} {sn:ROSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.

   [stamreeks]  VIII.bd    {fn:Jacob Andries} {sn:ROOSJE}, {pr:schipper}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:15-10-1816} te {dp:Veendam}, zoon van Andries Pieters ROSIJN (zie VII.q) en Jantjen JACOBS.
Gehuwd {md:10-03-1770} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Janna} {sn:DANIELS}, overleden {dd:08-03-1819} te {dp:Veendam}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje Jacobs} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:08-12-1771}.
  Gehuwd {md:02-02-1803} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Jan Koerts Hindriks} {sn:MEIJER}, {pr:schipper}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Elizabeth Jacobs} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:02-04-1830} te {dp:Nieuwe Pekela}.
  Gehuwd {md:15-01-1797} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Eilke Reinders} {sn:DUIT}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:31-12-1814} te {dp:Rotterdam}.

   [stamreeks]  VIII.be    {fn:Pieter Andries} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:31-01-1785} te {dp:Veendam}, zoon van Andries Pieters ROSIJN (zie VII.q) en Jantjen JACOBS.
Gehuwd {md:27-11-1768} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:LUBBERTS}, overleden {dd:12-09-1817} te {dp:Wildervank}.
Pieter van Veendam, Grietje van Wildervank.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 2. {fn:Andries Pieters} {sn:ROOSSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 3. {fn:Lubbert Pieters} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:03-10-1773} te {bp:Veendam}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jantjen Pieters} {sn:ROOSSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:13-11-1829} te {dp:Wildervank}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Hindrik Fridriks} {sn:PIENING}, geboren {bd:circa 1771} te {bp:Hannover (Dld)}, overleden {dd:14-06-1859} te {dp:Wildervank}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jan Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 6. {fn:Pieter Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Zwaantje Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Mettje Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Gerrit} {sn:WILKES}, geboren {bd:circa 1780}, overleden {dd:13-07-1816} te {dp:Wildervank}.

   [stamreeks]  IX.bc    {fn:Andries Pieters} {sn:ROOSSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, zoon van Pieter Andries ROOSJE (zie VIII.be) en Grietje LUBBERTS.
Gehuwd (1) {md:voor 1797} met    [stamreeks]  {fn:Grietje Jurjens} {sn:LULA}, overleden {dd:28-09-1815} te {dp:Wildervank}.
Gehuwd (2) {md:29-09-1817} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Eijfke Hendriks} {sn:POPPEN}, geboren {bd:21-02-1782} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:30-09-1855} te {dp:Wildervank}, dochter van    [stamreeks]  Hindrik POPS en    [stamreeks]  Jane HARMS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Jurjen Andries} {sn:ROOSSIEN}, dagloner, gedoopt {bd:} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:09-11-1848} te {dp:Wildervank}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Peter Andries} {sn:ROOSSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Wildervank}.
 3. {fn:Hendrik Andries} {sn:ROOSSIEN}, boerenknecht, geboren {bd:02-02-1800} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:11-02-1826} te {dp:Wildervank}.

 4. Uit (2):
 5.    [stamreeks]  {fn:Hindrik} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:11-09-1818} te {bp:Wildervank}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Hindrik Poppes} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:10-03-1821} te {bp:Wildervank}.
  Gehuwd {md:28-01-1854} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:HINDERKS}, geboren {bd:circa 1810}, dochter van    [stamreeks]  Geert HINDERKS en    [stamreeks]  Ouke JANS.
 7.    [stamreeks]  {fn:Andries Andries} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:circa 1823}, overleden {dd:26-12-1847} te {dp:Wildervank}.

   [stamreeks]  X.ft    {fn:Jurjen Andries} {sn:ROOSSIEN}, {pr:dagloner}, gedoopt {bd:} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:09-11-1848} te {dp:Wildervank}, zoon van Andries Pieters ROOSSIEN (zie IX.bc) en Grietje Jurjens LULA.
Gehuwd (1) {md:18-04-1822} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Grietje Phillipus} {sn:MUNNING}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:03-10-1833} te {dp:Wildervank}, dochter van    [stamreeks]  Phillipus MUNNING en    [stamreeks]  Henrica VAN DUINEN.
Gehuwd (2) {md:15-10-1835} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Lammigje Koops} {sn:AKKERMAN}, gedoopt {bd:} te {bp:Wildervank}, dochter van    [stamreeks]  Koop JANS en    [stamreeks]  Almtje ARENDS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Grietje Jurjens} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:15-02-1820} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:01-10-1833} te {dp:Wildervank}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Filippus Jurjens} {sn:ROOSSIEN}, boerenknecht, geboren {bd:26-07-1823} te {bp:Wildervank}.
  Gehuwd {md:08-11-1858} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Berentje} {sn:LEEUWINGA}, geboren {bd:circa 1832} te {bp:Wildervank}, dochter van    [stamreeks]  Kornelis Geerts LEEUWINGA en    [stamreeks]  Jantje Alberts KOERTS.
 3.    [stamreeks]  {fn:Rikselina Jurjens} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:02-03-1826} te {bp:Wildervank}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jan Jurjens} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:07-07-1831} te {bp:Wildervank}.

 5. Uit (2):
 6.    [stamreeks]  {fn:Koop Jurjens} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:26-09-1836} te {bp:Wildervank}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Grietje Jurjens} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:02-11-1838} te {bp:Wildervank}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Albert Jurjens} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:07-06-1842} te {bp:Wildervank}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Andries Jurjens} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:07-06-1842} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:22-07-1843} te {dp:Wildervank}.

   [stamreeks]  X.fu    {fn:Hendrik Andries} {sn:ROOSSIEN}, {pr:boerenknecht}, geboren {bd:02-02-1800} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:11-02-1826} te {dp:Wildervank}, zoon van Andries Pieters ROOSSIEN (zie IX.bc) en Grietje Jurjens LULA.
Volgens overlijdensakte is Hendrik "des nademiddags te een uur uit het Stadskanaal in de zogenaamde tweede honderd roeden boven deze gemeente dood opgevischt".
Gehuwd {md:07-09-1818} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Marijke Jans} {sn:POT}, geboren {bd:20-10-1792} te {bp:Wildervank}, dochter van    [stamreeks]  Jan Jans POT en    [stamreeks]  Annechien Jurriens PUISTER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan Hendriks} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:10-09-1820} te {bp:Wildervank}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Andries Hendriks} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:29-03-1823} te {bp:Wildervank}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Annechien Hendriks} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:09-09-1825} te {bp:Wildervank}.

   [stamreeks]  IX.bd    {fn:Lubbert Pieters} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:03-10-1773} te {bp:Veendam}, zoon van Pieter Andries ROOSJE (zie VIII.be) en Grietje LUBBERTS.
Gehuwd {md:06-03-1796} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Janna Hindriks} {sn:HAARMEIJER}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, dochter van    [stamreeks]  Hindrik Jans HAARMEIJER en    [stamreeks]  Grietje LUIJTE.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Pieter Lubberts} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Pieter Lubberts} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hindrik Lubberts} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Grietje Lubberts} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:20-09-1801} te {bp:Veendam}, overleden {dd:09-01-1880} te {dp:Musselkanaal}.
  Gehuwd {md:05-10-1825} te {mp:Onstwedde} met    [stamreeks]  {fn:Geert Geerts} {sn:PERTIEN}, {pr:timmerman}, gedoopt {bd:} te {bp:Oude Pekela}, overleden {dd:25-01-1871} te {dp:Horsten (Onstwedde)}, zoon van    [stamreeks]  Geert Geerts PERTIEN en    [stamreeks]  Anna Harms BORGHUIS.
 5.    [stamreeks]  {fn:Geesje Lubberts} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:17-11-1804} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Geert Christiaans} {sn:KROEZEN}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jantje Lubberts} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:09-04-1808} te {bp:Veendam}, overleden {dd:29-08-1848} te {dp:Stadskanaal}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Douwe Lukas} {sn:PAK}.

   [stamreeks]  IX.bg    {fn:Pieter Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, zoon van Pieter Andries ROOSJE (zie VIII.be) en Grietje LUBBERTS.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Aaltje Jacobs} {sn:LUTJE}.
Kinderen:
 1. {fn:Pieter Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Wildervank}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jacob Pieters} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:26-03-1807} te {bp:Wildervank}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Metje Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:26-04-1812} te {dp:Wildervank}.

   [stamreeks]  X.dg    {fn:Pieter Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Wildervank}, zoon van Pieter Pieters ROOSJE (zie IX.bg) en Aaltje Jacobs LUTJE.
Gehuwd {md:26-05-1834} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Annegien Geerts} {sn:GRINGHUIS}, geboren {bd:15-10-1815} te {bp:Stadskanaal}, dochter van    [stamreeks]  Geert Harms GRINGHUIS en    [stamreeks]  Antje Derks VAN DER MOLEN.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geert Pieters} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:11-04-1840} te {bp:Wildervank}.

   [stamreeks]  VIII.bf    {fn:Reemt Andries} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:03-02-1812} te {dp:Veendam}, zoon van Andries Pieters ROSIJN (zie VII.q) en Jantjen JACOBS.
Gehuwd {md:03-01-1773} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Niesjen Arents} {sn:PANJER}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:20-03-1827} te {dp:Veendam}, dochter van    [stamreeks]  Arent Egberts PANJER en    [stamreeks]  Lummigjen JACOBS.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Arent Reemts} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 2. {fn:Arent Reints} {sn:ROOSJE}, arbeider, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 3. {fn:Jacob Reemts} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.

   [stamreeks]  IX.bk    {fn:Arent Reints} {sn:ROOSJE}, {pr:arbeider}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, zoon van Reemt Andries ROOSJE (zie VIII.bf) en Niesjen Arents PANJER.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Geertje Alberts} {sn:GROEN}, overleden {dd:07-03-1827} te {dp:Veendam}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Niesje Arents} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Meint Arents} {sn:ROOSJE}, landbouwer, geboren {bd:05-12-1806} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd (1) {md:08-04-1839} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Afien Jans} {sn:STIJNTJES}, geboren {bd:circa 1813}, dochter van    [stamreeks]  Jan Johannes STIJNTJES en    [stamreeks]  Albertje HARMANNUS.
  Gehuwd (2) {md:18-05-1861} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Helena} {sn:ROOSJEN}, geboren te {bp:Veendam}, dochter van    [stamreeks]  Andries Reents ROOSJEN en    [stamreeks]  Teubechien Tonnis KEIZER.
 3. {fn:Albert Arends} {sn:ROOSJE}, boerenknecht, geboren {bd:12-10-1809} te {bp:Veendam}.

   [stamreeks]  X.fy    {fn:Albert Arends} {sn:ROOSJE}, {pr:boerenknecht}, geboren {bd:12-10-1809} te {bp:Veendam}, zoon van Arent Reints ROOSJE (zie IX.bk) en Geertje Alberts GROEN.
Gehuwd {md:13-01-1834} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Geertje Willems} {sn:BROUWER}, dochter van    [stamreeks]  Willem BROUWER en    [stamreeks]  Aaltje Koops DOST.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Willem Alberts} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:30-07-1837} te {bp:Wildervank}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Geertje Alberts} {sn:ROOSSIEN}, geboren {bd:06-03-1840} te {bp:Wildervank}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Sophia Alberts} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:08-03-1844} te {bp:Wildervank}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Swaantje Alberts} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:28-10-1847} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:20-09-1853} te {dp:Wildervank}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Lummichien Alberts} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:09-02-1850} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:05-01-1854} te {dp:Wildervank}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Zwaantje Alberts} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:24-11-1854} te {bp:Wildervank}, overleden {dd:20-06-1855} te {dp:Wildervank}.

   [stamreeks]  IX.bl    {fn:Jacob Reemts} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, zoon van Reemt Andries ROOSJE (zie VIII.bf) en Niesjen Arents PANJER.
Gehuwd {md:26-05-1805} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Derkjen} {sn:FREERKS}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Niesjen Jacobs} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:24-09-1808} te {bp:Veendam}.

   [stamreeks]  VII.j    {fn:Timen Pieters} {sn:ROOSSIEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam (als volwassene)}, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Als volwassene gedoopt.
Gehuwd {md:17-12-1724} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Aaltjen} {sn:BERENTS}, geboren {bd:circa 1702}, overleden {dd:26-10-1782} te {dp:Veendam}, dochter van    [stamreeks]  Berent JACOBS en    [stamreeks]  Niese LUBBERTS.
80 jaar oud bij overlijden

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:TIMENS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Niesjen} {sn:TIMENS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Aagtje} {sn:TIMENS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Petertjen} {sn:TIMENS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.

   [stamreeks]  VII.l    {fn:Hendrik} {sn:PIETERS}, geboren {bd:circa 1730}, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd {md:05-02-1751} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:EGBERTS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:HENDRIKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hindrickien} {sn:HENDRIKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 3. {fn:Pieter} {sn:HENDRIKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.

   [stamreeks]  VIII.ay    {fn:Pieter} {sn:HENDRIKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, zoon van Hendrik PIETERS (zie VII.l) en Geesje EGBERTS.
Gehuwd {md:29-07-1781} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Lukjen} {sn:HARMS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:HENDRIKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Antje} {sn:HENDRIKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:HENDRIKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 4. {fn:Hendrik Pieters} {sn:ROOSJE}, schipper, geboren {bd:circa 1790}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Harm} {sn:HENDRIKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jakob} {sn:HENDRIKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Jacob Pieters} {sn:ROOSJEN}, geboren {bd:20-12-1801} te {bp:Veendam}, overleden {dd:01-09-1830} te {dp:Veendam}.

   [stamreeks]  IX.ct    {fn:Hendrik Pieters} {sn:ROOSJE}, {pr:schipper}, geboren {bd:circa 1790}, zoon van Pieter HENDRIKS (zie VIII.ay) en Lukjen HARMS.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Arendje} {sn:ROELFS}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Lukje Hindriks} {sn:ROOSJE}, dienstmeid, geboren {bd:05-10-1811} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd {md:10-07-1835} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Jan Koops} {sn:AKKERMAN}, {pr:boerenknecht}, gedoopt {bd:} te {bp:Wildervank}, zoon van    [stamreeks]  Koop JANS en    [stamreeks]  Almtje ARENDS.

   [stamreeks]  VII.n    {fn:Jacob Pieters} {sn:ROOSIEN}, geboren {bd:circa 1730}, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd {md:17-02-1726} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Trijntjen} {sn:RIJKENTS}, geboren {bd:circa 1706}, overleden {dd:31-10-1781} te {dp:Veendam}.
75 jaar oud bij overlijden.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje Jacobs} {sn:ROOSIEN}, geboren {bd:circa 1728} te {bp:Veendam}, overleden {dd:27-02-1789} te {dp:Veendam}.
  61 jaar oud bij overlijden
  Gehuwd {md:18-12-1750} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Hindrik} {sn:PIETERS}, geboren {bd:20-11-1729} te {bp:Veendam}, overleden {dd:27-08-1808} te {dp:Veendam}, zoon van    [stamreeks]  Pieter NANNES en    [stamreeks]  Heiltje WITTINGH.
  Een aantal kinderen van dit echtpaar neemt als achternaam "Roosje" en "Roosjen" aan (van hun moeder).
 2.    [stamreeks]  {fn:Jeltje Jacobs} {sn:ROOSIEN}, geboren {bd:circa 1730}, overleden {dd:na 1781} te {dp:Veendam}.
  Gehuwd {md:03-02-1754} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Hindrik Jacobs} {sn:SAP}, {pr:schipper}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:na 1775}.
 3. {fn:Pieter Jacobs} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:02-05-1734} te {bp:Veendam}, overleden {dd:16-01-1793} te {dp:Veendam}.

   [stamreeks]  VIII.az    {fn:Pieter Jacobs} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:02-05-1734} te {bp:Veendam}, overleden {dd:16-01-1793} te {dp:Veendam}, zoon van Jacob Pieters ROOSIEN (zie VII.n) en Trijntjen RIJKENTS.
Gehuwd {md:08-02-1767} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Annigje} {sn:OOMKES}, geboren {bd:03-10-1735} te {bp:Veendam}, overleden {dd:05-05-1809} te {dp:Veendam}, dochter van    [stamreeks]  Oomke HINDRIKS en    [stamreeks]  Marrigje JANS.
Kinderen:
 1. {fn:Oomke Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:28-03-1845} te {dp:Veendam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd {md:21-07-1797} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Jacob Halbesz} {sn:KOOL}, geboren {bd:circa 1764}.
 3. {fn:Pieter Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jacob Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.
  Gehuwd {md:13-10-1797} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Femmigje} {sn:JANS}.

   [stamreeks]  IX.ap    {fn:Oomke Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, overleden {dd:28-03-1845} te {dp:Veendam}, zoon van Pieter Jacobs ROOSJE (zie VIII.az) en Annigje OOMKES.
Gehuwd {md:09-10-1803} te {mp:Veendam} met    [stamreeks]  {fn:Vrouke Harms} {sn:NANNINGA}, geboren {bd:23-03-1782} te {bp:Meeden}, overleden {dd:13-03-1839} te {dp:Veendam}, dochter van    [stamreeks]  Harm Nannes NANNINGA en    [stamreeks]  Zwaantje HARMS.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Harm Oomkes} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:circa 1805}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Pieter Oomkes} {sn:ROOSJEN}, geboren {bd:circa 1810} te {bp:Veendam}, overleden {dd:09-10-1831} te {dp:'s Hertogenbosch}.
  Volgens het register van overlijden van de stad 's Hertogenbosch: "Op den 9e october 1831 is overleden ten gevolge van door de vijand bekomene wonden Pieter Oomkes Roosjen, fuselier bij het Reservebataillon der 8e afdeling Infanterie, ongehuwd, oud een en twintig jaren [..]".
  De 10-daagse oorlog met Belgie duurde van 2 tot 12 augustus 1831, dus Pieter moet nog 2 maanden in het ziekenhuis hebben gelegen...

   [stamreeks]  IX.ar    {fn:Pieter Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}, zoon van Pieter Jacobs ROOSJE (zie VIII.az) en Annigje OOMKES.
Gehuwd (1) {md:voor 1799} met    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:HARMS}.
Gehuwd (2) {md:16-01-1807} te {mp:Wildervank} met    [stamreeks]  {fn:Jantje Hindriks} {sn:GENERAAL}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Pieter Pieters} {sn:ROOSJE}, gedoopt {bd:} te {bp:Veendam}.

 2. Uit (2):
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Pieters} {sn:ROOSJE}, geboren {bd:02-10-1807} te {bp:Wildervank}.

   [stamreeks]  V.g    {fn:Wijcher} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:circa 1640}, overleden {dd:voor 1693}, zoon van Frans JANSEN (zie IV.a) en Marritje JANS.
Gehuwd {md:circa 1670} met    [stamreeks]  {fn:Hendrickien} {sn:BOELEN} [REGELING, 1700], geboren {bd:circa 1650}, dochter van    [stamreeks]  Boele NN
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantien} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1670}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Marrichien} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1675}, overleden {dd:circa 1700}.
  Gehuwd {md:01-03-1696} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Claas Jans} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1675}, zoon van    [stamreeks]  Jan Wijchers RUIJTER en    [stamreeks]  Roelofien BOELEN.
 3. {fn:Frans} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1676}.

   [stamreeks]  VI.l    {fn:Frans} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1676}, zoon van Wijcher FRANSEN (zie V.g) en Hendrickien BOELEN.
Gehuwd {md:04-04-1696} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Lumme Jochums} {sn:IJDEN}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:circa 1700}, overleden {dd:voor 1753}.
  Jantje was lid van de doopsgezinde gemeente van Blokzijl en werd net als haar broer en schoonzuster op 31/8/1727 gedoopt.
 2. {fn:Jochum} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:circa 1700} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:04-03-1761}.
 3. {fn:Jan} {sn:FRANSEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, overleden {dd:voor 1751}.

   [stamreeks]  VII.s    {fn:Jochum} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:circa 1700} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:04-03-1761}, zoon van Frans WIJCHERS (zie VI.l) en Lumme Jochums IJDEN.
Gehuwd {md:21-10-1728} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Wijchertje Hendriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1702} te {bp:Wetering}, overleden {dd:1760}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik HENDRIKS en    [stamreeks]  Geesje JANS.
Bij huwelijk komt Jochum van Muggenbeet, Wijchertje van de Wetering. Ze waren lid van de doopsgezinde gemeente van Blokzijl en werden allebei op 31/8/1727 gedoopt.

Kinderen:
 1. {fn:Hendrik Jochems} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1733}.
 2. {fn:Frans} {sn:JOCHEMS}, geboren {bd:circa 1730}, gedoopt {bd:circa 1730} te {bp:Oldemarkt}.
 3. {fn:Wijcher Jochems} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1734} te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:circa 1734} te {bp:Oldemarkt (volwassenendoop)}, overleden {dd:04-02-1814} te {dp:Kalenberg}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:JOCHEMS}, geboren {bd:circa 1745}, gedoopt {bd:circa 1745} te {bp:Kalenberg (volwassenendoop)}.
  Jan en zijn broer Wijcher worden op dezelfde dag in maart 1763 aangenomen als lid van de hervormde kerk in Oldemarkt, "beide uit het mennistendom overgekomen".

   [stamreeks]  VIII.bz    {fn:Hendrik Jochems} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1733}, zoon van Jochum FRANSEN (zie VII.s) en Wijchertje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd {md:19-11-1758} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Roelofje Claas} {sn:SAGJES}, geboren {bd:16-10-1736} te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:16-10-1736} te {bp:Blokzijl (Doopsgez.)}, overleden {dd:16-10-1796}, dochter van    [stamreeks]  Claas Jans SAGJES en    [stamreeks]  Hendrikje KLAASSEN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:HENDRIKS}, geboren {bd:30-05-1760} te {bp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jochem} {sn:HENDRIKS}, geboren {bd:09-05-1763} te {bp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Hendriks} {sn:HUISMAN}, turfmaakster, geboren {bd:06-09-1764} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:02-08-1826} te {dp:Munnekeburen}.
  Opmerkelijk : Cornelis overlijdt een dag na zijn vrouw Hendrikje.
  Gehuwd {md:01-06-1789} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Cornelis Herms} {sn:VAARTJES}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:03-08-1826} te {dp:Weststellingwerf}, zoon van    [stamreeks]  Hermen Cornelis VAARTJES en    [stamreeks]  Sijtjen EVERTS.
 4. {fn:Klaas Hendriks} {sn:HUISMAN}, turfmaker, geboren {bd:21-10-1767} te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:21-10-1767} te {bp:Blokzijl (Doopsgez.)}, overleden {dd:26-08-1827} te {dp:Steenwijkerwold}.

   [stamreeks]  IX.cq    {fn:Klaas Hendriks} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:21-10-1767} te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:21-10-1767} te {bp:Blokzijl (Doopsgez.)}, overleden {dd:26-08-1827} te {dp:Steenwijkerwold}, zoon van Hendrik Jochems HUISMAN (zie VIII.bz) en Roelofje Claas SAGJES.
Pas in 1812 neemt Klaas achternaam Huisman aan.
Gehuwd {md:31-08-1788} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Grietje Jans} {sn:BLEIJ}, {pr:in 1833 arbeidster}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Roelofje Klazen} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:15-02-1788} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:15-02-1862} te {dp:Havelte}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Lucas Geerts} {sn:HUISKES}, {pr:landbouwer}, geboren {bd:03-04-1791} te {bp:Havelte}, overleden {dd:07-12-1864} te {dp:Havelte}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Margjen Klazen} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:22-03-1792} te {bp:Muggenbeet/Haveltje}, overleden {dd:06-09-1833} te {dp:Zuidveen}.
  Gehuwd {md:24-07-1815} te {mp:Ruinen} met    [stamreeks]  {fn:Klaas Geerts} {sn:OOSTENBRINK}, geboren {bd:03-02-1788} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:1833}.
 3. {fn:Jan Klazen} {sn:HUISMAN}, turfmaker in 1824, later boer, geboren {bd:1795} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:15-05-1862} te {dp:Munnekeburen}.
 4. {fn:Hendrik Klazen} {sn:HUISMAN}, turfmaker, arbeider, slager, geboren {bd:1798} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:18-01-1875} te {dp:Nieuweroord (Westerbork)}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Andries Klazen} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:05-01-1801} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:09-12-1874} te {dp:Muggenbeet}.
  Gehuwd {md:06-03-1833} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Jans} {sn:HOLLANDER}, geboren {bd:09-12-1801} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:02-11-1884} te {dp:Muggenbeet}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Klazen} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1803}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Grietje (Geertje) Klazen} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:13-01-1809} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:31-01-1895} te {dp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:27-04-1832} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:ALBERTS}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:13-01-1805} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:06-04-1887} te {dp:Steenwijkerwold}.

   [stamreeks]  X.fo    {fn:Jan Klazen} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker in 1824, later boer}, geboren {bd:1795} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:15-05-1862} te {dp:Munnekeburen}, zoon van Klaas Hendriks HUISMAN (zie IX.cq) en Grietje Jans BLEIJ.
Jan wordt op 26-6-1850 veroordeeld tot 100 gulden boete wegens vervening zonder vergunning.
Gehuwd (1) {md:08-11-1822} te {mp:Weststellingwerf} met    [stamreeks]  {fn:Albertje Jans} {sn:DAM}, geboren {bd:1790}, overleden {dd:08-11-1821} te {dp:Haskerland}, dochter van    [stamreeks]  Jan Hendriks DAM en    [stamreeks]  Jentje Willems DEUTMAN.
Gehuwd (2) {md:30-12-1824} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Hendriks} {sn:TROMP}, geboren {bd:18-03-1795} te {bp:Kalenberg}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Martens TROMP en    [stamreeks]  Geertjen Wolters VAARTJES.
Kinderen:
  Uit (2):
 1.    [stamreeks]  {fn:Grietje Jans} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:20-02-1826} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:29-07-1860} te {dp:Oldelamer}.
  Grietjen's vader is veenbaas.
  Gehuwd {md:09-04-1852} te {mp:Weststellingwerf} met    [stamreeks]  {fn:Wieger Dirks} {sn:DE RUITER}, {pr:arbeider, bakker, brievenbesteller}, geboren {bd:11-09-1824} te {bp:Nijetrijne}, overleden {dd:31-01-1908} te {dp:Oldelamer}, zoon van    [stamreeks]  Dirk Wiegers RUITER en    [stamreeks]  Jantje Roelofs BULT.
  Bij huwelijk van dochter Jantje is Wieger arbeider te Oldelamer. Bij geboorte van zoon Roelof (1878) is hij 54 jaar, bakker, te Oldelamer. In 1903 is hij arbeider te Oldelamer. In 1896 is hij arbeider, wonende te Munnekeburen. In 1905 is hij arbeider, wonende te Oldelamer.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Jans} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1829}, overleden {dd:11-06-1830} te {dp:Echten}.
  Bij overlijden 1 jaar en 7 maanden
 3.    [stamreeks]  {fn:Geertje Jans} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:01-04-1831} te {bp:Oosterzee}, overleden {dd:31-05-1875} te {dp:Munnekeburen}. Gehuwd {md:20-04-1861} te {mp:Weststellingwerf} met    [stamreeks]  {fn:Jacob Dirks} {sn:RUITER}, {pr:winkelier, logementhouder, tapper, slijter}, geboren {bd:09-05-1828} te {bp:Nijetrijne}, zoon van    [stamreeks]  Dirk Wiegers RUITER en    [stamreeks]  Jantje Roelofs BULT.
 4.    [stamreeks]  {fn:Roelofje Jans} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:17-10-1836} te {bp:Munnekeburen}, overleden {dd:10-03-1899} te {dp:Meppel}.
  Gehuwd {md:06-05-1865} te {mp:Weststellingwerf} met    [stamreeks]  {fn:Geerlof Hendriks} {sn:LENSTRA}, geboren {bd:16-04-1840} te {bp:Steenwijkerwold}.

   [stamreeks]  X.fp    {fn:Hendrik Klazen} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker, arbeider, slager}, geboren {bd:1798} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:18-01-1875} te {dp:Nieuweroord (Westerbork)}, zoon van Klaas Hendriks HUISMAN (zie IX.cq) en Grietje Jans BLEIJ.
Gehuwd {md:03-08-1821} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Marrigje} {sn:ALBERTS}, geboren {bd:1800} te {bp:Muggenbeet}, dochter van    [stamreeks]  Albert Jochem ALBERTS en    [stamreeks]  Jantje Roelofs SCHIPPER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Grietje Hendriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1822} te {bp:Muggenbeet}.
  Gehuwd {md:18-06-1845} te {mp:Smilde} met    [stamreeks]  {fn:Steven Jans} {sn:JONKER}, geboren {bd:1822} te {bp:Smilde}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantien Hendriks} {sn:HUISMAN}, werkmeid in 1861, geboren {bd:1823} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:01-05-1861} te {mp:Arnhem} met    [stamreeks]  {fn:Wijnand} {sn:VAN GIESSEN}, {pr:rijksveldwachter in 1861}, geboren {bd:1816} te {bp:Arnhem}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Klaas Henriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1826} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:09-08-1831} te {dp:Steenwijkerwold}.
  Bij overlijden 4 jaar oud.
 4. {fn:Albert Hendriks} {sn:HUISMAN}, arbeider, geboren {bd:20-06-1832} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:31-01-1896} te {dp:Barger Oostveen (Emmen)}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Klaas Hendriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1834}, overleden {dd:16-06-1842} te {dp:Steenwijkerwold}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Roelofje Hendriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:11-09-1836} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:15-02-1920} te {dp:Emmen}.
  Gehuwd {md:29-02-1868} te {mp:Hoogeveen} met    [stamreeks]  {fn:Jannes} {sn:OOSTERVEEN}, geboren {bd:01-06-1843} te {bp:Zuidwolde}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Klaasje Hendriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:20-12-1844} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:09-11-1926} te {dp:Westerbork}.
  Gehuwd {md:02-02-1866} te {mp:Hoogeveen} met    [stamreeks]  {fn:Harm Dirks} {sn:POST}, {pr:arbeider}, geboren {bd:21-12-1838} te {bp:Hoogeveen}, overleden {dd:18-12-1888} te {dp:Nieuweroord (Westerbork)}, zoon van    [stamreeks]  Derk Roelofs POST en    [stamreeks]  Marrigje Harms KRANGHAND.

   [stamreeks]  XI.lb    {fn:Albert Hendriks} {sn:HUISMAN}, {pr:arbeider}, geboren {bd:20-06-1832} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:31-01-1896} te {dp:Barger Oostveen (Emmen)}, zoon van Hendrik Klazen HUISMAN (zie X.fp) en Marrigje ALBERTS.
Gehuwd {md:27-05-1853} te {mp:Smilde} met    [stamreeks]  {fn:Geertje Jans} {sn:ZWIERS}, geboren {bd:10-05-1828} te {bp:Smilde}, overleden {dd:21-12-1896} te {dp:Barger Oostveen (Emmen)}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Margjen Alberts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:14-12-1853} te {bp:Smilde}, overleden {dd:27-03-1855} te {dp:Smilde}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan Alberts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:27-01-1858} te {bp:Beilen, Tiendeveen}, overleden {dd:25-03-1858} te {dp:Beilen, Tiendeveen}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Margje Alberts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:07-10-1859} te {bp:Beilen, Tiendeveen}, overleden {dd:17-05-1906} te {dp:Emmen}.
  Gehuwd {md:13-03-1883} te {mp:Emmen} met    [stamreeks]  {fn:Klaas Egbert} {sn:SCHEPER}, geboren {bd:circa 1861} te {bp:Smallingerland}.

   [stamreeks]  VIII.bm    {fn:Frans} {sn:JOCHEMS}, geboren {bd:circa 1730}, gedoopt {bd:circa 1730} te {bp:Oldemarkt}, zoon van Jochum FRANSEN (zie VII.s) en Wijchertje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd (1) {md:25-02-1753} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1730}, overleden {dd:voor 1783}.
Gehuwd (2) {md:23-03-1783} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Aaltjen} {sn:LOUWEN}.
Bij huwelijk komen beide van Kalenberg.

Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:FRANSEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Kalenberg}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Wijchertje} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:26-07-1757} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:12-11-1839} te {dp:Oldemarkt}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Lambert Jans} {sn:DOL}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jacobje} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:12-02-1760} te {bp:Oldemarkt}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jochem} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:06-06-1762} te {bp:Kalenberg}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jochem} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:13-05-1767} te {bp:Kalenberg}.

   [stamreeks]  VIII.bn    {fn:Wijcher Jochems} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1734} te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:circa 1734} te {bp:Oldemarkt (volwassenendoop)}, overleden {dd:04-02-1814} te {dp:Kalenberg}, zoon van Jochum FRANSEN (zie VII.s) en Wijchertje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd {md:08-04-1764} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Geertjen Harms} {sn:ELS}.
Bij huwelijk komen beide van Kalenberg.

Kinderen:
 1. {fn:Jochem Wijchers} {sn:HUISMAN}, boer, veehouder, turfmaker, geboren {bd:circa 1765} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:10-10-1826} te {dp:Kalenberg}.
 2. {fn:Harm Wijchers} {sn:HUISMAN}, boer, geboren {bd:28-09-1768} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:25-10-1826} te {dp:IJsselham}.

   [stamreeks]  IX.bz    {fn:Jochem Wijchers} {sn:HUISMAN}, {pr:boer, veehouder, turfmaker}, geboren {bd:circa 1765} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:10-10-1826} te {dp:Kalenberg}, zoon van Wijcher Jochems HUISMAN (zie VIII.bn) en Geertjen Harms ELS.
Gehuwd {md:29-04-1792} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Jantje Alberts} {sn:NIEK (WOUD)}, {pr:boerin}, gedoopt {bd:} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:05-10-1826} te {dp:Kalenberg}, dochter van    [stamreeks]  Albert LAMBERTS en    [stamreeks]  Annigje JANS.
Bij huwelijk komt Jochem van Kalenberg, Annigje komt van Steenwijkerwold maar woont thans te Kalenberg.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geertje Jochems} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:02-01-1793} te {bp:Kalenberg}.
  Gehuwd (1) {md:02-04-1813} met    [stamreeks]  {fn:Koendert Michiels} {sn:HULSINGA}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:circa 1790} te {bp:Nederland}, overleden {dd:voor 1834}, zoon van    [stamreeks]  Michiel Geerts HULSINGA en    [stamreeks]  Lammigje KOENDERS.
  Gehuwd (2) {md:18-08-1834} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:OOSTENBRINK}, {pr:schoolmeester}, geboren {bd:22-09-1782} te {bp:Nijensleek}, zoon van    [stamreeks]  Jan OOSTENBRINK en    [stamreeks]  Reintje HOFMAN.
 2.    [stamreeks]  {fn:Annigje Jochems} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:25-06-1796} te {bp:Kalenberg}.
  Gehuwd {md:30-03-1821} met    [stamreeks]  {fn:Geert Hendriks} {sn:DE JONGE}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:circa 1792} te {bp:Kalenberg}.
 3. {fn:Albert Jochems} {sn:HUISMAN}, turfmaker, boer in 1852, geboren {bd:14-07-1798} te {bp:Kalenberg}.
 4. {fn:Wijcher Jochems} {sn:HUISMAN}, veehouder, turfmaker, geboren {bd:17-10-1801} te {bp:Kalenberg}.
 5. {fn:Lambert Jochems} {sn:HUISMAN}, vervener in 1861, geboren {bd:07-04-1807} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:14-01-1880} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  X.fd    {fn:Albert Jochems} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker, boer in 1852}, geboren {bd:14-07-1798} te {bp:Kalenberg}, zoon van Jochem Wijchers HUISMAN (zie IX.bz) en Jantje Alberts NIEK (WOUD).
Gehuwd {md:28-04-1825} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Wemmigjen Jans} {sn:PIJPEN}, {pr:boerenmeid in 1825}, geboren {bd:25-01-1802} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:1873} te {dp:Oldemarkt}, dochter van    [stamreeks]  Jan Dirks PIJPEN en    [stamreeks]  Femmigjen Jacobs ZEEPHAT.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Femmigje Alberts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1831} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:20-03-1852} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Roelof Jans} {sn:LOK}, {pr:vervener in 1852}, zoon van    [stamreeks]  Jan Dirks LOK en    [stamreeks]  Aaltje Klasen ZEEPHAT.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantje Alberts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1845} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:07-04-1865} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Wolter Jans} {sn:KAMP}, {pr:turfmaker in 1865}, geboren {bd:circa 1843} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Jan Theunis KAMP en    [stamreeks]  Geesje TROMP.

   [stamreeks]  X.fe    {fn:Wijcher Jochems} {sn:HUISMAN}, {pr:veehouder, turfmaker}, geboren {bd:17-10-1801} te {bp:Kalenberg}, zoon van Jochem Wijchers HUISMAN (zie IX.bz) en Jantje Alberts NIEK (WOUD).
Gehuwd {md:18-04-1828} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Lammigjen Hendriks} {sn:LOK}, {pr:dienstmeid in 1828}, geboren {bd:31-10-1803} te {bp:Nederland}, overleden {dd:01-10-1859} te {dp:Nederland}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Jans LOK en    [stamreeks]  Jantje Jansen KLINKERT.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje Wijchers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1829} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:04-04-1856} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Lippe Jans} {sn:DE WAGT}, {pr:turfmaker in 1856}, geboren {bd:circa 1826} te {bp:Wetering}, zoon van    [stamreeks]  Jan Lippes DE WAGT en    [stamreeks]  Geertje Jans HUISMAN.
 2. {fn:Hendrik Wijchers} {sn:HUISMAN}, turfmaker 1862-1897, visser in 1891-1892, 1902, geboren {bd:circa 1832} te {bp:Oldemarkt}.
 3. {fn:Jochem Wijchers} {sn:HUISMAN}, turfmaker 1864 - 1910, visser 1896, geboren {bd:circa 1835} te {bp:Oldemarkt}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Geesje Wijchers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1838}, overleden {dd:voor 1875}.
  Gehuwd {md:07-04-1864} met    [stamreeks]  {fn:Albert Jannes} {sn:VAARTJES}, {pr:turfmaker in 1875}, geboren {bd:circa 1844} te {bp:Oldemarkt}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Geertje Wijchers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1843} te {bp:Kalenberg}.
  Gehuwd {md:27-04-1867} te {mp:Kalenberg} met    [stamreeks]  {fn:Klaas Hendriks} {sn:KONING}, {pr:visser in 1867}, geboren {bd:circa 1841} te {bp:Kalenberg}, zoon van    [stamreeks]  Hendrik Martens KONING en    [stamreeks]  Hendrikje Martens ZEEPHAT.

   [stamreeks]  XI.jv    {fn:Hendrik Wijchers} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker 1862-1897, visser in 1891-1892, 1902}, geboren {bd:circa 1832} te {bp:Oldemarkt}, zoon van Wijcher Jochems HUISMAN (zie X.fe) en Lammigjen Hendriks LOK.
Gehuwd {md:11-04-1862} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Jantje Geerts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1837}, dochter van    [stamreeks]  Geert Harmens HUISMAN en    [stamreeks]  Geertje Koops KOOIJ.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Lammigje Hendriks} {sn:HUISMAN}, dienstmeid in 1897, geboren {bd:circa 1863} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:27-11-1897} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Willem Johannes} {sn:JONGEBLOED}, {pr:koopman in 1897}, zoon van    [stamreeks]  Johannes JONGEBLOED en    [stamreeks]  Hielkje VAN DER HEIDE.
 2.    [stamreeks]  {fn:Geert Hendriks} {sn:HUISMAN}, turfmaker in 1892, geboren {bd:circa 1864} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:02-04-1892} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Geesje Klasen} {sn:LOEK}, geboren {bd:circa 1869} te {bp:Scherpenzeel (Weststelingwerf)}, dochter van    [stamreeks]  Klaas LOEK en    [stamreeks]  Jacobje DOEVEN.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geertje Hendriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1865} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:30-04-1892} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Albert Harms} {sn:BULT}, {pr:turfmaker in 1892}, geboren {bd:circa 1867} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Harm BULT en    [stamreeks]  Geesjen HEERSCHAP.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jantje Hendriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1869} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:09-05-1891} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Jannis Martens} {sn:KONING}, {pr:visser in 1891}, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Oldemarkt}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jacobje Hendriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1872} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:12-05-1894} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Jannis Alberts} {sn:VAARTJES}, {pr:visser in 1894}, geboren {bd:circa 1865} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Albert Jannes VAARTJES en    [stamreeks]  Geesje Wijchers HUISMAN.
 6. {fn:Wijcher Hendriks} {sn:HUISMAN}, turfmaker in 1897, geboren {bd:circa 1877} te {bp:Steenwijkerwold}.
 7. {fn:Hendrik Hendriks} {sn:HUISMAN}, turfmaker, veehouder in 1931, geboren {bd:circa 1878} te {bp:Steenwijkerwold}.

   [stamreeks]  XII.ql    {fn:Wijcher Hendriks} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker in 1897}, geboren {bd:circa 1877} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van Hendrik Wijchers HUISMAN (zie XI.jv) en Jantje Geerts HUISMAN.
Gehuwd {md:20-03-1897} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Antje Roelofs} {sn:JOUSTRA}, {pr:dienstmeid in 1897}, geboren {bd:circa 1873} te {bp:Oldemarkt}, dochter van    [stamreeks]  Roelof Dirks JOUSTRA en    [stamreeks]  Grietje ACHTTIEN.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1898} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:25-03-1904} te {dp:Paasloo}.

   [stamreeks]  XII.qm    {fn:Hendrik Hendriks} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker, veehouder in 1931}, geboren {bd:circa 1878} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van Hendrik Wijchers HUISMAN (zie XI.jv) en Jantje Geerts HUISMAN.
Gehuwd {md:24-05-1902} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Neeltje Minderts} {sn:BERGER}, geboren {bd:circa 1876} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Mindert BERGER en    [stamreeks]  Klaasje TIP.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:nn} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:voor 1902}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Klaasje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1906} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:07-11-1931} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Albert} {sn:LOEK}, {pr:politieagent in 1931}, geboren {bd:circa 1902} te {bp:Weststellingwerf}, zoon van    [stamreeks]  Jacob LOEK en    [stamreeks]  Elisabeth OOSTERHOF.

   [stamreeks]  XI.jw    {fn:Jochem Wijchers} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker 1864 - 1910, visser 1896}, geboren {bd:circa 1835} te {bp:Oldemarkt}, zoon van Wijcher Jochems HUISMAN (zie X.fe) en Lammigjen Hendriks LOK.
Gehuwd {md:07-04-1864} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje Harms} {sn:PEN}, geboren {bd:circa 1842} te {bp:Oldemarkt}, dochter van    [stamreeks]  Harm Hendriks PEN en    [stamreeks]  Joukje Freriks ZEEPHAT.
Kinderen:
 1. {fn:Wijcher Jochems} {sn:HUISMAN}, turfmaker in 1891-1917, geboren {bd:circa 1865} te {bp:Blankenham}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jacobje Jochems} {sn:HUISMAN}, dienstmeid in 1896, geboren {bd:circa 1867} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:25-04-1896} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Lambert Sanders} {sn:BRUINEWOUD}, {pr:boerenknecht in 1896}, geboren {bd:circa 1864} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van    [stamreeks]  Sander Klazes BRUINEWOUD en    [stamreeks]  Antje HOVENIER.
 3.    [stamreeks]  {fn:Lammigje Jochems} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1870} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:24-06-1905} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Jannes Everts} {sn:VAN DER MOLEN}, {pr:arbeider in 1905}, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Evert Jannes VAN DER MOLEN en    [stamreeks]  Immigjen OOSTERKAMP.
 4.    [stamreeks]  {fn:Harm Jochems} {sn:HUISMAN}, visser in 1910, geboren {bd:circa 1877} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:13-11-1949} te {dp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:14-05-1910} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Jans} {sn:DE WAGT}, geboren {bd:circa 1887} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:na 1949}, dochter van    [stamreeks]  Jan DE WAGT en    [stamreeks]  Geesje JONKER.

   [stamreeks]  XII.qn    {fn:Wijcher Jochems} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker in 1891-1917}, geboren {bd:circa 1865} te {bp:Blankenham}, zoon van Jochem Wijchers HUISMAN (zie XI.jw) en Aaltje Harms PEN.
Gehuwd {md:28-03-1891} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Grietje Wolters} {sn:HEERSCHOP}, {pr:dienstmeid in 1891}, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Oldemarkts}, dochter van    [stamreeks]  Wolter HEERSCHOP en    [stamreeks]  Antje BRAAD.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Aaltje Wijchers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1893} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:28-04-1917} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Jan Aalderts} {sn:BRAAD}, {pr:arbeider in 1917}, geboren {bd:circa 1892} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Aaldert BRAAD en    [stamreeks]  Stijntje DE BOER.

   [stamreeks]  X.ff    {fn:Lambert Jochems} {sn:HUISMAN}, {pr:vervener in 1861}, geboren {bd:07-04-1807} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:14-01-1880} te {dp:Blokzijl}, zoon van Jochem Wijchers HUISMAN (zie IX.bz) en Jantje Alberts NIEK (WOUD).
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Jantje Jans} {sn:KONING}.
Kinderen:
 1. {fn:Jannes Lamberts} {sn:HUISMAN}, turfmaker in 1861, vervener in 1874, 1890-1892, geboren {bd:circa 1837} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:voor 1926}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jacob Lamberts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:8-1847} te {bp:Nederland}, overleden {dd:25-02-1848} te {dp:Nederland}.

   [stamreeks]  XI.jz    {fn:Jannes Lamberts} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker in 1861, vervener in 1874, 1890-1892}, geboren {bd:circa 1837} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:voor 1926}, zoon van Lambert Jochems HUISMAN (zie X.ff) en Jantje Jans KONING.
Gehuwd (1) {md:12-04-1861} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Aaltjen Klasen} {sn:LOK}, geboren {bd:circa 1840} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:08-06-1873} te {dp:Wetering}, dochter van    [stamreeks]  Klaas LOK en    [stamreeks]  Marregjen Jacobs MUIS.
Gehuwd (2) {md:06-06-1874} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Annigje Jans} {sn:KOOPMANS}, geboren {bd:circa 1843} te {bp:Kuinre}, overleden {dd:02-10-1926} te {dp:Wetering}, dochter van    [stamreeks]  Jan Wijpkes KOOPMANS en    [stamreeks]  Trijntje KOOPMANS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Jochem Jannes} {sn:HUISMAN}, vervener in 1890, geboren {bd:circa 1863} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:17-07-1934} te {dp:Wetering}.
  Gehuwd {md:24-05-1890} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jantje Harmens} {sn:VAN DER MOLEN}, geboren {bd:circa 1861} te {bp:Weststellingwerf}, overleden {dd:na 1934}, dochter van    [stamreeks]  Harmen Jannes VAN DER MOLEN en    [stamreeks]  Saakje Theunis TER VELDE.
 2.    [stamreeks]  {fn:Klaas Jannes} {sn:HUISMAN}, bakker in 1891, geboren {bd:circa 1865} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:11-11-1891} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Klaasje Sijtses} {sn:BRUGGE}, geboren {bd:circa 1863} te {bp:Weststelingwerf}, dochter van    [stamreeks]  Sijtse Lammerts BRUGGE en    [stamreeks]  Jantje Harmens PEN.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jantje Jannes} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:23-03-1905} te {dp:Wetering}.
  Gehuwd {md:09-04-1892} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Klaas Jacobs} {sn:LOK}, {pr:turfmaker in 1892}, geboren {bd:circa 1869} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Jacob LOK en    [stamreeks]  Hilligje KAMP.

 4. Uit (2):
 5.    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1883} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:19-05-1913} te {dp:Almelo}.
  Bij overlijden wonende te Gronau (Dsl)

   [stamreeks]  IX.ca    {fn:Harm Wijchers} {sn:HUISMAN}, {pr:boer}, geboren {bd:28-09-1768} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:25-10-1826} te {dp:IJsselham}, zoon van Wijcher Jochems HUISMAN (zie VIII.bn) en Geertjen Harms ELS.
Gehuwd {md:15-03-1795} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Jacobje Jannes} {sn:HOLLANDER}, geboren {bd:17-10-1775} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:01-01-1815} te {dp:Kalenberg}, dochter van    [stamreeks]  Jannes JANS en    [stamreeks]  Geertjen DIRKS.
Kinderen:
 1. {fn:Wicher Harmens} {sn:HUISMAN}, veehouder van 1819 - 1867, landbouwer in 1887, geboren {bd:06-06-1795} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:1872} te {dp:Vollenhove}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Geertje Harmens} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1798} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:13-11-1863} te {dp:Nederland}.
  Gehuwd {md:13-04-1826} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Albert Peters} {sn:KONING}, {pr:turfmaker in 1826}, geboren {bd:circa 1799} te {bp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Peter Gerrits KONING en    [stamreeks]  Marregjen HARMENS.
 3. {fn:Jannes Harmens} {sn:HUISMAN}, boer 1835, veehouder 1863 - 1880, geboren {bd:circa 1803} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:27-05-1880} te {dp:IJsselham}.
 4. {fn:Geert Harmens} {sn:HUISMAN}, turfmaker, vervener 1862 - 1876, geboren {bd:16-08-1806} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:1883}.
 5. {fn:Dirk Harmens} {sn:HUISMAN}, turfmaker, arbeider in 1866, 1896, geboren {bd:31-01-1811} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:na 1835}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jantjen Harmens} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1814}, overleden {dd:1815}.

   [stamreeks]  X.dy    {fn:Wicher Harmens} {sn:HUISMAN}, {pr:veehouder van 1819 - 1867, landbouwer in 1887}, geboren {bd:06-06-1795} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:1872} te {dp:Vollenhove}, zoon van Harm Wijchers HUISMAN (zie IX.ca) en Jacobje Jannes HOLLANDER.
Gehuwd (1) {md:circa 1820} met    [stamreeks]  {fn:Koopjen Alberts} {sn:DE VRIES}, geboren {bd:circa 1795}, overleden {dd:10-02-1835} te {dp:Baarlo}.
Gehuwd (2) {md:16-04-1836} te {mp:Vollenhove} met    [stamreeks]  {fn:Marrigje Bartelds} {sn:DE BOER}, geboren {bd:circa 1813} te {bp:Vollenhove}, overleden {dd:1856} te {dp:Vollenhove}, dochter van    [stamreeks]  Barteld Remmelts DE BOER en    [stamreeks]  Jantje Reinderts STEENBEEK.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Albert Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:8-1820} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:01-11-1820} te {dp:Nederland}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jolkien Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:3-1822} te {bp:Nederland}, overleden {dd:15-08-1822} te {dp:Nederland}.
  Bij overlijden 22 weken oud
 3.    [stamreeks]  {fn:Harm Wichers} {sn:HUISMAN}, kasteleinsknecht in 1858, geboren {bd:circa 1825} te {bp:Baarlo}, overleden {dd:29-10-1858} te {dp:Kuinre}.
 4. {fn:Ebe Wichers} {sn:HUISMAN}, landbouver in 1876, geboren {bd:circa 1829} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:15-08-1876} te {dp:Kallenkote}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jannes Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:5-1830}, overleden {dd:21-08-1830} te {dp:Baarlo}.
  Bij overlijden 11 weken oud
 6.    [stamreeks]  {fn:Jantje Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:06-12-1833} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:15-06-1914} te {dp:Wetering}.
  Gehuwd {md:10-05-1861} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Jan Harmens} {sn:PEN}, {pr:vervener in 1861}, geboren {bd:02-11-1834} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:14-01-1906}, zoon van    [stamreeks]  Harmen Jans PEN en    [stamreeks]  Hendrikje Jacobs RAM.
  Jan legde een eendenkooi aan tegen de zeedijk (vergunning 4-5-1885), omdat het turfgraven afgelopen was. Bezat 72 ha veenland en water.

 7. Uit (2):
 8.    [stamreeks]  {fn:Barteld Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1837}, overleden {dd:na 1879}.
 9. {fn:Jannes Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1839} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:29-12-1921} te {dp:Nederland}.
 10. {fn:Reinder Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1841} te {bp:Vollenhove}, overleden {dd:01-12-1884} te {dp:Weststellingwerf}.
 11.    [stamreeks]  {fn:Koopje Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1844} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:26-04-1927} te {dp:Vollenhove, Stad}.
  Gehuwd {md:25-10-1866} te {mp:Vollenhove, Stad} met    [stamreeks]  {fn:Gerrit Jan} {sn:ROEBERS}, {pr:landbouwer in 1866}, geboren {bd:circa 1846} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:voor 1927}, zoon van    [stamreeks]  Jan ROEBERS en    [stamreeks]  Jentje WINTERS.
 12. {fn:Jan Wichers} {sn:HUISMAN}, boerenknecht in 1887, veehouder in 1913, geboren {bd:circa 1847} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:06-05-1913} te {dp:Muggenbeet}.
 13.    [stamreeks]  {fn:Geertje Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1850}, overleden {dd:na 1889}.
 14.    [stamreeks]  {fn:Derk Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:3-1853} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:14-04-1853} te {dp:Kuinderdijk en Baarlo}.
  Bij overlijden 3 weken oud
 15.    [stamreeks]  {fn:Derk Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:5-1854} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:13-08-1854} te {dp:Kuinderdijk en Baarlo}.
  Bij overlijden 3 maanden oud

   [stamreeks]  XI.ke    {fn:Ebe Wichers} {sn:HUISMAN}, {pr:landbouver in 1876}, geboren {bd:circa 1829} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:15-08-1876} te {dp:Kallenkote}, zoon van Wicher Harmens HUISMAN (zie X.dy) en Koopjen Alberts DE VRIES.
Gehuwd {md:14-05-1858} te {mp:Vollenhove, Ambt} met    [stamreeks]  {fn:Marrigje} {sn:PAPE}, {pr:landbouwster in 1895}, geboren {bd:circa 1833} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:24-09-1919} te {dp:Kallenkote}, dochter van    [stamreeks]  Marten Jans PAPE en    [stamreeks]  Lieve Dirks DE NAPEL.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Koopje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1860} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:04-05-1883} te {mp:Vollenhove, Ambt} met    [stamreeks]  {fn:Gerrit} {sn:DEDDEN}, {pr:landbouwer in 1883}, geboren {bd:circa 1852} te {bp:Weststelingwerf}, zoon van    [stamreeks]  Foppe DEDDEN en    [stamreeks]  Anna Maria TERWISSCHA.
 2. {fn:Wicher} {sn:HUISMAN}, landbouwer in 1899, 1928, geboren {bd:circa 1863} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:14-05-1950} te {dp:Steenwijkerwold}.
 3. {fn:Dirk} {sn:HUISMAN}, landbouwer in 1895, geboren {bd:circa 1866} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:26-10-1942} te {dp:Steenwijk}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Albert} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1867} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:14-12-1942} te {dp:Steenwijk}.
  Ongehuwd
 5.    [stamreeks]  {fn:Margje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:26-09-1870} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:13-10-1870} te {dp:Kallenkote}.
  Bij overlijden 17 dagen oud

   [stamreeks]  XII.qw    {fn:Wicher} {sn:HUISMAN}, {pr:landbouwer in 1899, 1928}, geboren {bd:circa 1863} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:14-05-1950} te {dp:Steenwijkerwold}, zoon van Ebe Wichers HUISMAN (zie XI.ke) en Marrigje PAPE.
Gehuwd {md:22-04-1899} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:DE BOER}, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Weststellingwerf}, overleden {dd:11-04-1949} te {dp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Tijmen Meinen DE BOER en    [stamreeks]  Grietje DEDDEN.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1901} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:17-03-1928} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Wolter} {sn:SMIT}, {pr:landbouwer}, geboren {bd:circa 1902} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van    [stamreeks]  Wicher SMIT en    [stamreeks]  Meintje DE BOER.

   [stamreeks]  XII.qx    {fn:Dirk} {sn:HUISMAN}, {pr:landbouwer in 1895}, geboren {bd:circa 1866} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:26-10-1942} te {dp:Steenwijk}, zoon van Ebe Wichers HUISMAN (zie XI.ke) en Marrigje PAPE.
Gehuwd {md:11-05-1895} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Bertha} {sn:MIDDELBRINK}, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:26-07-1943} te {dp:Steenwijk}, dochter van    [stamreeks]  Peter Lijkels MIDDELBRINK en    [stamreeks]  Jacobje DE WIT.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Marrigje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:05-10-1897} te {bp:Kallenkote}, overleden {dd:11-10-1897} te {dp:Kallenkote}.

   [stamreeks]  XI.im    {fn:Jannes Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1839} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:29-12-1921} te {dp:Nederland}, zoon van Wicher Harmens HUISMAN (zie X.dy) en Marrigje Bartelds DE BOER.
Gehuwd {md:29-04-1875} te {mp:Blankenham} met    [stamreeks]  {fn:Petertjen} {sn:BELT}, {pr:boerenknecht in 1875}, geboren {bd:circa 1842} te {bp:Blankenham}, overleden {dd:14-10-1891} te {dp:Kikkerij (Steenwijkerwold)}, dochter van    [stamreeks]  Willem BELT en    [stamreeks]  Margje BOSMA.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:01-09-1876} te {bp:Wanneperveen}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Margje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1880} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:19-10-1947} te {dp:Eesveen (Steenwijkerwold)}.
  Gehuwd {md:02-08-1919} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:KONING}, {pr:veehouder in 1919}, geboren {bd:circa 1878} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:voor 1947}, zoon van    [stamreeks]  Harmen Alberts KONING en    [stamreeks]  Aaltje PEN.
 3.    [stamreeks]  {fn:Wicher} {sn:HUISMAN}, veehouder in 1909, geboren {bd:circa 1884} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:01-05-1909} te {dp:Wetering}.

   [stamreeks]  XI.in    {fn:Reinder Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1841} te {bp:Vollenhove}, overleden {dd:01-12-1884} te {dp:Weststellingwerf}, zoon van Wicher Harmens HUISMAN (zie X.dy) en Marrigje Bartelds DE BOER.
Gehuwd {md:20-04-1867} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Jans} {sn:PEN}, geboren {bd:circa 1846} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:08-01-1916} te {dp:Weststellingwerf}, dochter van    [stamreeks]  Jan Koops PEN en    [stamreeks]  Grietje Arends PIJLMAN.
Kind:
 1. {fn:Wicher Reinders} {sn:HUISMAN}, landbouwer, geboren {bd:circa 1869} te {bp:Steenwijkerwold}.

   [stamreeks]  XII.pi    {fn:Wicher Reinders} {sn:HUISMAN}, {pr:landbouwer}, geboren {bd:circa 1869} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van Reinder Wichers HUISMAN (zie XI.in) en Hendrikje Jans PEN.
Gehuwd {md:23-03-1895} te {mp:Weststellingwerf} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:VAN DER VEEN}, geboren {bd:17-06-1869} te {bp:Sonnega}, overleden {dd:voor 1919} te {dp:Weststellingwerf}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1895}, overleden {dd:circa 1980}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Auke Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1896}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Reinder Wichers} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1898}, overleden {dd:circa 1940}.
 4. {fn:Gerbrand Wichers} {sn:HUISMAN}, timmerman, geboren {bd:03-12-1899} te {bp:Weststellingwerf}, overleden {dd:23-12-1989} te {dp:Oldemarkt}.
 5.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1902}.
 6.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1905}.
 7.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:1909}.

   [stamreeks]  XIII.qs    {fn:Gerbrand Wichers} {sn:HUISMAN}, {pr:timmerman}, geboren {bd:03-12-1899} te {bp:Weststellingwerf}, overleden {dd:23-12-1989} te {dp:Oldemarkt}, zoon van Wicher Reinders HUISMAN (zie XII.pi) en Aaltje VAN DER VEEN.
Gehuwd {md:15-05-1926} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Christina} {sn:PETERSEN}, geboren {bd:27-03-1901} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:28-07-1981} te {dp:Oldemarkt}, dochter van    [stamreeks]  Pieter PETERSEN en    [stamreeks]  Roelofje BRON.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wicher} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:08-09-1927} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:22-05-1949} te {dp:Seroet (Semarang, Indonesie)}.
  Gevallen tijdens politionele acties Indonesië. Begraven te Ereveld Candi vak C Nr. 108. Gedenkteken bij ingang begraafplaats Oldemarkt.
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XI.ip    {fn:Jan Wichers} {sn:HUISMAN}, {pr:boerenknecht in 1887, veehouder in 1913}, geboren {bd:circa 1847} te {bp:Vollenhove, Ambt}, overleden {dd:06-05-1913} te {dp:Muggenbeet}, zoon van Wicher Harmens HUISMAN (zie X.dy) en Marrigje Bartelds DE BOER.
Gehuwd {md:21-04-1887} te {mp:Vollenhove, Ambt} met    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:ALBERS}, {pr:cafehoudster}, geboren {bd:circa 1860} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Klaas ALBERS en    [stamreeks]  Grietje MOL.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Marrigje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:17-07-1888}, overleden {dd:22-07-1911}.
  Begraven te Baarlo.
 2.    [stamreeks]  {fn:Wicher} {sn:HUISMAN}, veehouder in 1921, geboren {bd:circa 1891} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:07-05-1921} te {mp:Vollenhove, Ambt} met    [stamreeks]  {fn:Wilhelmina Klazina} {sn:LOK}, geboren {bd:circa 1889} te {bp:Vollenhove, Ambt}, dochter van    [stamreeks]  Lammert LOK en    [stamreeks]  Femmigje VAN VEEN.
 3.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:05-08-1893} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:07-04-1971}.
  Begraven te Baarlo.
  Gehuwd {md:02-05-1925} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:OORD}, {pr:arbeider}, geboren {bd:15-11-1897}, overleden {dd:11-02-1972}, zoon van    [stamreeks]  Wolter OORD en    [stamreeks]  Klaasje WINTERS.
 4.    [stamreeks]  {fn:Geertje (Geertien)} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:13-03-1897}, overleden {dd:24-07-1989}.
  Geertien is de naamgeefster van hotel-café-restaurant "Geertien" in Muggenbeet. Ze ligt begraven te Baarlo.

   [stamreeks]  X.dz    {fn:Jannes Harmens} {sn:HUISMAN}, {pr:boer 1835, veehouder 1863 - 1880}, geboren {bd:circa 1803} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:27-05-1880} te {dp:IJsselham}, zoon van Harm Wijchers HUISMAN (zie IX.ca) en Jacobje Jannes HOLLANDER.
Gehuwd {md:24-04-1835} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Harmpjen} {sn:DEKKER}, geboren {bd:25-08-1809} te {bp:IJsselham}, overleden {dd:16-01-1892} te {dp:Oldemarkt}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik DEKKER en    [stamreeks]  Annigjen Jacobs VAN DER KOLK.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Annigje Jannes} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1839} te {bp:Hare (Oldemarkt)}, overleden {dd:10-09-1842} te {dp:Hare (Oldemarkt)}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Jannes} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1842} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:16-06-1916} te {dp:Steenwijk}.
  Gehuwd {md:13-05-1863} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Klaas Siemens} {sn:VISSCHER}, {pr:schipper in 1863}, geboren {bd:circa 1839} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:voor 1916}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Annigjen Jannes} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1846} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:12-01-1927} te {dp:Kuinre}.
  Gehuwd {md:17-05-1862} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Herman Siemens} {sn:VISSCHER}, {pr:timmerman}, geboren {bd:circa 1847} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:voor 1927}, zoon van    [stamreeks]  Siemen Jans VISSCHER en    [stamreeks]  Alberdina HUNZE.
 4. {fn:Harm Jannes} {sn:HUISMAN}, veehouder, geboren {bd:circa 1848} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:24-12-1892} te {dp:IJsselham}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jacoba Jannes} {sn:HUISMAN}, veehoudster in 1905, geboren {bd:circa 1852} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:02-05-1905} te {dp:Ossenzijl}.
  Gehuwd {md:01-05-1879} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Teunis Gerrits} {sn:PALS}, {pr:veehouder in 1879}, geboren {bd:circa 1848} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Gerrit Teunis PALS en    [stamreeks]  Lammigje Geerts KOOPSTRA.

   [stamreeks]  XI.km    {fn:Harm Jannes} {sn:HUISMAN}, {pr:veehouder}, geboren {bd:circa 1848} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:24-12-1892} te {dp:IJsselham}, zoon van Jannes Harmens HUISMAN (zie X.dz) en Harmpjen DEKKER.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:WALLINGA}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hermanna} {sn:HUISMAN}, dienstmeid in 1903, geboren {bd:circa 1879} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:26-08-1943} te {dp:Oldemarkt}.
  Gehuwd (1) {md:30-05-1903} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:LUITEN}, {pr:visser in 1903}, geboren {bd:circa 1877} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:voor 1914}, zoon van    [stamreeks]  Minne LUITEN en    [stamreeks]  Geertje JONKER.
  Gehuwd (2) {md:16-05-1914} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:DOEVEN}, {pr:visser in 1914}, geboren {bd:circa 1874} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van    [stamreeks]  Karst Beene DOEVEN en    [stamreeks]  Geertje HOLLANDER.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jacobje} {sn:HUISMAN}, dienstbode in 1907, geboren {bd:circa 1885} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:11-05-1907} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Gerrit Willem} {sn:PETERSEN}, {pr:botermaker in 1907}, geboren {bd:circa 1886} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Pieter PETERSEN en    [stamreeks]  Roelofje BRON.

   [stamreeks]  X.ea    {fn:Geert Harmens} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker, vervener 1862 - 1876}, geboren {bd:16-08-1806} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:1883}, zoon van Harm Wijchers HUISMAN (zie IX.ca) en Jacobje Jannes HOLLANDER.
Gehuwd {md:04-04-1834} met    [stamreeks]  {fn:Geertje Koops} {sn:KOOIJ}, geboren {bd:14-08-1810} te {bp:Nederland}, dochter van    [stamreeks]  Koop Hessels KOOIJ en    [stamreeks]  Jantje Jans BUNT.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje Geerts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1837}.
  Gehuwd {md:11-04-1862} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik Wijchers} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker 1862-1897, visser in 1891-1892, 1902}, geboren {bd:circa 1832} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Wijcher Jochems HUISMAN en    [stamreeks]  Lammigjen Hendriks LOK.
 2. {fn:Harm Geerts} {sn:HUISMAN}, turfmaker in 1867, vervener in 1896, 1902, geboren {bd:circa 1840} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:09-02-1929} te {dp:Wetering}.
 3. {fn:Wicher Geerts} {sn:HUISMAN}, turfmaker in 1878, geboren {bd:circa 1843} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:26-10-1922} te {dp:Zuid Eschmarke (Lonneker)}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Lammigje Geerts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1851} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:07-04-1876} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Klaas Wolters} {sn:VAN BEEK}, {pr:turfmaker in 1876}, geboren {bd:circa 1853} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Wolter VAN BEEK en    [stamreeks]  Anna DE JONGE.

   [stamreeks]  XI.kp    {fn:Harm Geerts} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker in 1867, vervener in 1896, 1902}, geboren {bd:circa 1840} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:09-02-1929} te {dp:Wetering}, zoon van Geert Harmens HUISMAN (zie X.ea) en Geertje Koops KOOIJ.
Gehuwd {md:16-04-1867} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Hilligje} {sn:LEEUW}, {pr:dienstmeid in 1867}, geboren {bd:circa 1837} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:07-01-1916} te {dp:Wetering}, dochter van    [stamreeks]  Sjoert Dirks LEEUW en    [stamreeks]  Femmigje Gerrits SMIT.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Femmigje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1874} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:25-11-1949} te {dp:Meppel}.
  Gehuwd {md:14-03-1896} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Wolter Geerts} {sn:VAN BEEK}, {pr:turfmaker in 1896}, geboren {bd:circa 1874} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:na 1949}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Garrigje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1880} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:19-04-1902} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Roelof} {sn:VAN SLUIS}, {pr:turfmaker in 1902}, geboren {bd:circa 1875} te {bp:Steenwijkerwold}.

   [stamreeks]  XI.kq    {fn:Wicher Geerts} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker in 1878}, geboren {bd:circa 1843} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:26-10-1922} te {dp:Zuid Eschmarke (Lonneker)}, zoon van Geert Harmens HUISMAN (zie X.ea) en Geertje Koops KOOIJ.
Gehuwd {md:16-03-1878} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Aukje} {sn:HAKSE}, geboren {bd:circa 1861} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:na 1922}, dochter van    [stamreeks]  Jochem HAKSE en    [stamreeks]  Geertje DOEVE.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1882} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Bij huwelijk is een kind gewettigd.
  Gehuwd {md:09-06-1905} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:STUIVENBERG}, {pr:fabrieksarbeider in 1905}, geboren {bd:circa 1885} te {bp:Veenendaal}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Geert} {sn:HUISMAN}, fabrieksarbeider in 1909, grondwerker in 1918, geboren {bd:circa 1887} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:11-11-1918} te {dp:Noord Eschmarke (Lonneker)}.
  Gehuwd {md:08-01-1909} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Tjitske} {sn:DE HAAN}, {pr:fabrieksarbeidster in 1909}, geboren {bd:circa 1889} te {bp:Smallingerland}, dochter van    [stamreeks]  Geert DE HAAN en    [stamreeks]  Antje HAKSE.
 3.    [stamreeks]  {fn:Harm} {sn:HUISMAN}, fabrieksarbeider in 1914, geboren {bd:circa 1889} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:08-05-1914} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:VAN BEEK}, {pr:fabrieksarbeidster in 1914}, geboren {bd:circa 1892} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik VAN BEEK en    [stamreeks]  Antje VAN DER VEEN.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:HUISMAN}, fabrieksarbeider in 1922, geboren {bd:circa 1892} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:14-07-1922} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Mina} {sn:OVERDIJK}, {pr:fabrieksarbeidster in 1922}, geboren {bd:circa 1899} te {bp:Enschede}, dochter van    [stamreeks]  Johannes Gerardus OVERDIJK en    [stamreeks]  Willemina BALLAST.
 5.    [stamreeks]  {fn:Geert} {sn:HUISMAN}, fabrieksarbeider in 1922, geboren {bd:circa 1896} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:27-01-1922} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Johanna Ernstina} {sn:Hüve}, {pr:fabrieksarbeidster in 1922}, geboren {bd:circa 1900} te {bp:Enschede}, dochter van    [stamreeks]  Bernard Hüve en    [stamreeks]  Aleida DETERS.
 6.    [stamreeks]  {fn:Koop} {sn:HUISMAN}, fabrieksarbeider in 1926, geboren {bd:circa 1900} te {bp:Losser}.
  Gehuwd {md:26-02-1926} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Fronika} {sn:DE JONG}, geboren {bd:circa 1892} te {bp:Schoterland}, dochter van    [stamreeks]  Bastiaan DE JONG en    [stamreeks]  Afke TERHORNE.

   [stamreeks]  X.eb    {fn:Dirk Harmens} {sn:HUISMAN}, {pr:turfmaker, arbeider in 1866, 1896}, geboren {bd:31-01-1811} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:na 1835}, zoon van Harm Wijchers HUISMAN (zie IX.ca) en Jacobje Jannes HOLLANDER.
Gehuwd {md:24-04-1835} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Femmigje} {sn:SPIJKER}, geboren {bd:29-12-1812} te {bp:Oldemarkt}, dochter van    [stamreeks]  Roelof SPIJKER en    [stamreeks]  Annigje PIT.
Kinderen:
 1. {fn:Harm Dirks} {sn:HUISMAN}, arbeider in 1866, 1894, koopman in 1900, landbouwer in 1905, geboren {bd:circa 1838} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:17-10-1930} te {dp:Enschede}.
 2. {fn:Wicher Dirks} {sn:HUISMAN}, landbouwer in 1890-1926, geboren {bd:circa 1850} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:13-03-1926} te {dp:Willemsoord}.

   [stamreeks]  XI.ks    {fn:Harm Dirks} {sn:HUISMAN}, {pr:arbeider in 1866, 1894, koopman in 1900, landbouwer in 1905}, geboren {bd:circa 1838} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:17-10-1930} te {dp:Enschede}, zoon van Dirk Harmens HUISMAN (zie X.eb) en Femmigje SPIJKER.
Gehuwd {md:01-12-1866} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Klaasien Lukas} {sn:KNOL}, {pr:arbeidersche in 1866}, geboren {bd:circa 1846} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:31-08-1927} te {dp:Enschede}, dochter van    [stamreeks]  Lukas KNOL en    [stamreeks]  Lotje GREVEN.
Kinderen:
 1. {fn:Dirk} {sn:HUISMAN}, arbeider in 1894, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:15-03-1942} te {dp:Enschede}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Lucas} {sn:HUISMAN}, mandenmaker, geboren {bd:circa 1871} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:23-05-1893} te {dp:Tholen}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Lotje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1873} te {bp:Steenwijk}.
  Gehuwd {md:16-05-1896} te {mp:Steenwijk} met    [stamreeks]  {fn:Gerrit Egberts} {sn:DE BOER}, {pr:timmerman in 1896}, geboren {bd:circa 1876} te {bp:Steenwijk}, zoon van    [stamreeks]  Egbert DE BOER en    [stamreeks]  Jantien DE VOS.
 4.    [stamreeks]  {fn:Roelof} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1876} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:18-01-1877} te {dp:Steenwijk}.
 5. {fn:Klaas} {sn:HUISMAN}, fabrieksarbeider in 1900, asfaltdekker in 1926, geboren {bd:circa 1878} te {bp:Steenwijkerwold}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Femmigje} {sn:HUISMAN}, fabrieksarbeidster in 1905, geboren {bd:circa 1882} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:10-12-1942} te {dp:Enschede}.
  Gehuwd {md:20-05-1905} te {mp:Enschede} met    [stamreeks]  {fn:Geert} {sn:OORLOG}, {pr:fabrieksarbeider in 1905}, geboren {bd:circa 1881} te {bp:Wedde}, overleden {dd:na 1942}, zoon van    [stamreeks]  Simon OORLOG en    [stamreeks]  Aaltje OLSDER.
 7.    [stamreeks]  {fn:Jacoba} {sn:HUISMAN}, fabrieksarbeidster in 1911, geboren {bd:circa 1886} te {bp:Steenwijk}.
  Gehuwd {md:27-05-1911} te {mp:Enschede} met    [stamreeks]  {fn:Adolf} {sn:VAN DEN BERG}, {pr:fabrieksarbeider in 1911}, geboren {bd:circa 1886} te {bp:Enschede}, zoon van    [stamreeks]  Adolf VAN DEN BERG en    [stamreeks]  Alida VAN DEN BURG.

   [stamreeks]  XII.rr    {fn:Dirk} {sn:HUISMAN}, {pr:arbeider in 1894}, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:15-03-1942} te {dp:Enschede}, zoon van Harm Dirks HUISMAN (zie XI.ks) en Klaasien Lukas KNOL.
Gehuwd {md:10-02-1894} te {mp:Steenwijk} met    [stamreeks]  {fn:Sierske} {sn:DE BOER}, geboren {bd:circa 1874} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:na 1942}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Harm} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:11-04-1894} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:01-05-1894} te {dp:Steenwijk}.
  Bij overlijden 20 dagen oud.
 2.    [stamreeks]  {fn:Harm} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:01-02-1897} te {bp:Enschede}, overleden {dd:08-02-1897} te {dp:Enschede}.
  Bij overlijden 1 week oud

   [stamreeks]  XII.rv    {fn:Klaas} {sn:HUISMAN}, {pr:fabrieksarbeider in 1900, asfaltdekker in 1926}, geboren {bd:circa 1878} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van Harm Dirks HUISMAN (zie XI.ks) en Klaasien Lukas KNOL.
Gehuwd {md:17-02-1900} te {mp:Enschede} met    [stamreeks]  {fn:Anna Gerrits} {sn:KOK}, geboren {bd:circa 1879} te {bp:Lonneker}, dochter van    [stamreeks]  Gerrit KOK en    [stamreeks]  Johanna Christina HOLSCHER.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Harm} {sn:HUISMAN}, asfaltdekker in 1926, 1948, geboren {bd:circa 1903} te {bp:Enschede}, overleden {dd:24-10-1948} te {dp:Enschede}.
  Gehuwd {md:28-08-1926} te {mp:Enschede} met    [stamreeks]  {fn:Jannigje Geertruida} {sn:HOEKMAN}, {pr:confectienaaister in 1926}, geboren {bd:circa 1903} te {bp:Enschede}, overleden {dd:na 1948}, dochter van    [stamreeks]  Arend HOEKMAN en    [stamreeks]  Hermina DEKKER.

   [stamreeks]  XI.kt    {fn:Wicher Dirks} {sn:HUISMAN}, {pr:landbouwer in 1890-1926}, geboren {bd:circa 1850} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:13-03-1926} te {dp:Willemsoord}, zoon van Dirk Harmens HUISMAN (zie X.eb) en Femmigje SPIJKER.
Gehuwd {md:03-05-1890} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Roelofjen} {sn:DROST}, geboren {bd:circa 1862} te {bp:De Wijk}, overleden {dd:04-02-1940} te {dp:Willemsoord}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Jans DROST en    [stamreeks]  Stijntje Jans JONKER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Dirk} {sn:HUISMAN}, landbouwer in 1919, geboren {bd:circa 1892} te {bp:Vledder}.
  Gehuwd {md:26-04-1919} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Berendina} {sn:JONKERS}, {pr:dienstbode in 1919}, geboren {bd:circa 1897} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Andries JONKERS en    [stamreeks]  Geertien JONGEBLOED.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:HUISMAN}, landbouwer in 1926, geboren {bd:circa 1898} te {bp:Vledder}.
  Gehuwd {md:16-10-1926} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:JONGBLOED}, geboren {bd:circa 1904} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Dirk JONGBLOED en    [stamreeks]  Anna BLUMENDAHL.
 3.    [stamreeks]  {fn:Femmechien} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1903} te {bp:Vledder}, overleden {dd:02-04-1939} te {dp:Willemsoord}.
  Ongehuwd

   [stamreeks]  VII.r    {fn:Jan} {sn:FRANSEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, overleden {dd:voor 1751}, zoon van Frans WIJCHERS (zie VI.l) en Lumme Jochums IJDEN.
Jan en Geesje werden op dezelfde dag gedoopt bij de Doopsgezinde gemeente van Giethoorn (zuidzijde). Ze waren toen ook al een half jaar getrouwd.
Gehuwd {md:10-12-1737} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Geesje Tiemens} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1716}, gedoopt {bd:circa 1716} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, dochter van    [stamreeks]  Tiemen Jans MEESTER en    [stamreeks]  Grietje HENDRIKS.
Bij huwelijk komt Jan van Muggenbeet, Geesje van Giethoorn.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geesje Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1750} te {bp:Giethoorn}.
 2. {fn:Wolter Jans} {sn:MEESTER}, winkelier, geboren {bd:circa 1739}, gedoopt {bd:circa 1739} te {bp:Giethoorn (volw.doop)}, overleden {dd:26-02-1816} te {dp:Giethoorn}.
 3. {fn:Tiemen Jans} {sn:MEESTER}, winkelier, geboren {bd:circa 1740} te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:circa 1740} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, overleden {dd:23-11-1814} te {dp:Giethoorn}.
 4. {fn:Frans Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1750} te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:circa 1750} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}.

   [stamreeks]  VIII.bj    {fn:Wolter Jans} {sn:MEESTER}, {pr:winkelier}, geboren {bd:circa 1739}, gedoopt {bd:circa 1739} te {bp:Giethoorn (volw.doop)}, overleden {dd:26-02-1816} te {dp:Giethoorn}, zoon van Jan FRANSEN (zie VII.r) en Geesje Tiemens MEESTER.
Bij overlijden winkelier, geen partner genoemd.
Gehuwd (1) {md:08-12-1765} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikjen Jans} {sn:KAPER}.
Gehuwd (2) {md:18-11-1792} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikjen Dirks} {sn:KNOL}.
Kind:
  Uit (2):
 1.    [stamreeks]  {fn:Koopje Wolters} {sn:MEESTER}, geboren {bd:03-07-1794} te {bp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  VIII.bk    {fn:Tiemen Jans} {sn:MEESTER}, {pr:winkelier}, geboren {bd:circa 1740} te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:circa 1740} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, overleden {dd:23-11-1814} te {dp:Giethoorn}, zoon van Jan FRANSEN (zie VII.r) en Geesje Tiemens MEESTER.
Gehuwd {md:04-01-1766} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Femmigjen Volkens} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1737}, overleden {dd:25-07-1814} te {dp:Giethoorn}.
Kinderen:
 1. {fn:Jan Tiemens} {sn:MEESTER}, turfmaker, landeigenaar, geboren {bd:circa 1768}, overleden {dd:15-06-1819} te {dp:Giethoorn}.
 2. {fn:Roelof Tiemens} {sn:MEESTER}, winkelier, geboren {bd:circa 1774}, overleden {dd:06-03-1825} te {dp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  IX.bn    {fn:Jan Tiemens} {sn:MEESTER}, {pr:turfmaker, landeigenaar}, geboren {bd:circa 1768}, overleden {dd:15-06-1819} te {dp:Giethoorn}, zoon van Tiemen Jans MEESTER (zie VIII.bk) en Femmigjen Volkens MEESTER.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Jutjen Klazen} {sn:SMIT}, {pr:veehoudersche, landeigenaresse}, geboren {bd:circa 1762} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:28-05-1832} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Klaas Beenen SMIT en    [stamreeks]  Merrigje Wijchers MANDEMAKER.
Kinderen:
 1. {fn:Wieger Jans} {sn:MEESTER}, boer, arbeider, veenwerker, geboren {bd:circa 1789} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:11-12-1875} te {dp:Giethoorn}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Tiemen Jans} {sn:MEESTER}, veehouder, turfmaker, geboren {bd:circa 1795} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:07-05-1864} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:05-04-1822} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Grietje Hendriks} {sn:MAAT}, {pr:winkeliersche}, geboren {bd:circa 1799} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:09-04-1870} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Jans MAAT en    [stamreeks]  Jantje Hendriks SMIT.
 3.    [stamreeks]  {fn:Margje Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1798} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:19-07-1873} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:02-04-1819} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik Koops} {sn:KOLLEN}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:circa 1797}, zoon van    [stamreeks]  Koop Jans KOLLEN en    [stamreeks]  Grietje Jans MEESTER.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jantje Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:15-10-1800} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:02-07-1827} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Koop Hendriks} {sn:SMIT}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Klaas Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1804}, overleden {dd:12-05-1817} te {dp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  X.dm    {fn:Wieger Jans} {sn:MEESTER}, {pr:boer, arbeider, veenwerker}, geboren {bd:circa 1789} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:11-12-1875} te {dp:Giethoorn}, zoon van Jan Tiemens MEESTER (zie IX.bn) en Jutjen Klazen SMIT.
Bij geboorte van Grietje in 1832 is Wieger 41 jaar, boer, woont in Terband. Bij geboorte van Klaas is Wieger 37 jaar, veenwerker, te Terband. Bij geboorte van Grietje in 1825 is Wieger 33 jaar, veenwerker te Terband. Bij geboorte van Grietje in 1819 is Wieger 28 jaar, veenbaas, te Terband. Bij geboorte van Jan (1817) is hij veenwerker te Terband, en bij de geboorte van Koop (1822) turfmaker te Luinjeberd. Bij de geboorte van Jan in 1835 en Jentje in 1838 is hij veenwerker en woont in Terband. Bij overlijden van Grietje in 1822 zijn Wieger en Lammigje veenlieden en wonen in Terband. Bij overlijden worden ouders genoemd.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Lummigjen Koops} {sn:KOLLEN}, geboren {bd:circa 1794} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:11-04-1878} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Koop Jans KOLLEN en    [stamreeks]  Grietje Jans MEESTER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan Wiegers} {sn:MEESTER}, geboren {bd:12-06-1815} te {bp:Aengwirden}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan Wiegers} {sn:MEESTER}, arbeider, geboren {bd:02-06-1817} te {bp:Terband}, overleden {dd:06-05-1854} te {dp:Giethoorn}.
  Getuige bij de geboorteaangifte is Geert Alberts Ruiter.
 3.    [stamreeks]  {fn:Grietje Wiegers} {sn:MEESTER}, geboren {bd:11-09-1819} te {bp:Terband}, overleden {dd:23-12-1822} te {dp:Terband}.
  Getuige bij de geboorteaangifte is Jan Wiegers Ram. Grietje overlijdt in een ongenummerd huis.
 4.    [stamreeks]  {fn:Koop Wiegers} {sn:MEESTER}, geboren {bd:25-07-1822} te {bp:Luinjeberd}.
  Getuige bij de geboorteaangifte is Jan Koops Kollen.
 5.    [stamreeks]  {fn:Grietje Wiegers} {sn:MEESTER}, geboren {bd:28-05-1825} te {bp:Terband}, overleden {dd:05-12-1826} te {dp:Terband}.
  Getuige bij de geboorteaangifte is Jan Koops Kollen. Grietje overlijdt in huisno. 18.
 6. {fn:Klaas Wiegers} {sn:MEESTER}, arbeider, geboren {bd:10-01-1828} te {bp:Terband}, overleden {dd:04-08-1915} te {dp:Giethoorn}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Grietje Wiegers} {sn:MEESTER}, geboren {bd:04-05-1832} te {bp:Terband}, overleden {dd:21-04-1919} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:20-05-1854} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Albert Gerrits} {sn:WIND}, {pr:arbeider}, zoon van    [stamreeks]  Gerrit Cornelis WIND en    [stamreeks]  Hendrikje Jans KUIPER.
 8.    [stamreeks]  {fn:Jantje Wiegers} {sn:MEESTER}, geboren {bd:20-09-1835} te {bp:Terband}, overleden {dd:05-11-1873} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:07-06-1857} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Cornelis Gerrits} {sn:WIND}, {pr:arbeider}, geboren {bd:circa 1830} te {bp:Giethoorn}, zoon van    [stamreeks]  Gerrit Cornelis WIND en    [stamreeks]  Hendrikje Jans KUIPER.
 9.    [stamreeks]  {fn:Jentje Wiegers} {sn:MEESTER}, geboren {bd:14-04-1838} te {bp:Terband}, overleden {dd:20-10-1845} te {dp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  XI.ih    {fn:Klaas Wiegers} {sn:MEESTER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:10-01-1828} te {bp:Terband}, overleden {dd:04-08-1915} te {dp:Giethoorn}, zoon van Wieger Jans MEESTER (zie X.dm) en Lummigjen Koops KOLLEN.
Getuige bij de geboorteaangifte is Koop Harmens Mast.
Gehuwd {md:21-07-1855} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Geertruida Gerrits} {sn:WIND}, overleden {dd:voor 1915}, dochter van    [stamreeks]  Gerrit Cornelis WIND en    [stamreeks]  Hendrikje Jans KUIPER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wicher} {sn:MEESTER}, arbeider, geboren {bd:circa 1863} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:06-06-1933} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:SCHREUR}, geboren {bd:circa 1866} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:13-03-1944} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik SCHREUR en    [stamreeks]  Geertje BAKKER.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1864} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:08-04-1866} te {dp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Lummigje} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1865} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:29-01-1939} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Wolter} {sn:JASPERS}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:22-08-1935} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Wicher} {sn:SCHREUR}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Gerrit} {sn:MEESTER}, veldarbeider, geboren {bd:12-04-1870} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:06-10-1940} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:18-05-1907} te {mp:Ambt Hardenberg} met    [stamreeks]  {fn:Hermina} {sn:NIJHUIS}, geboren {bd:15-08-1890}, overleden {dd:28-05-1934}.

   [stamreeks]  IX.bo    {fn:Roelof Tiemens} {sn:MEESTER}, {pr:winkelier}, geboren {bd:circa 1774}, overleden {dd:06-03-1825} te {dp:Giethoorn}, zoon van Tiemen Jans MEESTER (zie VIII.bk) en Femmigjen Volkens MEESTER.
Gehuwd {md:25-03-1802} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Geertje Hendriks} {sn:SCHIPPER}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Tiemen Roelofs} {sn:MEESTER}, geboren {bd:15-11-1795} te {bp:Giethoorn}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Femmigje Roelofs} {sn:MEESTER}, geboren {bd:09-11-1802} te {bp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Marrigje Roelofs} {sn:MEESTER}, geboren {bd:14-10-1805} te {bp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  VIII.bl    {fn:Frans Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1750} te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:circa 1750} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, zoon van Jan FRANSEN (zie VII.r) en Geesje Tiemens MEESTER.
Gehuwd {md:09-08-1772} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Lummigje Tiemens} {sn:GORTE}, geboren {bd:circa 1750}, gedoopt {bd:circa 1750} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Franzen} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1790}, overleden {dd:1817}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantje Franzen} {sn:MEESTER}, geboren {bd:19-12-1793} te {bp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geertje Franzen} {sn:MEESTER}, arbeidster, geboren {bd:circa 1774} te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:circa 1774} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, overleden {dd:07-07-1854} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Hendrik Wijchers} {sn:PLUMP}, {pr:arbeider}, geboren {bd:circa 1756} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:29-12-1844} te {dp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Geesje Franzen} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1775}, gedoopt {bd:circa 1775} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}.
  Gehuwd {md:09-09-1804} te {mp:Giethoorn (doopsgezind)} met    [stamreeks]  {fn:Geert Jans} {sn:VOS}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Femmigje Franzen} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1780}, gedoopt {bd:circa 1780} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}.
  Gehuwd {md:06-03-1808} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Harm Wijchers} {sn:DAM}, {pr:leraar}.
 6. {fn:Jan Franzen} {sn:MEESTER}, turfmaker, veehouder, geboren {bd:circa 1777} te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:circa 1777} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, overleden {dd:06-08-1846} te {dp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  IX.br    {fn:Jan Franzen} {sn:MEESTER}, {pr:turfmaker, veehouder}, geboren {bd:circa 1777} te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:circa 1777} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, overleden {dd:06-08-1846} te {dp:Giethoorn}, zoon van Frans Jans MEESTER (zie VIII.bl) en Lummigje Tiemens GORTE.
Gehuwd {md:06-03-1808} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Lummigje Wiechers} {sn:DAM}, {pr:veehoudersche}, geboren {bd:circa 1785} te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:circa 1785} te {bp:Giethoorn (volw. doop)}, overleden {dd:27-04-1878} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Wicher Harms DAM en    [stamreeks]  Grietje MAAT.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Lummigje Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:27-12-1808} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:09-09-1836} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:07-06-1833} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Jan Koops} {sn:SMIT}, {pr:timmerman}, geboren {bd:circa 1808} te {bp:Giethoorn}, zoon van    [stamreeks]  Koop Harms SMIT en    [stamreeks]  Geesje Hendriks SCHIPPER.
 2.    [stamreeks]  {fn:Geertje Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:30-06-1810} te {bp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geesje Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1813} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:10-07-1897} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Geert} {sn:BOSCH}, overleden {dd:voor 1897}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Femmigje Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1817} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:20-4-186} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:05-05-1838} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Andries Wolters} {sn:MEESTER}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:circa 1816} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:13-12-1897} te {dp:Giethoorn}, zoon van    [stamreeks]  Wolter Roelofs MEESTER en    [stamreeks]  Geesjen Andries BROER.
 5.    [stamreeks]  {fn:Marrigje Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1819} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:14-11-1875} te {dp:Giethoorn}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Frans Jans} {sn:MEESTER}, visverkoper, geboren {bd:circa 1822} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:24-03-1866} te {dp:Giethoorn}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Wieger Jans} {sn:MEESTER}, geboren {bd:circa 1825} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:09-07-1828} te {dp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  IV.d    {fn:Volcken Jans} {sn:KOY}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:voor 1670}, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Op 21/6/1657 doet ene Volcken Jans van Muggenbeet belijdenis - de kans is groot dat dit 'onze' Volcken Jans is.
Volken Jansen Kooij (Koy) en Hendrikje Coops wonen in 1668 in het arve "Ave Wijchers" in Muggenbeet.
Volken Jansen Koy en Hendrikje Coops worden samen genoemd op 3-12-1666 in een schulderkenning - van 100 goudguldens van 28 stuivers - aan Luijtjem Jacobs van Oldemarkt [NL-ZlHCO_0076_16_0041] en later nogmaals als Volken Janse Koy en Hendrikje Coops op 10-12-1668 voor de hypotheek van 200 Gld en 28 stuivers op hun
Op 14-3-1670 is er een voogdijrekening van Albert Volkens en Jan Harms Pot over het weeskind Jan Volkens van Volken Jansen en Hendrikje Tjeerds in hun leven als echtelieden (Voogdijregister 85 Steenwijk).
Gehuwd (1) {md:circa 1620} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:TJEERDS}.
Gehuwd (2) {md:voor 1626} met    [stamreeks]  {fn:Geese} {sn:BOLDINCK}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:voor 1650}.
Gehuwd (3) {md:circa 1650} met    [stamreeks]  {fn:Hendrickje} {sn:COOPS}, overleden {dd:voor 1670}.
In 1650 wordt Hendrickje Coops genoemd als lidmaat van de Geref. kerk.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Albert} {sn:VOLKENS}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1672}.

 2. Uit (3):
 3. {fn:Jan} {sn:VOLCKENS}, geboren {bd:circa 1650}.

   [stamreeks]  V.aa    {fn:Albert} {sn:VOLKENS} [OVERDRACHT, 1674], geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1672}, zoon van Volcken Jans KOY (zie IV.d) en Hendrikje TJEERDS.
Gehuwd (1) {md:circa 1645} met    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:1661}.
Gehuwd (2) {md:17-03-1661} met    [stamreeks]  {fn:Evertje} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1630}, overleden {dd:na 1676}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:ALBERTS}, geboren {bd:circa 1645}.
  Gehuwd {md:2-1669} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Beene} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1645}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:ALBERTS}, geboren {bd:circa 1645}.

 3. Uit (2):
 4.    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:ALBERTS}, geboren {bd:circa 1665}.

   [stamreeks]  V.n    {fn:Jan} {sn:VOLCKENS}, geboren {bd:circa 1650}, zoon van Volcken Jans KOY (zie IV.d) en Hendrickje COOPS.
Op 7/12/1662 doet Jan Volckens, "bejaert manspersoon van Muggebeet" belijdenis. We nemen aan dat deze Jan een zoon is van Volcken Jans en Hendrikje Tjeerds.
Gehuwd (1) {md:17-04-1662} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Kunne} {sn:PEETERS}.
Bij huwelijk komt Jan van Muggenbeet, 'Cunnegien Peters' komt van Giethoorn.
Gehuwd (2) {md:na 1665} met    [stamreeks]  {fn:Hendrickjen} {sn:HARMS}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Claesjen} {sn:JANS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
  Claesje wordt gedoopt met pinksteren 1663.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantjen} {sn:JANS}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  IV.e    {fn:Wijcher Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1600}, overleden {dd:voor 1663}, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Deze huwelijksdatum treffen we aan in de rechterlijke archieven van Steenwijkerwold, nota bene als eerste vermelding van het boek.
Gehuwd {md:29-12-1627} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Aeltjen} {sn:ROELOFS} [SCHULDBEKENTENIS, januari 1665] [SCHULDBEKENTENIS, februari 1665].
Kinderen:
 1. {fn:Jan Wijchers} {sn:RUIJTER}, bakker, geboren {bd:circa 1640}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Geesjen} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1625}, gedoopt {bd:circa 1625} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1671}.
  Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
  Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van zijn broer Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
  Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
  Gehuwd {md:31-12-1659} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER} [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren {bd:circa 1625}, overleden {dd:circa 1681}, zoon van    [stamreeks]  Jan Sijmons (RUIJTER) en    [stamreeks]  Lumme VOLCKENS.
  Jan is een verre achterneef van Geesjen; hier staat hij in de stamboom.

   [stamreeks]  V.j    {fn:Jan Wijchers} {sn:RUIJTER} [NALATENSCHAP, 1704] [SCHULDVERKLARING, 1683] [SCHULDVERKLARING, 1683] [REGELING, 1700] [VERKOOPAKTE, 1680], {pr:bakker}, geboren {bd:circa 1640}, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie IV.e) en Aeltjen ROELOFS.
Gehuwd {md:02-02-1666} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Roelofien} {sn:BOELEN}, geboren {bd:circa 1650}, dochter van    [stamreeks]  Boele NN
Bij huwelijk komt Jan van Muggenbeet, Roelofien van Holtenge. Roelofien is hoogstwaarschijnlijk een zuster van Hendrickien Boelen, die met de neef van Jan (Wijcher Franzen) was getrouwd.

Kinderen:
 1. {fn:Wijcher Jans} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1668}, overleden {dd:voor 1712}.
 2. {fn:Boele Jans} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1670}, overleden {dd:voor 1723}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Jans} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1672}.
 4. {fn:Claas Jans} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1675}.

   [stamreeks]  VI.a    {fn:Wijcher Jans} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1668}, overleden {dd:voor 1712}, zoon van Jan Wijchers RUIJTER (zie V.j) en Roelofien BOELEN.
Bij huwelijk komt Wijcher van Muggenbeet, Aeltje van Giethoorn. Wijcher staat met bij/achternaam "Bakker" vermeld. Als Aeltje in 1712 opnieuw trouwt staat zij als weduwe van Wijcher Jans Zootjes te boek.
Gehuwd {md:18-03-1703} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Aeltje} {sn:VOLKENS}, geboren {bd:circa 1680}, dochter van    [stamreeks]  Volken JANS en    [stamreeks]  Jantje JANS.
Aeltje is na het overlijden van Wijcher opnieuw getrouwd, met Cornelis Wijchers Ruijter uit dezelfde Ruijter-familie. Maar of ze dat geweten hebben?
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Roelofje} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1705}.
 2. {fn:Wijcher Wijchers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1710}, overleden {dd:19-01-1800} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VIII.bu    {fn:Wijcher Wijchers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1710}, overleden {dd:19-01-1800} te {dp:Blokzijl}, zoon van Wijcher Jans BACKER (zie VI.a) en Aeltje VOLKENS.
De Zootjes-tak is pas recent aan de grote Ruiter-tak gekoppeld. Daarbij bleek dat bij de Zootjes-tak de gekozen generatienummers een te hoog zijn. Omdat dit verder geen consequenties heeft, heb ik afgezien van een hernummering van de Zootjes-tak.
Overlijdensdatum bij benadering. Begraven op 22/1/1800 te Blokzijl. Er zijn twee klokken geluid bij de uitvaart.
Gehuwd {md:23-11-1738} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:BASTIAANS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Bastiaan ALBERTS en    [stamreeks]  Aeltjen Jans HOLLANDER.
Kinderen:
 1. {fn:Wicher Wichers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:28-09-1740} te {bp:Blokzijl}.
 2. {fn:Bastiaan Wichers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1743} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:04-02-1807} te {dp:Steenwijkerwold}.
 3. {fn:Jan Wichers} {sn:ZOOTJES}, veehouder, geboren {bd:1747}, overleden {dd:30-08-1826} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  IX.cg    {fn:Wicher Wichers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:28-09-1740} te {bp:Blokzijl}, zoon van Wijcher Wijchers ZOOTJES (zie VIII.bu) en Geesje BASTIAANS.
Wijcher wordt gedoopt als zoon van 'Wicher Geers en Geesje Bastiaens'. Bij huwelijk komt Wijcher van Muggenbeet, Klaasje van Blokzijl.
Gehuwd {md:29-11-1767} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Klaasje Cornelis} {sn:MEIJLOF}.
Wiecher van Muggenbeet, Klaasje van Blokzijl.

Kinderen:
 1. {fn:Wiecher Wiechers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1770}.
 2. {fn:Cornelis Wiechers} {sn:ZOOTJES}, timmerman, geboren {bd:1772} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:23-04-1855} te {dp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geesje Wichers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1775}, overleden {dd:30-06-1785} te {dp:Blokzijl}.
  Onder voorbehoud. Alleen bekend vanuit begrafenisregister Blokzijl. Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 3/7/1785 te Blokzijl.

   [stamreeks]  X.em    {fn:Wiecher Wiechers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1770}, zoon van Wicher Wichers ZOOTJES (zie IX.cg) en Klaasje Cornelis MEIJLOF.
Gehuwd {md:17-05-1794} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Catharina Gerrits} {sn:HARJER}, geboren {bd:5-1774} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:22-01-1848} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Gerrit HARJER en    [stamreeks]  Dievertje ARIAANS.
Doopsgezind.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Klaasje Wiechers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:04-05-1797} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:13-10-1855} te {dp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:28-12-1813} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Albert Adams} {sn:SCHREUR}, {pr:scheepstimmerman}, geboren {bd:27-07-1791} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1855}, zoon van    [stamreeks]  Adam Jacobs SCHREUR en    [stamreeks]  Trijntje Alberts MITUS.
 2.    [stamreeks]  {fn:Gerrit Wiechers} {sn:ZOOTJES}, schippersknecht, geboren {bd:15-03-1799} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:12-11-1833} te {mp:Hasselt} met    [stamreeks]  {fn:Lammegien Roelofs} {sn:RIEMER}, geboren {bd:12-10-1796} te {bp:Wanneperveen}, overleden {dd:25-01-1880} te {dp:Hasselt}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geesje Wiechers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:12-06-1801} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:12-10-1866} te {dp:Rotterdam}.
  Gehuwd {md:22-01-1830} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Cornelis} {sn:GOEDKOOP}, geboren {bd:circa 1805} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:13-06-1862} te {dp:Rotterdam}, zoon van    [stamreeks]  Arnoldus GOEDKOOP en    [stamreeks]  Aaltje DE LOOVER.

   [stamreeks]  X.el    {fn:Cornelis Wiechers} {sn:ZOOTJES}, {pr:timmerman}, geboren {bd:1772} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:23-04-1855} te {dp:Blokzijl}, zoon van Wicher Wichers ZOOTJES (zie IX.cg) en Klaasje Cornelis MEIJLOF.
Doopsgezind gedoopt op 20/7/1793; Albertje werd op 7/9/1794 gedoopt, zij kwam over van de gereformeerde kerk.
Gehuwd {md:07-09-1794} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Albertje Hendriks} {sn:DE VRIES}, geboren {bd:circa 1768} te {bp:Oldetrijne}, overleden {dd:09-12-1851} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Gerbrands DE VRIES en    [stamreeks]  Trijntje ALBERTS.
Doopsgezind.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geesje Cornelis} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:16-04-1795} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:02-10-1797} te {dp:Blokzijl}.
  Begraven 4/10/1797 te Blokzijl.
 2.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Cornelis} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:13-10-1798} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:17-12-1798} te {dp:Blokzijl}.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 20/12/1798 te Blokzijl "een klok geluid".
 3. {fn:Wiecher Cornelis} {sn:ZOOTJES}, molenaarsknecht (1823), arbeider (1855), geboren {bd:17-10-1799} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:16-07-1871} te {dp:Hommerts}.
 4. {fn:Hendrik Cornelis} {sn:ZOOTJES}, timmerman, aannemer, aannemer van publieke werken, geboren {bd:18-04-1803} te {bp:Blokzijl?}, overleden {dd:19-06-1851} te {dp:Blokzijl}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Cornelis} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:1806} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:09-07-1844} te {dp:Blokzijl}.
  Bij huwelijk Willem wonende te Ambt Vollenhove, Trijntje te Blokzijl.
  Gehuwd {md:28-03-1829} te {mp:Ambt Vollenhove} met    [stamreeks]  {fn:Willem} {sn:WEIJS}, {pr:timmerman}, geboren {bd:circa 1802}, overleden {dd:voor 1844}, zoon van    [stamreeks]  Teunis WEIJS en    [stamreeks]  Willemina Andries VAN BENTHEM.
 6.    [stamreeks]  {fn:Klaasje Cornelis} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:1808} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:16-07-1869} te {dp:Blokzijl}.
  Bij overlijden geen partner genoemd.

   [stamreeks]  XI.jk    {fn:Wiecher Cornelis} {sn:ZOOTJES}, {pr:molenaarsknecht (1823), arbeider (1855)}, geboren {bd:17-10-1799} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:16-07-1871} te {dp:Hommerts}, zoon van Cornelis Wiechers ZOOTJES (zie X.el) en Albertje Hendriks DE VRIES.
Wieger is van 1818 tot zijn huwelijk in 1823 militair geweest bij het 7e Regiment Infanterie gelegerd in Den Haag. In 1855 woont hij met Lumpje in Hommerts.
Gehuwd {md:15-05-1823} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Lumpje} {sn:VAN DIJK}, {pr:dienstmaagd (1823)}, dochter van    [stamreeks]  Simon Gerrits VAN DIJK en    [stamreeks]  Jantje Arriaans BOL.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Albertje} {sn:ZOOTJES}, diestmeid, geboren {bd:02-01-1824} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:13-09-1845} te {dp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:10-1826}, overleden {dd:10-01-1827} te {dp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:06-1828}, overleden {dd:20-09-1828} te {dp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Cornelis Wiechers} {sn:ZOOTJES}, schipper, geboren {bd:27-04-1830} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:06-10-1855} te {dp:Hommerts}.
  Cornelis is ongehuwd gebleven. Hij overlijdt in een schip liggende bij de Nieuwe Schouw te Haskerdijken.

   [stamreeks]  XI.jl    {fn:Hendrik Cornelis} {sn:ZOOTJES}, {pr:timmerman, aannemer, aannemer van publieke werken}, geboren {bd:18-04-1803} te {bp:Blokzijl?}, overleden {dd:19-06-1851} te {dp:Blokzijl}, zoon van Cornelis Wiechers ZOOTJES (zie X.el) en Albertje Hendriks DE VRIES.
De familie Snoek was eigenaar van de scheepswerf "De Snoeck" op het eilandje "De Rietvinck" in Blokzijl. Na het vroeg overlijden van zijn zwager Adriaan Snoek werd Hendrik Zootjes voogd over diens kinderen. Eén van die kinderen (Teunis Snoek) heeft zijn zoon Hendrik vermoedelijk genoemd naar Hendrik Zootjes. Na het overlijden van hun vader Hendrik zijn de vier kinderen Zootjes een aantal jaren in huis geweest bij hun nicht Aaltje Snoek, gehuwd met Koop Dam, scheepstimmerman op de familiewerf. Hun dochter Jantje Dam trouwt met Wietze Hendriks Zootjes (XII.pq), een achterachterneef van de vier kinderen van Hendrik.
Gehuwd {md:22-08-1825} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:SNOEK}, overleden {dd:14-06-1846} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Theunis Jans SNOEK en    [stamreeks]  Grietje Hendriks STUURMAN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Cornelis Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:1826} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:27-09-1826} te {dp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Grietje Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:29-03-1831} te {bp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Albertje Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:19-07-1834} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:09-08-1883} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik Jan} {sn:VAN MUNSTER}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Cornelis Hendriks} {sn:ZOOTJES}, timmermansknecht, geboren {bd:24-06-1837} te {bp:Kiestrazijl (Franeker)}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Maartje Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:27-10-1840} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:23-02-1844} te {dp:Blokzijl}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:25-01-1844} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:06-01-1869} te {dp:Blokzijl}.
  Bij overlijden geen partner genoemd.

   [stamreeks]  IX.ch    {fn:Bastiaan Wichers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1743} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:04-02-1807} te {dp:Steenwijkerwold}, zoon van Wijcher Wijchers ZOOTJES (zie VIII.bu) en Geesje BASTIAANS.
Gehuwd {md:26-01-1771} te {mp:Blokzijl (met attestatie Kalenberg)} met    [stamreeks]  {fn:Geertjen Jacobs} {sn:MEESTER}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wicher Bastiaans} {sn:ZOOTJES}, arbeider, geboren {bd:05-02-1772} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:17-07-1830} te {dp:Muggenbeet}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Luijtje Bastiaans} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:28-05-1779} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:voor 1807}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jacob Bastiaans} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:18-10-1780} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:voor 1807}.
 4. {fn:Albert Bastiaans} {sn:ZOOTJES}, turfmaker, geboren {bd:24-02-1782} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:09-05-1845} te {dp:Kalenberg}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jacob Bastiaans} {sn:ZOOTJES}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1807}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jacob Bastiaans} {sn:ZOOTJES}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1807}.

   [stamreeks]  X.ep    {fn:Albert Bastiaans} {sn:ZOOTJES}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:24-02-1782} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:09-05-1845} te {dp:Kalenberg}, zoon van Bastiaan Wichers ZOOTJES (zie IX.ch) en Geertjen Jacobs MEESTER.
Gehuwd {md:27-03-1808} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Wolters} {sn:RAM}, {pr:turfmaakster}, geboren {bd:circa 1780} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:23-06-1869} te {dp:Paasloo}.
Bij overlijden 89 jaar oud.

Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geertje Alberts} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:03-02-1809} te {bp:Muggenbeet}, overleden {dd:19-06-1871} te {dp:Kalenberg}.
  Gehuwd {md:02-01-1835} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Klaas} {sn:JONKER}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:13-09-1810} te {bp:Spanga}, overleden {dd:voor 1871}, zoon van    [stamreeks]  Wicher JONKER en    [stamreeks]  Hendrikje Klazen SEPHAT.

   [stamreeks]  IX.cf    {fn:Jan Wichers} {sn:ZOOTJES}, {pr:veehouder}, geboren {bd:1747}, overleden {dd:30-08-1826} te {dp:Blokzijl}, zoon van Wijcher Wijchers ZOOTJES (zie VIII.bu) en Geesje BASTIAANS.
1779: Den 9 desember ontvangen van Jan Wiggers Sooties op rekening van zijn burgerschap winnen de somma .7 rest f7
Voldaan 5 Julij 1797
mede voor zijn drie kinderen met naamen: Wicher, Hendrik, Sijtje Jans Zootjes. Geen ouders vermeld in overlijdensakte.
Gehuwd {md:03-11-1776} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Lampje Hendriks} {sn:HELDER}, geboren {bd:circa 1750}, overleden {dd:23-10-1826} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik HELDER en    [stamreeks]  Sijtje JANZEN.
Overleden in woonhuis aan de Steenwijkerkolk.

Kinderen:
 1. {fn:Wiecher Jans} {sn:ZOOTJES}, veehouder, boer, landbouwer (1840), geboren {bd:1779} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:03-03-1855} te {dp:Blokzijl}.
 2. {fn:Hendrik Jans} {sn:ZOOTJES}, veehouder, geboren {bd:1782}, overleden {dd:18-08-1817} te {dp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Sijtje Jans} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:1792} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:22-06-1875} te {dp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:02-01-1814} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:IJsbrand} {sn:ENGELSMAN}, {pr:schipper}, overleden {dd:voor 1875}, zoon van    [stamreeks]  Jan ENGELSMAN en    [stamreeks]  Aaltje DEKKER.

   [stamreeks]  X.ei    {fn:Wiecher Jans} {sn:ZOOTJES}, {pr:veehouder, boer, landbouwer (1840)}, geboren {bd:1779} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:03-03-1855} te {dp:Blokzijl}, zoon van Jan Wichers ZOOTJES (zie IX.cf) en Lampje Hendriks HELDER.
Gehuwd {md:27-04-1800} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:LENS}, overleden {dd:voor 1855}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Lampje Wiechers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:29-10-1800} te {bp:Onder Blokzijl}, overleden {dd:07-06-1869} te {dp:Blokzijl}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Jan Cornelis} {sn:NEKEMAN}, geboren {bd:26-03-1796} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:31-12-1853} te {dp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Cornelis Klaas NEKEMAN en    [stamreeks]  Klaasje Jans OOSTEN.
 2.    [stamreeks]  {fn:Lense Wiechers} {sn:ZOOTJES}, arbeider, geboren {bd:28-07-1803} te {bp:Den Duin}, overleden {dd:10-12-1829} te {dp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geesje Wiechers} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:23-12-1805} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:18-01-1861} te {dp:Leeuwarden}.
  Bij huwelijk komen beiden van Leeuwarden.
  Gehuwd {md:20-05-1840} te {mp:Leeuwarden} met    [stamreeks]  {fn:Eeltje} {sn:VAN ASSEN}, {pr:verver}, geboren {bd:circa 1816} te {bp:Leeuwarden}, zoon van    [stamreeks]  Jan VAN ASSEN en    [stamreeks]  Fenne Johannes WIJNGAARDEN.
 4. {fn:Jan Wiechers} {sn:ZOOTJES}, boerenknecht, arbeider, geboren {bd:10-06-1809} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:31-07-1849} te {dp:Blokzijl}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Marrichje Wiechers} {sn:ZOOTJES}, naaister, geboren {bd:10-06-1809} te {bp:Oldemarkt}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Wiecher} {sn:DE LIEFDE}, geboren {bd:circa 1808}.
 6. {fn:Hendrik Wiechers} {sn:ZOOTJES}, venter, schippersknecht, schipper, mattenfabrikant, geboren {bd:26-04-1813} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:04-05-1888} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  XI.ja    {fn:Jan Wiechers} {sn:ZOOTJES}, {pr:boerenknecht, arbeider}, geboren {bd:10-06-1809} te {bp:Oldemarkt}, overleden {dd:31-07-1849} te {dp:Blokzijl}, zoon van Wiecher Jans ZOOTJES (zie X.ei) en Jantje LENS.
Gehuwd {md:01-12-1836} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:ESSEN}, {pr:dienstmeid}, geboren {bd:circa 1813}, overleden {dd:21-12-1846} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Arend ESSEN en    [stamreeks]  Diewertje HARJER.
Kinderen:
 1. {fn:Wiecher Jans} {sn:ZOOTJES}, schippersknecht, bakker, geboren {bd:01-06-1837} te {bp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Dieuwertje Jans} {sn:ZOOTJES}, dienstbode, geboren {bd:21-08-1839} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:09-12-1866} te {dp:Leiden}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Lens Jans} {sn:ZOOTJES}, hulponderwijzer, geboren {bd:12-04-1842} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:20-12-1861} te {dp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Arend Jans} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:27-12-1844} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:04-09-1846} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  XII.pk    {fn:Wiecher Jans} {sn:ZOOTJES}, {pr:schippersknecht, bakker}, geboren {bd:01-06-1837} te {bp:Blokzijl}, zoon van Jan Wiechers ZOOTJES (zie XI.ja) en Grietje ESSEN.
Gehuwd {md:02-04-1869} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:SCHIRM}, geboren {bd:circa 1838} te {bp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Johannes SCHIRM en    [stamreeks]  Pietertje VAN DER WERKEN.
Kinderen:
 1. {fn:Jan} {sn:ZOOTJES}, boekdrukker, tramconducteur, geboren {bd:circa 1874} te {bp:Amsterdam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Petronella Frederika} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:01-1875} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:13-07-1875} te {dp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Johannes Valentijn} {sn:ZOOTJES}, typograaf, geboren {bd:circa 1880} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:08-09-1910} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Dirkje} {sn:PRIJS}, geboren {bd:circa 1882} te {bp:Purmerend}, dochter van    [stamreeks]  Gerbrand PRIJS en    [stamreeks]  Thomasia Johanna FABRITIUS.

   [stamreeks]  XIII.qz    {fn:Jan} {sn:ZOOTJES}, {pr:boekdrukker, tramconducteur}, geboren {bd:circa 1874} te {bp:Amsterdam}, zoon van Wiecher Jans ZOOTJES (zie XII.pk) en Grietje SCHIRM.
Gehuwd {md:24-06-1897} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:KLEEN}, geboren {bd:circa 1877} te {bp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  Klaas KLEEN en    [stamreeks]  Grietje DOBBER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1900} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:19-02-1925} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Ruurd} {sn:VAN DER VEER}, {pr:machinebankwerker}, geboren {bd:circa 1898} te {bp:Maasbree}, zoon van    [stamreeks]  Wobbe VAN DER VEER en    [stamreeks]  Fokje EPEMA.
 2.    [stamreeks]  {fn:Klazina} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1902} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd (1) {md:12-11-1925} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Tiemen Jetse} {sn:KOOPMANS}, {pr:telegrafist}, geboren {bd:circa 1898} te {bp:Amsterdam}, zoon van    [stamreeks]  Yme KOOPMANS en    [stamreeks]  Antje DE BOER.
  Gehuwd (2) {md:05-10-1932} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Johannes Krijn} {sn:BUITEMAN}, {pr:verwarmingstechnicus}, geboren {bd:circa 1902} te {bp:Gorinchem}, zoon van    [stamreeks]  Petrus Maria BUITEMAN en    [stamreeks]  Maria Geertruida VAN STEENDEREN.
 3.    [stamreeks]  {fn:Petronella Frederika} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1904} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:18-07-1929} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Antonius Adrianus} {sn:BERTELING}, {pr:handelsreiziger}, geboren {bd:circa 1902} te {bp:Dortmund}, zoon van    [stamreeks]  Antonius Gijsbertus BERTELING en    [stamreeks]  Hendrika Christina VAN DUSSELDORP.

   [stamreeks]  XI.jc    {fn:Hendrik Wiechers} {sn:ZOOTJES}, {pr:venter, schippersknecht, schipper, mattenfabrikant}, geboren {bd:26-04-1813} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:04-05-1888} te {dp:Blokzijl}, zoon van Wiecher Jans ZOOTJES (zie X.ei) en Jantje LENS.
Gehuwd {md:25-05-1839} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Annigje Wietsen} {sn:KLEENE}, geboren {bd:17-03-1812} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Wietse Harms KLEENE en    [stamreeks]  Jantje Hendriks MOL.
Kinderen:
 1. {fn:Wicher Hendriks} {sn:ZOOTJES}, mattenfabrikant, geboren {bd:30-11-1840} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:15-12-1886} te {dp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantje Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:10-11-1842} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:21-04-1867} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik Jan} {sn:DE WEERD}, {pr:rijksambtenaar}, geboren {bd:1837} te {bp:Vriezenveen}, zoon van    [stamreeks]  Gerrit Antoni DE WEERD en    [stamreeks]  Jenneken HOLLAND.
 3. {fn:Wietse Hendriks} {sn:ZOOTJES}, schipper, mattenmaker (1900), arbeider, geboren {bd:13-12-1844} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:18-06-1908} te {dp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Lampje Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:08-09-1848} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:18-03-1937} te {dp:Almelo}.
  Gehuwd {md:30-04-1875} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Albert} {sn:KOOPMANS}, {pr:slager}, geboren {bd:circa 1850} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:11-06-1922} te {dp:Almelo}, zoon van    [stamreeks]  Tiemen Alberts KOOPMANS en    [stamreeks]  Annigje Warners KROES.
 5.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:19-08-1852} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:29-01-1854} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  XII.po    {fn:Wicher Hendriks} {sn:ZOOTJES}, {pr:mattenfabrikant}, geboren {bd:30-11-1840} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:15-12-1886} te {dp:Blokzijl}, zoon van Hendrik Wiechers ZOOTJES (zie XI.jc) en Annigje Wietsen KLEENE.
Gehuwd {md:04-05-1866} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:DE LANGE}, {pr:winkelierster (ca. 1900)}, geboren {bd:17-09-1840} te {bp:Ambt Vollenhove}, overleden {dd:05-05-1928} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Klaas Hendriks DE LANGE en    [stamreeks]  Hendrikje ZIEL.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:16-05-1867} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:31-10-1872} te {dp:Blokzijl}.
 2. {fn:Klaas} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:21-08-1870} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:16-12-1955} te {dp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:ZOOTJES}, mattenmaker (ca. 1900), geboren {bd:15-05-1873} te {bp:Blokzijl}.
 4. {fn:Luite} {sn:ZOOTJES}, mattenmaker (ca. 1900), geboren {bd:09-07-1875} te {bp:Blokzijl}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Wietse} {sn:ZOOTJES}, turfmaker, geboren {bd:09-05-1878} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:28-02-1907} te {dp:Blokzijl}.
  Bij overlijden geen partner genoemd.
 6.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:23-08-1880} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:19-10-1945} te {dp:Blokzijl}.
  Geboren in woonhuis in de Groenestraat.
  Gehuwd {md:23-06-1921} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Andries} {sn:DE LANGE}, {pr:veehouder}, geboren {bd:circa 1873} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:14-05-1938} te {dp:Zwolle}, zoon van    [stamreeks]  Gerbrand DE LANGE en    [stamreeks]  Susanna NOBACK.
 7.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:02-04-1883} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  XIII.rc    {fn:Klaas} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:21-08-1870} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:16-12-1955} te {dp:Blokzijl}, zoon van Wicher Hendriks ZOOTJES (zie XII.po) en Grietje DE LANGE.
Gehuwd {md:01-06-1907} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Jentje} {sn:ZIEL}, geboren {bd:04-09-1872} te {bp:Blankenham}, dochter van    [stamreeks]  Karst ZIEL en    [stamreeks]  Aagje BRUINEWOUD.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wiecher} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:19-01-1913} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:02-06-1932} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  XIII.re    {fn:Luite} {sn:ZOOTJES}, {pr:mattenmaker (ca. 1900)}, geboren {bd:09-07-1875} te {bp:Blokzijl}, zoon van Wicher Hendriks ZOOTJES (zie XII.po) en Grietje DE LANGE.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Luite} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:30-06-1900} te {bp:Duisburg}.
  Luite wordt als lichtmatroos op 15 januari 1918 in Den Helder ingeschreven. Hij komt uit Den Haag. Het is niet zeker dat hij een zoon is van Luite. Het kan ook een zoon zijn van een van Luite's broers.

   [stamreeks]  XII.pq    {fn:Wietse Hendriks} {sn:ZOOTJES}, {pr:schipper, mattenmaker (1900), arbeider}, geboren {bd:13-12-1844} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:18-06-1908} te {dp:Blokzijl}, zoon van Hendrik Wiechers ZOOTJES (zie XI.jc) en Annigje Wietsen KLEENE.
Wietse woont met zijn gezin in de periode 1880 - 1890 in de Groenestraat, nrs 48, 49 en 54.
Gehuwd {md:24-10-1872} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:DAM}, geboren {bd:28-03-1850} te {bp:Ambt Vollenhove}, overleden {dd:28-10-1894} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Koop DAM en    [stamreeks]  Aaltje SNOEK.
Kinderen:
 1. {fn:Hendrik Wietses} {sn:ZOOTJES}, mattenmaker (1900), magazijnbediende, geboren {bd:17-01-1873} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:02-09-1948} te {dp:Amsterdam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:11-02-1875} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:30-10-1958} te {dp:Purmerend}.
  Aan boord geboren
  Gehuwd {md:26-09-1901} te {mp:Groningen} met    [stamreeks]  {fn:Fokko Albertus} {sn:KUIPERS}, {pr:klerk}, geboren {bd:26-08-1877} te {bp:Beerta}, zoon van    [stamreeks]  Johannes Waalko KUIPERS en    [stamreeks]  Maria WITTING.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jacobus Wietses} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:06-07-1877} te {bp:Uithoorn}, overleden {dd:15-08-1877} te {dp:Blokzijl}.
 4. {fn:Jacobus Wietses} {sn:ZOOTJES}, slager, geboren {bd:01-03-1880} te {bp:Muiden (aan boord schip)}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Wiecher Wietses} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:04-02-1883} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:05-07-1885} te {dp:Blokzijl}.
  Geboren in woonhuis in de Groenestraat
 6.    [stamreeks]  {fn:Annigje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:04-07-1885} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:25-12-1955} te {dp:De Bilt}.
  Gehuwd {md:11-01-1917} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Egiedius Garhardus} {sn:VAN DRIESSEN}, {pr:kelner}, geboren {bd:circa 1889} te {bp:Arnhem}, zoon van    [stamreeks]  Egiedius Garhardus VAN DRIESSEN en    [stamreeks]  Anna Elisabeth VERBURGT.
 7. {fn:Wiecher Wietses} {sn:ZOOTJES}, sergeant-torpedist, geboren {bd:24-01-1888} te {bp:Blokzijl}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Lumpje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:25-07-1890} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:15-07-1926} te {mp:Almelo} met    [stamreeks]  {fn:Dirk Hendrik} {sn:LANDWEHR}, {pr:horlogemaker}, geboren {bd:circa 1888} te {bp:Almelo}, overleden {dd:23-12-1934} te {dp:Almelo}, zoon van    [stamreeks]  Dirk Hendrik LANDWEHR en    [stamreeks]  Catharina Cornelia Anna WALESON.

   [stamreeks]  XIII.ri    {fn:Hendrik Wietses} {sn:ZOOTJES}, {pr:mattenmaker (1900), magazijnbediende}, geboren {bd:17-01-1873} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:02-09-1948} te {dp:Amsterdam}, zoon van Wietse Hendriks ZOOTJES (zie XII.pq) en Jantje DAM.
Geboren in woonhuis aan de Noorderkaay
Gehuwd {md:02-03-1900} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:DE LIEFDE}, geboren {bd:15-04-1875} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:14-09-1948} te {dp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  Herman DE LIEFDE en    [stamreeks]  Jantje VISSCHER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wietse} {sn:ZOOTJES}, machinebankwerker, geboren {bd:22-11-1900} te {bp:Rhenen}, overleden {dd:11-05-1948} te {dp:Vught}.
  Gehuwd {md:28-10-1925} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Cornelia} {sn:HOEDING}, geboren {bd:15-02-1905} te {bp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  Abraham Nicolaas HOEDING en    [stamreeks]  Cornelia TIBBOEL.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:03-06-1902} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:12-09-1989}.
  Gehuwd {md:22-12-1927} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Nicolaas} {sn:KLAASEN}, {pr:kapper}, geboren {bd:20-03-1899} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:05-12-1951} te {dp:Amsterdam}, zoon van    [stamreeks]  Johannes Leendert KLAASEN en    [stamreeks]  Antonia BART.
 3.    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:14-05-1905} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:20-10-1927} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Fredrik} {sn:KIERS}, {pr:boekbinder}, geboren {bd:28-05-1902} te {bp:Amsterdam}, zoon van    [stamreeks]  Pieter KIERS en    [stamreeks]  Maria LEENBEEK.
 4.    [stamreeks]  {fn:Herman} {sn:ZOOTJES}, loodgieter, geboren {bd:20-12-1906} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:23-02-1945} te {dp:Tiel}.
  Gehuwd {md:20-07-1933} met    [stamreeks]  {fn:Matje} {sn:SNEL}, geboren {bd:06-11-1910} te {bp:Huizen}.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 5.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:05-04-1911} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:20-10-1938} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik Christiaan} {sn:KUIPER}, geboren {bd:16-03-1807} te {bp:Amsterdam}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:20-09-1916} te {bp:Amsterdam}.

   [stamreeks]  XIII.rk    {fn:Jacobus Wietses} {sn:ZOOTJES}, {pr:slager}, geboren {bd:01-03-1880} te {bp:Muiden (aan boord schip)}, zoon van Wietse Hendriks ZOOTJES (zie XII.pq) en Jantje DAM.
Gehuwd {md:19-10-1905} te {mp:Zwolle} met    [stamreeks]  {fn:Johanna Margrietha} {sn:AALDERS}, geboren {bd:18-03-1883} te {bp:Zwolle}, dochter van    [stamreeks]  Abel AALDERS en    [stamreeks]  Annegje Willems RODERS.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Annigje} {sn:ZOOTJES}, grossierster, geboren {bd:circa 1910} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:20-10-1932} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Jan Adrianus} {sn:HUIJ}, {pr:rijksambtenaar}, geboren {bd:circa 1908} te {bp:Amsterdam}, zoon van    [stamreeks]  Teunis Johannes HUIJ en    [stamreeks]  Getje BOKMA.

   [stamreeks]  XIII.rm    {fn:Wiecher Wietses} {sn:ZOOTJES}, {pr:sergeant-torpedist}, geboren {bd:24-01-1888} te {bp:Blokzijl}, zoon van Wietse Hendriks ZOOTJES (zie XII.pq) en Jantje DAM.
Op 1/2/1927 naar Rotterdam vertrokken, een half jaar later van daar naar Vlissingen,. Van 1928 tot 1930 standplaats Soerabaja. Tenslotten Heerengracht 250, Amsterdam.
Gehuwd {md:03-03-1915} te {mp:Den Helder} met    [stamreeks]  {fn:Alida Helena} {sn:ICKE}, geboren {bd:09-03-1893} te {bp:Den Helder}, dochter van    [stamreeks]  Cornelis ICKE en    [stamreeks]  Elisabeth Sophia STEEHOUWER.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Alida Helena} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:10-08-1916} te {bp:Den Helder}.

   [stamreeks]  X.ej    {fn:Hendrik Jans} {sn:ZOOTJES}, {pr:veehouder}, geboren {bd:1782}, overleden {dd:18-08-1817} te {dp:Blokzijl}, zoon van Jan Wichers ZOOTJES (zie IX.cf) en Lampje Hendriks HELDER.
Gehuwd {md:12-05-1805} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Annigje Berends} {sn:SEPHAT}, geboren {bd:18-04-1783} te {bp:Kalenberg}, overleden {dd:23-08-1849} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Berend Hendriks SEPHAT en    [stamreeks]  Grietje Peters HOOGEVEEN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Lampje Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:05-11-1806} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:28-06-1849} te {dp:Blokzijl}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Dirk} {sn:DRUPSTEEN}, zoon van    [stamreeks]  Andries DRUPSTEEN en    [stamreeks]  Marritje Cornelis KOK.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:27-07-1810} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:12-10-1810} te {dp:Blokzijl}.
  Overlijdensdatum bij benadering. Begraven op 15/10/1810 te Blokzijl.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geertje Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:06-08-1811} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:12-09-1877} te {dp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:28-05-1841} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Volken} {sn:VAN DER WERF}, {pr:schippersknecht, sjouwerman, schipper, winkelier}, geboren {bd:23-05-1813} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:16-03-1888} te {dp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Pieter Mertens VAN DER WERF en    [stamreeks]  Aafje Jacobs GRUTTER.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jan Hendriks} {sn:ZOOTJES}, arbeider, geboren {bd:24-08-1813} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:26-09-1831} te {dp:Blokzijl}.
 5. {fn:Berend Hendriks} {sn:ZOOTJES}, schipper (1881), venter, koopman, geboren {bd:09-10-1816} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:01-12-1887} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  XI.jh    {fn:Berend Hendriks} {sn:ZOOTJES}, {pr:schipper (1881), venter, koopman}, geboren {bd:09-10-1816} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:01-12-1887} te {dp:Blokzijl}, zoon van Hendrik Jans ZOOTJES (zie X.ej) en Annigje Berends SEPHAT.
Gehuwd (1) {md:11-03-1842} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Geertje Hendriks} {sn:MEIRIK}, geboren {bd:02-03-1820} te {bp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik MEIRIK en    [stamreeks]  Geertje KLAAS.
Gehuwd (2) {md:04-03-1881} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Jantje Willems} {sn:KUIPER}, {pr:dienstmaagd, schipperse}, geboren {bd:circa 1831} te {bp:Oldetrijne}, dochter van    [stamreeks]  Willem Bartelds KUIPER en    [stamreeks]  Trijntje Dirks PEEREBOOM.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Hendrik Berends} {sn:ZOOTJES}, schuitenvoerder, werkman, schipper (1869), geboren {bd:30-09-1842} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:17-11-1918} te {dp:Rotterdam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Geertje Berends} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:15-01-1845} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:31-07-1849} te {dp:Blokzijl}.
  Op 5 juni 1852 wordt Grietje uitgeschreven naar Ambt Vollenhove.
 3.    [stamreeks]  {fn:Annigje Berends} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:01-12-1846} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:16-05-1892} te {dp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:07-09-1872} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Wouter} {sn:BOERSMA}, {pr:venter, mattenmaker}, geboren {bd:circa 1844}, overleden {dd:08-02-1910} te {dp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Kornelis Wouters BOERSMA en    [stamreeks]  Roelofje HULSEBOOM.
 4.    [stamreeks]  {fn:Pietertje Berends} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:27-02-1849} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:30-07-1917} te {dp:Purmerend}.
  Gehuwd {md:27-10-1878} te {mp:Purmerend} met    [stamreeks]  {fn:Christoffel} {sn:KASSTEEN}, {pr:arbeider, veerman, poortwachter}, geboren {bd:11-10-1850} te {bp:Purmerend}, zoon van    [stamreeks]  Nicolaas KASSTEEN en    [stamreeks]  Antje DE PLOT.
 5.    [stamreeks]  {fn:Geertje Berends} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:15-05-1851} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:12-08-1925} te {dp:Den Helder}.
  Geboren in woonhuis Steenwijkerkolk
  Zoon Albertus Cornelis is een maand voor het huwelijk geboren en heeft dus de achternaam Zootjes meegekregen. Bij huwelijk is een kind gewettigd. 2 augustus worden Geertjen Zootjes en Albertus Cornelis Zootjes overgeschreven naar Den Helder. In het bevolkingsregister staat rond 1880 de achternaam van de zoon toch als "de Weever".
  Gehuwd {md:18-08-1877} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Cornelis} {sn:DE WEEVER}, {pr:sjouwerman}, geboren {bd:31-12-1851} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:23-02-1931} te {dp:Den Helder}, zoon van    [stamreeks]  Albertus DE WEEVER en    [stamreeks]  Helena Hillegonda TROSZ.
 6. {fn:Berend Berends} {sn:ZOOTJES}, venter, schipper (1878), koopman (1910), geboren {bd:30-03-1854} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:25-08-1937} te {dp:Sneek}.
 7. {fn:Thomas Berends} {sn:ZOOTJES}, koopman (1878), venter, schipper, geboren {bd:28-05-1856} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:29-01-1886} te {dp:Blokzijl}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Lampje Berends} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:28-10-1858} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:23-12-1859} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  XII.pt    {fn:Hendrik Berends} {sn:ZOOTJES}, {pr:schuitenvoerder, werkman, schipper (1869)}, geboren {bd:30-09-1842} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:17-11-1918} te {dp:Rotterdam}, zoon van Berend Hendriks ZOOTJES (zie XI.jh) en Geertje Hendriks MEIRIK.
Gehuwd {md:07-05-1869} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Antje} {sn:KROEZE}, geboren {bd:15-02-1845} te {bp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Jacob KROEZE en    [stamreeks]  Grietje BOSMA.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geertje Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:12-06-1871} te {bp:Purmerend}, overleden {dd:30-10-1872} te {dp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:31-08-1872} te {bp:Blokzijl}.
  Geboren in woonhuis in Zuiderstraat.
  Gehuwd {md:18-05-1905} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Wilhelmus} {sn:SMITS}, {pr:diamantslijer}, geboren {bd:circa 1870} te {bp:Amsterdam}, zoon van    [stamreeks]  Anna Maria SMITS.
 3. {fn:Barend Hendrik} {sn:ZOOTJES}, suikerwerker, geboren {bd:10-02-1874} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:30-11-1911} te {dp:Zwolle}.
 4. {fn:Jacob} {sn:ZOOTJES}, diamantbewerker, diamantslijper, geboren {bd:26-02-1876} te {bp:Blokzijl}.
 5. {fn:Thomas} {sn:ZOOTJES}, werkman, geboren {bd:30-09-1877} te {bp:Gorinchem}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Gosem Hendriks} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:15-09-1879} te {bp:Alkemade}, overleden {dd:18-09-1880} te {dp:Sloten (NH)}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:17-10-1880} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:voor 1920}.
  Gehuwd {md:16-04-1902} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:VAN ASPEREN}, {pr:werkman}, geboren {bd:circa 1882} te {bp:Amsterdam}, zoon van    [stamreeks]  Gerrit VAN ASPEREN en    [stamreeks]  Wilhelmina KLOKKE.
 8.    [stamreeks]  {fn:Marrichien} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1882} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:27-10-1904} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Gerrit} {sn:KAMLAG}, {pr:metaalslijper}, geboren {bd:circa 1880} te {bp:Amsterdam}, zoon van    [stamreeks]  Willem KAMLAG en    [stamreeks]  Alida Elizabeht VAN DER VLIET.
 9.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:ZOOTJES}, remmer bij een spoorwegmaatschappij, geboren {bd:circa 1885} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:20-05-1914} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Elisabeth} {sn:KROMWIJK}, geboren {bd:circa 1886} te {bp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Jacobus KROMWIJK en    [stamreeks]  Johanna Alida Daniëls.
 10.    [stamreeks]  {fn:Gosen} {sn:ZOOTJES}, metaalbewerker, geboren {bd:18-05-1886} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:11-03-1918} met    [stamreeks]  {fn:Wilhelmina} {sn:SMITS}.

   [stamreeks]  XIII.ro    {fn:Barend Hendrik} {sn:ZOOTJES}, {pr:suikerwerker}, geboren {bd:10-02-1874} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:30-11-1911} te {dp:Zwolle}, zoon van Hendrik Berends ZOOTJES (zie XII.pt) en Antje KROEZE.
Gehuwd {md:23-04-1896} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Anna Elisabeth} {sn:BANT}, geboren {bd:circa 1874} te {bp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Adrianus BANT en    [stamreeks]  Johanna Antonetta VAN ASPEREREN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Barendina Hendrika} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1897} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:11-11-1920} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:VAN GEMERDE}, {pr:monteur}, geboren {bd:circa 1889} te {bp:IJsselmonde}, zoon van    [stamreeks]  Jan VAN GEMERDE en    [stamreeks]  Maaike VERHOEVEN.
 2.    [stamreeks]  {fn:Johanna Antoinetta} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:circa 1899} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:03-03-1903} te {dp:Zwolle}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:17-09-1900} te {bp:Zwolle}, overleden {dd:17-09-1900} te {dp:Zwolle}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Adriaan} {sn:ZOOTJES}, timmerman, geboren {bd:17-09-1901} te {bp:Zwolle}.
  Gehuwd {md:15-09-1926} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Alijda Catharina} {sn:BRANDT}, geboren {bd:circa 1905} te {bp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  Johan Frederik Christiaan BRANDT en    [stamreeks]  Alijda Catharina KOOPMAN.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:27-03-1904} te {bp:Zwolle}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Johanna Antoinette} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:22-06-1905} te {bp:Zwolle}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Anna Elisabeth} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:16-06-1906} te {bp:Zwolle}.
  Op 30 september 1930 worden Cornelis en Anna met hun zoon Cornelis vanuit Amsterdam overgeschreven naar Alkmaar.
  Gehuwd {md:29-10-1925} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Cornelis Eduard Maria} {sn:SCHOUTEN}, {pr:letterzetter, typegraaf}, geboren {bd:01-12-1903} te {bp:Amsterdam}, zoon van    [stamreeks]  Cornelis Johannes SCHOUTEN en    [stamreeks]  Wilhelmina Theodora Jacoba ADERS.
 8.    [stamreeks]  {fn:Anton} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:26-06-1907} te {bp:Zwolle}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Willem} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:10-03-1911} te {bp:Zwolle}.

   [stamreeks]  XIII.rp    {fn:Jacob} {sn:ZOOTJES}, {pr:diamantbewerker, diamantslijper}, geboren {bd:26-02-1876} te {bp:Blokzijl}, zoon van Hendrik Berends ZOOTJES (zie XII.pt) en Antje KROEZE.
Gehuwd {md:14-06-1900} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Josephine Maria Margaretha} {sn:VAN DEN AKKER}, geboren {bd:circa 1879} te {bp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  Nicolaas Hermanus VAN DEN AKKER en    [stamreeks]  Anna Maria VAN RAAN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Antje Josephina} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:19-02-1901} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:07-07-1926} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Jan Tijmen} {sn:VAN DER VUURST}, {pr:kantoorbediende}, geboren {bd:circa 1900} te {bp:Amsterdam}, zoon van    [stamreeks]  Jan VAN DER VUURST en    [stamreeks]  Alida Adriana VAN ESSEN.
 2.    [stamreeks]  {fn:Adriaan Marinus} {sn:ZOOTJES}, instructeur in een handel in boekhoudmachines, geboren {bd:circa 1905} te {bp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:02-08-1928} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Maria Magdalena} {sn:LODEWIJKS}, geboren {bd:circa 1907} te {bp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  Johannes Benedictus Constantinus LODEWIJKS en    [stamreeks]  Maria Agnes KRAMER.

   [stamreeks]  XIII.rq    {fn:Thomas} {sn:ZOOTJES}, {pr:werkman}, geboren {bd:30-09-1877} te {bp:Gorinchem}, zoon van Hendrik Berends ZOOTJES (zie XII.pt) en Antje KROEZE.
Gehuwd {md:22-03-1905} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Antje} {sn:BOOIJ}, geboren {bd:07-08-1885} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:31-12-1946} te {dp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  IJsbrand BOOIJ en    [stamreeks]  Trijntje TIMMERMAN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Maria} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:05-09-1906} te {bp:Amsterdam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Thomas} {sn:ZOOTJES}, boekbinder, geboren {bd:07-09-1908} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:1975} te {dp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:1935} met    [stamreeks]  {fn:Rebecca Helena} {sn:SCHAGEN}, geboren {bd:1910}, overleden {dd:2009}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Gerrit} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:03-12-1912} te {bp:Amsterdam}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jacobus} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:13-09-1916} te {bp:Amsterdam}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Barendina Hendrika} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:01-09-1918} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:04-01-2004} te {dp:Zaanstad}.
  Gehuwd {md:05-03-1941} met    [stamreeks]  {fn:Willem} {sn:MANTEL}, geboren {bd:14-10-1910}, overleden {dd:29-08-1989} te {dp:Amsterdam}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Elisabeth Johanna} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:26-10-1920} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:11-06-1996} te {dp:Arnhem}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Dick} {sn:SCHILSTRA}, geboren {bd:13-01-1920}, overleden {dd:13-04-1983} te {dp:Arnhem}.

   [stamreeks]  XII.py    {fn:Berend Berends} {sn:ZOOTJES}, {pr:venter, schipper (1878), koopman (1910)}, geboren {bd:30-03-1854} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:25-08-1937} te {dp:Sneek}, zoon van Berend Hendriks ZOOTJES (zie XI.jh) en Geertje Hendriks MEIRIK.
Gehuwd (1) {md:23-02-1878} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Sijtjen Dubbelts} {sn:BELT}, geboren {bd:28-01-1853} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:07-10-1881}, dochter van    [stamreeks]  Dubbelt Hendriks BELT en    [stamreeks]  Grietje Pieters DE JONGE.
Gehuwd (2) {md:17-12-1882} te {mp:Sneek} met    [stamreeks]  {fn:Sytske} {sn:DE VRIES}, geboren {bd:circa 1842} te {bp:Sneek}, overleden {dd:03-11-1927} te {dp:Zuidlaren}, dochter van    [stamreeks]  Sytze DE VRIES en    [stamreeks]  Hylkje HEMSTRA.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Dubbelt} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:19-06-1878} te {bp:Sloten (NH)}.
  Gehuwd {md:16-12-1907} te {mp:Sneek} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:FABER}, geboren {bd:circa 1878} te {bp:Woudsend}, dochter van    [stamreeks]  Ids FABER en    [stamreeks]  Janna VAN DER SLUIS.
 2.    [stamreeks]  {fn:Barend} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:31-12-1879} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:01-01-1953} te {dp:Rotterdam}.

 3. Uit (2):
 4.    [stamreeks]  {fn:Geertje Berends} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:13-09-1885} te {bp:Sneek}, overleden {dd:29-11-1910} te {dp:Sneek}.

   [stamreeks]  XII.pz    {fn:Thomas Berends} {sn:ZOOTJES}, {pr:koopman (1878), venter, schipper}, geboren {bd:28-05-1856} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:29-01-1886} te {dp:Blokzijl}, zoon van Berend Hendriks ZOOTJES (zie XI.jh) en Geertje Hendriks MEIRIK.
Gehuwd {md:23-02-1878} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:SCHURING}, geboren {bd:circa 1857} te {bp:Scherpenzeel (Fr.)}, dochter van    [stamreeks]  Jentje SCHURING en    [stamreeks]  Trijntje VEENSTRA.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Barend} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:11-09-1878} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:25-04-1884} te {dp:Krommenie}.
  Geboren in woonhuis op de Lage Wal.
 2.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Thomas} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:23-08-1881} te {bp:Zwolle}, overleden {dd:19-10-1938} te {dp:Leiden}.
  Trijntje is in Zwolle aan de Pannekoekendijk in een schip geboren. Haar ouders wonen te Blokzijl.
  Gehuwd {md:01-11-1901} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Hein} {sn:KRUIDER}, {pr:koopman}, geboren {bd:07-09-1879} te {bp:Blokzijl?}, overleden {dd:23-07-1962} te {dp:Blokzijl?}, zoon van    [stamreeks]  Margjen KRUIDER.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:ZOOTJES}, geboren {bd:25-07-1884} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:21-03-1885} te {dp:Zwolle}.

   [stamreeks]  VI.c    {fn:Boele Jans} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1670}, overleden {dd:voor 1723}, zoon van Jan Wijchers RUIJTER (zie V.j) en Roelofien BOELEN.
Uit de dossiers van de 500ste Penning Steenwijk/ Steenwijkerwold/ Scheerwolde blijkt dat Boele Jans voor 1723 is overleden. Harm Peters (Koetze?) wordt voogd over de kinderen.
Gehuwd (1) {md:13-02-1704} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Jacobje Peters} {sn:KOETZE}, geboren {bd:circa 1680}, overleden {dd:voor 1712}.
Gehuwd (2) {md:circa 1712} met    [stamreeks]  {fn:Swaantje} {sn:CORNELIS}, geboren {bd:circa 1690}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Peter} {sn:BOELEN}, geboren {bd:circa 1710}.

 2. Uit (2):
 3.    [stamreeks]  {fn:Cornelis} {sn:BOELEN}, geboren {bd:circa 1715}.

   [stamreeks]  VII.i    {fn:Peter} {sn:BOELEN}, geboren {bd:circa 1710}, zoon van Boele Jans BACKER (zie VI.c) en Jacobje Peters KOETZE.
Bij huwelijk komen beide van De Duin (vlak ten zuiden van Blokzijl).
Gehuwd {md:18-04-1740} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Marrigjen} {sn:HENDRIKS}.
Beide komen bij huwelijk van De Duin (onder Blokzijl).

Kinderen:
 1. {fn:Hendrik Peters} {sn:DE BOER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:18-09-1808} te {dp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Boele} {sn:PETERS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:14-07-1782} te {dp:Blokzijl}.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 17/7/1782 te Blokzijl.
 3. {fn:Cornelis Peters} {sn:DE BOER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:13-04-1784} te {dp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:PETERS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VIII.by    {fn:Hendrik Peters} {sn:DE BOER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:18-09-1808} te {dp:Blokzijl}, zoon van Peter BOELEN (zie VII.i) en Marrigjen HENDRIKS.
Bij geboorte staan als ouders : Peter Jonker en Maertjen Hendriks. Bij de begravenis zijn "2 klokken geluid van t weeshuijs".
Gehuwd {md:12-01-1773} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Harmens} {sn:FRANKE}, overleden {dd:15-02-1808} te {dp:Blokzijl}.
Bij huwelijk komt Hendrik van Blokzijl, Hendrikje van Blankenham. Bij overlijden : vrouw van Hendrik de Boer.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hermen Hendriks} {sn:DE BOER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 2. {fn:Hermen Hendriks} {sn:DE BOER}, zeilmaker, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:09-06-1841} te {dp:Blokzijl}.
 3. {fn:Jacob Hendriks} {sn:DE BOER}, schippersknecht, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:15-03-1855} te {dp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  IX.cj    {fn:Hermen Hendriks} {sn:DE BOER}, {pr:zeilmaker}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:09-06-1841} te {dp:Blokzijl}, zoon van Hendrik Peters DE BOER (zie VIII.by) en Hendrikje Harmens FRANKE.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Catharina Tiemens} {sn:BROER}, geboren {bd:circa 1781} te {bp:Thamen aan de Amster}, overleden {dd:07-03-1847} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Tiemen BROER en    [stamreeks]  Jannetje Pieters MEIJERIK.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Hermens} {sn:DE BOER}, geboren {bd:17-11-1804} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:14-12-1804} te {dp:Blokzijl}.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 17/12/1804 te Blokzijl.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Hermens} {sn:DE BOER}, geboren {bd:22-09-1806} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:30-11-1806} te {dp:Blokzijl}.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven 3/12/1806 te Blokzijl.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Hermens} {sn:DE BOER}, schippersknecht, schipper (binnengaats), geboren {bd:07-08-1809} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:20-03-1877} te {dp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:24-12-1836} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Jantje Lubberts} {sn:WENDEL}, geboren {bd:circa 1809} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:31-03-1887} te {dp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Lubbert WENDEL en    [stamreeks]  Pietertje Jans SCHEUPER.

   [stamreeks]  IX.cr    {fn:Jacob Hendriks} {sn:DE BOER}, {pr:schippersknecht}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:15-03-1855} te {dp:Blokzijl}, zoon van Hendrik Peters DE BOER (zie VIII.by) en Hendrikje Harmens FRANKE.
Gehuwd {md:19-05-1805} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Marijtje (Maria)} {sn:SCHUURMAN}, geboren {bd:circa 1780}, overleden {dd:12-02-1828} te {dp:Blokzijl}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:onbekend} {sn:DE BOER}, geboren {bd:circa 1806}, overleden {dd:13-02-1806} te {dp:Blokzijl}.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 16/2/1806 in Blokzijl.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Jacobs} {sn:DE BOER}, geboren {bd:03-09-1808} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:22-04-1840} te {dp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:17-03-1837} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Gauke Jacobs} {sn:DIJKSTRA}, {pr:arbeider}, geboren {bd:circa 1812} te {bp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Jacob DIJKSTRA en    [stamreeks]  Aaltje GAUKES.
 3.    [stamreeks]  {fn:Berend Jacobs} {sn:DE BOER}, schippersknecht, geboren {bd:09-08-1811} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:09-12-1846} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Maria} {sn:VAN ASTEN}, {pr:werkster}, geboren {bd:circa 1810} te {bp:Haarlem}, dochter van    [stamreeks]  Arie VAN ASTEN en    [stamreeks]  Maria VAN ELSWIJK.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Jacobs} {sn:DE BOER}, geboren {bd:27-09-1814} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:25-10-1846} te {dp:Rotterdam}.
  Hendrik is op een schip overleden. Klaarblijkelijk ongehuwd.
 5.    [stamreeks]  {fn:Grietje Jacobs} {sn:DE BOER}, geboren {bd:circa 1817} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:27-07-1898} te {dp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:03-02-1855} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Adam Jans} {sn:BIESTERVELD}, {pr:timmermansknecht}, geboren {bd:circa 1821} te {bp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Jan BIESTERVELD en    [stamreeks]  Aaltje SCHREUR.
 6.    [stamreeks]  {fn:Evertjen Jacobs} {sn:DE BOER}, geboren {bd:circa 1822} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:02-02-1907} te {dp:Borne}.
  Gehuwd {md:08-10-1844} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Albertus Arents} {sn:JONGMAN}, geboren {bd:circa 1822} te {bp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Arent JONGMAN en    [stamreeks]  Femmigjen SCHOLTEN.

   [stamreeks]  VIII.bw    {fn:Cornelis Peters} {sn:DE BOER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:13-04-1784} te {dp:Blokzijl}, zoon van Peter BOELEN (zie VII.i) en Marrigjen HENDRIKS.
Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 16/4/1784 te Blokzijl.
Gehuwd {md:02-11-1777} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Geesje Seijnes} {sn:DE BOER}.
Bij huwelijk komt Cornelis j.m. van Blokzijl, Geesje j.d. van Zwartsluis.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Marrigje Cornelis} {sn:DE BOER}, gedoopt {bd:} te {bp:Zwartsluis}.
  Bij huwelijk : Marrigje j.m. onlangs gewoond hebbende aan Zwartsluis, nu beide alhier. Pieter en Marrigje krijgen kinderen : Hendrik, Harmpje, Jantje.
  Gehuwd {md:19-04-1802} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Pieter Hendriks} {sn:ROOM}, geboren {bd:circa 1775} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:17-12-1855} te {dp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Hendrik ROOM en    [stamreeks]  Jantje DE BOK.
 2.    [stamreeks]  {fn:Seijne Cornelis} {sn:DE BOER}, gedoopt {bd:} te {bp:Zwartsluis}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geesje Cornelis} {sn:DE BOER}, geboren {bd:circa 1785}.
  Geesje is getuige bij doop van kinderen van zuster Marrigje.

   [stamreeks]  VI.s    {fn:Claas Jans} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1675}, zoon van Jan Wijchers RUIJTER (zie V.j) en Roelofien BOELEN.
Gehuwd (1) {md:01-03-1696} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Marrichien} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1675}, overleden {dd:circa 1700}, dochter van    [stamreeks]  Wijcher FRANSEN en    [stamreeks]  Hendrickien BOELEN.
Gehuwd (2) {md:circa 1700} met    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Jacobjen Clazen} {sn:BACKER} [VOOGDIJREGELING, 1700], geboren {bd:circa 1700}, overleden {dd:voor 1733}.
  Gehuwd {md:10-01-1723} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Wolter Andries} {sn:BUIJS}, geboren {bd:circa 1691}.
  Bij huwelijk komt Jacobjen j.d. van Muggenbeet, Wolter j.m. van Giethoorn.

 2. Uit (2):
 3.    [stamreeks]  {fn:Geertje Claasen} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1710}, overleden {dd:voor 1745}.
  Gehuwd {md:voor 1745} met    [stamreeks]  {fn:Albert Hendriks} {sn:BRINK}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Grietje Claasen} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1710}.
  Grietje is getuige bij een aantal dopen van kinderen van haar broer Jan Claasen.
  Gehuwd (1) {md:voor 1743} met    [stamreeks]  {fn:Harmen Gerrits} {sn:KNOL}, overleden {dd:voor 1745}.
  Gehuwd (2) {md:30-10-1744} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Jacob Hendriks} {sn:SCHRAA}, geboren {bd:circa 1710}.
 5. {fn:Jan Claasen} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1710}, overleden {dd:circa 1789}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Geesjen Clazen} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1710}, gedoopt {bd:circa 1710} te {bp:Giethoorn}.
  Doopsgezinde doop, Giethoorn Zuidzijde.
 7.    [stamreeks]  {fn:Jantje Clazen} {sn:BACKER}, geboren {bd:circa 1715}, gedoopt {bd:circa 1715} te {bp:Giethoorn}.
  Doopsgezinde doop, Giethoorn Zuidzijde.
  Gehuwd {md:10-11-1743} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik Jans} {sn:SCHIPPER}.

   [stamreeks]  VII.ba    {fn:Jan Claasen} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1710}, overleden {dd:circa 1789}, zoon van Claas Jans BACKER (zie VI.s) en NN .
Bij huwelijk komt Jan uit Giethoorn, en Maria uit Ruiteveen. In de volkstelling van 1748 staan Jan Claasen en Margien Peters vermeld, met twee kinderen jonger dan 10 jaar : Klaas en Peter. Bij een groot aantal dopen van hun kinderen is zuster Grietje getuige.
Gehuwd {md:29-03-1744} te {mp:Nieuwleusen} met    [stamreeks]  {fn:Maria} {sn:PETERS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Claas Jans} {sn:BAKKER}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:22-02-1745} te {dp:Giethoorn}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Claas Jans} {sn:BAKKER}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn}.
 3. {fn:Peter Jans} {sn:BAKKER}, geboren te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Wijcher Jans} {sn:BAKKER}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Jans} {sn:BAKKER}, geboren te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:16-09-1753} te {dp:Giethoorn}.
  Hendrik is op 1-jarige leeftijd aan de pokken overleden.
 6. {fn:Hendrik Jans} {sn:BAKKER}, turfmaker, geboren {bd:05-02-1754} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:15-10-1841} te {dp:Giethoorn}.
 7.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:BAKKER}, geboren {bd:14-03-1756} te {bp:Giethoorn}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Marchje Jans} {sn:BAKKER}, geboren {bd:13-05-1757} te {bp:Giethoorn}.
 9.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:BAKKER}, geboren {bd:03-07-1760} te {bp:Giethoorn}.
 10.    [stamreeks]  {fn:Willemtien Jans} {sn:BAKKER}, geboren {bd:06-06-1765} te {bp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:1789} te {mp:IJlst} met    [stamreeks]  {fn:Hannes Jans} {sn:HAXE}.

   [stamreeks]  VIII.cu    {fn:Peter Jans} {sn:BAKKER}, geboren te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn}, zoon van Jan Claasen BAKKER (zie VII.ba) en Maria PETERS.
Gehuwd (1) {md:09-04-1775} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Roelofje Roelofs} {sn:BOUWKNEGT}, overleden {dd:voor 1808}.
Gehuwd (2) {md:24-01-1808} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Grietien} {sn:HOVES}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Jan Peters} {sn:BAKKER}, arbeider, geboren {bd:14-11-1775} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:19-10-1813} te {dp:Giethoorn}.
 2. {fn:Cornelis Peters} {sn:BAKKER}, arbeider, geboren {bd:18-01-1777} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:02-01-1847} te {dp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Roelofje Peters} {sn:BAKKER}, geboren {bd:03-12-1778} te {bp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Aaltje Peters} {sn:BAKKER}, geboren {bd:15-02-1784} te {bp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  IX.cv    {fn:Jan Peters} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:14-11-1775} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:19-10-1813} te {dp:Giethoorn}, zoon van Peter Jans BAKKER (zie VIII.cu) en Roelofje Roelofs BOUWKNEGT.
Doopgetuige is grootmoeder Maria Peters.
Gehuwd {md:30-11-1807} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Aaltien Roelofs} {sn:KRIKKE}, geboren {bd:01-03-1787} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Roelof KRIKKE en    [stamreeks]  Annigje Lucas KOOIMAN.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Roelofjen Jans} {sn:BAKKER}, geboren {bd:03-12-1807} te {bp:Giethoorn}.
  Doopgetuige is tante Roelofje Geerts Koning.
  Gehuwd {md:14-04-1832} te {mp:Staphorst} met    [stamreeks]  {fn:Willem} {sn:MOS}, {pr:dagloner}, geboren {bd:29-03-1807} te {bp:IJhorst}, zoon van    [stamreeks]  Willem MOS en    [stamreeks]  Trijntje Alberts BUNSKOEK.

   [stamreeks]  IX.cw    {fn:Cornelis Peters} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:18-01-1777} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:02-01-1847} te {dp:Giethoorn}, zoon van Peter Jans BAKKER (zie VIII.cu) en Roelofje Roelofs BOUWKNEGT.
Doopgetuige is grootmoeder Maria Peters.
Gehuwd (1) {md:27-03-1803} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Roelofje Geerts} {sn:KONING}, {pr:arbeidster}.
Bij huwelijk komt Roelofje van Wanneperveen.
Gehuwd (2) {md:28-09-1838} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Geerts} {sn:KOERS}, {pr:arbeidster}, geboren {bd:circa 1796} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Geert Jans KOERS en    [stamreeks]  Koopjen Hendriks BOS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Roelofje Cornelis} {sn:BAKKER}, dienstmeid, geboren {bd:06-01-1804} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:14-04-1883} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:12-06-1825} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Jan Klazen} {sn:KUILDERT}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:circa 1798} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:15-07-1856} te {dp:Giethoorn}, zoon van    [stamreeks]  Klaas Jans KUILDERT en    [stamreeks]  Aaltje Lubberts BOS.
 2.    [stamreeks]  {fn:Vrouwken Cornelis} {sn:BAKKER}, geboren {bd:09-09-1805} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:voor 1812}.
 3. {fn:Pieter Cornelis} {sn:BAKKER}, kanonnier, National Militie, gelegerd Breda (1834), arbeider (1887), winkelier (ca.1850), geboren {bd:04-06-1808} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:27-12-1887} te {dp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Geert Cornelis} {sn:BAKKER}, geboren te {bp:Giethoorn}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:voor 1818}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Vrougjen Cornelis} {sn:BAKKER}, dienstmeid, geboren {bd:12-09-1812} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:07-11-1891} te {dp:Zwolle}.
  Gehuwd {md:15-05-1845} te {mp:Zwolle} met    [stamreeks]  {fn:Hermannus} {sn:SPELTHUIS}, {pr:metselaar}, geboren {bd:12-10-1802} te {bp:Zwolle}, zoon van    [stamreeks]  Hendrikjen SPELTHUIS.
 6.    [stamreeks]  {fn:Aaltje Cornelis} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1815}, overleden {dd:17-07-1816} te {dp:Giethoorn}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Geert Cornelis} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1818} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:13-06-1827} te {dp:Giethoorn}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Jan Cornelis} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1822}, overleden {dd:20-08-1824} te {dp:Giethoorn}.
 9. {fn:Jan Cornelis} {sn:BAKKER}, arbeider, turfmaker (1885), geboren {bd:17-01-1827} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:14-04-1900} te {dp:Wetering}.

 10. Uit (2):
 11.    [stamreeks]  {fn:Aaltje Cornelis} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1839} te {bp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:13-07-1872} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Frederik Jannes} {sn:HUNNEMAN}, geboren {bd:circa 1847} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van    [stamreeks]  Jannes HUNNEMAN en    [stamreeks]  Jantje BERKENBOSCH.
 12.    [stamreeks]  {fn:Grietje Cornelis} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1841}, overleden {dd:17-12-1868} te {dp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  X.gd    {fn:Pieter Cornelis} {sn:BAKKER}, {pr:kanonnier, National Militie, gelegerd Breda (1834), arbeider (1887), winkelier (ca.1850)}, geboren {bd:04-06-1808} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:27-12-1887} te {dp:Giethoorn}, zoon van Cornelis Peters BAKKER (zie IX.cw) en Roelofje Geerts KONING.
Gehuwd {md:18-03-1834} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Geerts} {sn:SCHIPPER}, geboren {bd:14-02-1806} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:26-02-1867} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Geert Klazen SCHIPPER en    [stamreeks]  Woltertje Klazen KAMPMAN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Roelofje Pieters} {sn:BAKKER}, geboren {bd:23-09-1834} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:16-10-1901} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:24-12-1853} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Jan Dirks} {sn:SCHOLTEN}, {pr:arbeider}, geboren {bd:circa 1830} te {bp:Giethoorn}, zoon van    [stamreeks]  Dirk Gerrits SCHOLTEN en    [stamreeks]  Trijntje Jans GROEN.
 2.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:BAKKER}, geboren {bd:11-11-1836} te {bp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:BAKKER}, geboren {bd:29-12-1838} te {bp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:BAKKER}, geboren {bd:29-04-1840} te {bp:Giethoorn}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Geert Pieters} {sn:BAKKER}, geboren {bd:1843} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:27-05-1843} te {dp:Giethoorn}.
 6.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:BAKKER}, geboren {bd:27-05-1844} te {bp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  X.gk    {fn:Jan Cornelis} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider, turfmaker (1885)}, geboren {bd:17-01-1827} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:14-04-1900} te {dp:Wetering}, zoon van Cornelis Peters BAKKER (zie IX.cw) en Roelofje Geerts KONING.
Gehuwd {md:18-03-1854} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Hendriks} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:28-12-1828} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:20-01-1883} te {dp:Wetering}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik HUISMAN en    [stamreeks]  Annigje Arends PIELMAN.
Kinderen:
 1. {fn:Cornelis Jans} {sn:BAKKER}, arbeider, turfmaker (1879), geboren {bd:circa 1855} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:18-01-1888} te {dp:Wetering}.
 2. {fn:Hendrik Jans} {sn:BAKKER}, turfmaker, geboren {bd:13-05-1857} te {bp:Steenwijkerwold}.
 3. {fn:Peter Jans} {sn:BAKKER}, turfmaker tot ca. 1920, daarna arbeider, geboren {bd:21-08-1859} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:08-01-1947} te {dp:Wetering}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jan Jans} {sn:BAKKER}, arbeider, geboren {bd:19-09-1862} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:19-09-1884} te {dp:Wetering}.
 5. {fn:Roelof Jans} {sn:BAKKER}, turfmaker, arbeider (1923), grondwerker (1934), geboren {bd:12-06-1865} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:06-01-1936} te {dp:Enschede}.
 6. {fn:Anne Jans} {sn:BAKKER}, vervener (1917), turfmaker (1920), grondwerker (1929), geboren {bd:22-09-1869} te {bp:Ambt Vollenhove}, overleden {dd:06-11-1952} te {dp:Steenwijk}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Annigje Jans} {sn:BAKKER}, geboren {bd:01-03-1873} te {bp:Ambt Vollenhove}.
  Anna is vermoedelijk in ziekenhuis te Utrecht overleden. Ze woont met haar ouders in Enschede.
  Gehuwd {md:04-04-1896} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Volken} {sn:BERGER}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:circa 1869} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van    [stamreeks]  Reinder BERGER en    [stamreeks]  Gouda Jans DE JONG.

   [stamreeks]  XI.mh    {fn:Cornelis Jans} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider, turfmaker (1879)}, geboren {bd:circa 1855} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:18-01-1888} te {dp:Wetering}, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd (1) {md:05-04-1879} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Wietske} {sn:VAN DER VEEN}, {pr:arbeidster}, geboren {bd:circa 1861} te {bp:Oldemarkt}, dochter van    [stamreeks]  Gerbrand VAN DER VEEN en    [stamreeks]  Klaasje VEENSTRA.
Gehuwd (2) {md:21-09-1885} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Arendje} {sn:DOEVEN}, geboren {bd:circa 1853} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik DOEVEN en    [stamreeks]  Vroukje OELIUS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:14-11-1879} te {bp:Wetering}, overleden {dd:17-03-1883} te {dp:Scheerwolde}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Gerbrand} {sn:BAKKER}, geboren {bd:10-03-1882} te {bp:Scheerwolde}, overleden {dd:14-03-1882} te {dp:Scheerwolde}.

   [stamreeks]  XI.ni    {fn:Hendrik Jans} {sn:BAKKER}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:13-05-1857} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd {md:06-05-1882} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Wubegien} {sn:MUIS}, geboren {bd:03-07-1857} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Egbert MUIS en    [stamreeks]  Geesje GORT.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:17-02-1883} te {bp:Wetering}, overleden {dd:02-06-1883} te {dp:Wetering}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:BAKKER}, geboren {bd:04-05-1884} te {bp:Scheerwolde}, overleden {dd:15-02-1886} te {dp:Wetering}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:16-12-1887} te {bp:Wetering}, overleden {dd:28-12-1887} te {dp:Wetering}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:BAKKER}, geboren {bd:28-03-1896} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:11-11-1930} te {dp:Heerlen}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Egbert} {sn:BAKKER}, geboren {bd:28-07-1897} te {bp:Blokzijl}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:07-03-1899} te {bp:Steenwijkerwold}.

   [stamreeks]  XI.mi    {fn:Peter Jans} {sn:BAKKER}, {pr:turfmaker tot ca. 1920, daarna arbeider}, geboren {bd:21-08-1859} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:08-01-1947} te {dp:Wetering}, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd {md:11-04-1885} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Tjitske} {sn:VAN DER VEEN}, geboren {bd:circa 1868} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:17-11-1931} te {dp:Wetering}, dochter van    [stamreeks]  Tieze VAN DER VEEN en    [stamreeks]  Margje SCHOEMAKER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:06-01-1887} te {bp:Wetring}, overleden {dd:02-12-1888} te {dp:Scheerwolde}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Margje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:11-07-1888} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:03-11-1906} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:DE JONGE}, geboren {bd:circa 1883} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van    [stamreeks]  Jan DE JONGE en    [stamreeks]  Klaasje DE JONG.
 3. {fn:Jan} {sn:BAKKER}, arbeider, landbouwer (1946), geboren {bd:03-04-1890} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:27-05-1946} te {dp:Wetering}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Ties} {sn:BAKKER}, geboren {bd:16-01-1892} te {bp:Wetering}, overleden {dd:02-07-1896} te {dp:Wetering}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Cornelis} {sn:BAKKER}, turfmaker, geboren {bd:18-12-1893} te {bp:Wetering}, overleden {dd:06-01-1920} te {dp:IJsselham}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Aaldert} {sn:BAKKER}, visscher (1942), geboren {bd:02-02-1896} te {bp:Wetering}, overleden {dd:02-12-1942} te {dp:Wetering}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:25-03-1899} te {bp:Wetering}, overleden {dd:18-05-1900} te {dp:Wetering}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Ties} {sn:BAKKER}, boerenknecht, geboren {bd:24-03-1901} te {bp:Wetering}, overleden {dd:27-08-1927} te {dp:Sneek}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:19-07-1903} te {bp:'Aan het Steenwijker Diep'}, overleden {dd:13-05-1958} te {dp:Oldemarkt}.
  Gehuwd {md:24-04-1920} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Sikke} {sn:VEENSTRA}, geboren {bd:circa 1895} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Hilbert VEENSTRA en    [stamreeks]  Lutske VEENSTRA.
 10.    [stamreeks]  {fn:Klaas} {sn:BAKKER}, arbeider, geboren {bd:30-05-1905} te {bp:'Buurtschap Lakeweg'}.
  Gehuwd {md:17-05-1930} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:VEEN}, geboren {bd:09-02-1912} te {bp:Ahaus (Dld)}, dochter van    [stamreeks]  Cornelius VEEN en    [stamreeks]  Roelofje BRINKSMA.
 11.    [stamreeks]  {fn:Annigje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:28-05-1907} te {bp:Wetering}, overleden {dd:26-08-1927} te {dp:Wetering}.
  Gehuwd {md:11-07-1925} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Kleis} {sn:MUIS}, {pr:arbeider}, geboren {bd:circa 1903} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van    [stamreeks]  Johannes MUIS en    [stamreeks]  Jacoba JONKMAN.
 12.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:BAKKER}, geboren {bd:10-10-1910} te {bp:Wetering}, overleden {dd:07-03-1912} te {dp:Wetering}.
 13.    [stamreeks]  {fn:Antje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:28-10-1913} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:11-07-1931} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Klaas} {sn:DOLSTRA}, {pr:arbeider}, geboren {bd:circa 1915} te {bp:Oldemarkt}, zoon van    [stamreeks]  Siemen DOLSTRA en    [stamreeks]  Aaltje DE JONGE PEN.

   [stamreeks]  XII.sx    {fn:Jan} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider, landbouwer (1946)}, geboren {bd:03-04-1890} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:27-05-1946} te {dp:Wetering}, zoon van Peter Jans BAKKER (zie XI.mi) en Tjitske VAN DER VEEN.
Gehuwd {md:01-03-1913} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:DOEVEN}, geboren {bd:circa 1896} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Beene DOEVEN en    [stamreeks]  Aukje BRON.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Tjitske} {sn:BAKKER}, dienstbode, geboren {bd:21-07-1913} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:07-05-1932} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Rompt} {sn:LIJZENGA}, {pr:boerenknecht}, geboren {bd:circa 1909} te {bp:Dantumadeel}, zoon van    [stamreeks]  Oebele LIJZENGA en    [stamreeks]  Antje DIJK.
 2.    [stamreeks]  {fn:Aukje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:04-05-1916} te {bp:Steenwijkerwold}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:BAKKER}, geboren {bd:07-09-1918} te {bp:Steenwijkerwold}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Beene} {sn:BAKKER}, geboren {bd:08-04-1921} te {bp:Steenwijkerwold}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Marie} {sn:BAKKER}, geboren {bd:14-09-1923} te {bp:Steenwijkerwold}.
 6.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XI.nf    {fn:Roelof Jans} {sn:BAKKER}, {pr:turfmaker, arbeider (1923), grondwerker (1934)}, geboren {bd:12-06-1865} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:06-01-1936} te {dp:Enschede}, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Op 29 april 1899 vertrekt Roelof met gezin naar Vollenhove. Op 27 februari 1911 wordt het gezin overgeschreven naar Lonneker.
Gehuwd (1) {md:30-12-1893} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Gerritje} {sn:KONING}, geboren {bd:30-12-1874} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:22-08-1897} te {dp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Rinke KONING en    [stamreeks]  Marrigje KROON.
Gehuwd (2) {md:19-04-1902} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:REGELING}, {pr:huishoudster (1902)}, geboren {bd:circa 1877} te {bp:Ambt Vollenhove}, overleden {dd:29-01-1957} te {dp:Enschede}, dochter van    [stamreeks]  Egbert REGELING en    [stamreeks]  Janna PETTER.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:27-10-1894} te {bp:Wetering}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Marrigje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:30-04-1897} te {bp:Wetering}, overleden {dd:27-11-1897} te {dp:Wetering}.

 3. Uit (2):
 4.    [stamreeks]  {fn:Janna} {sn:BAKKER}, weefster, geboren {bd:03-01-1903} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:27-07-1923} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Gerhard Bernard} {sn:SCHOUWINK}, {pr:wever}, geboren {bd:circa 1900} te {bp:Gronau (Dld)}, zoon van    [stamreeks]  Jan SCHOUWINK en    [stamreeks]  Janne VOERHUIS.
 5. {fn:Jan} {sn:BAKKER}, textielarbeider, manufacturier (1947), geboren {bd:11-03-1909} te {bp:Steenwijkerwold}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:12-01-1911} te {bp:Steenwijkerwold}.

   [stamreeks]  XII.tx    {fn:Jan} {sn:BAKKER}, {pr:textielarbeider, manufacturier (1947)}, geboren {bd:11-03-1909} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van Roelof Jans BAKKER (zie XI.nf) en Geertje REGELING.
Gehuwd {md:13-04-1934} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Emma Minna} {sn:KRADEPOHL}, {pr:textielarbeidster}, dochter van    [stamreeks]  Samuel KRADEPOHL en    [stamreeks]  Anna Wilhelmine LINNE.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Anna Wilhelmina} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1939} te {bp:Enschede}, overleden {dd:01-08-1947} te {dp:Utrecht}.

   [stamreeks]  XI.ng    {fn:Anne Jans} {sn:BAKKER}, {pr:vervener (1917), turfmaker (1920), grondwerker (1929)}, geboren {bd:22-09-1869} te {bp:Ambt Vollenhove}, overleden {dd:06-11-1952} te {dp:Steenwijk}, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Op 24 september 1909 vertrekt Anne met gezin naar Steenwijk.
Gehuwd {md:08-02-1896} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:BIJKERK}, geboren {bd:14-07-1873} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik BIJKERK en    [stamreeks]  Geesje BRAAD.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:15-12-1899} te {bp:Wetering}.
  Gehuwd (1) {md:02-06-1917} te {mp:Steenwijk} met    [stamreeks]  {fn:Klaas} {sn:BAKKER}, {pr:koopman}, geboren {bd:circa 1896} te {bp:Wolvega}, zoon van    [stamreeks]  Klaas BAKKER en    [stamreeks]  Maria OUKES.
  Gehuwd (2) {md:21-05-1921} te {mp:Steenwijk} met    [stamreeks]  {fn:Reinder} {sn:DE JONG}, {pr:houtzager}, zoon van    [stamreeks]  Leonardus DE JONG en    [stamreeks]  Aaltje TEN WOLDE.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:BAKKER}, grondarbeider, geboren {bd:15-12-1899} te {bp:Wetering}, overleden {dd:04-01-1964} te {dp:Overdinkel}.
  Gehuwd {md:31-08-1920} te {mp:Losser} met    [stamreeks]  {fn:Gezina} {sn:BIJKERK}, {pr:fabrieksarbeidster}, geboren {bd:01-11-1898} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:06-06-1965} te {dp:Overdinkel}, dochter van    [stamreeks]  Reinder BIJKERK en    [stamreeks]  Klaasje KUIPER.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:07-08-1903} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:15-09-1903} te {dp:Steenwijkerwold}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, grondwerker, geboren {bd:17-06-1907} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:07-05-1929} te {mp:Losser} met    [stamreeks]  {fn:Fennigje} {sn:KNOL}, {pr:fabrieksarbeidster}, geboren {bd:05-05-1910} te {bp:Losser}, overleden {dd:03-04-1963} te {dp:Overdinkel}, dochter van    [stamreeks]  Roelof KNOL en    [stamreeks]  Hendrikje KNOL.
 5.    [stamreeks]  {fn:Annigje} {sn:BAKKER}, dienstbode, geboren {bd:07-08-1908} te {bp:Steenwijkerwold}.
  Gehuwd {md:28-02-1925} te {mp:Steenwijk} met    [stamreeks]  {fn:Harm} {sn:VAN DER VEEN}, {pr:koopman}, geboren {bd:circa 1896} te {bp:Rottum (Scho)}, zoon van    [stamreeks]  Sierd Harmens VAN DER VEEN en    [stamreeks]  Janke SPINMUIS.
 6.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:BAKKER}, geboren {bd:11-02-1912} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:15-02-1912} te {dp:Steenwijk}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Reinder} {sn:BAKKER}, knecht bij exportslagerij, geboren {bd:26-08-1913} te {bp:Steenwijk}.
  Gehuwd {md:26-08-1933} te {mp:Steenwijk?} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:SNIJDER}, geboren {bd:07-06-1915} te {bp:Steenwijkerwold}.
           ↪  Uit deze relatie zijn 5 kinderen geboren.    

   [stamreeks]  VIII.cx    {fn:Hendrik Jans} {sn:BAKKER}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:05-02-1754} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:15-10-1841} te {dp:Giethoorn}, zoon van Jan Claasen BAKKER (zie VII.ba) en Maria PETERS.
Gehuwd {md:06-11-1785} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Marchje Reinders} {sn:WUBBE}, geboren {bd:31-03-1756} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:28-11-1836} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Reinder Jannis WUBBE en    [stamreeks]  Elsje Harmens VAN DER HEIDEN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Reinder Hendriks} {sn:BAKKER}, turfmaker, geboren {bd:24-09-1786} te {bp:Giethoorn}.
  Doopgetuige is tante Roelofje Roelofs Bouwknegt.
  Gehuwd {md:25-11-1837} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Estertjen} {sn:HENDRIKS}, geboren {bd:circa 1786} te {bp:Oldemarkt}.
 2. {fn:Jan Hendriks} {sn:BAKKER}, arbeider, geboren {bd:29-11-1787} te {bp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Elsje Hendriks} {sn:BAKKER}, geboren {bd:22-03-1790} te {bp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:05-01-1816} te {mp:Steenwijk} met    [stamreeks]  {fn:Johan Christiaan} {sn:DE BOER}, {pr:smitsknegt}, geboren {bd:circa 1792}, zoon van    [stamreeks]  Gijsbert Jans DE BOER en    [stamreeks]  Elisabeth SIERENBERG.
 4. {fn:Klaas Hendriks} {sn:BAKKER}, turfmaker, geboren {bd:11-02-1792} te {bp:Giethoorn}.
 5. {fn:Hendrik Hendriks} {sn:BAKKER}, turfmaker, dagloner, veehouder, geboren {bd:27-03-1794} te {bp:Giethoorn}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Wijger Hendriks} {sn:BAKKER}, turfmaker, geboren {bd:26-05-1799} te {bp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:14-03-1828} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje Gerrits} {sn:SCHOLTEN}, geboren {bd:circa 1806} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Gerrit Jans SCHOLTEN en    [stamreeks]  Hermina Dirks HASSELMAN.

   [stamreeks]  IX.da    {fn:Jan Hendriks} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:29-11-1787} te {bp:Giethoorn}, zoon van Hendrik Jans BAKKER (zie VIII.cx) en Marchje Reinders WUBBE.
Gehuwd {md:24-09-1820} te {mp:Zuidwolde (Dr)} met    [stamreeks]  {fn:Aaltjen} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1788}, dochter van    [stamreeks]  Wijcher KOOPS en    [stamreeks]  Harmtjen WILLEMS.
Kind:
 1. {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, arbeider, geboren {bd:07-11-1820} te {bp:Veeningen (Zuidwolde Dr.)}.

   [stamreeks]  X.gp    {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:07-11-1820} te {bp:Veeningen (Zuidwolde Dr.)}, zoon van Jan Hendriks BAKKER (zie IX.da) en Aaltjen WIJCHERS.
Gehuwd {md:06-05-1859} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Stijntje} {sn:SMINK}, geboren {bd:circa 1835} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Arend Lucas SMINK en    [stamreeks]  Niesje Wiegers RUITER.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Aaldert} {sn:BAKKER}, timmerman, geboren {bd:circa 1866} te {bp:Smilde}.
  Gehuwd {md:12-09-1902} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Berendje} {sn:KETELLAPPER}, geboren {bd:circa 1883} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Berend KETELLAPPER en    [stamreeks]  Aaltje Jacobs MOED.

   [stamreeks]  IX.dc    {fn:Klaas Hendriks} {sn:BAKKER}, {pr:turfmaker}, geboren {bd:11-02-1792} te {bp:Giethoorn}, zoon van Hendrik Jans BAKKER (zie VIII.cx) en Marchje Reinders WUBBE.
Doopgetuige is tante Willempje Jans Bakker.
Gehuwd {md:04-11-1826} te {mp:Zuidwolde (Dr)} met    [stamreeks]  {fn:Hilligje Roelofs} {sn:KREMER}, {pr:dienstmeid}, geboren {bd:26-03-1802} te {bp:IJhorst}, overleden {dd:06-06-1850} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Roelof Roelofs KREMER en    [stamreeks]  Woltertje ALBERTS.
Kinderen:
 1. {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, arbeider, turfmaker, geboren {bd:16-04-1827} te {bp:Zuidwolde (Dr)}.
 2. {fn:Roelof Klazen} {sn:BAKKER}, geboren {bd:09-09-1828} te {bp:Zuidwolde (Dr)}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Albert Klazen} {sn:BAKKER}, dienstknecht, geboren {bd:02-01-1832} te {bp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Reinder Klazen} {sn:BAKKER}, dienstknecht, geboren {bd:14-09-1834} te {bp:Giethoorn}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Wicher Klazen} {sn:BAKKER}, geboren {bd:20-12-1836} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:01-03-1850} te {dp:Giethoorn}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Wolter Klazen} {sn:BAKKER}, geboren {bd:24-04-1842} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:02-04-1850} te {dp:Giethoorn}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Marten Klazen} {sn:BAKKER}, geboren {bd:18-09-1848} te {bp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  X.gr    {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider, turfmaker}, geboren {bd:16-04-1827} te {bp:Zuidwolde (Dr)}, zoon van Klaas Hendriks BAKKER (zie IX.dc) en Hilligje Roelofs KREMER.
Gehuwd (1) {md:01-04-1854} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Merrigje} {sn:DE BOER}, geboren {bd:circa 1832} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:04-03-1861} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Johan Christiaan DE BOER en    [stamreeks]  Elsje Hendriks BAKKER.
Gehuwd (2) {md:14-01-1870} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:BRUIN}, geboren {bd:circa 1838} te {bp:Oldemarkt}, dochter van    [stamreeks]  Jacob Lammerts BRUIN en    [stamreeks]  Geertje Hendriks DOEVEN.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan Hendriks} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1857} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:16-07-1862} te {dp:Giethoorn}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Roelof} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1860} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:04-05-1861} te {dp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  X.gv    {fn:Roelof Klazen} {sn:BAKKER}, geboren {bd:09-09-1828} te {bp:Zuidwolde (Dr)}, zoon van Klaas Hendriks BAKKER (zie IX.dc) en Hilligje Roelofs KREMER.
Gehuwd {md:31-05-1851} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Wiegertje} {sn:SCHOLTEN}, geboren {bd:11-11-1827} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Wiegcher Teunis SCHOLTEN en    [stamreeks]  Grietje Klazen LOEK.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hilligje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:28-12-1851} te {bp:Giethoorn}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Wicher} {sn:BAKKER}, geboren {bd:17-12-1854} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:06-05-1874} te {dp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Klaas} {sn:BAKKER}, geboren {bd:31-10-1857} te {bp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:BAKKER}, geboren {bd:22-03-1860} te {bp:Giethoorn}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:21-02-1863} te {bp:Giethoorn}.
 6. {fn:Maria} {sn:BAKKER}, geboren {bd:18-12-1865} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:01-07-1938} te {dp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  XI.nb    {fn:Maria} {sn:BAKKER}, geboren {bd:18-12-1865} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:01-07-1938} te {dp:Giethoorn}, dochter van Roelof Klazen BAKKER (zie X.gv) en Wiegertje SCHOLTEN.
Gehuwd {md:17-11-1888} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:MIDDELHOF}, {pr:arbeider}, geboren {bd:04-10-1868} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van    [stamreeks]  Koendert MIDDELHOF en    [stamreeks]  Geertje DE BOER.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Koendert} {sn:BAKKER}, geboren {bd:26-10-1888} te {bp:Giethoorn}.
  Koendert werd een maand voor het huwelijk van Maria en Jan geboren. Bij huwelijk gewettigd en het lijkt erop dat hij daarna de achternaam "Middelhof" voert.

   [stamreeks]  IX.dd    {fn:Hendrik Hendriks} {sn:BAKKER}, {pr:turfmaker, dagloner, veehouder}, geboren {bd:27-03-1794} te {bp:Giethoorn}, zoon van Hendrik Jans BAKKER (zie VIII.cx) en Marchje Reinders WUBBE.
Doopgetuige is grootmoeder Marrichje Peters.
Gehuwd (1) {md:03-04-1821} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Harms} {sn:MOL}, {pr:dienstmeid}, geboren {bd:circa 1799} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:23-05-1848} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Harm Gerrits MOL en    [stamreeks]  Grietje Teunis SCHREUR.
Gehuwd (2) {md:22-02-1851} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Lummigje Tiemens} {sn:DE JONGE}, geboren {bd:circa 1800} te {bp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Tiemen Fredriks DE JONGE en    [stamreeks]  Hendrikje Jans DE LANGE.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, arbeider, geboren {bd:25-08-1822} te {bp:De Wijk (Dr)}.
 2. {fn:Harm} {sn:BAKKER}, arbeider, visser, geboren {bd:15-05-1825} te {bp:Zuidwolde (Dr)}, overleden {dd:23-04-1900} te {dp:Giethoorn}.
 3. {fn:Klaas} {sn:BAKKER}, arbeider, geboren {bd:circa 1828} te {bp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1830} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:23-09-1831} te {dp:Giethoorn}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1833} te {bp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:02-05-1851} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:VAARTJES}, {pr:arbeider}, geboren {bd:circa 1827} te {bp:Steenwijkerwold}, zoon van    [stamreeks]  Wolter Harms VAARTJES en    [stamreeks]  Koopje Everts TIMMERMAN.
 6.    [stamreeks]  {fn:Merrigje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1840} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:03-05-1842} te {dp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  X.gu    {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:25-08-1822} te {bp:De Wijk (Dr)}, zoon van Hendrik Hendriks BAKKER (zie IX.dd) en Trijntje Harms MOL.
Gehuwd {md:01-05-1852} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Reinsje Siemens} {sn:BAKKER}, geboren {bd:11-11-1827} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:25-09-1852} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Siemen Roelofs BAKKER en    [stamreeks]  Geesje Hendriks BAKKER.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, arbeider, geboren {bd:circa 1852} te {bp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:12-12-1884} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:KAPER}, geboren {bd:circa 1867} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik KAPER en    [stamreeks]  Meintje BROER.

   [stamreeks]  X.gq    {fn:Harm} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider, visser}, geboren {bd:15-05-1825} te {bp:Zuidwolde (Dr)}, overleden {dd:23-04-1900} te {dp:Giethoorn}, zoon van Hendrik Hendriks BAKKER (zie IX.dd) en Trijntje Harms MOL.
Gehuwd {md:21-04-1860} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:WIND}, geboren {bd:circa 1839} te {bp:Nijeveen (Dr)}, overleden {dd:27-03-1915} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Gerrit WIND en    [stamreeks]  Grietje Gerrits MOL.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, veldarbeider, geboren {bd:29-10-1860} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:02-07-1938} te {dp:Giethoorn}.
  Ongehuwd gebleven.
 2.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1863} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:06-08-1864} te {dp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:BAKKER}, geboren {bd:26-08-1864} te {bp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:circa 1866} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:10-02-1954} te {dp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:04-04-1885} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Klaas} {sn:PIEK}, {pr:arbeider}, geboren {bd:circa 1861} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:voor 1954}, zoon van    [stamreeks]  Jan PIEK en    [stamreeks]  Beertje PETTER.
 5.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:BAKKER}, geboren {bd:08-11-1867} te {bp:Giethoorn}.
 6.    [stamreeks]  {fn:doodgeb.} {sn:BAKKER}, geboren {bd:21-11-1867} te {bp:Giethoorn}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Gerrit} {sn:BAKKER}, veldarbeider, geboren {bd:21-02-1870} te {bp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:27-12-1900} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Lourentia} {sn:JONGMAN}, geboren {bd:circa 1873} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Arent JONGMAN en    [stamreeks]  Lummigje MOL.
 8.    [stamreeks]  {fn:Wicher} {sn:BAKKER}, bakkersknecht, geboren {bd:circa 1874} te {bp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:27-03-1897} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:circa 1878} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Aaldert HUISMAN en    [stamreeks]  Geesje KONINGS.

   [stamreeks]  X.gs    {fn:Klaas} {sn:BAKKER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:circa 1828} te {bp:Giethoorn}, zoon van Hendrik Hendriks BAKKER (zie IX.dd) en Trijntje Harms MOL.
Gehuwd (1) {md:26-06-1852} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:KOLLEN}, geboren {bd:circa 1833} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Wiegger Hendriks KOLLEN en    [stamreeks]  Lammigje Jans PIEK.
Gehuwd (2) {md:20-03-1858} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Jantje Geerts} {sn:PETTER}, geboren {bd:18-02-1824} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:20-06-1860} te {dp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Geert Wieggers PETTER en    [stamreeks]  Leentje Jans KLAZEN.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Wicher} {sn:BAKKER}, veehouder, kooiker (1905), vervener (1910), geboren {bd:23-09-1853} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:17-03-1918} te {dp:Giethoorn}.

 2. Uit (2):
 3.    [stamreeks]  {fn:Klaas} {sn:BAKKER}, geboren {bd:09-05-1859} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:31-08-1861} te {dp:Zwartsluis}.

   [stamreeks]  XI.mz    {fn:Wicher} {sn:BAKKER}, {pr:veehouder, kooiker (1905), vervener (1910)}, geboren {bd:23-09-1853} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:17-03-1918} te {dp:Giethoorn}, zoon van Klaas BAKKER (zie X.gs) en Geertje KOLLEN.
Gehuwd {md:29-06-1877} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:DOZE}, geboren {bd:03-09-1856} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Bene DOZE
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:27-12-1877} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:15-01-1885} te {dp:Giethoorn}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Zusje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:01-06-1880} te {bp:Giethoorn}.
 3. {fn:Bene} {sn:BAKKER}, veldarbeider, vervener (1925), geboren {bd:07-02-1884} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:03-02-1960} te {dp:Giethoorn}.
 4. {fn:Klaas} {sn:BAKKER}, timmerman, geboren {bd:06-12-1885} te {bp:Giethoorn}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:30-08-1888} te {bp:Giethoorn}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Femmigje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:08-07-1891} te {bp:Giethoorn}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:BAKKER}, geboren {bd:14-06-1897} te {bp:Giethoorn}.
  Op 19 augustus 1916 vertrekt Hendrik naar Zwollerkespel.

   [stamreeks]  XII.tj    {fn:Bene} {sn:BAKKER}, {pr:veldarbeider, vervener (1925)}, geboren {bd:07-02-1884} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:03-02-1960} te {dp:Giethoorn}, zoon van Wicher BAKKER (zie XI.mz) en Aaltje DOZE.
Gehuwd {md:28-04-1905} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:29-01-1886} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:04-11-1955} te {dp:Zwolle}, dochter van    [stamreeks]  Lucas BAKKER en    [stamreeks]  Jantje SLAGTER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wicher} {sn:BAKKER}, fabrieksarbeider (ca. 1925), geboren {bd:06-08-1905} te {bp:Giethoorn}.
  Gehuwd {md:07-02-1925} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:OTTER}, geboren {bd:21-07-1904} te {bp:Giethoorn}, dochter van    [stamreeks]  Jan OTTER en    [stamreeks]  Hendrikje WUITE.
           ↪  Uit deze relatie zijn 5 kinderen geboren.    
 2.    [stamreeks]  {fn:Lucas} {sn:BAKKER}, veldarbeider, geboren {bd:05-01-1908} te {bp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:09-10-1909} te {bp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:13-08-1913} te {bp:Giethoorn}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:10-09-1915} te {bp:Giethoorn}, overleden {dd:22-01-1917} te {dp:Giethoorn}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:27-06-1918} te {bp:Giethoorn}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:BAKKER}, geboren {bd:03-12-1921} te {bp:Giethoorn}.

   [stamreeks]  XII.tk    {fn:Klaas} {sn:BAKKER}, {pr:timmerman}, geboren {bd:06-12-1885} te {bp:Giethoorn}, zoon van Wicher BAKKER (zie XI.mz) en Aaltje DOZE.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Hilligje} {sn:MOL}, geboren {bd:14-03-1891} te {bp:Giethoorn}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wicher} {sn:BAKKER}, geboren {bd:20-03-1914} te {bp:Giethoorn}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:BAKKER}, geboren {bd:28-01-1918} te {bp:Giethoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Benno} {sn:BAKKER}, geboren {bd:11-10-1920} te {bp:Giethoorn}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Tijsje Aaltje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:10-06-1922} te {bp:Giethoorn}.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3.4 op 20 mei 2024 / Jaap Ruiter
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!