Zoek nu de persoon op waarvan je de stamreeks wilt aanmaken, en klik op het bijbehorende '[stamreeks]'


Terug naar de eerste generaties

De nakomelingen van Rein Wijchers Ruijter zijn als TAK 3 in de stamboom opgenomen.
Reins broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Jan (tak 1), Albert (tak 2) en Cornelis (tak 4).TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4  

   [stamreeks]  VII.c    {fn:Rein Wijchers} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VI.p) en Grietje REIJNDERS.
Bij huwelijk komt Reijn uit Muggenbeet; Margjen komt uit De Duin. Margjen is als volwassen vrouw gedoopt. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Gehuwd {md:20-09-1739} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Margjen} {sn:ROELOFS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:25-08-1785} te {dp:Blokzijl}.
Kinderen:
 1. {fn:Wieger Reins} {sn:RUITER}, veenbaas, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:12-1803} te {dp:Tjalleberd}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Roelof Reins} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1743}.
  Bij de doop worden als ouders genoemd : Jan Wichers en Margjen Roelofs. Jan Wichers was Rein's broer en was getrouwd met Margjen Wouters. Verwarrend!
 3.    [stamreeks]  {fn:Roelof Reins} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1751}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Lummigjen Reins} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
  Gedoopt onder de naam "Lubbegjen". Vader staat als "Reijn Geers" vermeld. Bij huwelijk komt Gerrit van Giethoorn, maar woont op de Wetering; Lummigjen komt uit Muggenbeet. Het huwelijk staat zowel in het trouwboek van de Hervormde Kerk van Blokzijl als in die van Giethoorn.
  Gehuwd {md:19-09-1766} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Gerrit Gerrits} {sn:RAM}, gedoopt {bd:} te {bp:Giethoorn}, zoon van    [stamreeks]  Gerrit Gerrits RAM en    [stamreeks]  Dieuwertje JANS.
 5.    [stamreeks]  {fn:Grietje Reins} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1748}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Grietje Reins} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
  Vader staat als "Reijn Geers" vermeld.
 7.    [stamreeks]  {fn:Grietje Reins} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1751}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Grietje Reins} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Roelof Reins} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1755}.
 10.    [stamreeks]  {fn:Roelof Reins} {sn:RUITER}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
  Roelof is de enige van de kinderen waarbij de geboorteplaats genoemd wordt.

   [stamreeks]  VIII.ai    {fn:Wieger Reins} {sn:RUITER}, {pr:veenbaas}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:12-1803} te {dp:Tjalleberd}, zoon van Rein Wijchers RUITER (zie VII.c) en Margjen ROELOFS.
Op 26/6/1801 wordt Wieger overgeschreven van Blokzijl naar Tjalleberd; hij woont dan overigens al in Tjalleberd.
Gehuwd {md:16-04-1770} te {mp:Blokzijl (wonende te Muggenbeet)} met    [stamreeks]  {fn:Geertje Hendriks} {sn:TEN BOOM}, gedoopt {bd:}, overleden {dd:21-08-1825} te {dp:Tjalleberd}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik WIEGERS en    [stamreeks]  Aaltjen HENDRIKS.
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet. Bij de doop van hun kinderen wordt Wieger bij de doop van de eerste alleen Wieger Reins genoemd; verder heet hij Wieger Reins Ruijter. Geertje wordt in alle gevallen Geertje Hendriks genoemd; in 1776 heet ze Geertje Hendriks Boon.
Bij overlijden zijn van de negen kinderen alleen de vijf laatst geborenen nog in leven. Aangifte van overlijden geschiedt door zoon Rein, oud 53 jaar, veenbaas te Tjalleberd. Geertje overlijdt in huisno. 32e.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Aaltje Wiegers} {sn:RUITER}, geboren te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1774}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Rein Wiegers} {sn:RUITER}, geboren te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1778}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Aaltje Wiegers} {sn:RUITER}, geboren te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Marritje Wiegers} {sn:RUITER}, geboren te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1825}.
  Bij huwelijk komt Gerke van Heerenveen (Aen) en "Mergjen" van Terband.
  Gehuwd {md:21-12-1794} te {mp:Tjalleberd} met    [stamreeks]  {fn:Gerke} {sn:LAMMERTS}, zoon van    [stamreeks]  Lammert TJEERDS en    [stamreeks]  Foekje THEUNIS.
 5. {fn:Rein Wiegers} {sn:RUITER}, veenwerker, veenbaas, geboren {bd:02-09-1778} te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:02-09-1778} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:07-10-1859} te {dp:Tjalleberd}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Grietje Wiegers} {sn:RUITER}, geboren te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:27-04-1858} te {dp:Tjalleberd}.
  Bij overlijden laat Grietje 4 kinderen na; ze is niet opnieuw getrouwd. Ze sterft op huisnummer 151.
  Grietje is kerkelijk lid geworden op 27 juli 1806 "op belijdenis des geloofs, huisvrouw van Hans Klazes te Terband". In 1832 woont Grietje in Tjalleberd, huisno. 77, ze is gereformeerd. Bij haar in wonen dochter Aaltje en kleinzoon Hans (buitenechtelijk kind). Bij huwelijk zijn beiden afkomstig uit Terband. Grietje en Hans hebben van november 1809 tot november 1812 in de kerkelijke gemeente Haskerdijken/Nijehaske gewoond. Grietje Hanzes, de moeder van Hans en weduwe wordt op dezelfde dag overgeschreven vanuit Tjalleberd.
  Grietje was in 1850 winkelierse te Tjalleberd.
  Gehuwd {md:01-11-1801} te {mp:Terband} met    [stamreeks]  {fn:Hans Klazes} {sn:TERPSTRA}, geboren te {bp:Tjalleberd}, gedoopt {bd:} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:08-10-1828} te {dp:Tjalleberd}, zoon van    [stamreeks]  Klaas Klazes TERPSTRA en    [stamreeks]  Grietie HANZES.
  Bij overlijden laat Hans 4 kinderen na, wonend in een ongenummerd huis in Tjalleberd.
 7.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Wiegers} {sn:RUITER}, geboren te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:07-10-1876} te {dp:Oldeboorn}.
  Bij huwelijk is Gorrelt 26 jaar oud, timmermansknecht; Hendrikje is dienstmeid te Haskerdijken en 29 jaar oud.Op donderdag 15 mei 1817 hebben ze hun belijdenis afgelegd en zijn op 18 mei gedoopt te Oldeboorn. Bij geboorte van Geertje (1817) is Gorrelt timmerman.12 augustus 1838 met zijn zoon Wybe getuige bij het huwelijk van zijn neef Johannes Ruiter (A6c).
  Gehuwd {md:28-08-1813} te {mp:Oldeboorn} met    [stamreeks]  {fn:Gorrelt Wybes} {sn:VAN DER PLOEG}, {pr:timmerman}, geboren {bd:1786} te {bp:Oldeboorn}, overleden {dd:20-03-1856} te {dp:Oldeboorn}, zoon van    [stamreeks]  Wybe Gorrelts VAN DER PLOEG en    [stamreeks]  Akke FREERKS.
  Bij de huwelijkse bijlagen vinden we deze aantekening : "Gorrelt Wybes van der Ploeg kan geen akte van geboorte vertoonen vermits hij in zijn kindsche jaren niet gedoopt en er geene aanteekeninge van deszelfs geboorte gehouden is, dewijl zijne moeder tot de Doopsgezinde gemeente behoort. Getuige Wybe Gorrelts van der Ploeg, timmerman, 68 jaar, vader, meent te weten dat hij geboren is te Oldeboorn in 1786."
 8.    [stamreeks]  {fn:Geesje Wiegers} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:02-02-1841} te {dp:Oosterend (Henn'deel)}.
  Geesje en Jacobus figureren in het boek "De Oerpolder" van Hylke Speerstra. Ik heb het betreffende fragment op mijn website gezet. [LEES VERDER]
  Geesje en Jacobus kregen in ieder geval één dochter : Geertje. Van deze Geertje heb ik een paar foto's. Je vindt ze hier.
  Bij huwelijk is Jacob koopman te Oldeboorn, 28 jaar oud. Geesje is dienstmeid te Haskerdijken en 26 jaar oud.
  Gehuwd {md:31-07-1813} te {mp:Oldeboorn} met    [stamreeks]  {fn:Jacobus Ydes} {sn:ENGELSMA} [FOTOPAGINA], geboren {bd:18-04-1785} te {bp:Oldeboorn}, overleden {dd:24-02-1855} te {dp:Workum}, zoon van    [stamreeks]  Yde JACOBUS en    [stamreeks]  Ynskje YNZES.
 9. {fn:Hendrik Wiegers} {sn:RUITER}, schipper, arbeider, geboren te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:02-05-1852} te {dp:Grouw}.

   [stamreeks]  IX.ae    {fn:Rein Wiegers} {sn:RUITER} [RUITERSTEE], {pr:veenwerker, veenbaas}, geboren {bd:02-09-1778} te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:02-09-1778} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:07-10-1859} te {dp:Tjalleberd}, zoon van Wieger Reins RUITER (zie VIII.ai) en Geertje Hendriks TEN BOOM.
Als Rein sterft is hij 81 jaar oud; hij laat 8 meerderjarige kinderen na. Hij overlijdt in Tjalleberd, huisnummer 50. Zijn geboortedatum is 2-9-1778, Wetering.
Een persoonlijk verslag van de zoektocht naar Rein's huizen in Tjalleberd. [LEES VERDER]
Rein was direct betrokken bij de zgn. Afscheiding, wat later de Gereformeerde kerk zou heten. De overheid was hier in eerste instantie fel tegen gekant. [LEES VERDER]
Van Rein is de plaats en omvang van zijn bezit aan landerijen, huizen en percelen uit 1832 bekend. Daarvan heb ik aparte pagina's gemaakt. [LEES VERDER]
Rein Wiegers Ruiter - veenbaas in Tjalleberd [LEES VERDER]
Rein werd op 2 april 1809 ingeschreven als lid van de Hervormde Gemeente Tjalleberd; zijn vrouw Trijntje werd op 6 mei 1814 aangenomen als lid. Bij de laatste gelegenheid wonen beiden te Tjalleberd. Informatie uit volkstelling 1830 Tjalleberd : Het gezin Ruiter woont op huisnummer 105 Tjalleberd (oostzijde). Bij hen in woont Johanneske Sybrens (Trijntjes moeder), zij is geboren in januari 1744 te Birstum (bij Nes) en in 1782 in de grietenij Aengwirden aangekomen. Van Rein wordt gezegd dat hij in 1805 in de grietenij is aangekomen. Dochter Eekjen wordt Eke genoemd.Uit de informatie bij de geboorteaktes blijkt dat Rein is opgehouden veenbaas te zijn tussen 1844 en 1849. In de lijst van grondeigenaren 1836-1839 van Terband wordt Rein genoemd als Rein Wiegers de Ruiter, veenbaas te Tjalleberd.
Lees ook "Rumoer in Tjalleberd" [LEES VERDER]
Gehuwd {md:28-04-1805} te {mp:Tjalleberd} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Johannes} {sn:JAGER}, geboren {bd:11-09-1784} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:21-01-1841} te {dp:Tjalleberd}, dochter van    [stamreeks]  Johannes Luitjens JAGER en    [stamreeks]  Johanneske SYBRENS.
Bij huwelijk komen beiden van Tjalleberd. Bij overlijden zijn Trijntjes ouders al overleden; Trijntje overlijdt in huisnummer 60. Ze laat Rein (veenbaas) en 8 kinderen na.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wieger Reins} {sn:RUITER}, geboren {bd:21-02-1806} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:25-11-1878} te {dp:Terwispel}.
  Wieger is nooit getrouwd geweest. Wieger wordt genoemd op 24 augustus 1872 bij het overlijden van een bekende : Rigtje Pieters Moedt; hij woonde toen in Gersloot. Volgens Bevolkingsregister woonde Wieger in 1872 bij zijn broer Hendrik in, en verhuisde met hem op 20/4/1876 naar Terwispel (lees: Tijnje). Wieger wordt genoemd in het het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
  Van veenarbeider tot voorzanger. [LEES VERDER]
 2.    [stamreeks]  {fn:Johanneske Reins} {sn:RUITER}, geboren {bd:18-10-1807} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:14-11-1900} te {dp:Nijehaske}.
  In 1832 woont Johanneske met Tjitske Arjens Burke in Tjalleberd, huisno. 37. Op 16/6/1884 vertrekt Johanneske als weduwe naar Nijehaske.
  Bij huwelijk is Jacob veenwerker, 27 jaar oud. Jacob diende vrijwillig voor onbepaalde tijd bij 1e Bataillon Jagers, gelegerd in Alphen (NB). Zijn moeder is arbeidster en woont in Tjalleberd. Johanneske is arbeidster en woont eveneens in Tjalleberd. Volgens woonregister woonde Jacob met vrouw en 1 zoon in 1870 in Aengwirden, nummer 1. In 1871 komt dit gezin niet meer voor in het woonregister. Getuige bij de aangifte van de geboorte van Rein Dirks Ruiter. Hij was toen veenwerker, wonend in Tjalleberd.
  Gehuwd {md:07-12-1834} te {mp:Tjalleberd} met    [stamreeks]  {fn:Jacob Luites} {sn:TEN HOEVE}, geboren {bd:20-10-1807} te {bp:Oudega (Hem)}, overleden {dd:21-10-1883} te {dp:Tijnje (Terwispel)}, zoon van    [stamreeks]  Luite Geerts TEN HOEVE en    [stamreeks]  Aaltje Klazes MOED.
 3. {fn:Johannes Reins} {sn:RUITER}, veenwerker, klompmaker, geboren {bd:26-10-1809} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:30-05-1876} te {dp:Gersloot}.
 4. {fn:Durk Reins} {sn:RUITER}, veenwerker, turfarbeider, arbeider, geboren {bd:09-02-1813} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:17-05-1881} te {dp:Daarle}.
 5. {fn:Hendrik Reins} {sn:RUITER}, veenarbeider, geboren {bd:02-06-1817} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:28-03-1892} te {dp:Tijnje}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Geertjen Reins} {sn:RUITER}, geboren {bd:01-04-1820} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:18-07-1897} te {dp:Beneden Knijpe}.
  Bij huwelijk is Jan arbeider, woonachtig te Langezwaag. Geertjen is dienstmeid en eveneens te Langezwaag woonachtig. Haar vader Rein is arbeider te Tjalleberd. Het huwelijk van Jan's ouders legt een 'link' met de familie De Roo. Na het huwelijk wordt niets meer van Jan en Geertjen vernomen.
  Gehuwd {md:31-03-1849} te {mp:Langezwaag} met    [stamreeks]  {fn:Jan Alberts} {sn:MEESTER}, {pr:landbouwer}, geboren {bd:03-01-1815} te {bp:Oudehaske}, overleden {dd:18-02-1882} te {dp:Gersloot}, zoon van    [stamreeks]  Albert Tijmens MEESTER en    [stamreeks]  Willempje Jans DE ROO.
 7.    [stamreeks]  {fn:Eekjen Reins} {sn:RUITER}, geboren {bd:26-03-1824} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:25-09-1888} te {dp:Dedemsvaart}.
  Bij overlijden is "Eke Reints Ruiter" 64 jaar, weduwe van Wieger, zonder beroep, geboren te "Engwirden".
  Bij huwelijk is Wieger 24 jaar oud en veenwerker woonachtig te Luinjeberd. Zijn vader is veenbaas, eveneens te Luinjeberd woonachtig. Eekjen is zonder beroep, wonend te Tjalleberd. Haar vader Rein is veenbaas te Tjalleberd. In het woningregister Luinjeberd 1844 staat Wieger vermeld als wonend op nummer 94, samen met zijn vrouw. Zijn vader woont op nummer 95. Op 12 november 1845 vertrekken Wieger en Eekjen naar Avereest.
  Gehuwd {md:12-05-1844} te {mp:Aengwirden} met    [stamreeks]  {fn:Wieger Roelofs} {sn:BOSCH}, {pr:veenwerker}, geboren {bd:26-06-1819} te {bp:Luinjeberd}, overleden {dd:04-04-1880} te {dp:Slagharen}, zoon van    [stamreeks]  Roelof Hendriks BOSCH en    [stamreeks]  Hendrikje Pieters DE JONG.
  Bij overlijden is Wieger 60 jaar, zonder beroep, echtgenoot van Eke, geboren te "Engwirden".
 8. {fn:Sytze Reins} {sn:RUITER}, turfmaker, veenwerker, arbeider, geboren {bd:11-09-1828} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:28-02-1884} te {dp:Beets}.

   [stamreeks]  X.cn    {fn:Johannes Reins} {sn:RUITER}, {pr:veenwerker, klompmaker}, geboren {bd:26-10-1809} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:30-05-1876} te {dp:Gersloot}, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Johannes is getuige bij de geboorteaangifte van Geesje Pieters Lok in 1842. Hij is dan veenwerker en woont in Tjalleberd. Johannes wordt genoemd in het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
Gehuwd {md:12-08-1838} te {mp:Oldeboorn} met    [stamreeks]  {fn:Feikjen Hendriks} {sn:TUINSMA}, geboren {bd:09-11-1803} te {bp:Oldeboorn}, overleden {dd:19-08-1873} te {dp:Gersloot}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Klazes TUINSMA en    [stamreeks]  Jantje Alles WAGENSMA.
Feikjen verkocht in 1840 haar gouden oorijzer om de Afgescheiden kerk van Tjalleberd te steunen, maar niemand mocht het weten. [LEES VERDER]
Bij huwelijk is Johannes klompmaker, wonend te Tjalleberd. Hij had verlof als schutter bij het 2e Bataillon der tweede afdeling mobiele Friese schutterij. In 1839 is Johannes klompmaker, wonend te Oldeboorn. Feikjen is dan naaister.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:doodgeb. zoon} {sn:RUITER}, geboren {bd:21-07-1839} te {bp:Oldeboorn}.
 2.    [stamreeks]  {fn:doodgeb. zoon} {sn:RUITER}, geboren {bd:09-08-1840} te {bp:Oldeboorn}.
 3. {fn:Hendrik Johannes} {sn:RUITER}, vervener, arbeider, turfmaker, kolenhanderlaar (Glanerbrug), geboren {bd:10-08-1843} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:13-04-1908} te {dp:Glanerbrug}.

   [stamreeks]  XI.ha    {fn:Hendrik Johannes} {sn:RUITER} [DOSSIER], {pr:vervener, arbeider, turfmaker, kolenhanderlaar (Glanerbrug)}, geboren {bd:10-08-1843} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:13-04-1908} te {dp:Glanerbrug}, zoon van Johannes Reins RUITER (zie X.cn) en Feikjen Hendriks TUINSMA.
Hendrik en zijn kinderen schreven op oudejaarsavond in een schrift dat bewaard is gebleven. [LEES VERDER]
Bij geboorte van Feikjen (1877) is Hendrik vervener, bij de geboorte van Grietje (1879) is hij turfmaker, en bij de geboorte van Jacob (1880) is hij arbeider. Bij de geboorte van Hinke (1887) is hij turfmaker, te Oldelamer. In 1900 is Hendrik arbeider, en woont in Lonneker.
In mei 1890 vertrekt het gezin naar Weststellingwerf. In mei 1900 vertrekt het gezin vanuit Steenwijk naar Lonneker.
Gehuwd (1) {md:08-05-1868} te {mp:Aengwirden} met    [stamreeks]  {fn:Geesje Jans} {sn:DE WITH}, geboren {bd:03-05-1842} te {bp:Luinjeberd}, overleden {dd:17-07-1883} te {dp:Tijnje}, dochter van    [stamreeks]  Jan Jacobs DE WIT en    [stamreeks]  Grietje Jelles VOORSTRA.
Bij huwelijk is Hendrik 24 jaar, arbeider, geboren Tjalleberd, wonende Gersloot. Geesje is 26 jaar, zonder beroep, wonende Oudehaske, geboren Luinjeberd.
Gehuwd (2) {md:24-12-1886} te {mp:Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Sipkje Aukes} {sn:POST} [FOTOPAGINA], geboren {bd:22-12-1860} te {bp:Tzummarrum}, overleden {dd:26-05-1924} te {dp:Veendam}, dochter van    [stamreeks]  Auke Johannes POST en    [stamreeks]  Hinke Douwes ZIJLSTRA.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Johannes Hendriks} {sn:RUITER}, turfmaker, winkelier, geboren {bd:05-03-1869} te {bp:Gersloot}, overleden {dd:27-09-1934} te {dp:Glanerbrug}.
 2. {fn:Jan Hendriks} {sn:RUITER}, visser, vervener, brandstoffenhandelaar, geboren {bd:03-11-1871} te {bp:Gersloot}, overleden {dd:14-02-1942} te {dp:Wolvega}.
 3. {fn:Alle Hendriks} {sn:RUITER}, commies der Rijksbelastingen, geboren {bd:23-01-1873} te {bp:Gersloot}, overleden {dd:25-08-1941} te {dp:Steenwijk}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jacob Johannes} {sn:RUITER}, geboren {bd:29-12-1875} te {bp:Gersloot}, overleden {dd:06-12-1877} te {dp:Gersloot}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Feikjen Hendriks} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:15-08-1877} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:23-01-1926} te {dp:Delden}.
  Gehuwd {md:04-11-1904} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Jacob Gijsberts} {sn:BRUIJS}, {pr:textielarbeider}, geboren {bd:02-10-1884} te {bp:Veenendaal}, overleden {dd:28-05-1947} te {dp:Borne}, zoon van    [stamreeks]  Gijsbert BRUIJS en    [stamreeks]  Jacoba STIP.
 6.    [stamreeks]  {fn:Grietje Hendriks} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:29-01-1879} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:27-02-1943} te {dp:Almelo}.
  Gehuwd {md:04-03-1909} te {mp:Enschede} met    [stamreeks]  {fn:Pouwel Lukas} {sn:BRUINS}, {pr:gemeenteambtenaar}, geboren {bd:28-06-1877} te {bp:Avereest}, overleden {dd:03-04-1949} te {dp:Wolvega}, zoon van    [stamreeks]  Lukas BRUINS en    [stamreeks]  Geertje OOSTENDIJK.
 7. {fn:Jacob Johannes Hendriks} {sn:RUITER}, turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen, geboren {bd:24-06-1880} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:14-06-1926} te {dp:Almelo}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Geert Hendriks} {sn:RUITER}, geboren {bd:17-07-1883} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:04-08-1883} te {dp:Het Bildt}.

 9. Uit (2):
 10.    [stamreeks]  {fn:Hinke Hendriks} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren {bd:25-11-1887} te {bp:Oldelamer}, overleden {dd:27-05-1963} te {dp:Apeldoorn}.
  Op 25/4/1916 naar Veendam vertrokken.
  Gehuwd {md:25-04-1918} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Jan Pieters} {sn:RIDDERSMA}, {pr:gemeentesecretaris}, geboren {bd:06-06-1885} te {bp:Winsum}, overleden {dd:07-08-1964} te {dp:Haarlem}, zoon van    [stamreeks]  Pieter Jans RIDDERSMA en    [stamreeks]  Aafke SCHOLMA.
 11. {fn:Auke Hendriks} {sn:RUITER}, grossier in levensmiddelen, reiziger, geboren {bd:23-06-1889} te {bp:Oldelamer}, overleden {dd:05-02-1951} te {dp:Almelo}.
 12. {fn:Johannes Hendriks} {sn:RUITER}, commies der Rijksbelastingen, geboren {bd:13-08-1893} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:23-06-1962} te {dp:Utrecht}.

   [stamreeks]  XII.na    {fn:Johannes Hendriks} {sn:RUITER} [DOSSIER] [RUITERSTEE /2] [RUITERSTEE /1], {pr:turfmaker, winkelier}, geboren {bd:05-03-1869} te {bp:Gersloot}, overleden {dd:27-09-1934} te {dp:Glanerbrug}, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Johannes had in Glanerbrug een grote winkel maar raakte in de crisisjaren alles kwijt. [LEES VERDER]
Johannes verrichtte in Glanerbrug pioniersarbeid en hij was alom bekend. [LEES VERDER]
Gehuwd {md:03-12-1896} te {mp:Steenwijk} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:VAN DER PLAS}, geboren {bd:14-11-1869} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:17-03-1944} te {dp:Glanerbrug}, dochter van    [stamreeks]  Gerrit VAN DER PLAS en    [stamreeks]  Betje VAN ZANTEN.
Kinderen:
 1. {fn:Geesje} {sn:RUITER}, winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, geboren {bd:14-02-1898} te {bp:Gronau (Dld)}, overleden {dd:21-04-1981} te {dp:Amstelveen}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Johannes} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], ambtenaar, geboren {bd:14-04-1900} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:03-02-1970} te {dp:Den Haag}.
  Op 20/8/1919 naar Den Haag vertrokken.
  Gehuwd {md:13-04-1932} te {mp:Den Haag} met    [stamreeks]  {fn:Johanna Elisabeth} {sn:MEYER}, geboren {bd:14-07-1908} te {bp:Den Haag}, overleden {dd:28-10-1997} te {dp:Den Haag}, dochter van    [stamreeks]  Tieleman MEYER en    [stamreeks]  Jacoba VAN BOMMEL.
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 3. {fn:Gerrit} {sn:RUITER}, metselaar, bouwvakker, geboren {bd:10-12-1903} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:15-01-1991} te {dp:Hengelo}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Betje (Bets)} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], kraam- en bejaardenverzorgster, geboren {bd:28-01-1906} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:19-03-1979} te {dp:Deventer}.
  Ongehuwd gebleven.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:17-06-1908} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:03-1973} te {dp:How Island (Canada)}.
  Naar Canada geëmigreerd. Ongehuwd gebleven.
 6.    [stamreeks]  {fn:Aleida (Ali)} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], onderwijzeres, geboren {bd:19-10-1914} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:08-07-1993} te {dp:Glanerbrug}. Gehuwd {md:31-05-1935} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Johannes} {sn:WESSELS}, {pr:bakker}, geboren {bd:08-02-1899} te {bp:Avereest}, overleden {dd:20-07-1973} te {dp:Glanerbrug}, zoon van    [stamreeks]  Jan WESSELS en    [stamreeks]  Jantje PADDING.

   [stamreeks]  XIII.nf    {fn:Geesje} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], {pr:winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres}, geboren {bd:14-02-1898} te {bp:Gronau (Dld)}, overleden {dd:21-04-1981} te {dp:Amstelveen}, dochter van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Op 9/8/1923 naar Amsterdam vertrokken.
Gehuwd {md:09-08-1923} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Cornelis} {sn:VAN WIJNGAARDEN}, {pr:leraar Duits M.O}, geboren {bd:15-01-1896} te {bp:Papendrecht}, overleden {dd:10-07-1954} te {dp:Amstelveen}, zoon van    [stamreeks]  Pieter VAN WIJNGAARDEN en    [stamreeks]  Neeltje VISSER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:doodgeb. zoon} {sn:VAN WIJNGAARDEN}, geboren {bd:25-03-1925} te {bp:Amsterdam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:doodgeb. zoon} {sn:VAN WIJNGAARDEN}, geboren {bd:14-06-1926} te {bp:Amsterdam}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Alida} {sn:VAN WIJNGAARDEN}, onderwijzeres, geboren {bd:27-08-1933} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:07-12-2018} te {dp:Meppel}. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:VAN WIJNGAARDEN}, register-accountant, geboren {bd:06-05-1936} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:02-02-2013} te {dp:Santpoort}.
  Gehuwd {md:09-05-1961} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Maria} {sn:VAN HALM}, {pr:medisch maatsch. werkster}, geboren {bd:21-12-1936} te {bp:Gorinchem}, overleden {dd:29-09-2004} te {dp:Santpoort}, dochter van    [stamreeks]  Volkert VAN HALM en    [stamreeks]  Hendrika Johanna VAN ZELM.
 5.        naam niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XIII.nh    {fn:Gerrit} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], {pr:metselaar, bouwvakker}, geboren {bd:10-12-1903} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:15-01-1991} te {dp:Hengelo}, zoon van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Gehuwd {md:29-05-1925} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Johanna} {sn:HEETEBRIJ}, geboren {bd:12-10-1904} te {bp:Avereest}, overleden {dd:30-11-1980} te {dp:Glanerbrug}, dochter van    [stamreeks]  Albert HEETEBRIJ en    [stamreeks]  Hendrikje VAN DER WAL.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:RUITER}, verpleegster, geboren {bd:13-09-1925} te {bp:Noord Eschmarke (Lonneker)}, overleden {dd:17-01-2007} te {dp:Bergen op Zoom}.
  Gehuwd {md:17-09-1955} te {mp:Enschede} met    [stamreeks]  {fn:Cornelis August} {sn:VLUG}, {pr:gerechtsdeurwaarder}, geboren {bd:27-04-1924} te {bp:Soerabaja}, overleden {dd:2007} te {dp:Spanje}, zoon van    [stamreeks]  Johannes VLUG en    [stamreeks]  Maria Louise HEEMSKERK.
 2.    [stamreeks]  {fn:Albert} {sn:RUITER}, metselaar, geboren {bd:23-01-1927} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:03-10-2014} te {dp:Glanerbrug}.
  Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

  Samenwonend (2) {md:na 1975} met    [stamreeks]  {fn:Catharina Johanna} {sn:THIHATMAR}, geboren {bd:11-09-1931} te {bp:Overdinkel}, overleden {dd:08-02-2003}, dochter van    [stamreeks]  Jozef THIHATMAR en    [stamreeks]  Hubertha Maria WALMANN.
  Catharina heeft 3 kinderen uit huwelijk met Herman Oude Bos.
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:RUITER}, geboren {bd:15-02-1929} te {bp:Noord Eschmarke}, overleden {dd:11-04-1938} te {dp:Schiermonnikoog}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Johanna Hendrika} {sn:RUITER}, geboren {bd:17-11-1931} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:28-01-1998} te {dp:Borne}.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 5.    [stamreeks]  {fn:Johannes Hendrik (Joop)} {sn:RUITER}, zeeman, koeltechnicus, geboren {bd:06-03-1933} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:21-04-2019} te {dp:Oldenzaal}. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 6.    [stamreeks]  {fn:Geert} {sn:RUITER}, machinebankwerker, geboren {bd:13-03-1936} te {bp:Glanerbrug}, overleden {dd:14-07-1994} te {dp:Rotterdam}.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 7.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.nb    {fn:Jan Hendriks} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], {pr:visser, vervener, brandstoffenhandelaar}, geboren {bd:03-11-1871} te {bp:Gersloot}, overleden {dd:14-02-1942} te {dp:Wolvega}, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
In 1908 visser, te Oldelamer.
Gehuwd {md:21-07-1900} te {mp:Weststellingwerf} met    [stamreeks]  {fn:Tintje Paulus} {sn:VAN DER WAL}, geboren {bd:02-02-1876} te {bp:Oldelamer}, overleden {dd:10-10-1948} te {dp:Wolvega}, dochter van    [stamreeks]  Paulus VAN DER WAL en    [stamreeks]  Bontje DE HOOP.
Bij huwelijk is Jan 28 jaar, geboren te Gersloot, wonende te Lonneker, slager. Tintje is 23 jaar, geboren en wonende te Oldelamer.

Kind:
 1. {fn:Paulus (Paul)} {sn:RUITER}, muziekleraar, geboren {bd:06-07-1908} te {bp:Oldelamer}, overleden {dd:07-09-1978} te {dp:Steenwijk}.

   [stamreeks]  XIII.nl    {fn:Paulus (Paul)} {sn:RUITER} [DOSSIER], {pr:muziekleraar}, geboren {bd:06-07-1908} te {bp:Oldelamer}, overleden {dd:07-09-1978} te {dp:Steenwijk}, zoon van Jan Hendriks RUITER (zie XII.nb) en Tintje Paulus VAN DER WAL.
Uit het blad "De Stelling" komt het artikel "Paul Ruiter, een gedreven muziekpedagoog". [LEES VERDER]
Paulus is op 6 september 23:40 uur overleden, maar omdat zijn vrouw de begrafenis op maandag 11 september wilde hebben, werd 7 september als overlijdensdatum ingevuld ..
Gehuwd {md:16-07-1935} te {mp:Steenwijk} met    [stamreeks]  {fn:Wilhelmina Margaretha} {sn:KAT}, geboren {bd:16-06-1914} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:25-09-2004} te {dp:Steenwijk}, dochter van    [stamreeks]  Rense Cornelis KAT en    [stamreeks]  Margaretha Pietje VAN DAM.
Begraven op 30 september te Steenwijk.

Kinderen:
 1. {fn:Jan Hendrik} {sn:RUITER}, architect, geboren {bd:02-06-1936} te {bp:Wolvega}, overleden {dd:06-11-2018} te {dp:Steenwijk}.
 2. {fn:Rense Berend} {sn:RUITER}, winkelier in delicatessen, geboren {bd:01-06-1939} te {bp:Wolvega}, overleden {dd:15-09-2012}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Tina Margaretha} {sn:RUITER}, schoonheidsspecialiste, kleur- en stijladviseuse, geboren {bd:20-11-1942} te {bp:Wolvega}, overleden {dd:26-11-2023} te {dp:Steenwijk}. Gehuwd {md:01-04-1985} te {mp:Oldemarkt} met    [stamreeks]  {fn:Jan Cornelis} {sn:PEETOOM}, {pr:majoor Kon. Landmacht}, geboren {bd:04-08-1941} te {bp:Baarn}, overleden {dd:30-07-2006} te {dp:Meppel}, zoon van    [stamreeks]  Albert PEETOOM en    [stamreeks]  Gerhardina ZWARTEVEEN.
  Begraven op 4/8/2006 te Steenwijk.
 4.    [stamreeks]  {fn:Margaretha Wilhelmina (Greetje)} {sn:RUITER}, verpleegkundige, geboren {bd:14-11-1947} te {bp:Wolvega}, overleden {dd:01-11-2006} te {dp:Apeldoorn}.
  Begraven op 6/11/2006 gemeentelijke begraafplaats Apeldoorn.
  Gehuwd {md:18-06-1970} te {mp:Steenwijk} met    [stamreeks]  {fn:Jurrien Anne} {sn:VAN MINNEN}, {pr:directeur basisschool}, geboren {bd:03-11-1939} te {bp:Groningen}, overleden {dd:14-09-2007}.

   [stamreeks]  XIV.mz    {fn:Jan Hendrik} {sn:RUITER}, {pr:architect}, geboren {bd:02-06-1936} te {bp:Wolvega}, overleden {dd:06-11-2018} te {dp:Steenwijk}, zoon van Paulus (Paul) RUITER (zie XIII.nl) en Wilhelmina Margaretha KAT. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jitze} {sn:RUITER}, horeca-manager, geboren {bd:18-12-1961} te {bp:Wolvega}, overleden {dd:29-04-1994} te {dp:Emmeloord}.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XIV.na    {fn:Rense Berend} {sn:RUITER}, {pr:winkelier in delicatessen}, geboren {bd:01-06-1939} te {bp:Wolvega}, overleden {dd:15-09-2012}, zoon van Paulus (Paul) RUITER (zie XIII.nl) en Wilhelmina Margaretha KAT. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Paul} {sn:RUITER}, eigenaar cateringbedrijf, geboren {bd:27-04-1966} te {bp:Wolvega}, overleden {dd:23-01-2024} te {dp:Sneek}. Samenwonend
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.nc    {fn:Alle Hendriks} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], {pr:commies der Rijksbelastingen}, geboren {bd:23-01-1873} te {bp:Gersloot}, overleden {dd:25-08-1941} te {dp:Steenwijk}, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Alle overleed in de tram van Steenwijk naar Wolvega (op weg naar zijn woonplaats Groningen).
Op 21 november 1912 wordt het gezin overgeschreven van Enschede naar Steenwijk.
Gehuwd {md:17-02-1905} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Maria} {sn:BERGER}, geboren {bd:05-05-1882} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:15-06-1977} te {dp:Assen}, dochter van    [stamreeks]  Mense BERGER en    [stamreeks]  Anna BUNT.
Kinderen:
 1. {fn:Hendrik (Henk)} {sn:RUITER}, arts, geboren {bd:23-02-1907} te {bp:Enschede}, overleden {dd:21-07-1964} te {dp:Middelburg}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Mense} {sn:RUITER} [DOSSIER], orgelbouwer, geboren {bd:05-10-1908} te {bp:Enschede}, overleden {dd:06-03-1993} te {dp:Groningen}.
  Op de website Mense Ruiter Orgelmakers vond ik ooit deze levensbeschrijving van Mense. [LEES VERDER]
  In mei 2004 bezocht ik met mijn beide zonen Rein en Geert het bedrijf van Mense Ruiter. [LEES VERDER]
  Mense Ruiter had in de wereld van de Nederlandse orgelmakers een grote naam. [LEES VERDER]
  Gehuwd {md:18-09-1947} te {mp:Barradeel} met    [stamreeks]  {fn:Tietje} {sn:SCHOTANUS}, {pr:verpleegster}, geboren {bd:26-01-1918} te {bp:Minnertsga}, overleden {dd:14-03-2011} te {dp:Oosterwolde}, dochter van    [stamreeks]  Dirk SCHOTANUS en    [stamreeks]  Elisabeth TILSTRA.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], verpleegster, directrice Militair Sanatorium Amersfoort, geboren {bd:28-03-1912} te {bp:Enschede}, overleden {dd:19-11-1981} te {dp:Kelowna (Canada)}.
  Geesje is naar Canada geëmigreerd.
  Gehuwd {md:19-04-1962} te {mp:Groningen} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:TIMMERMAN}, geboren {bd:01-04-1914} te {bp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Anna} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:11-07-1916} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:05-05-2016} te {dp:Assen}.
  Huwelijk gepland 9/5/1940 werd uitgesteld i.v.m oorlogsdreiging.
  Gehuwd {md:23-09-1940} te {mp:Groningen} met    [stamreeks]  {fn:Johannes Jacob (Jos)} {sn:STOIT}, {pr:houthandelaar}, geboren {bd:18-07-1916} te {bp:Leens}, overleden {dd:05-01-1974} te {dp:Groningen}, zoon van    [stamreeks]  Hendricus STOIT en    [stamreeks]  Martje HELLER.
 5.    [stamreeks]  {fn:Feikje} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], kleuterleidster, geboren {bd:11-07-1921} te {bp:Steenwijk}.
  Gehuwd {md:03-08-1951} te {mp:Groningen} met    [stamreeks]  {fn:Kornelis} {sn:SMITH}, {pr:orgelmaker}, geboren {bd:18-01-1926} te {bp:Bedum}, overleden {dd:20-11-2001} te {dp:Groningen}, zoon van    [stamreeks]  Bernardus SMITH en    [stamreeks]  Maria MULDER.

   [stamreeks]  XIII.nm    {fn:Hendrik (Henk)} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], {pr:arts}, geboren {bd:23-02-1907} te {bp:Enschede}, overleden {dd:21-07-1964} te {dp:Middelburg}, zoon van Alle Hendriks RUITER (zie XII.nc) en Maria BERGER.
Gehuwd (later gescheiden) {md:23-07-1937} te {mp:Groningen ?} met    [stamreeks]  {fn:Berendina Theresia} {sn:EELKEMA}, {pr:onderwijzeres}, geboren {bd:11-06-1913} te {bp:Groningen}, dochter van    [stamreeks]  Mijndert Gerben EELKEMA en    [stamreeks]  Hermina Jacoba SUERS.Gehuwd (2) {md:05-06-1950} te {mp:Groningen} met    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:MULDER}, geboren {bd:09-08-1910} te {bp:Groningen}, overleden {dd:11-06-1996} te {dp:Groningen}, dochter van    [stamreeks]  Geert MULDER en    [stamreeks]  Gepke Coletta Gudula WELBERGEN.
Kind:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Alle Hendrik} {sn:RUITER}, docent Natuurkunde, geboren {bd:28-02-1942} te {bp:Groningen}, overleden {dd:24-10-2019} te {dp:Drachten}. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.ng    {fn:Jacob Johannes Hendriks} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], {pr:turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen}, geboren {bd:24-06-1880} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:14-06-1926} te {dp:Almelo}, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH. Gehuwd {md:24-05-1911} te {mp:Middelburg} met    [stamreeks]  {fn:Catharina Geertruida} {sn:SCHOT}, geboren {bd:07-06-1885} te {bp:Bergen op Zoom}, overleden {dd:06-05-1971} te {dp:Almelo}, dochter van    [stamreeks]  Dirk Cornelis SCHOT en    [stamreeks]  Janna VAN BEMDEN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:RUITER}, geboren {bd:27-06-1914} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:26-08-1990} te {dp:Zuid-Afrika}.
  Volgens de persoonskaart is Hendrik op 20 april 1954 naar Zuid-Afrika vertrokken.
  Gehuwd {md:26-02-1955} te {mp:Germiston (Zuid-Afrika)} met    [stamreeks]  {fn:Jeannette Roelfine} {sn:WALHOF}, geboren {bd:13-11-1920} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:25-12-1993} te {dp:Zuid-Afrika}, dochter van    [stamreeks]  Johannes Bernardus WALHOF en    [stamreeks]  Hendrika Geertruida WILLEMSEN.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.    [stamreeks]  {fn:Janna} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-11-1916} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:24-12-1999} te {dp:Almelo}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Dirk Cornelis} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:31-12-1918} te {bp:Amsterdam}, overleden {dd:23-09-1944} te {dp:Zenderen}.
  Dirk kwam in de oorlog in het verzet terecht en is door de Duitse bezetter gefusilleerd. [LEES VERDER]
  Herdenking aanslag op Huize Lidwina. [LEES VERDER]
  Ontroerende herdenking Huize Lidwina. [LEES VERDER]
 4.    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:RUITER}, verpleegster, geboren {bd:30-06-1920} te {bp:Almelo}, overleden {dd:22-09-1999} te {dp:Oud-Beijerland}.
  Volgens persoonskaart is Geesje op 18 april 1940 naar Den Haag vertrokken.
  Gehuwd {md:02-02-1950} te {mp:Oud-Beijerland} met    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:SCHIPPER}, {pr:koopman, boekhouder}, geboren {bd:22-03-1902} te {bp:Oud-Beijerland}, overleden {dd:12-03-1975} te {dp:Oud-Beijerland}, zoon van    [stamreeks]  Bastiaan Willem SCHIPPER en    [stamreeks]  Annigje LODDER.
 5. {fn:Adriaan Johan} {sn:RUITER}, belastingadviseur, geboren {bd:25-08-1921} te {bp:Almelo}, overleden {dd:04-02-2015} te {dp:Zwolle}.

   [stamreeks]  XIII.nv    {fn:Adriaan Johan} {sn:RUITER}, {pr:belastingadviseur}, geboren {bd:25-08-1921} te {bp:Almelo}, overleden {dd:04-02-2015} te {dp:Zwolle}, zoon van Jacob Johannes Hendriks RUITER (zie XII.ng) en Catharina Geertruida SCHOT.
Volgens persoonskaart vertrok Adriaan op 30 januari 1948 naar Aalsmeer.
Gehuwd {md:25-07-1951} te {mp:Den Haag} met    [stamreeks]  {fn:Frankelina} {sn:BOERSMA}, {pr:kantoor-, winkelbediende}, geboren {bd:22-08-1924} te {bp:Vlagtwedde}, overleden {dd:voor 2021}, dochter van    [stamreeks]  Durk BOERSMA en    [stamreeks]  Trijntje VAN NETTEN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Dirk Cornelis} {sn:RUITER}, beheerder Streekarchief Heusden, geboren {bd:27-03-1956} te {bp:Sleeuwijk}, overleden {dd:27-03-2021} te {dp:Nieuwendijk}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Adriaan Johan} {sn:RUITER}, landmeter, geboren {bd:13-10-1963} te {bp:Sleeuwijk}, overleden {dd:voor 2021}.
 3.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.nj    {fn:Auke Hendriks} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], {pr:grossier in levensmiddelen, reiziger}, geboren {bd:23-06-1889} te {bp:Oldelamer}, overleden {dd:05-02-1951} te {dp:Almelo}, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Op 4/10/1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd {md:18-10-1918} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:KOOI}, {pr:winkeljuffrouw}, geboren {bd:12-06-1890} te {bp:Ossenzijl}, overleden {dd:12-02-1969} te {dp:Almelo}, dochter van    [stamreeks]  Klaas KOOI en    [stamreeks]  Hendrikje HULZINGA.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Sipkje} {sn:RUITER}, geboren {bd:18-12-1919} te {bp:Almelo}, overleden {dd:02-01-2004} te {dp:Almelo}. Gehuwd {md:19-05-1948} te {mp:Almelo} met    [stamreeks]  {fn:Sjoerd} {sn:KUPERUS}, {pr:fabrikant matrassen/stalen meubelen}, geboren {bd:11-07-1919} te {bp:Almelo}, overleden {dd:28-09-1981} te {dp:Almelo}, zoon van    [stamreeks]  Gerrit KUPERUS en    [stamreeks]  Ida STEENHUIS.
 2.    [stamreeks]  {fn:Klaas} {sn:RUITER}, ambtenaar, geboren {bd:28-10-1922} te {bp:Almelo}, overleden {dd:09-05-1992} te {dp:Almelo}.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

   [stamreeks]  XII.nk    {fn:Johannes Hendriks} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], {pr:commies der Rijksbelastingen}, geboren {bd:13-08-1893} te {bp:Steenwijk}, overleden {dd:23-06-1962} te {dp:Utrecht}, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Het echtpaar Johannes Ruiter en Elisabeth Ruiter-van Sitteren heeft gedurende de oorlog aan veel onderduikers een veilig toevluchtsoord geboden. In 1996 kregen zij daarvoor postuum de Yad Vashem-onderscheiding toegekend. [LEES VERDER]
Op 29 mei 1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd {md:28-06-1922} te {mp:Andel} met    [stamreeks]  {fn:Elisabeth} {sn:VAN SITTEREN}, geboren {bd:28-02-1901} te {bp:Andel}, overleden {dd:05-12-1981} te {dp:Utrecht}, dochter van    [stamreeks]  Jacobus Dirk VAN SITTEREN en    [stamreeks]  Elisabeth DE BRUIN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Elizabeth Sipkje} {sn:RUITER}, onderwijzeres, geboren {bd:27-08-1923} te {bp:Kaatsheuvel}, overleden {dd:19-05-2010} te {dp:Zeist}.
  Begraven op 25/5/2010 op de Algemene Begraafplaats te Zeist.
  Gehuwd {md:11-04-1945} te {mp:Gorinchem} met    [stamreeks]  {fn:Gerrit} {sn:GERRITSE}, {pr:rijksaccountant}, geboren {bd:26-10-1922} te {bp:Gorinchem}, overleden {dd:28-10-2010} te {dp:Zeist}, zoon van    [stamreeks]  Jacobus Johannes GERRITSE en    [stamreeks]  Willemina Johanna MUILENBURG.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Johannes} {sn:RUITER}, leraar, conrector VWO, geboren {bd:24-10-1924} te {bp:Sprang Capelle (NBr)}, overleden {dd:03-11-2010} te {dp:Amersfoort}. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    

   [stamreeks]  X.co    {fn:Durk Reins} {sn:RUITER}, {pr:veenwerker, turfarbeider, arbeider}, geboren {bd:09-02-1813} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:17-05-1881} te {dp:Daarle}, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
In de lijst van grondeigenaren Gersloot 1836-1839 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd. Bij de geboorte van Rein in 1840 is Dirk veenwerker te Tjalleberd. Bij overlijden van Rein (1842) is hij turfmaker en woont in Avereest. Op 1/4/1842 verhuisde het gezin van Tjalleberd no.134 naar Avereest. In 1868 is Dirk arbeider, wonende Terband. In 1875 is Dirk arbeider, woonachtig "thans onder Daarle, gem. Hellendoorn, vroeger te Vroomshoop". Overleden te Deventer, wonende te Daarle.
Bij huwelijk is Dirk veenwerker; Wiegertje is 19 jaar en zonder beroep, haar vader is veenbaas. Getuige is Jacob Luites ten Hoeve "aangehuwd broeder van de man". In het woningregister van Aengwirden 1841 staat Dirk Reins Ruiter vermeld als wonende te Aengwirden, nummer 134. Dit is hetzelfde adres als van zijn schoonvader Pieter A. Lok. Dirk woont er met zijn vrouw en zoon; Pieter met 4 zonen, 4 dochters en zijn vrouw. Op 1 april 1842 vertrekt Dirk met zijn gezin naar Grote Moer (niet bekend waar dat is). In 1855 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd!
Gehuwd {md:21-02-1840} te {mp:Tjalleberd} met    [stamreeks]  {fn:Wiegertje Pieters} {sn:LOK}, geboren {bd:13-02-1821} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:08-12-1888} te {dp:Amsterdam}, dochter van    [stamreeks]  Pieter Arends LOK en    [stamreeks]  Grietje Pieters DE JONG.
Bij huwelijk is Dirk veenwerker; Wiegertje is zonder beroep, haar vader is veenbaas. Getuige is Jacob Luites ten Hoeve "aangehuwd broeder van de man". In het woningregister van Aengwirden 1841 staat Dirk Reins Ruiter vermeld als wonende te Aengwirden, nummer 134. Dit is hetzelfde adres als van zijn schoonvader Pieter A. Lok. Dirk woont er met zijn vrouw en zoon; Pieter met 4 zonen, 4 dochters en zijn vrouw. Op 1 april 1842 vertrekt Dirk met zijn gezin naar Grote Moer (nog niet bekend waar dat is). In 1855 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd!

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Rein Durks} {sn:RUITER}, geboren {bd:11-12-1840} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:18-06-1842} te {dp:Avereest}.
  Getuige bij de geboortaangifte zijn Dirk Jans de Ruiter en Jacob Luites ten Hoeve. Volgens overlijdensakte is Rein in Joure geboren.
 2. {fn:Pieter Durks} {sn:RUITER}, veenwerker, fabrieksarbeider, schipper, geboren {bd:12-02-1843} te {bp:Avereest}, overleden {dd:06-02-1929} te {dp:Vroomshoop}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Durks} {sn:RUITER}, geboren {bd:19-12-1844} te {bp:Avereest}, overleden {dd:18-09-1918}.
  Gehuwd (1) {md:28-09-1867} te {mp:Aengwirden} met    [stamreeks]  {fn:Kornelis Thaes} {sn:BOESKE}, {pr:boendermaker}, geboren {bd:02-08-1841} te {bp:Nijehaske}, overleden {dd:06-05-1885} te {dp:Terband}, zoon van    [stamreeks]  Thae Kornelis BOESKE en    [stamreeks]  Aaltje Alberts PRINS.
  Bij huwelijk is Cornelis 26 jaar, boendermaker, geboren en wonende te Nijehaske.
  Gehuwd (2) {md:15-07-1893} te {mp:Terband} met    [stamreeks]  {fn:Wiebe Klazes} {sn:SLAGER}, {pr:scheepstimmermansknecht}, geboren {bd:25-08-1845} te {bp:Luinjeberd}, zoon van    [stamreeks]  Klaas Roelofs SLAGER en    [stamreeks]  Margjen Hendriks JASPER.
  Bij huwelijk zijn beide weduwe/naar. Wiebe is 47 jaar, scheepstimmerknecht, geboren Luinjeberd, wonende Terband, binnen laatste 6 maanden te Amsterdam. Trijntje is 48 jaar, winkeliersche, geboren Avereest, wonende Terband.
 4.    [stamreeks]  {fn:Grietje Durks} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:24-09-1847} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:12-11-1920} te {dp:Veenoord}.
  Bij huwelijk is Hendrik veenwerker, Grietje is naaister.
  Gehuwd {md:21-05-1869} te {mp:Terband} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik Luites} {sn:BAAS}, {pr:veenwerker}, geboren {bd:13-12-1843} te {bp:Haskerdijken}, overleden {dd:na 1920}, zoon van    [stamreeks]  Luite Roelofs BAAS en    [stamreeks]  Fokje Hendriks MOED.
 5. {fn:Rein Durks} {sn:RUITER}, arbeider, geboren {bd:25-12-1850} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:16-01-1876} te {dp:Nijehaske}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jantje Durks} {sn:RUITER}, geboren {bd:14-03-1854} te {bp:Luinjeberd}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Wieger Durks} {sn:RUITER}, geboren {bd:11-04-1857} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:07-10-1860} te {dp:Tjalleberd}.
  Wieger overlijdt te huisno. 45.
 8.    [stamreeks]  {fn:Arend Durks} {sn:RUITER}, geboren {bd:09-01-1860} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:08-08-1877} te {dp:Daarle}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Johanneske Durks} {sn:RUITER}, geboren {bd:06-09-1862} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:30-10-1889} te {dp:Amsterdam}.
  Gehuwd {md:23-11-1883} te {mp:Den Ham} met    [stamreeks]  {fn:Jacob Hendriks} {sn:KNOL}, {pr:arbeider [2426]}, geboren {bd:14-05-1860} te {bp:Den Ham}, zoon van    [stamreeks]  Hendrik KNOL en    [stamreeks]  Johanna Geertruida Willemina BOMHOF.

   [stamreeks]  XI.hc    {fn:Pieter Durks} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], {pr:veenwerker, fabrieksarbeider, schipper}, geboren {bd:12-02-1843} te {bp:Avereest}, overleden {dd:06-02-1929} te {dp:Vroomshoop}, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
In 1869 veenwerker, Terband. Getuige bij geboorteaangifte van Alle Hendriks Ruiter in 1873. Dan is hij 29 jaar, arbeider, Nijehaske. In 1911 fabrieksarbeider, wonende Lonneker.
Gehuwd {md:20-05-1868} te {mp:Terband} met    [stamreeks]  {fn:Niesje Luites} {sn:BAAS} [FOTOPAGINA], geboren {bd:05-03-1846} te {bp:Haskerdijken}, overleden {dd:03-03-1926} te {dp:Vroomshoop}, dochter van    [stamreeks]  Luite Roelofs BAAS en    [stamreeks]  Fokje Hendriks MOED.
Pieter "de Ruiter" is bij huwelijk arbeider, wonende Terband. Niesje is zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband. Pieter ondertekent met "P.D.Ruiter".

Kinderen:
 1. {fn:Luite Pieters} {sn:RUITER}, beurtschipper, brugwachter, geboren {bd:03-05-1869} te {bp:Terband}, overleden {dd:14-07-1939} te {dp:Vroomshoop}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Dirk Pieters} {sn:RUITER}, visser, geboren {bd:25-04-1871} te {bp:Haskerdijken}, overleden {dd:27-05-1898} te {dp:Vroomshoop}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Roelof Pieters} {sn:RUITER}, geboren {bd:07-02-1873} te {bp:Haskerland}, overleden {dd:27-06-1877} te {dp:Vroomshoop}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Wiegertje Pieters} {sn:RUITER}, geboren {bd:29-04-1875} te {bp:Haskerland}, overleden {dd:20-09-1898} te {dp:Vroomshoop}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Fokje Pieters} {sn:RUITER}, geboren {bd:09-07-1876} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:24-09-1893} te {dp:Vroomshoop}.
 6. {fn:Roelof Pieters} {sn:RUITER}, schilder, geboren {bd:20-04-1878} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:12-06-1929} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Reinske Pieters} {sn:RUITER}, geboren {bd:31-05-1880} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:01-02-1881} te {dp:Vroomshoop}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Reinske Pieters} {sn:RUITER}, geboren {bd:16-04-1882} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:05-09-1883} te {dp:Vroomshoop}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Reinske Pieters} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:03-05-1884} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:05-07-1917} te {dp:Enschede}.
  Gehuwd {md:29-12-1911} te {mp:Lonneker} met    [stamreeks]  {fn:Thomas} {sn:BRUINEWOUD} [FOTOPAGINA], {pr:koopman}, geboren {bd:22-08-1888} te {bp:Nijeholtwolde}, zoon van    [stamreeks]  Pieter BRUINEWOUD en    [stamreeks]  Maaike KOOISTRA.
 10.    [stamreeks]  {fn:Aafje Pieters} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {bd:14-04-1886} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:14-01-1984} te {dp:Schiedam}.
  Gehuwd {md:04-07-1912} te {mp:Enschede} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:BAKKER}, {pr:slager [2433]}, geboren {bd:22-09-1889} te {bp:Vledder}, overleden {dd:04-12-1933} te {dp:Enschede}, zoon van    [stamreeks]  Remmelt BAKKER en    [stamreeks]  Grietje Oostindië.
 11.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Pieters} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-08-1889} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:27-07-1895} te {dp:Vroomshoop}.
 12.    [stamreeks]  {fn:Catharina Pieters} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:09-08-1892} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:23-05-1980} te {dp:Hilversum}.
  Ongehuwd gebleven.

   [stamreeks]  XII.nl    {fn:Luite Pieters} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], {pr:beurtschipper, brugwachter}, geboren {bd:03-05-1869} te {bp:Terband}, overleden {dd:14-07-1939} te {dp:Vroomshoop}, zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Gehuwd {md:08-02-1896} te {mp:Den Ham} met    [stamreeks]  {fn:Gerrigje Jans} {sn:VERMEER}, geboren {bd:04-01-1871} te {bp:Den Ham}, overleden {dd:21-02-1927} te {dp:Vroomshoop}, dochter van    [stamreeks]  Jan Roelof VERMEER en    [stamreeks]  Janna MANESCHIJN.
Kinderen:
 1. {fn:Jan Roelof} {sn:RUITER}, belastingambtenaar, geboren {bd:09-11-1897} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:15-01-1986} te {dp:'s Gravenzande}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Janna Luites} {sn:RUITER}, geboren {bd:24-09-1899} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:19-02-1999} te {dp:Hellendoorn}.
  Gehuwd {md:26-06-1936} te {mp:Den Ham} met    [stamreeks]  {fn:Berend} {sn:POST}, geboren {bd:08-03-1886} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:20-10-1972} te {dp:Hellendoorn}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Niesje Luites} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:24-09-1899} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:09-08-1991} te {dp:Vroomshoop}.
  Gehuwd {md:16-09-1938} te {mp:Den Ham} met    [stamreeks]  {fn:Gerrit Jan} {sn:VENEMAN}, geboren {bd:10-09-1906} te {bp:Almelo}, overleden {dd:25-02-1988} te {dp:Vroomshoop}.
 4. {fn:Pieter} {sn:RUITER}, geboren {bd:22-05-1903} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:09-08-1986} te {dp:Brisbane (Australie)}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Dirk} {sn:RUITER}, geboren {bd:04-10-1905} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:voor 2002}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Gé} {sn:ZUIDEMA}.
  Er zijn vier kinderen uit dit gezin geboren, woonden in Leiden.
 6.    [stamreeks]  {fn:Roelof} {sn:RUITER}, geboren {bd:17-01-1909} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:13-09-1991} te {dp:Brisbane}.
  Gehuwd {md:03-04-1929} te {mp:Leiden} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:ZUIDEMA}, geboren {bd:20-09-1909} te {bp:Hoogeveen}, overleden {dd:12-08-1993} te {dp:Brisbane (Australie)}.
  Omstreeks 1951 is dit gezin naar Australie geëmigreerd.
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    

   [stamreeks]  XIII.oa    {fn:Jan Roelof} {sn:RUITER}, {pr:belastingambtenaar}, geboren {bd:09-11-1897} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:15-01-1986} te {dp:'s Gravenzande}, zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd {md:14-12-1923} te {mp:Den Ham} met    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:JANSEN}, geboren {bd:22-09-1900} te {bp:Den Ham}, overleden {dd:21-07-1978} te {dp:'s Gravenzande}, dochter van    [stamreeks]  Jan JANSEN en    [stamreeks]  Jennigje BORGER.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:RUITER}, geboren {bd:30-03-1928} te {bp:Losser}, overleden {dd:11-11-1928} te {dp:Oldenzaal}.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XIII.od    {fn:Pieter} {sn:RUITER}, geboren {bd:22-05-1903} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:09-08-1986} te {dp:Brisbane (Australie)}, zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd {md:12-04-1935} te {mp:Vroomshoop} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:LEISNER}, geboren {bd:09-04-1912} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:02-10-1992} te {dp:Brisbane (Australie)}.
In 1951 emigreerde dit gezin naar Australie.

Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrik (Hank)} {sn:RUITER}, geboren {bd:20-11-1948} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:27-09-1994} te {dp:Brisbane (Aus)}.
  Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

  Gehuwd (2) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.nq    {fn:Roelof Pieters} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], {pr:schilder}, geboren {bd:20-04-1878} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:12-06-1929} te {dp:Grand Rapids (VS)}, zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Roelof en Lammegien emigreerden in 1906 naar de Verenigde Staten. Kort na aankomst schreef Roelof een brief aan zijn familie in Nederland met het reisverslag. [LEES VERDER]
Roelof is aan nierziekte overleden als gevolg van zijn beroep als schilder.
Gehuwd {md:10-05-1900} te {mp:Almelo} met    [stamreeks]  {fn:Lammegien} {sn:BOSSCHER} [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren {bd:08-04-1878} te {bp:Ommen}, overleden {dd:24-06-1962} te {dp:Grand Rapids (VS)}, dochter van    [stamreeks]  Hemmo BOSSCHER en    [stamreeks]  Lammegien ENSING.
In 1936 bezoeken Lammigje en haar dochter Emma Nederland. Eind augustus 1936 varen ze met de "Statendam" terug naar Amerika. Woonadres: 636 Olympia Street S.W. Grand Rapids.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Niesje} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:21-03-1901} te {bp:Almelo}, overleden {dd:04-09-1974} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
  George en Niesje zijn door een auto-ongeluk om het leven gekomen.
  Niesje schreef in 1970 een aantal pagina's met, wat zij noemde, "the early days of her life". [LEES VERDER]
  Niesje werd in de VS Nell genoemd.
  Gehuwd {md:10-09-1925} te {mp:Grand Rapids (VS)} met    [stamreeks]  {fn:John George} {sn:BAAS}, geboren {bd:12-09-1899} te {bp:McBain (Michigan, VS)}, overleden {dd:04-09-1974} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
  Bij autoongeluk om het leven gekomen.
 2. {fn:Lammegien (Elisabeth)} {sn:RUITER}, geboren {bd:28-12-1902} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:23-06-1993} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:18-09-1904} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:09-11-1956} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
  Gehuwd (later gescheiden) {md:3-1935} te {mp:Detroit (Michigan, VS)} met    [stamreeks]  {fn:Martha} {sn:VROOM}, geboren {bd:1904} te {bp:Ned.}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Emma} {sn:RUITER}, geboren {bd:11-07-1906} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:11-03-1907} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Emma} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], onderwijzeres, geboren {bd:08-01-1908} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:22-08-2004} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
  Naar aanleiding van Emma's overlijden verscheen een krantenartikel in de plaatselijke pers. [LEES VERDER]
  Ongehuwd gebleven.
 6.    [stamreeks]  {fn:Irene} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:18-11-1909} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:08-09-1994} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
  Gehuwd (1) {md:28-09-1934} te {mp:Grand Rapids (VS)} met    [stamreeks]  {fn:Jay. R.} {sn:VENEMA}, geboren {bd:26-08-1908} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:26-04-1986} te {dp:Arizona (VS)}.
  Gehuwd (2) {md:16-05-1992} te {mp:Raybrook Manor, Grand Rapids (Mi)} met    [stamreeks]  {fn:Claus} {sn:BEUKEMA}, geboren {bd:1907}, overleden {dd:08-08-1993} te {dp:Grand Rapids (Mi)}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Angelina} {sn:RUITER}, geboren {bd:20-07-1911} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:29-07-1911} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
  Nederlandse naam : Arendje.
 8.    [stamreeks]  {fn:Margaret} {sn:RUITER}, geboren {bd:20-07-1911} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:24-01-1993} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
 9. {fn:Arthur} {sn:RUITER}, geboren {bd:12-04-1913} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:19-12-1984} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
 10.    [stamreeks]  {fn:Ruth} {sn:RUITER}, geboren {bd:25-08-1914} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:01-09-1914} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
 11. {fn:Louis} {sn:RUITER}, geboren {bd:17-01-1918} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:13-03-1975} te {dp:Grand Rapids (VS)}.

   [stamreeks]  XIII.oh    {fn:Lammegien (Elisabeth)} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:28-12-1902} te {bp:Vroomshoop}, overleden {dd:23-06-1993} te {dp:Grand Rapids (VS)}, dochter van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Lammegien werd in de VS Elisabeth genoemd.
Gehuwd {md:05-07-1923} te {mp:Grand Rapids (VS)} met    [stamreeks]  {fn:Enno Ralph} {sn:HAAN}, geboren {bd:09-01-1902} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:28-07-1961} te {dp:Grand Rapids (VS)}, zoon van    [stamreeks]  Christian Enno HAAN en    [stamreeks]  Katje (Katie) DEUNHOUWER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Eunice Kathleen} {sn:HAAN}, geboren {bd:05-01-1924} te {bp:Grand Rapids}, overleden {dd:21-06-2005} te {dp:Holland (Michigan, VS)}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Robert Lee} {sn:HAAN}, geboren {bd:14-09-1928} te {bp:Grand Rapids}, overleden {dd:24-11-2020} te {dp:Grand Rapids}.
  Uit de 'obituary' van Bob :
  Gehuwd {md:27-08-1964} te {mp:Grand Rapids} met    [stamreeks]  {fn:Eleanor June} {sn:EVERSE}, geboren {bd:19-06-1924} te {bp:Grand Rapids}, overleden {dd:22-04-2002} te {dp:Grand Rapids}, dochter van    [stamreeks]  Henry EVERSE en    [stamreeks]  Mabel NN.
 3.        naam niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XIII.oo    {fn:Arthur} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:12-04-1913} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:19-12-1984} te {dp:Grand Rapids (VS)}, zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd {md:23-04-1938} te {mp:Grand Rapids (VS)} met    [stamreeks]  {fn:Ruth Esther} {sn:ROGERS}, geboren {bd:27-11-1916} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:10-01-1997} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Michael John} {sn:RUITER}, geboren {bd:19-12-1955} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:20-11-2000} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XIII.oq    {fn:Louis} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:17-01-1918} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:13-03-1975} te {dp:Grand Rapids (VS)}, zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd (later gescheiden) {md:08-02-1937} te {mp:Grand Rapids (VS)} met    [stamreeks]  {fn:Margaret} {sn:DIEPENHORST}, geboren {bd:06-02-1921} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:08-08-1986} te {dp:San Bernardino (VS)}.
Gehuwd (2) {md:08-03-1956} te {mp:Grand Rapids (VS)} met    [stamreeks]  {fn:Evelyn Koets} {sn:CARPENTER}, geboren {bd:26-11-1924} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:30-05-1966} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
Gehuwd (3) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
  Uit (1):
 1. {fn:Robert Louis} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-08-1938} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:04-09-1986} te {dp:Florence (Carolina, VS)}.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XIV.om    {fn:Robert Louis} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-08-1938} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:04-09-1986} te {dp:Florence (Carolina, VS)}, zoon van Louis RUITER (zie XIII.oq) en Margaret DIEPENHORST.
Gehuwd (later gescheiden) {md:21-07-1956} te {mp:Grand Rapids (VS)} met    [stamreeks]  {fn:Sharon Ann} {sn:OOSTVEEN}, geboren {bd:10-09-1938} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:06-09-1986} te {dp:Florence (Carolina, VS)}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:RUITER}, geboren {bd:1958} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:1958} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
 2.    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:RUITER}, geboren {bd:1958} te {bp:Grand Rapids (VS)}, overleden {dd:1958} te {dp:Grand Rapids (VS)}.
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
 3.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XI.hf    {fn:Rein Durks} {sn:RUITER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:25-12-1850} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:16-01-1876} te {dp:Nijehaske}, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
Gehuwd {md:12-06-1875} te {mp:Aengwirden} met    [stamreeks]  {fn:Afke Luites} {sn:BAAS}, geboren {bd:25-08-1849} te {bp:Haskerdijken}, dochter van    [stamreeks]  Luite Roelofs BAAS en    [stamreeks]  Fokje Hendriks MOED.
Bij huwelijk is Rein 24 jaar, geboren Tjalleberd, arbeider, wonende Nijehaske. Afke is 25 jaar, zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband, binnen laatste 6 maanden te Holwerd.

Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Luite Reins} {sn:RUITER}, geboren {bd:23-06-1876} te {bp:Terband}, overleden {dd:04-07-1876} te {dp:Terband}.

   [stamreeks]  X.cp    {fn:Hendrik Reins} {sn:RUITER}, {pr:veenarbeider}, geboren {bd:02-06-1817} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:28-03-1892} te {dp:Tijnje}, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Volgens Bevolkingsregister woonde in 1872 zijn broer Wieger bij Hendrik in en verhuisde met hen op 20/4/1876 naar Terwispel.
Gehuwd {md:30-10-1864} te {mp:Oudehaske} met    [stamreeks]  {fn:Margjen Jacobs} {sn:MOED} [FOTOPAGINA], geboren {bd:09-10-1841} te {bp:Nijehaske}, overleden {dd:28-12-1923} te {dp:Tijnje}, dochter van    [stamreeks]  Jacob Berends MOED en    [stamreeks]  Ummigjen Franzes SLOT.
Volgens Margje Ruiter : Hendrik woonde met 2 broers in de Warren bij Tijnje; hier was Margje Moed huishoudster. Hendrik verhuurde pramen in de Warren, hetgeen een redelijk bestaan verzekerde; zelfs genoeg om er een naaister op na te houden. Margje heeft haar hele leven in de Warren gewoond. Volgens Kerst Ruiter woonden Hendrik en Wieger samen in Oudehaske en was Margje Moed daar huishoudster. Volgens huwelijksakte was Margje dienstmeid.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:doodgeb. dochter} {sn:RUITER}, geboren {bd:04-03-1865} te {bp:Oudehaske}.
 2. {fn:Jacob Hendriks} {sn:RUITER}, veenarbeider, boer, geboren {bd:04-03-1865} te {bp:Oudehaske}, overleden {dd:12-10-1930} te {dp:Tijnje}.
 3. {fn:Wieger Hendriks} {sn:RUITER}, geboren {bd:17-11-1870} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:19-11-1899} te {dp:Tijnje}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Hendriks} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:16-01-1877} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:28-01-1950} te {dp:Ureterp}.
  Toen Trijntje stierf was ze weduwe; ze zat in een tehuis. Ze werd op donderdag 2 februari 1950 in Tijnje begraven.
  Gehuwd {md:12-06-1913} te {mp:Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Feitze} {sn:JEENINGA}, geboren {bd:15-02-1868} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:17-03-1931} te {dp:Zuidlaren}, zoon van    [stamreeks]  Bauke Feddes JEENINGA en    [stamreeks]  Trijntje Tjipkes VAN DER VLIET.

   [stamreeks]  XI.hk    {fn:Jacob Hendriks} {sn:RUITER} [DOSSIER], {pr:veenarbeider, boer}, geboren {bd:04-03-1865} te {bp:Oudehaske}, overleden {dd:12-10-1930} te {dp:Tijnje}, zoon van Hendrik Reins RUITER (zie X.cp) en Margjen Jacobs MOED.
In 1901 is Jacob veenarbeider en woont in Terwispel. Zonder twijfel wordt hier Tijnje bedoeld, dat tot circa 1910 onder Terwispel viel.
Jacob was de mannelijke helft van een tweeling; zijn zusje werd dood geboren. Hendrik en Margje woonden in Oudehaske, Margje was zonder beroep. Jacob is op donderdag 16 oktober begraven in Tijnje.
Gehuwd (1) {md:11-03-1886} te {mp:Tijnje} met    [stamreeks]  {fn:Attje Hendriks} {sn:LAGEVEEN}, {pr:dienstmeid}, geboren {bd:05-05-1864} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:10-03-1898} te {dp:Tijnje}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Wiebes LAGEVEEN en    [stamreeks]  Jantje Jeens AKKERMAN.
Dit is het eerste huwelijk van Jacob Ruiter. Bij huwelijk is Attje dienstmeid. Bij overlijden van Attje is haar vader koemelker te Lippenhuizen, haar moeder is reeds overleden.
Gehuwd (2) {md:18-12-1903} te {mp:Tijnje} met    [stamreeks]  {fn:Elisabeth Sjoerds} {sn:VAN WOUDEN} [FOTOPAGINA], geboren {bd:29-06-1876} te {bp:'t Meer}, overleden {dd:16-08-1955} te {dp:Drachten}, dochter van    [stamreeks]  Sjoerd Hendriks VAN WOUDEN en    [stamreeks]  Sietske Bouwes VAN DER LAAN.
Volgens Margje Ruiter : Jacob heeft bij Van Ek gewerkt, die kwam uit 't Meer. Toen de veenderij ophield en Van Ek ook, kocht Jacob land en boerderij. Zijn zoon Sjoerd hielp hem met het bedrijf (Hendrik en Hendrik Wiebe waren al het huis uit) en nam dat na Jacob's overlijden in 1930 over. Jacob is aan kanker gestorven. Volgens verschillende nazaten van Jacob was er nog sprake van een klein dochtertje dat in een petgat is verdronken. Dit dochtertje zou wellicht een 'onecht' kind van Elisabeth zijn. Dit dochtertje hebben we inderdaad opgespoord. Het is Cornelia (Neeltje) van Wouden, geboren 24 sep 1902 in Bockheim (Dld), en overleden op 20 sep 1912 te Nijbeets.
De geschiedenis van Neeltje van Wouden. [LEES VERDER]

Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Hendrik} {sn:RUITER}, veenarbeider, arbeider, geboren {bd:15-08-1886} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:30-09-1973} te {dp:Joure}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:RUITER}, geboren {bd:19-07-1888} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:05-08-1901} te {dp:Leeuwarden (zkh)}.
  Bij overlijden woont Jantje in Terwispel. Jantje is overleden in het ziekenhuis van Leeuwarden; ze leed aan botkanker.
 3. {fn:Hendrik Wiebe} {sn:RUITER}, geboren {bd:07-12-1890} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:18-07-1971} te {dp:Tijnje}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Margje} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {bd:14-10-1893} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:16-10-1985} te {dp:Leeuwarden}.
  Gehuwd {md:15-05-1919} te {mp:'t Bildt} met    [stamreeks]  {fn:Foppe} {sn:ANDRINGA} [FOTOPAGINA], geboren {bd:28-08-1892} te {bp:St.Annaparochie}, overleden {dd:19-02-1976} te {dp:Leeuwarden}, zoon van    [stamreeks]  Sjoerd ANDRINGA en    [stamreeks]  Yfke VAN DER WAL.
  Foppe is op maandag 23 februari op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden begraven.
 5.    [stamreeks]  {fn:Dirkje} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:22-03-1896} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:09-04-1963} te {dp:Leeuwarden}.
  Dirkje is begraven op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden. Ze woonde in de Sumatrastraat 9.
  Gehuwd {md:19-09-1918} te {mp:Beverwijk} met    [stamreeks]  {fn:Piet} {sn:BROEKSMA} [FOTOPAGINA], {pr:politieagent}, geboren {bd:23-10-1894} te {bp:Holwerd}, overleden {dd:29-01-1967} te {dp:Leeuwarden}, zoon van    [stamreeks]  Sijbren Harmens BROEKSMA en    [stamreeks]  Antje Jacobs SCHAAP.
  Van Piet Broeksma verscheen een kort artikel in de plaatselijke krant. [LEES VERDER]

 6. Uit (2):
 7. {fn:Sjoerd} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-01-1905} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:24-05-1979} te {dp:Tijnje}.
 8. {fn:Wieger} {sn:RUITER}, chauffeur (1934), geboren {bd:27-12-1906} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:22-01-1976} te {dp:Trenton, Ontario (Can)}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Sietske} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:12-09-1908} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:07-09-1995} te {dp:VS}.
  In VS bekend als Shirley Cloo.
  Gehuwd {md:1930} te {mp:Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:CLOO} [FOTOPAGINA], geboren {bd:22-06-1906} te {bp:Zeist}, overleden {dd:4-1974}.
  Marten werd op 29 april 1974 begraven.
 10. {fn:Kerst} {sn:RUITER}, geboren {bd:26-12-1909} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:05-02-1993} te {dp:Nijbeets}.
 11. {fn:Jannes} {sn:RUITER}, postbode, geboren {bd:18-04-1911} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:20-05-1981} te {dp:Drachten}.
 12.    [stamreeks]  {fn:Hendrikus} {sn:RUITER}, geboren {bd:29-06-1912} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:14-10-1912} te {dp:Tijnje}.
 13.    [stamreeks]  {fn:Neeltje} {sn:RUITER}, geboren {bd:06-11-1913} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:08-01-1914} te {dp:Tijnje}.
 14.    [stamreeks]  {fn:Neeltje} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {bd:27-12-1914} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:02-10-1999} te {dp:Nij Beets}. Gehuwd {md:07-05-1937} te {mp:Drachten} met    [stamreeks]  {fn:Aize} {sn:TOLSMA} [FOTOPAGINA], geboren {bd:22-07-1910} te {bp:Drachten}, overleden {dd:27-05-1995} te {dp:Nij Beets}, zoon van    [stamreeks]  Harmen TOLSMA en    [stamreeks]  Oedske DE VRIES.
 15.    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {bd:19-04-1917} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:13-07-1978} te {dp:Sneek}.
  Begraven te Hidaard.
  Gehuwd {md:20-05-1938} te {mp:Hidaard} met    [stamreeks]  {fn:Tjeerd} {sn:HINGST} [FOTOPAGINA], geboren {bd:02-07-1905}, overleden {dd:29-08-1990} te {dp:Sneek}.
  Begraven te Hidaard.
 16.    [stamreeks]  {fn:Hendrikus} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-09-1918} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:15-01-1919} te {dp:Tijnje}.

   [stamreeks]  XII.ny    {fn:Hendrik} {sn:RUITER} [DOSSIER] [RUITERSTEE], {pr:veenarbeider, arbeider}, geboren {bd:15-08-1886} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:30-09-1973} te {dp:Joure}, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Attje Hendriks LAGEVEEN.
Na het overlijden Hendrik Ruiter verscheen in het 'Kerknieuws' van de gereformeerde kerk van Tijnje een 'in memoriam'. [LEES VERDER]
Gehuwd {md:03-04-1919} te {mp:Tijnje} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:MEIJER} [zie stamboom MEIJER] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren {bd:24-05-1892} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:25-02-1966} te {dp:Heerenveen (zkh)}, dochter van    [stamreeks]  Bindert Ruurds MEIJER en    [stamreeks]  Hinke Annes KRAMER.
De brief die haar moeder haar schreef terwijl ze in de Verenigde Staten verbleef is bewaard gebleven. [LEES VERDER]
Op basis van het Amerikaans 'avontuur' van Trijntje heb ik in het najaar van 2006 een kort verhaal geschreven. [LEES VERDER]
In 1916 woonde Trijntje in Langezwaag Klidze. Volgens Jeltje de Roo : Trijntje's moeder Hinke, had uit het huwelijk met Rintje 3 dochters gekregen, waarvan er minstens twee, waaronder Anne, naar Amerika emigreerden. Trijntje heeft een jaar bij een van hen in Chicago in de huishouding gewerkt, ze kreeg daar verkering met een geëmigreerde neef, en wilde er blijven om te trouwen. Vanwege de slechte toestand thuis (haar vader was alkoholist) vroeg haar moeder haar om weer terug te komen; Trijntje was toen ongeveer 20 jaar. Trijntje had haar zinnen in eerste instantie op Hendrik Wiebe gezet, maar die trouwde met iemand anders.
Trijntje is in het ziekenhuis van Heerenveen aan kanker overleden, maar woonde in Tijnje.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:RUITER}, geboren {bd:09-03-1922} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:10-03-1922} te {dp:Tijnje}.
 2. {fn:Jacob (Jappie)} {sn:RUITER}, (Electro)monteur, technicus, geboren {bd:22-04-1923} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:19-12-1985} te {dp:Heerenveen}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Bindert Henk (Binne)} {sn:RUITER}, geboren {bd:07-02-1931} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:04-04-2013} te {dp:Heerenveen}. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

   [stamreeks]  XIII.os    {fn:Jacob (Jappie)} {sn:RUITER} [DOSSIER], {pr:(Electro)monteur, technicus}, geboren {bd:22-04-1923} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:19-12-1985} te {dp:Heerenveen}, zoon van Hendrik RUITER (zie XII.ny) en Trijntje MEIJER.
Een jeugdherinnering aan mijn vader. [LEES VERDER]
Mijn vader moest in de oorlog dwangarbeid verrichten in Duitsland. Hij besloot onder te duiken. [LEES VERDER]
Gehuwd (later gescheiden) {md:05-07-1946} te {mp:gem. Doniawerstal} met    [stamreeks]  {fn:Jeltje} {sn:DE ROO} [zie stamboom DE ROO] [FOTOPAGINA] [RUITERSTEE], {pr:dienstmeisje, winkelbediende}, geboren {bd:22-10-1921} te {bp:Westermeer (bij Joure)}, overleden {dd:27-01-2022} te {dp:Heerenveen}, dochter van    [stamreeks]  Jacob Alberts DE ROO en    [stamreeks]  Afke Douwes SCHAAF.Gehuwd (2) {md:16-08-1973} te {mp:Heerenveen} met    [stamreeks]  {fn:Marie Baukje} {sn:GOMBAULT}, geboren {bd:05-03-1931} te {bp:Leeuwarden}, overleden {dd:24-09-2020} te {dp:Norg}.
Kind:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Jacob Albert (Jaap)} {sn:RUITER}, wetenschappelijk programmeur, geboren {bd:21-03-1954} te {bp:Heerenveen}.
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.oa    {fn:Hendrik Wiebe} {sn:RUITER} [DOSSIER], geboren {bd:07-12-1890} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:18-07-1971} te {dp:Tijnje}, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Attje Hendriks LAGEVEEN.
Hendrik Wiebe is begraven op donderdag 22 juli 1971 in Tijnje. Op de persoonskaart staat als beroep veenarbeider vermeld.
Gehuwd (1) {md:16-07-1915} te {mp:gem. Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Sietske} {sn:WEILAND} [FOTOPAGINA], geboren {bd:12-06-1893} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:05-11-1918} te {dp:Tijnje}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Everts WEILAND en    [stamreeks]  Finske Sierds AARDEMA.
Sietske is aan de Spaanse griep gestorven.
Gehuwd (2) {md:06-05-1921} te {mp:gem. Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Baukje} {sn:BOUMA} [FOTOPAGINA], geboren {bd:26-08-1901} te {bp:Ureterp}, overleden {dd:05-01-1948} te {dp:gem. Opsterland}, dochter van    [stamreeks]  Jannes BOUMA en    [stamreeks]  Hendrikje VAN DER MEULEN.
Baukje werd op 9 januari te Tijnje begraven.

Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Attje} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:22-03-1918} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:30-03-2007} te {dp:Groningen (zkh)}.
  Bij overlijden woonachtig te Haren. Begraven op de Harenerhof te Haren op 5/4/2007.
  Gehuwd {md:27-07-1944} te {mp:Tijnje} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:HELDER}, geboren {bd:29-07-1918} te {bp:Augustinusga}, overleden {dd:14-09-1998} te {dp:Groningen (zkh)}.

 2. Uit (2):
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrika (Hennie)} {sn:RUITER}, geboren {bd:22-02-1922} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:08-01-2006} te {dp:Hoogeveen}.
  Hennie is op 11-1-2006 in Hoogeveen begraven.
 4. {fn:Jacob} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-10-1925} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:23-01-2007} te {dp:Drachten}.

   [stamreeks]  XIII.ow    {fn:Jacob} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:08-10-1925} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:23-01-2007} te {dp:Drachten}, zoon van Hendrik Wiebe RUITER (zie XII.oa) en Baukje BOUMA.
Begraven 27 jan 2007 te Drachten.
Gehuwd {md:02-06-1954} te {mp:Utingeradeel} met    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:KRAMER}, geboren {bd:13-03-1933} te {bp:Oldeboorn}, overleden {dd:12-10-1999} te {dp:Drachten}.
Kind:
 1. {fn:Klaas} {sn:RUITER}, geboren {bd:07-02-1959} te {bp:Oldeboorn}, overleden {dd:11-03-2005} te {dp:Drachten}.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XIV.os    {fn:Klaas} {sn:RUITER}, geboren {bd:07-02-1959} te {bp:Oldeboorn}, overleden {dd:11-03-2005} te {dp:Drachten}, zoon van Jacob RUITER (zie XIII.ow) en Jantje KRAMER.
Op 16 maart begraven Slingehof.
Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jackelien} {sn:RUITER}, geboren {bd:15-07-1987} te {bp:Drachten}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Izaak Samuel} {sn:ASTLEY}.
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.od    {fn:Sjoerd} {sn:RUITER} [DOSSIER], geboren {bd:08-01-1905} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:24-05-1979} te {dp:Tijnje}, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN.
Sjoerd heeft aantekeningen nagelaten waarin hij zijn inzichten naar voren brengt m.b.t. de verveningen. [LEES VERDER]
Gehuwd {md:26-05-1933} te {mp:gem. Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Rinkje} {sn:VEENSTRA} [FOTOPAGINA], geboren {bd:18-05-1905} te {bp:Beets}, overleden {dd:03-07-2000} te {dp:Ureterp}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik VEENSTRA en    [stamreeks]  Aaltje VEGELIN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:RUITER}, geboren {bd:28-04-1934} te {bp:Beets}, overleden {dd:12-08-2015} te {dp:Beetsterzwaag}. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 2.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:RUITER}, geboren {bd:06-11-1943} te {bp:Nijbeets}, overleden {dd:20-08-2019} te {dp:Opeinde}. Gehuwd {md:06-01-1966} te {mp:gem. Smallingerland} met    [stamreeks]  {fn:Wikje} {sn:DE JONG}, geboren {bd:13-08-1945} te {bp:De Wilgen}, dochter van    [stamreeks]  Wietze DE JONG en    [stamreeks]  Anna VAN DER VEER.
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 3.    [stamreeks]  {fn:Elisabeth (Betty)} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:20-03-1947} te {bp:Beets}, overleden {dd:17-09-2016} te {dp:Drachten}. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4.        naam niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.oe    {fn:Wieger} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], {pr:chauffeur (1934)}, geboren {bd:27-12-1906} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:22-01-1976} te {dp:Trenton, Ontario (Can)}, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN.
In mei 1956 geëmigreerd naar Canada.
Gehuwd {md:14-08-1934} te {mp:Grootegast} met    [stamreeks]  {fn:Griet} {sn:DE BOER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:28-03-1908} te {bp:Stroobos}, overleden {dd:07-11-1995} te {dp:Hamilton, Ontario (Can)}, dochter van    [stamreeks]  Jan Pieter DE BOER en    [stamreeks]  Tetje SIKKENS.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:RUITER} [FOTOALBUM], geboren {bd:24-09-1935} te {bp:Ede}, overleden {dd:17-05-2014} te {dp:Oshawa, Ontario (Can)}.
  Gehuwd (later gescheiden)
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan Pieter} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:04-11-1936} te {bp:Ede}, overleden {dd:22-01-1946} te {dp:Brummen (Gld)}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Tetje} {sn:RUITER}, geboren {bd:22-11-1940} te {bp:Zutphen}, overleden {dd:30-11-1940} te {dp:Zutphen}.
 4.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.og    {fn:Kerst} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:26-12-1909} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:05-02-1993} te {dp:Nijbeets}, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN. Gehuwd {md:27-10-1932} met    [stamreeks]  {fn:Tjitske} {sn:TOLSMA} [FOTOPAGINA], geboren {bd:23-07-1909} te {bp:Drachten}, overleden {dd:18-08-2005} te {dp:Drachten}, dochter van    [stamreeks]  Harmen TOLSMA en    [stamreeks]  Oedske DE VRIES.
Begraven te Nijbeets.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jacob (Jake)} {sn:RUITER}, geboren {bd:28-05-1934} te {bp:Beets}, overleden {dd:23-06-2019} te {dp:Abbotsford, Canada}.
  Naar Canada geëmigreerd.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 6 kinderen geboren.    
 2.    [stamreeks]  {fn:Sietske Marie} {sn:RUITER}, geboren {bd:21-08-1939} te {bp:Beets}, overleden {dd:10-10-2019} te {dp:Bolsward}. Gehuwd {md:28-03-1963} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Jelle} {sn:SCHILSTRA}, geboren {bd:25-01-1934} te {bp:Ferwoude}, overleden {dd:12-06-2000} te {dp:Exmorra}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Neeltje} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:27-05-1942} te {bp:Beets}, overleden {dd:16-06-1993} te {dp:Easterein}. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XII.oh    {fn:Jannes} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], {pr:postbode}, geboren {bd:18-04-1911} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:20-05-1981} te {dp:Drachten}, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN. Gehuwd {md:25-05-1939} te {mp:gem. Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Tjitske Akke} {sn:KRAMER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:30-01-1915} te {bp:Boornbergum}, overleden {dd:17-03-2007} te {dp:Drachten}, dochter van    [stamreeks]  Rinze KRAMER en    [stamreeks]  Neeltje VAN DER GLAS.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Neeltje} {sn:RUITER}, geboren {bd:22-02-1940} te {bp:Beets}, overleden {dd:25-02-1940} te {dp:Beets}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Neeltje (Nelly)} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {bd:25-04-1941} te {bp:Nijbeets}, overleden {dd:24-10-2002} te {dp:Nijverdal}.
  Uit dit huwelijk is 1 kind geboren.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 3.    [stamreeks]  {fn:Jacob (Jappie)} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:23-10-1942} te {bp:Nij Beets}, overleden {dd:18-09-2013} te {dp:Drachten}. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 4.    [stamreeks]  {fn:Elisabeth Tjitske} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:25-01-1946} te {bp:Drachten}, overleden {dd:31-10-2019} te {dp:Naaldwijk}. Gehuwd {md:17-10-1984} te {mp:Huizen} met    [stamreeks]  {fn:Ronald Marnix} {sn:VAN DER STOK}, {pr:goudsmid}, geboren {bd:14-05-1947} te {bp:De Lier}, overleden {dd:10-04-2002} te {dp:Naaldwijk}.
 5. {fn:Rienk} {sn:RUITER}, account manager, geboren {bd:14-10-1949} te {bp:Nijbeets}.
 6.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XIII.py    {fn:Rienk} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], {pr:account manager}, geboren {bd:14-10-1949} te {bp:Nijbeets}, zoon van Jannes RUITER (zie XII.oh) en Tjitske Akke KRAMER. Gehuwd {md:26-04-1972} te {mp:Drachten} met    [stamreeks]  {fn:Annie} {sn:VAN WIJK} [FOTOPAGINA], geboren {bd:27-10-1951} te {bp:Groningen}, dochter van    [stamreeks]  Wiebe VAN WIJK en    [stamreeks]  Ietje BOONSTRA.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Mark Sebastiaan} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {bd:09-11-1978} te {bp:Drachten}, overleden {dd:08-12-1993} te {dp:Groningen}.
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  XI.hm    {fn:Wieger Hendriks} {sn:RUITER}, geboren {bd:17-11-1870} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:19-11-1899} te {dp:Tijnje}, zoon van Hendrik Reins RUITER (zie X.cp) en Margjen Jacobs MOED.
Bij de geboorte van Wieger was Margje arbeidster. Bij overlijden staat vermeld dat Wieger geboren is en gewoond heeft in Terwispel. Zijn beroep was arbeider. Zijn moeder Margje is zonder beroep en woont te Terwispel.
Gehuwd {md:09-03-1893} te {mp:Tijnje} met    [stamreeks]  {fn:Antje Pieters} {sn:VAN DEN BERG} [GRAFSTEEN], geboren {bd:16-05-1876} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:01-11-1945} te {dp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Pieter Jans VAN DEN BERG en    [stamreeks]  Elisabeth Jacobus AKKERMAN.
Bij huwelijk is Wieger arbeider; zijn moeder is zonder beroep. Antje is dienstmeid wonend te Terwispel, haar vader is arbeider te Terwispel. Wieger was sinds juni 1890 met verlof van het 1e Regiment Infanterie te Leeuwarden. Bij de geboortes van de kinderen wordt Wieger genoemd als arbeider, wonende te Terwispel
Na het overlijden van Wieger is Antje huishoudster geworden bij Roelof Middelhof in de Wetering. Daarna is ze ook met hem getrouwd.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:RUITER}, geboren {bd:28-03-1893} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:25-02-1900} te {dp:Tijnje}.
  Bij overlijden van Hendrik woonde Antje in Terwispel (Wieger was reeds overleden).
 2. {fn:Pieter} {sn:RUITER}, arbeider, geboren {bd:15-12-1895} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:29-06-1974} te {dp:Den Helder}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jacob (Jaap)} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], arbeider, geboren {bd:22-02-1898} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:08-02-1978} te {dp:Scheerwolde}.
  Jaap Ruiter gaat het gemaal in Wetering verlaten. [LEES VERDER]
  Gehuwd {md:16-05-1925} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:TIMMERMAN} [FOTOPAGINA], geboren {bd:09-02-1903} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:06-05-1993}, dochter van    [stamreeks]  Willem TIMMERMAN en    [stamreeks]  Femmigje DE LANGE.
  Begraven te Scheerwolde.

   [stamreeks]  XII.oo    {fn:Pieter} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], {pr:arbeider}, geboren {bd:15-12-1895} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:29-06-1974} te {dp:Den Helder}, zoon van Wieger Hendriks RUITER (zie XI.hm) en Antje Pieters VAN DEN BERG. Gehuwd {md:01-04-1922} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:MIDDELHOF} [FOTOPAGINA], geboren {bd:24-05-1902} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:11-01-1995} te {dp:Den Helder}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik MIDDELHOF en    [stamreeks]  Hendrikje VAN BEEK.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wieger Roelof (Roel)} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:03-07-1922} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:26-04-1944} te {dp:Den Helder}.
  Roel is bij een ongeval met een trekker om het leven gekomen.
 2.    [stamreeks]  {fn:Tiementje Aaltje (Alie)} {sn:RUITER}, geboren {bd:04-08-1924} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:19-01-2009} te {dp:Den Helder}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Antje (Annie)} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:05-06-1927} te {bp:Wetering}, overleden {dd:31-12-2006} te {dp:Den Helder}.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4. {fn:Hendrikje (Hennie)} {sn:RUITER}, geboren {bd:06-09-1932} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:22-03-2018} te {dp:Den Helder}.

   [stamreeks]  XIII.qd    {fn:Hendrikje (Hennie)} {sn:RUITER} [FOTOPAGINA], geboren {bd:06-09-1932} te {bp:Steenwijkerwold}, overleden {dd:22-03-2018} te {dp:Den Helder}, dochter van Pieter RUITER (zie XII.oo) en Hendrikje MIDDELHOF.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Johanna (Joke)} {sn:RUITER}, geboren {bd:27-12-1951} te {bp:Den Helder}.

   [stamreeks]  X.cs    {fn:Sytze Reins} {sn:RUITER}, {pr:turfmaker, veenwerker, arbeider}, geboren {bd:11-09-1828} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:28-02-1884} te {dp:Beets}, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
In de lijst van grondeigenaren Gersloot 1836-1839 wordt Sytze genoemd als turfmaker te Tjalleberd. In 1872 woonde het gezin in Gersloot. In 1874 verhuisde het gezin van Tjalleberd naar Terwispel, in maart 1881 naar Beets en op 5/5/1886 naar Boornbergum. Bij overlijden is Sytze arbeider te Beets.
Gehuwd (1) {md:09-05-1852} te {mp:Tjalleberd} met    [stamreeks]  {fn:Margje Jans} {sn:MAST}, geboren {bd:07-01-1830} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:05-07-1859} te {dp:Tjalleberd}, dochter van    [stamreeks]  Jan Jans MAST en    [stamreeks]  Grietje Harmens MAST.
Bij huwelijk is Margje's vader veenwerker, haar moeder is zonder beroep en beiden wonen te Tjalleberd. Bij overlijden laat Margje 3 kinderen na. Ze sterft in een ongenummerd huis.
Gehuwd (2) {md:12-05-1860} te {mp:Tjalleberd} met    [stamreeks]  {fn:Teetske Roels} {sn:BIJLSMA}, geboren {bd:06-07-1831} te {bp:'t Meer}, overleden {dd:19-04-1908} te {dp:Heerenveen}, dochter van    [stamreeks]  Roel Jans BIJLSMA en    [stamreeks]  Albertje Binnes PLANTINGA.
Dit is het tweede huwelijk van Sytze. Hij is arbeider, wonende Tjalleberd. Teetske woont in Tjalleberd, ze is dienstmeid, haar ouders zijn reeds overleden. Bij overlijden echtgenoot van Klaas Hoen.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Jan Sytzes} {sn:RUITER}, arbeider, geboren {bd:29-05-1853} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:13-08-1923} te {dp:Beets}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Sytzes} {sn:RUITER}, geboren {bd:18-12-1854} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:23-08-1872} te {dp:Gersloot}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Grietje Sytzes} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:21-12-1856} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:20-02-1927} te {dp:Tjalleberd}.
  Bij overlijden is Grietje zonder beroep en weduwe van Hendrik. Ze overlijdt te Tjalleberd, no.12.
  Gehuwd {md:04-02-1882} te {mp:Tjalleberd} met    [stamreeks]  {fn:Hendrik Joukes} {sn:HOFSTRA}, {pr:arbeider}, geboren {bd:19-08-1841} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:10-03-1913} te {dp:Tjalleberd}, zoon van    [stamreeks]  Jouke Jelles HOFSTRA en    [stamreeks]  Pietje Jans STOKER.
  Bij huwelijk is Hendrik 40 jaar, arbeider, geboren en wonende Tjalleberd. Hij is weduwnaar. Grietje is 25 jaar, dienstmeid, geboren en wonende Tjalleberd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
 4.    [stamreeks]  {fn:doodgeb. dochter} {sn:RUITER}, geboren {bd:20-05-1859} te {bp:Tjalleberd}.

 5. Uit (2):
 6.    [stamreeks]  {fn:Albertje Sytzes} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:18-09-1860} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:02-03-1936} te {dp:Wirdum}.
  Bij huwelijk is Aane weduwnaar van Antje Douwes Maijer.
  Gehuwd {md:30-05-1890} te {mp:Utingeradeel} met    [stamreeks]  {fn:Aane Foppes} {sn:DE HAAN}, {pr:koemelker}, geboren {bd:28-07-1851} te {bp:Ureterp}, overleden {dd:22-11-1923} te {dp:Wirdum}, zoon van    [stamreeks]  Foppe Berends DE HAAN en    [stamreeks]  Trijntje Wobbes DE VOS.
 7. {fn:Rein Sytzes} {sn:RUITER}, schipper, arbeider, geboren {bd:04-11-1862} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:05-01-1941} te {dp:Beets}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Johanneske Sytzes} {sn:RUITER}, geboren {bd:21-11-1864} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:27-10-1872} te {dp:Tjalleberd}.
 9. {fn:Roel Sytzes} {sn:RUITER}, arbeider, schipper, cementwerker (1923), geboren {bd:10-04-1867} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:18-09-1959} te {dp:Leeuwarden}.
 10.    [stamreeks]  {fn:Geertje Sytzes} {sn:RUITER}, geboren {bd:15-09-1870} te {bp:Tjalleberd}.
 11.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Sytzes} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:26-03-1875} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:10-06-1949} te {dp:Oldeboorn}. Gehuwd {md:19-04-1906} te {mp:Utingeradeel} met    [stamreeks]  {fn:Klaas Sybes} {sn:DE VOS}, {pr:boekverkoper}, geboren {bd:30-12-1869} te {bp:Utingeradeel}, overleden {dd:07-04-1956} te {dp:Heerenveen}, zoon van    [stamreeks]  Sybe Klazes DE VOS en    [stamreeks]  Grietje KRAMER.
 12.    [stamreeks]  {fn:Tjitske Sytzes} {sn:RUITER}, geboren {bd:25-09-1877} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:12-11-1877} te {dp:Tijnje}.

   [stamreeks]  XI.ho    {fn:Jan Sytzes} {sn:RUITER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:29-05-1853} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:13-08-1923} te {dp:Beets}, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Margje Jans MAST.
Bij overlijden is Jan weduwnaar en arbeider van beroep. Er worden geen kinderen genoemd.
Gehuwd {md:07-03-1878} te {mp:Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Jantje Egberts} {sn:HUISMAN}, geboren {bd:22-12-1849} te {bp:Terwispel}, overleden {dd:06-09-1894} te {dp:Boornbergum}, dochter van    [stamreeks]  Egbert Ernstes HUISMAN en    [stamreeks]  Annigjen Johannes KALSBEEK.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Sytze Jans} {sn:RUITER}, geboren {bd:04-02-1879} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:28-06-1879} te {dp:Tijnje}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Margjen Jans} {sn:RUITER}, geboren {bd:13-05-1880} te {bp:Tijnje}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Annigjen Jans} {sn:RUITER}, geboren {bd:26-10-1882} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:08-10-1892} te {dp:Smallingerland}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Margjen Jans} {sn:RUITER}, geboren {bd:12-05-1884} te {bp:Tijnje}.
 5. {fn:Sytze Jans} {sn:RUITER}, machinist, geboren {bd:26-02-1885} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:01-03-1953} te {dp:Kortehemmen}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Joukje Jans} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:26-03-1888} te {bp:Boornbergum}, overleden {dd:22-07-1951} te {dp:Nijbeets}.
  Begraven te Nijbeets.
  Gehuwd {md:24-04-1913} te {mp:Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:WAGENAAR}, geboren {bd:02-02-1886} te {bp:Boornbergum}, overleden {dd:07-11-1964} te {dp:Nijbeets}, zoon van    [stamreeks]  Sjultje WAGENAAR.
  Begraven te Nijbeets.
 7.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Jans} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:25-08-1891} te {bp:Boornbergum}, overleden {dd:28-10-1942} te {dp:Haskerhorne}.
  Bij overlijden woonachtig te Tjalleberd.
  Gehuwd {md:25-05-1918} te {mp:Aengwirden} met    [stamreeks]  {fn:Sipke} {sn:STOL}, geboren {bd:18-05-1891} te {bp:Terband}, overleden {dd:27-06-1978} te {dp:Joure}, zoon van    [stamreeks]  Jan Sipkes STOL en    [stamreeks]  Harmke Taekes DE LEEUW.
 8.    [stamreeks]  {fn:Annigje Jans} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-10-1892} te {bp:Boornbergum}.

   [stamreeks]  XII.ou    {fn:Sytze Jans} {sn:RUITER}, {pr:machinist}, geboren {bd:26-02-1885} te {bp:Tijnje}, overleden {dd:01-03-1953} te {dp:Kortehemmen}, zoon van Jan Sytzes RUITER (zie XI.ho) en Jantje Egberts HUISMAN. Gehuwd {md:18-05-1918} te {mp:Smallingerland} met    [stamreeks]  {fn:Johanna} {sn:WIELING}, geboren {bd:22-01-1887} te {bp:Boornbergum}, overleden {dd:27-12-1938} te {dp:Kortehemmen}, dochter van    [stamreeks]  Gerben Jacobus WIELING en    [stamreeks]  Antje FRIESWIJK.
Volgens persoonskaart echtgenoot in Leeuwarden overleden; woonachtig in Kortehemmen.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-03-1919} te {bp:Smallingerland}, overleden {dd:18-02-1994} te {dp:Grou}.
  Volgens persoonskaart van zijn vader is Jan op 18-4-1947 naar Grouw vertrokken.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 2.    [stamreeks]  {fn:Anna (Antje)} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:03-03-1920} te {bp:Boornbergum}, overleden {dd:17-01-1956} te {dp:Heerenveen (zkh)}.
  Wonenede en begraven te Oldeberkoop.
  Gehuwd {md:12-1953} te {mp:Ooststellingwerf} met    [stamreeks]  {fn:Theunis} {sn:VAN DER WOUDE}, geboren {bd:13-06-1925} te {bp:Oldeberkoop}, overleden {dd:10-10-2005} te {dp:Heerenveen}.
  Begraven op 13/10/2005 te Oldeberkoop.
 3.    [stamreeks]  {fn:Gerben} {sn:RUITER}, werknemer Rijksbelastingen, geboren {bd:13-06-1922} te {bp:Kortehemmen}, overleden {dd:10-12-1982} te {dp:Drachten}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jacobus} {sn:RUITER}, geboren {bd:20-07-1924} te {bp:Boornbergum}, overleden {dd:02-02-1980} te {dp:Leeuwarden}.
  Volgens persoonskaart van zijn vader is Jacobus op 29-7-1948 naar Leeuwarden vertrokken.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 5.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:RUITER}, geboren {bd:04-04-1928} te {bp:Kortehemmen (Smallingerland)}, overleden {dd:10-02-2010} te {dp:Drachten}.
  Crematieplechtigheid 15/2/2010 "Waldhof" te Opeinde.
  Gehuwd {md:14-12-1950} met    [stamreeks]  {fn:Thomas} {sn:POSTMA}, geboren {bd:16-08-1919} te {bp:Drachten}, overleden {dd:07-07-2001} te {dp:Drachten}.
  Gecremeerd op 11/7/2001, Goutum.

   [stamreeks]  XI.ht    {fn:Rein Sytzes} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], {pr:schipper, arbeider}, geboren {bd:04-11-1862} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:05-01-1941} te {dp:Beets}, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Teetske Roels BIJLSMA.
Bij de geboorte van Teetske (1894) is Rein schipper, bij de geboorte van Roelofje (1895) is hij arbeider.
Gehuwd {md:06-04-1893} te {mp:Oldeboorn} met    [stamreeks]  {fn:Thijmentje Jans} {sn:BLOEMSMA}, geboren {bd:27-01-1869} te {bp:Oldeboorn}, overleden {dd:29-03-1936} te {dp:Oldeboorn}, dochter van    [stamreeks]  Jan Berends BLOEMSMA en    [stamreeks]  Rinske Botes VAN DER KERK.
Bij huwelijk wordt vermeld dat Rein binnen de laatste 6 maanden ook in Beets gewoond heeft; zijn moeder Teetske woont dan in Beetsterzwaag. Hij is schipper van beroep, de vader van Thijmentje is arbeider.Op 23 januari 1893 is Rein vanuit Beets naar Oldeboorn verhuisd. Op 17 september 1921 is Roelofje naar Oudega (Smallingerland) vertrokken. Ook Trijntje woonde (met haar man?) in dezelfde woning.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Teetske} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:12-01-1894} te {bp:Oldeboorn}, overleden {dd:14-04-1919} te {dp:Oldeboorn}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Roelofje} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:22-04-1895} te {bp:Oldeboorn}, overleden {dd:12-09-1966} te {dp:Smallingerland}.
  Gehuwd {md:09-04-1921} te {mp:Smallingerland} met    [stamreeks]  {fn:Paulus} {sn:PROCEE}, {pr:veehandelaar [2431]}, geboren {bd:23-09-1891} te {bp:Bergum}, overleden {dd:21-09-1986} te {dp:Ureterp}, zoon van    [stamreeks]  Sikke Paulus PROCEE en    [stamreeks]  Froukje Sjoukes PROCEE.

   [stamreeks]  XI.hv    {fn:Roel Sytzes} {sn:RUITER}, {pr:arbeider, schipper, cementwerker (1923)}, geboren {bd:10-04-1867} te {bp:Tjalleberd}, overleden {dd:18-09-1959} te {dp:Leeuwarden}, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Teetske Roels BIJLSMA.
Roel is getuige bij de geboorteaangifte van Hendrik Wiebe Ruiter; hij is dan schipper, wonend te Beets.
Gehuwd {md:29-09-1900} te {mp:Leeuwarden} met    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:DIJKSTRA}, geboren {bd:10-09-1873} te {bp:Stiens}, overleden {dd:29-10-1957} te {dp:Leeuwarden}, dochter van    [stamreeks]  Thijs Tietes DIJKSTRA en    [stamreeks]  Tietje Jacobs KUIPER.
Kinderen:
 1. {fn:Sytze Roels} {sn:RUITER}, machinezetter bij de Leeuwarder Courant, geboren {bd:06-03-1902} te {bp:Leeuwarden}, overleden {dd:27-10-1986} te {dp:Leeuwarden}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:RUITER}, geboren {bd:5-1903} te {bp:Leeuwarden}, overleden {dd:17-10-1903} te {dp:Leeuwarden}.
 3.    [stamreeks]  {fn:doodgeb. zoon} {sn:RUITER}, geboren {bd:21-03-1905} te {bp:Leeuwarden}.

   [stamreeks]  XII.pa    {fn:Sytze Roels} {sn:RUITER}, {pr:machinezetter bij de Leeuwarder Courant}, geboren {bd:06-03-1902} te {bp:Leeuwarden}, overleden {dd:27-10-1986} te {dp:Leeuwarden}, zoon van Roel Sytzes RUITER (zie XI.hv) en Geertje DIJKSTRA. Gehuwd {md:17-11-1923} te {mp:Leeuwarden} met    [stamreeks]  {fn:Marijke} {sn:BUL}, geboren {bd:circa 1904} te {bp:Leeuwarden}, overleden {dd:25-04-1996} te {dp:Leeuwarden}, dochter van    [stamreeks]  Auke BUL en    [stamreeks]  Ynskje JONKHOF.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Roel Sytze} {sn:RUITER} [GRAFSTEEN], boekbinder, geboren {bd:01-06-1924} te {bp:Leeuwarden}, overleden {dd:15-04-1993} te {dp:Deventer}.
  Roel keerde in juni 1947 met het troepentransportschip "Zuiderkruis" terug uit Indië. Hij was marinier en woonde aan het Hoeksterplein 20, Leeuwarden.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 5 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

   [stamreeks]  IX.ai    {fn:Hendrik Wiegers} {sn:RUITER}, {pr:schipper, arbeider}, geboren te {bp:Wetering}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:02-05-1852} te {dp:Grouw}, zoon van Wieger Reins RUITER (zie VIII.ai) en Geertje Hendriks TEN BOOM.
Hendrik is getuige bij het huwelijk van zijn zuster Geeske (1813); hij woont dan in Oldeboorn. Uit akte van Nationale Militie : "Lengte: 5 voet en 4 duim, aangezicht: ovaal, voorhoofd: rond, oogen: bruin, neus: spits, mond: ordinair, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: bruin, geen merkbare teekenen."
Gehuwd {md:07-10-1819} te {mp:Grouw} met    [stamreeks]  {fn:Haitske Haites} {sn:POSTMA}, geboren {bd:1797} te {bp:Grouw}, overleden {dd:16-03-1874} te {dp:Grouw}, dochter van    [stamreeks]  Haite Fokkes VAN DER SCHAAF en    [stamreeks]  Sytske JOHANNES.
Bij huwelijk is Hendrik arbeider, Grouw. Haitske is naaister, Grouw. De ouders zijn mennoniet.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geertje Hendriks} {sn:RUITER}, geboren {bd:20-07-1820} te {bp:Grouw}, overleden {dd:20-01-1863} te {dp:Grouw}.
  Bij overlijden "De Ruiter" genoemd.
  Gehuwd {md:18-12-1841} te {mp:Grouw} met    [stamreeks]  {fn:Herre Klazes} {sn:VAN DER VEEN}, {pr:schipper}, geboren {bd:02-10-1818} te {bp:Grouw}, overleden {dd:10-11-1904} te {dp:Grouw}, zoon van    [stamreeks]  Klaas Herres VAN DER VEEN en    [stamreeks]  Pietje Botes GEUKER.
 2.    [stamreeks]  {fn:Sytske Hendriks} {sn:RUITER}, geboren {bd:11-09-1822} te {bp:Grouw}, overleden {dd:10-02-1825} te {dp:Grouw}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Hendriks} {sn:RUITER}, geboren {bd:08-11-1824} te {bp:Grouw}, overleden {dd:16-05-1902} te {dp:Leeuwarden}.
  Gehuwd {md:17-04-1847} te {mp:Idaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Wolter Geerts} {sn:HAKZE}, {pr:schipper}, geboren {bd:22-05-1815} te {bp:Terwispel}, overleden {dd:07-02-1896} te {dp:Leeuwarden}, zoon van    [stamreeks]  Geert Jans HAKZE en    [stamreeks]  Geertje Wolters PETTER.
  Bij overlijden is Wolter schipper, woonachtig te Beetsterzwaag.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3.4 op 14 jun 2024 / Jaap Ruiter
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!